Waalse Regering

(Doorverwezen vanaf Waalse regering)

De Waalse Regering is de uitvoerende macht van Wallonië in België. De regering is samengesteld uit maximaal negen ministers, de minister-president inbegrepen. Deze ministers kunnen ook tegelijk minister zijn in de Franse Gemeenschapsregering.

Het Waals Gewest
Het Elysette in Namen is de ambtswoning van de Waalse minister-president

De Waalse regering zetelt in het Elysette te Namen, de officiële residentie van de minister-president. Ook het Waals Parlement is gevestigd in Namen.

Statuut

bewerken

Waalse overheidsadministratie

bewerken

De Service public de Wallonie (SPW), de Waalse overheidsadministratie, is sedert 1 augustus 2008 de belangrijkste overheidsinstantie in het Waals Gewest. De Service public omvat de voormalige diensten van de gewestregering en het Ministère de l'équipement et des transports (MET). De hoofdkantoren van de instantie zijn gelegen in Jambes te Namen.

Interne structuur

bewerken

De Service public bestaat uit een Secretariaat-generaal, een Algemene Directie voor de Begroting, de Logistiek en Informatietechnologie, en zeven operationele Directoraten.

De volledige structuur ziet eruit als volgt:

  • Secrétariat général
  • Direction générale transversale Budget, Logistique et TIC
  • Direction générale opérationnelle Routes et Bâtiments
  • Direction générale opérationnelle Mobilité et Voies hydrauliques
  • Direction générale opérationnelle de l'Agriculture, des Ressources naturelles et de l'Environnement
  • Direction générale opérationnelle Aménagement du territoire, Logement, Patrimoine et Énergie
  • Direction générale opérationnelle Intérieur et Action sociale
  • Direction générale opérationnelle de l'Économie, de l'Emploi et de la Recherche
  • Direction générale opérationnelle de la Fiscalité

Samenstelling huidige Waalse Regering

bewerken

Na de verkiezingen van 26 mei 2019, hebben PS (23 zetels), MR (20 zetels) en Ecolo (12 zetels) een coalitie gevormd. Daaruit ontstond de regering-Di Rupo III, deze bereikte op 9 september 2019 een regeerakkoord. De regering legde de eed af in het Waals Parlement op 13 september 2019.

Waalse regering-Di Rupo III (13 september 2019 - heden)
Naam Partij Functie en bevoegdheden
  Elio Di Rupo PS Minister-president
  Willy Borsus MR Viceminister-president en Minister
Economie, Buitenlandse Handel, Ruimtelijke Ordening, Landbouw
  Philippe Henry Ecolo Viceminister-president en Minister
Klimaat, Mobiliteit, Infrastructuur en Energie
  Christie Morreale PS Viceminister-president en Minister
Werk, Sociale Zaken, Gezondheid en Gelijke Kansen
  Adrien Dolimont MR Minister
Financiën, Begroting, Regionale luchthavens en Sportinfrastructuur
  Christophe Collignon PS Minister
Lokale Besturen en Wonen
  Valérie De Bue MR Minister
Ambtenarenzaken, Administratieve Vereenvoudiging, Kinderbijslag, Toerisme, Erfgoed en Verkeersveiligheid
  Céline Tellier Ecolo Minister
Leefmilieu, Natuur, Rurale Renovatie en Dierenwelzijn

Overzicht Waalse Regeringen (1981-heden)

bewerken
Nr. Regering Minister-president Partijen Periode Dagen
1 Regering-Dehousse I Jean-Maurice Dehousse (PS) PS, PRL, PSC 1981-1982 36
2 Regering-Damseaux André Damseaux (PRL) PRL, PS, PSC 1982 273
3 Regering-Dehousse II Jean-Maurice Dehousse (PS) PS, PRL, PSC 1982-1985 1127
4 Regering-Wathelet Melchior Wathelet (PSC) PSC, PRL 1985-1988 798
5 Regering-Coëme Guy Coëme (PS) PS, PSC 1988 97
6 Regering-Anselme Bernard Anselme (PS) PS, PSC 1988-1992 1338
7 Regering-Spitaels Guy Spitaels (PS) PS, PSC 1992-1994 748
8 Regering-Collignon I Robert Collignon (PS) PS, PSC 1994-1995 511
9 Regering-Collignon II Robert Collignon (PS) PS, PSC 1995-1999 1483
10 Regering-Di Rupo I Elio Di Rupo (PS) PS, PRL, Ecolo 1999-2000 267
11 Regering-Van Cauwenberghe I Jean-Claude Van Cauwenberghe (PS) PS, PRL, Ecolo 2000-2004 1567
12 Regering-Van Cauwenberghe II Jean-Claude Van Cauwenberghe (PS) PS, cdH 2004-2005 444
13 Regering-Di Rupo II Elio Di Rupo (PS) PS, cdH 2005-2007 652
14 Regering-Demotte I Rudy Demotte (PS) PS, cdH 2007-2009 726
15 Regering-Demotte II Rudy Demotte (PS) PS, Ecolo, cdH 2009-2014 1833
16 Regering-Magnette Paul Magnette (PS) PS, cdH 2014-2017 1102
17 Regering-Borsus Willy Borsus (MR) MR, cdH 2017-2019 776
18 Regering-Di Rupo III Elio Di Rupo (PS) PS, MR, Ecolo 2019-heden 1745

Tijdlijn Waalse regering

bewerken

Historische lijsten van Waalse portefeuilleministers

bewerken

Zie ook

bewerken
bewerken