Gemeentelijke herindelingsverkiezingen in Nederland 2010

Gemeentelijke herindelingsverkiezingen in Nederland 2010 geeft informatie over tussentijdse verkiezingen voor een gemeenteraad in Nederland die gehouden werden in 2010.

Verkiezingen op 3 maart 2010 bewerken

Op 3 maart 2010 werden tussentijdse gemeenteraadsverkiezingen gehouden in twee gemeenten die betrokken waren bij een herindelingsoperatie die op 18 maart 2010 werd doorgevoerd.[1]

De volgende gemeenten waren bij deze verkiezingen betrokken:

  • de gemeenten Rotterdam en Rozenburg: opheffing van Rozenburg en toevoeging van het grondgebied aan Rotterdam.[2]

In deze gemeenten zijn de reguliere gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart 2010 niet gehouden.

Door deze herindeling daalde het aantal gemeenten in Nederland per 18 maart 2010 van 431 naar 430.

Verkiezingen op 24 november 2010 bewerken

Herindelingsverkiezingen bewerken

Op 24 november 2010 werden tussentijdse gemeenteraadsverkiezingen gehouden in negentien gemeenten die betrokken waren bij een herindelingsoperatie die op 1 januari 2011 werd doorgevoerd.

De volgende gemeenten waren bij deze verkiezingen betrokken:

In deze gemeenten zijn de reguliere gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart 2010 niet gehouden.

Door deze herindelingen daalde het aantal gemeenten in Nederland per 1 januari 2011 van 430 naar 418.

Uitgestelde reguliere verkiezingen bewerken

Op 24 november 2010 werden uitgestelde reguliere gemeenteraadsverkiezingen gehouden in tien gemeenten. Het betrof hier gemeenten die de reguliere gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart 2010 hadden overgeslagen in verband met een voorgenomen herindeling, die echter in 2010 niet geëffectueerd werd.

De volgende gemeenten waren bij deze verkiezingen betrokken: