Gemeentelijke herindelingsverkiezingen in Nederland 2014

De gemeentelijke herindelingsverkiezingen in Nederland 2014 waren tussentijdse verkiezingen voor een Nederlandse gemeenteraad die gehouden werden op 19 november 2014.

De verkiezingen werden gehouden in zestien gemeenten die betrokken waren bij een herindelingsoperatie die op 1 januari 2015 werd doorgevoerd.

De volgende gemeenten waren bij deze verkiezingen betrokken:

In deze gemeenten zijn de reguliere gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014 niet gehouden.

Door deze herindelingen daalde het aantal gemeenten in Nederland van 403 naar 393.