Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de Regeling van de Sacramenten

De Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de Regeling van de Sacramenten (Congregatio de Cultu Divino et Disciplina Sacramentorum) is een congregatie van de Romeinse Curie. Ze is bevoegd voor alle vragen over de Goddelijke Eredienst, de liturgie en de sacramenten in de Kerk. Zij moet de geldige en geoorloofde toediening van de sacramenten bewaken. Zij is bovendien verantwoordelijk voor het bevorderen van degelijke liturgie, keurt de teksten goed die in de liturgie kunnen worden gebruikt en controleert de vertalingen. Maar ook het toekennen van de titel van basiliek aan een kerk komt haar toe.

Arthur Roche, prefect van de Congregatie

Kardinaal Danneels en Mgr. Karel Kasteel waren lid van deze congregatie.

Enige documenten van de CongregatieBewerken

Prefecten van de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de Regeling van de SacramentenBewerken

Externe linksBewerken