Genererende verzameling

In de abstracte algebra is een genererende verzameling of voortbrengende verzameling van een groep een deelverzameling , zodat elk element van kan worden uitgedrukt als het product van een eindig aantal elementen van en hun inversen. Het gaat hier om het product bepaald door de bewerking die er tussen de elementen in is gedefinieerd. Als door wordt gegenereerd, schrijft men . De elementen van worden de generatoren of groepsgeneratoren genoemd.

Andersom, als een deelverzameling is van een groep , dan is , de ondergroep gegenereerd, voortgebracht door , de kleinste ondergroep van die elk element van bevat, wat betekent dat het de doorsnede is van alle ondergroepen die elk element van bevatten. Dat komt ermee overeen dat de ondergroep is van alle elementen van die als het eindige product van de elementen van en hun inversen kunnen worden geschreven.

Als er maar een enkel element deel uitmaakt van , wordt meestal geschreven als . In dat geval wordt door gegenereerd, heet de voortbrenger van de groep en is de cyclische ondergroep van de machten van , een cyclische groep.

De orde van een element kan op twee manieren worden gedefinieerd: als het aantal elementen van en als het kleinste positieve gehele getal zodat , waarin het neutrale element van is. kan met de tweede definitie als een verzameling worden geschreven. Gegeven dat

is

Altijd is en is de groep met alleen het neutrale element .

Voorbeelden bewerken

  • De groep   wordt door een element voortgebracht, maar de groepen  ,   en   zijn niet eindig voortgebracht.

Websites bewerken

  • (en) MathWorld. Group Generators