Dwergbiezen-verbond

Het dwergbiezen-verbond (Nanocyperion) is een verbond van de dwergbiezen-klasse (Isoeto-Nanojuncetea), een groep van plantengemeenschappen van kale, vochtige bodems, vooral bestaande uit eenjarige pionierssoorten en bladmossen.

Dwergbiezen-verbond
Dwergbiezen-verbond met o.a. dwergvlas
Dwergbiezen-verbond met o.a. dwergvlas
Syntaxonomische indeling
Klasse:Isoeto-Nanojuncetea (Dwergbiezen-klasse)
Orde:Nanocyperetalia
Verbond
Nanocyperion
Koch ex Libbert, 1932

Naamgeving, etymologie en coderingBewerken

  • Synoniemen: Nanocyperion flavescentis Koch ex Malcuit 1929
  • Nederlands: Pioniergemeenschappen op door storing tijdelijk kale, vochtige bodems met dwergbiezen, grondster en draadgentiaan
  • Engels:
  • Syntaxoncode (Nederland): 28Aa
  • Natura 2000 code: 3132 - Amphibious short annual vegetation, pioneer of land interface zones of lakes, pools and ponds with nutrient poor soils, or which grows during periodic drying of these standing waters: Isoeto-Nanojuncetea class


KenmerkenBewerken

AlgemeenBewerken

Het dwergbiezen-verbond vinden we op onbegroeide, vochtige voedselarme tot matig voedselrijke, zwak zure tot neutrale, kalkarme bodems. Voorbeelden zijn strandjes langs zoet stilstaand water, randen van duinplassen en vennen, in vochtige zandgroeven en retentiebekkens, plagplekken, recent gegraven of uitgebaggerde sloten en greppels, langs weinig belopen wandelpaden en veepaden.

StructuurBewerken

Dwergbiezen-vegetaties worden gekenmerkt door een zeer open vegetatie met volledige afwezigheid van de boom- en de struiklaag.

In de kruidlaag zijn eenjarige planten dominant, zij vormen zich ieder jaar opnieuw uit zaad als de omstandigheden gunstig zijn. De hoofdbloei vindt plaats op het einde van de zomer.

De moslaag is dikwijls opvallend aanwezig met diverse maar meestal zeldzame soorten bladmossen.

OnderverdelingBewerken

Het dwergbiezen-verbond heeft als vertegenwoordigers in België en Nederland:

SoortensamenstellingBewerken

Dit verbond heeft voor België en Nederland als belangrijkste (ken)soorten:

Kensoorten, differentiërende soorten en begeleidende soorten voor het dwergbiezen-verbond
Kensoort Diff.soort Presentie Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Opmerking Afbeelding
Boomlaag
Geen soorten
Struiklaag
Geen soorten
Kruidlaag
kV - Dwergbloem Centunculus minimus  
kV - Dwergvlas Radiola linoides  
kV - Borstelbies Isolepis setacea  
kV - Waterpostelein Lythrum portula  
kV - Liggend hertshooi Hypericum humifusum  
kO - Moerasdroogbloem Gnaphalium uliginosum  
kK - Greppelrus Juncus bufonius  
bg - Liggende vetmuur Sagina procumbens  
bg - Getande weegbree Plantago major subsp. intermedia  
bg - Geel cypergras Cyperus flavescens Niet in België en Nederland  
Moslaag
kV - Grof goudkorrelmos Fossombronia foveolata  
kV - Gewoon broedpeermos Pohlia annotina  
kV - Bolletjespeermos Pohlia bulbifera  
kV - Gestekeld goudkorrelmos Fossombronia wondraczekii  
kV - Flesjesmos Blasia pusilla  
kV - Korreltjespeermos Pohlia camptotrachela  
kV - Ongenerfd eendagsmos Ephemerum serratum var. serratum
kV - Pohlia muyldermansii Niet in België en Nederland
kV - Pohlia andalusica Niet in België en Nederland

Zie ookBewerken