Keel (vesting)

vesting

Een keel is de open achterzijde van een bastion, lunet, ravelijn, rondeel of waltoren. Het is de van de vijand afgekeerde zijde van een verdedigingswerk. Via de keel staat het betreffende onderdeel van de vesting in verbinding met de overige delen.

Bastion in Naarden, aan de linkerzijde de Keel.