Europese Gemeenschap

De Europese Gemeenschap was de belangrijkste van de drie Europese Gemeenschappen in de eerste pijler van de Europese Unie. De andere Gemeenschappen in de eerste pijler waren Euratom en de EGKS.

De Europese Gemeenschap werd opgericht in 1993 met het Verdrag van Maastricht, als opvolger voor de Europese Economische Gemeenschap. Door het Verdrag van Amsterdam in 1999 werden de bevoegdheden van de Europese Gemeenschap groter doordat er een deel werd overgeheveld vanuit de derde pijler. In 2002 verviel na 50 jaar het verdrag dat de EGKS had opgericht en in het Verdrag van Nice werd ervoor gezorgd dat de bevoegdheden van de EGKS werden overgeheveld naar de Europese Gemeenschap. De Europese Gemeenschap werd dus een van de twee Europese Gemeenschappen in de eerste pijler. De Europese Gemeenschap hield op te bestaan in 2009, met de afschaffing van de pijlerstructuur door het Verdrag van Lissabon.

1948 1952 1958 1967 1987 1993 1999 2003 2009 2011
Brussel EGKS EEG / Euratom Fusieverdrag Europese Akte EU-Verdrag Amsterdam Nice Lissabon
Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS)
Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (EURATOM)
Europese Economische Gemeenschap (EEG)
P

IJ

L

E

R

S
Europese Gemeenschap (EG) Europese Unie (EU)
↑Europese Gemeenschappen↑ Justitie & Binnenlandse Zaken (JBZ)
Politiële & justitiële samenwerking in strafzaken (PJSS)
Europese politieke samenwerking (EPS) Gemeenschappelijk buitenlands & veiligheidsbeleid (GBVB)
West-Europese Unie (WEU)