Instructie inzake de criteria om roepingen te beoordelen van personen met homoseksuele neigingen met het oog op hun toelating tot het seminarie en de Heilige Wijdingen

Homo-instructie roepingen Katholieke Kerk
Deel van de serie over
documenten van de
Heilige Stoel

Constituties, encyclieken,
exhortaties en instructies

Wapen van de Heilige Stoel
op gezag van
de Heilige Stoel
Constituties

Sacrosanctum Concilium
Gaudium et Spes
Lumen Gentium

Encyclieken

Pius IX
Leo XIII
Pius X
Benedictus XV
Pius XI
Pius XII
Johannes XXIII
Paulus VI
Johannes Paulus II
Benedictus XVI
Franciscus

Instructies

Inter Oecumenici
Liturgiam Authenticam
Redemptionis Sacramentum

De Instructie inzake de criteria om roepingen te beoordelen van personen met homoseksuele neigingen met het oog op hun toelating tot het seminarie en de Heilige Wijdingen is een instructie van de Congregatie voor de Katholieke Vorming van 4 november 2005, gedachtenis van de Zalige Carolus Borromeus, patroonheilige van de seminaries. Ze werd opgesteld onder leiding van Zenon Kardinaal Grocholewski, prefect van de Congregatie voor de Katholieke Vorming en goedgekeurd door paus Benedictus XVI op 31 augustus 2005. Ze verscheen op 29 november 2005.

In de instructie wordt verduidelijkt dat de kerk, "terwijl ze de betroffen personen ten diepste respecteert, niet diegenen tot het seminarie en tot de gewijde ordes kan toelaten die de homoseksualiteit praktiseren, diep ingewortelde homoseksuele neigingen vertonen, of ‘gay culture’ ondersteunen."

Externe links bewerken