Definietheid

In de lineaire algebra, een deelgebied van de wiskunde beschrijft definietheid welke tekens reële kwadratische vormen die door matrices of algemener door bilineaire vormen worden voortgebracht, kunnen aannemen. Een definiete kwadratische vorm heeft voor elke vector ongelijk 0 hetzelfde teken. Is dat teken positief, dan heet de vorm positief-definiet; is het negatief, dan negatief-definiet. Is de kwadratische vorm voor alle vectoren niet-negatief, dan heet ze positief-semidefiniet; is ze niet-positief, dan negatief-semidefiniet. Kwadratische vormen corresponderen eenduidig met symmetrische bilineaire vormen, zodat de definietheid in termen van symmetrische bilineaire vormen gegeven kan worden.

Definiete bilineaire- en sesquilineaire vormenBewerken

Zij   een vectorruimte over de reële of complexe getallen.

Een symmetrische bilineaire vorm   en in het geval van een complexe vectorruimte een hermitische sesquilineairvorm   noemt men

positief-definiet, als  
positief-semidefiniet, als  
negatief-definiet, als  
negatief-semidefiniet, als  
indefiniet, als  

geldt voor alle  . Merk op dat   ook in het complexe geval vanwege de vereiste hermitischiteit altijd reëel is. Als aan geen van deze voorwaarden voldaan is, noemt men de vorm indefiniet. Alleen dan kan   zowel positieve als negatieve waarden aannemen.

Definiete matricesBewerken

Elke reële of complexe vierkante matrix van de orde   beschrijft respectievelijk een bilineaire vorm op   of een sesquilineare vorm op  . Men noemt een vierkante matrix daarom positief-definiet, als deze eigenschap op de door de matrix gedefinieerde bilineaire of sesquilineare vorm van toepassing is. Op dezelfde wijze worden ook de andere eigenschappen gedefinieerd. Dit betekent[1]: een symmetrische alsook een hermitische matrix   van de orde   is:

positief-definiet, als  
positief-semidefiniet, als  
negatief-definiet, als  
negatief-semidefiniet, als  
indefiniet, als  

voor alle  -rijige kolomvectoren  .

EigenwaardenBewerken

Een symmetrische matrix is dan en slechts dan positief-definiet als al haar eigenwaarden positief zijn.[2]

VoorbeeldBewerken

De onderstaande tabel laat twee mogelijkheden voor 2×2-matrices zien.

matrix   definietheid geassocieerde kwadratische vorm
 
 
  positief-definiet    
Ellips
  indefiniet    
Hyperbool

ReferentiesBewerken

  1. Horn, Johnson, 1985, Hoofdstuk 7.
  2. Horn, Johnson, 1985, Stelling 7.2.1