Hoofdmenu openen

Pontius Pilatus

politicus uit Oude Rome (?-37)
Ecce Homo; ziet den Mens, door Cigoli, ca. 1607
verluchting met Christus die voorgebracht wordt aan Pilatus uit het getijdenboek van Reynegom, coll. Koning Boudewijnstichting
Ecce Homo! door Antonio Ciseri (19e eeuw)
Wat is waarheid? Pilatus ondervraagt Jezus. Schilderij van Nikolaj Ge (19e eeuw).
Bronzen prutah van Pontius Pilatus. De legende luidt (in het Grieks): TIBERIOC KAICAROC (Tiberius keizer).
(British Museum, Londen)

Pontius Pilatus was een Romeins politicus uit de eerste eeuw na Chr. Hij stamde uit het oude geslacht van de Pontii en behoorde tot de stand van de equites. Pilatus was van 26 - 36 na Chr. de 5e praefectus civitatum van Judea (de praefectus Iudaeae), onder het gezag van het Romeinse Rijk ten tijde van Keizer Tiberius. Hij was de opvolger van Valerius Gratus. Pilatus wordt in het Nieuwe Testament en de Apostolische geloofsbelijdenis genoemd als degene die Jezus van Nazareth liet kruisigen.

Inhoud

De onbuigzame PilatusBewerken

Philo van Alexandrië beschrijft hem als een harde, onbuigzame man. Volgens de Joodse geschiedschrijver Flavius Josephus (Ant. 18:3) kwetste hij de Joden diep door na verplaatsing van het Romeinse garnizoen van Caesarea naar Jeruzalem heimelijk midden in de nacht Romeinse insignia met de beeltenis van de princeps op een openbare plaats in Jeruzalem neer te laten zetten. Voor de Joden was het vereren van beeltenissen van personen een gruwel (een van de Tien geboden). Zijn voorgangers hadden daar rekening mee gehouden, maar Pilatus negeerde deze gevoeligheid. Deze daad veroorzaakte een volksopstand in Caesarea. Na lang aanhouden van beide kanten zwichtte Pilatus uiteindelijk en verplaatste de beeltenissen van de princeps van Jeruzalem terug naar Caesarea.

Ook gebruikte Pilatus volgens Philo en Josephus geld uit de tempelkas om een watervoorziening te laten aanleggen. Tienduizenden Joden, waaronder veel Galileërs, stroomden naar Jeruzalem voor een massaal protest, wat eindigde in een bloedbad. Soldaten als burgers vermomd doodden zonder onderscheid een groot aantal demonstranten. Dit alles zette natuurlijk kwaad bloed.

Een voorzichtiger PilatusBewerken

Op 18 oktober van het jaar 31 werd Pilatus' positie verzwakt door de val van zijn vriend Lucius Aelius Seianus, een gunsteling van Tiberius. Door gekonkel en intriges had deze Seianus veel macht in het Romeinse Rijk verworven. Maar toen een complot werd ontdekt om de macht te grijpen werd hij terechtgesteld. Het is mogelijk dat Pilatus vanaf die tijd heel beducht was voor enige verdenking vanuit Rome dat hij de princeps ontrouw zou zijn.

Uit het bijbelverslag (Evangelie van Johannes) van de rechtszaak tegen Jezus, niet lang daarna, lijkt het er veel op dat Pilatus inderdaad gevoelig was voor zijn reputatie naar de keizer toe. Hoewel hij geen grond voor de doodstraf kon vinden, gaf hij volgens het relaas van Johannes toe aan de druk van Joodse leiders, toen die Jezus de uitspraak 'Ik ben de Koning der Joden' in de mond legden en dreigden dat het vrijlaten van iemand die zichzelf tot koning uitroept neerkomt op verzet tegen de keizer.[1] Of de ontmoeting van Pontius Pilatus met de gevangen genomen, gemartelde en ter dood veroordeelde Jezus metterdaad heeft plaatsgevonden is, historisch gesproken, onwaarschijnlijk. Elke Joodse man die beweerde de messias te zijn - hiervan zijn slechts een tiental bij naam bekend, waaronder Jezus - werd 'automatisch' door de Romeinse magistratuur in Jeruzalem opgepakt, gemarteld en publiekelijk ter dood gebracht ter waarschuwing aan de Joodse bevolking. In uitvoeringen van deze standaard-procedure speelde Pontius Pilatus alhoewel hiervoor formeel verantwoordelijk zijnde, waarschijnlijk geen directe rol. Al is het zeker niet uit te sluiten dat de ontmoeting wel heeft plaatsgevonden.

