Hoofdmenu openen

Wikipedia β

Verdrag van Maastricht (1992)

(Doorverwezen vanaf Verdrag betreffende de Europese Unie)
Overzicht van landen die het verdrag in 1992 ondertekenden.

Het Verdrag van Maastricht (officieel het Verdrag betreffende de Europese Unie, kortweg EU-Verdrag) werd ondertekend op 7 februari 1992 en diende ter oprichting van de Europese Unie.

Inhoud

GeschiedenisBewerken

Het verdrag trad in werking op 1 november 1993 en sindsdien vormden de Europese Gemeenschappen (EG), die weer bestaan uit de Europese Gemeenschap, de Euratom en de EGKS, de eerste van de drie pijlers van Europese Unie (EU). Na de ratificering in 2009 van het Verdrag van Lissabon werd de indeling in drie pijlers afgeschaft.

 
Memorial in Maastricht

In het Verdrag werden de Verdragen van Rome (over de EG – vroeger EEG, zie onder – en Euratom) en van Parijs (EGKS) gewijzigd. Daarnaast werd de Europese Unie opgericht, waarin de Europese Gemeenschap, de Euratom en de EGKS de eerste pijler vormden.

In het verdrag werd de Europese Economische Gemeenschap hernoemd naar Europese Gemeenschap, omdat de terreinen waar de gemeenschap zich mee bezighield zich nu ook buiten het Economische kader afspeelden.

Onder andere werd in het verdrag bepaald dat er een Economische en Monetaire Unie (EMU) gevormd zou worden, met een gemeenschappelijke munteenheid, die later naam 'euro' kreeg. Voor de invoering van de monetaire unie werd een Europese begrotingsdiscipline afgesproken, de zogenaamde "Maastrichtnorm". Verder werd er een kader ontworpen voor de toekomstige politieke en economische eenmaking.

Het verdrag werd ondertekend door alle toenmalige lidstaten van de Europese Gemeenschappen: België, Denemarken, Duitsland, Griekenland, Spanje, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Portugal en het Verenigd Koninkrijk.

Het verdrag werd in 1997 gewijzigd door het Verdrag van Amsterdam, in 2001 door het Verdrag van Nice en in 2007 door het Verdrag van Lissabon.

Op 28 maart 2017 activeerde het Verenigd Koninkrijk, Artikel 50 van het Verdrag. Hiermee werden de procedures voor het uittreden van de lidstaat in werking gesteld.[1]

In december 2017 werd voor het eerst Artikel 7 geactiveerd. Frans Timmermans deed dit namens de Europese Commissie tegen Polen wegens bedreiging van de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht. Deze zwaarste strafmaatregel binnen de EU kan er uiteindelijk toe leiden dat de lidstaat zijn stemrecht in de Europese Raad verliest. Voor het in werking stellen van artikel 7 is tweederde meerderheid nodig in het Europees Parlement.

In september 2018 zal worden gestemd over het in werking stellen van artikel 7 tegen Hongarije. Reden: de lidstaat zou afglijden naar een autoritair regime.

TijdlijnBewerken

Zie ookBewerken

Externe linksBewerken