Europese Gemeenschappen

Europese Gemeenschappen was een verzamelnaam voor drie gemeenschappen, die samen de eerste pijler van de Europese Unie vormden:

De naam kwam in gebruik na de inwerkingtreding van het Fusieverdrag in 1967 dat bepaalde dat er voor alle Europese Gemeenschappen één Commissie en één Raad moest zijn.

Tot 2002 maakte de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal ook deel uit van de Europese Gemeenschappen. In 2002 hield het verdrag echter op te bestaan, omdat het was gesloten voor een periode van 50 jaar (in 1952). Alle rechten die ontleend konden worden aan dit verdrag zijn door middel van een protocol dat aanhangt aan het Verdrag van Nice overgeheveld naar de Europese Gemeenschap.

TijdlijnBewerken

1948 1952 1958 1967 1987 1993 1999 2003 2009 2011
Brussel EGKS EEG / Euratom Fusieverdrag Europese Akte EU-Verdrag Amsterdam Nice Lissabon
Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS)
Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (EURATOM)
Europese Economische Gemeenschap (EEG)
P

IJ

L

E

R

S
Europese Gemeenschap (EG) Europese Unie (EU)
↑Europese Gemeenschappen↑ Justitie & Binnenlandse Zaken (JBZ)
Politiële & justitiële samenwerking in strafzaken (PJSS)
Europese politieke samenwerking (EPS) Gemeenschappelijk buitenlands & veiligheidsbeleid (GBVB)
West-Europese Unie (WEU)