Val van PilatusBewerken

In 36 na Chr. kwam Pilatus ten val. De directe aanleiding was een incident op de berg Gerizim, een voor Samaritanen zeer heilige berg, waar een grote groep van hen op aanwijzing van een profeet naar de sinds de verwoesting van de Tempel van Salomo vermiste heilige Ark van het Verbond met inhoud wilden graven. Pilatus vertrouwde de samenscholing niet en liet een aantal van hen ombrengen. Er ging een klacht met een beschuldiging van moord op onschuldige burgers naar Vitellius, gouverneur van Syrië. Die gebood Pilatus naar Rome te gaan om tekst en uitleg te geven aan princeps Tiberius en benoemde Marcellus als procurator van Judea en Jeruzalem in zijn plaats. Toen Pilatus, die Vitellius niet ongehoorzaam durfde te zijn, op 16 maart 37 in Rome aankwam was Tiberius al gestorven. Volgens min of meer legendarische bronnen zou Pilatus daarna als keizerlijk ambtenaar gediend hebben in Zuid-Frankrijk waar hij ook overleden zou zijn. Het is niet zeker of Pilatus volgens de legende zelfmoord pleegde of door een natuurlijke oorzaak aan zijn einde kwam.

Titel, Pilatusinscriptie en de zegelringBewerken

 
De zogenaamde Pilatusinscriptie.
(foto: Marion Doss, 2007)

Lange tijd is onduidelijk geweest of de eerste Romeinse bestuurders van Judea praefecti of procuratores waren. Sinds de vondst van een inscriptie op een kalksteenblok dat tot in de jaren zeventig van de vorige eeuw hergebruikt zat ingemetseld in het Romeinse theater van Caesarea (waar de bestuurders hun residentie hadden), staat echter vast dat Pilatus prefect was. Bovendien concludeert men uit de inscriptie gewoonlijk dat alle bestuurders van Judea vóór keizer Claudius deze titel droegen. Tacitus' vermelding van deze bestuurders als procuratoren wordt dan opgevat als een terugprojecteren van later gebruik.

De tekst van de inscriptie luidt:[2]
TIBERIEUM
NTIUS PILATUS
ECTUS IUDAEE

Oorspronkelijk luidde de complete inscriptie vermoedelijk:
DIS AUGUSTIS TIBERIEUM
PONTIUS PILATUS
PRAEFECTUS IUDAEAE
DEDIT DEDICAVIT

Archeologen hebben vijftig jaar geleden op de westelijke Jordaanoever een Romeinse ring gevonden. Heden pas werd de identiteit van de eigenaar van de ring ontdekt. Volgens de Israëlische krant Haaretz zou de inscriptie in de ring de letters van de naam van Pontius Pilatus weergeven. Volgens de archeologen zou dit slechts het tweede archeologisch bewijsstuk zijn dat hij werkelijk heeft bestaan. De archeologische site waar de ring werd ontdekt, bevindt zich in de onmiddellijke omgeving van het graf van koning Herodes.[3] Volgens andere bronnen echter zou het niet gaan om de originele ring maar om een exemplaar vervaardigd uit minderwaardig materiaal dat eventueel door zijn personeel werd gebruikt om documenten e.a. te verzegelen.[4]

TriviaBewerken

Pontius Pilatus-syndroom
 
Pontius Pilatus (Duccio)

"Wat ik geschreven heb, heb ik geschreven" (Quod scripsi, scripsi) zei Pontius Pilatus volgens Johannes 19:22 toen hem werd voorgesteld het opschrift INRI op het kruis te veranderen. Deze uitspraak typeert een probleem van veel schrijvers: ze voelen een soort innerlijke weerstand tegen veranderingen. Ze kunnen niet genoeg afstand nemen van hun eigen tekst. Daardoor komen ze moeilijk op alternatieven voor woordkeus en zinsbouw die de tekst misschien verbeteren. Dit wordt het Pontius Pilatus-syndroom genoemd.

Van mis tot toverspreuk

In de geloofsbelijdenis van Nicea komt de zin voor "die onder Pontius Pilatus geleden heeft en gestorven is". Regelmatig horen rooms-katholieke kerkgangers deze tekst in het Latijn voorbij komen: "Crucifixus etiam pro nobis sub Pontio Pilato, passus et sepultus est". Deze woorden werden, gecombineerd met de woorden "Hoc est corpus" ("Dit is het lichaam") in de volksmond verbasterd tot "hocus pocus pilatus pas", woorden die aanvankelijk waarschijnlijk magisch klonken, maar nu meestal te horen zijn bij goochelaars.

Pilatus terug in Rome

Simon Vestdijk beschreef het (fictieve) leven van Pontius Pilatus na zijn terugkomst in Rome in zijn roman De nadagen van Pilatus (1938).

ReferentiesBewerken

NotenBewerken