Gemeentelijke herindelingsverkiezingen in Nederland 2004

De gemeentelijke herindelingsverkiezingen in Nederland 2004 waren tussentijdse verkiezingen voor een Nederlandse gemeenteraad die gehouden werden op 17 november 2004.

Deze verkiezingen werden gehouden in 27 gemeenten die betrokken waren bij een herindelingsoperatie die op 1 januari 2005 werd doorgevoerd.

De volgende gemeenten waren bij deze verkiezingen betrokken:

In deze gemeenten zijn de reguliere gemeenteraadsverkiezingen van 7 maart 2006 niet gehouden.

Door deze herindelingen daalde het aantal gemeenten in Nederland van 483 naar 467.