Gemeentelijke herindelingsverkiezingen in Nederland 2009

De Gemeentelijke herindelingsverkiezingen in Nederland 2009 waren tussentijdse verkiezingen voor een Nederlandse gemeenteraad die gehouden werden op 17 november 2009.

Deze verkiezingen werden gehouden in zestien gemeenten die betrokken waren bij een herindelingsoperatie die op 1 januari 2010 werd doorgevoerd.

De volgende gemeenten waren bij deze verkiezingen betrokken:

In deze gemeenten zijn de reguliere gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart 2010 niet gehouden.

Door deze herindelingen daalde het aantal gemeenten in Nederland van 441 naar 431.