Gemeentelijke herindelingsverkiezingen in Nederland 2002

De Gemeentelijke herindelingsverkiezingen in Nederland 2002 waren tussentijdse verkiezingen voor een Nederlandse gemeenteraad die gehouden werden op 20 november 2002.

Deze verkiezingen werden gehouden in dertien gemeenten die betrokken waren bij een herindelingsoperatie die op 1 januari 2003 werd doorgevoerd.

De volgende gemeenten waren bij deze verkiezingen betrokken:

In deze gemeenten zijn de reguliere gemeenteraadsverkiezingen van 6 maart 2002 niet gehouden.

Door deze herindelingen daalde het aantal gemeenten in Nederland van 496 naar 489.