Voorwerk (vesting)

vesting

Het voorwerk is in de vestingbouw het gebied om een vestingstad of vesting, die buiten de hoofdwal en de glacis maar nog binnen het bereik van het ondersteunende vuur daarvan liggen.

Buiten de hoofdwal 4 en de glacis 3 bevinden zich op de afbeelding lunetten 1 en redoutes 2

Het voorwerk bestrijkt een groter gebied dan het buitenwerk. Voorbeelden van voorwerken zijn: lunet en redoute.