Verdrag van Amsterdam

Het Verdrag van Amsterdam is een verdrag van de Europese Unie. Het werd getekend op 2 oktober 1997 en trad in werking op 1 mei 1999.

Verdrag van Amsterdam
Overzicht van landen die het verdrag in 1997 ondertekenden.
Titel Verdrag van Amsterdam houdende wijziging van het Verdrag betreffende de Europese Unie, de Verdragen tot oprichting van de Europese Gemeenschappen en sommige bijbehorende akten
Soort regeling Verdrag
Toepassingsgebied Vlag van Europa Europese Gemeenschappen
Status Geldend
Amendeert EGKS-verdrag, Euratom-verdrag, EEG-verdrag, Fusieverdrag, Overeenkomst gemeenschappelijke instellingen, EU-verdrag
Goedkeuring en inwerkingtreding
Ondertekend op 2 oktober 1997
Gepubliceerd in PbEG 1997, C 340/1
In werking getreden op 1 mei 1999
Lees online
Verdrag van Amsterdam op EUR-Lex
Portaal  Portaalicoon   Mens & maatschappij
Ondertekenaars

Het verdrag omvat onder andere:

  • Eenvoudiger besluitvorming binnen de Unie door meer gebruik te maken van het stemmen met gekwalificeerde meerderheid;
  • Het werkte het Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheidsbeleid verder uit, onder andere door de Unie een Hoge Autoriteit voor het Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheidbeleid (tweede pijler) te geven, die tevens de functie van Secretaris-Generaal van de Raad van de Europese Unie kreeg;
  • Het bracht sommige bevoegdheden van de derde pijler naar de eerste (waardoor er op het gebied van onder andere immigratie- en asielbeleid meer supranationaal beslist kon worden); hierdoor verloren natiestaten hun soevereiniteit.
  • Het bracht de Schengenakkoorden onder in de EU-verdragen;
  • Het amendeerde en hernummerde het EG-verdrag en het EU-verdrag. De artikelen van het Verdrag betreffende de Europese Unie, die de letters A tot en met S hadden gekregen, kregen een numerieke volgorde. Bij dit verdrag waren geconsolideerde versies van het EG-verdrag en het EU-verdrag - de complete verdragen bijgewerkt met de wijzigingen daarop door de nakomende verdragen - bijgevoegd.

HandtekeningenBewerken

                 
                 
           
           

Evolutie van de Europese UnieBewerken

1948 1952 1958 1967 1987 1993 1999 2003 2009 2011
Brussel EGKS EEG / Euratom Fusieverdrag Europese Akte EU-Verdrag Amsterdam Nice Lissabon
Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS)
Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (EURATOM)
Europese Economische Gemeenschap (EEG)
P

IJ

L

E

R

S
Europese Gemeenschap (EG) Europese Unie (EU)
↑Europese Gemeenschappen↑ Justitie & Binnenlandse Zaken (JBZ)
Politiële & justitiële samenwerking in strafzaken (PJSS)
Europese politieke samenwerking (EPS) Gemeenschappelijk buitenlands & veiligheidsbeleid (GBVB)
West-Europese Unie (WEU)

Externe linkBewerken