Gemeentelijke herindelingsverkiezingen in Nederland 2001

De gemeentelijke herindelingsverkiezingen in Nederland 2001 waren tussentijdse verkiezingen voor een Nederlandse gemeenteraad die gehouden werden op 7 november 2001.

Deze verkiezingen werden gehouden in dertien gemeenten die betrokken waren bij een herindelingsoperatie die op 1 januari 2002 werd doorgevoerd.

De volgende gemeenten waren bij deze verkiezingen betrokken:

In deze gemeenten zijn de reguliere gemeenteraadsverkiezingen van 6 maart 2002 niet gehouden.

Door deze herindelingen daalde het aantal gemeenten in Nederland van 504 naar 496.