Vlag van Littenseradeel

vlag van gemeente in Friesland, Nederland

De vlag van Littenseradeel is op 26 januari 1984 vastgesteld als de gemeentelijke vlag van de Friese gemeente Littenseradeel. De vlag werd in het draadsbesluit als volgt beschreven:

Vlag van de gemeente Littenseradeel

Twee even hoge lengtebanen, blauw en wit, en aan de broekzijde op de blauwe baan een gele ster en op de witte baan een rode roos, beide met een hoogte gelijk aan 2/5 van de hoogte van de vlag.

De ster, de roos en de kleuren zijn afkomstig van het gemeentewapen. Niet vermeld werd dat de ster zespuntig is. Het ontwerp was afkomstig van de Fryske Rie foar Heraldyk en de Hoge Raad van Adel.

Per 1 januari 2018 is de gemeente Littenseradeel opgegaan in de nieuwe gemeente Waadhoeke. De gemeentevlag van Littenseradeel is hierdoor komen te vervallen.

Verwante afbeeldingen Bewerken