Vlag van Wonseradeel

De vlag van Wonseradeel is op 24 oktober 1964 bij raadsbesluit vastgesteld als de gemeentelijke vlag van de Friese gemeente Wonseradeel (Fries: Wûnseradiel). De vlag was een ontwerp van Kl. Sierksma en wordt als volgt beschreven:

Vlag van de gemeente Wonseradeel (1964-2011)

Drie horizontale banen van blauw en wit, waarvan de hoogten zich verhouden als 5:2:5.

Het ontwerp is gebaseerd op een vlag die is afgebeeld op een zegel uit 1270. De witte baan op de vlag stelt de Oude Marnestroom voor, die de gemeente vroeger ongeveer doormidden deelde. Ook de bevolking is gesplitst over twee delen, maar men voelt zich toch nauw met elkaar verbonden.

Per 1 januari 2011 is de gemeente Wonseradeel opgegaan in de nieuw opgerichte gemeente Súdwest-Fryslân. De gemeentevlag van Wonseradeel is hierdoor komen te vervallen.

Verwante afbeeldingenBewerken

TriviaBewerken

Tegelijkertijd met de vaststelling van de gemeentevlag werd voor alle 27 dorpen in de gemeente een dorpsvlag ingesteld.