Gemeentelijke herindelingsverkiezingen in Nederland 2006

De gemeentelijke herindelingsverkiezingen in Nederland 2006 waren tussentijdse verkiezingen voor een Nederlandse gemeenteraad die gehouden werden op 22 november 2006.

Deze verkiezingen werden gehouden in 24 gemeenten die betrokken waren bij een herindelingsoperatie die op 1 januari 2007 werd doorgevoerd.

De volgende gemeenten waren bij deze verkiezingen betrokken:

In deze gemeenten zijn de reguliere gemeenteraadsverkiezingen van 7 maart 2006 niet gehouden.

Door deze herindelingen daalde het aantal gemeenten in Nederland van 458 naar 443.