Hallo Josh, van harte welkom op wikipedia en veel plezier gewenst. Elly 13 nov 2003 00:22 (CET)

Hallo Josh, van harte welkom! Indien jij anonieme gebruiker 62.195.185.16 (de auteur van Locke) bent, wil je wellicht mijn boodschap op Overleg_gebruiker:62.195.185.16 lezen. Nog veel wikiplezier! SanderSpek 14 nov 2003 16:25 (CET)


Sorry dat ik Job had verstopt. Ik kon die vermelding in mijn bijbel niet vinden (NBG). Daar was alleen sprake van een krokodil. Wel gevonden dat daarmee de Leviathan werd aangeduid, trouwens. Maar je hebt de verstopte Job er weer tussen gepropt. Dat is mooi. Avanschelven 8 mrt 2004 23:05 (CET)

Ik gebruikte zelf (ik ben op het ogenblik trouwens geheel en al op internet aangewezen) http://bijbel.oneway.nl/ , daar staat het netjes tussen... Josh 8 mrt 2004 19:54 (Venezulean Time)

Verwerken bijdrageBewerken

Alle van Meeteren 29 apr 2005 18:14 (CEST)

Josh,

Je had goed gezien dat ik de opmerking van Johan Lont op de overlegpagina Usenetcultuur wegpoetste. Dat deed ik, nadat ik naar de overlegpagina van John was gegaan,om hem daar wat vragen te stellen over zijn opmerking. Ik begreep de opmerking namelijk niet helemaal. Het bleek dat John zich stoorde aan het gebruik van een technische term. Ik was bezig de tekst aan te passen naar aanleiding van die opmerking.

Heb jij er behoefte aan dat je de gang van de discussie kunt blijven zien? Ik nodig je uit over dit vraagstuk met mij van gedachten te wisselen op mijn overlegpagina. Ik vind dit namelijk van secundair belang.

uploadBewerken

je schrijft Foto is bedoeld voor algemeen gebruik door alles wat Wikipedia-achtig is. bij je upload, dit is tegen de principes van Wikipedia als je een afbeelding doneert onder GFDL (eigenwerk) kan die door iedereen, ook buiten Wikipedia, worden hergebruikt (met auteur-historie). Ik heb die zin verwijderd Michiel1972 1 sep 2005 18:03 (CEST)

Santa ClausBewerken

Hoi Josh, ik heb op de doorverwijspagina een link toegevoegd naar Santa Claus (beeld). Daar kun je dan je artikeltje schrijven. Oliphaunt 28 sep 2005 14:13 (CEST)

van de po getrokkenBewerken

Hoi Josh, nog even wat, probeer eventuele frustraties / verontwaardiging een beetje in toom te houden als je wat schrijft (ook in de samenvatting van een edit)... daar schiet niemand wat mee op. Oliphaunt 28 sep 2005 14:16 (CEST)

Mensen moeten geen politieke, religieuze en andere gevoelsgeladen termen inbrengen in de artikelen zelf, zeker niet als op de overlegpagina van het betreffende lemma de discussie volop aan de gang is. Ik houd er niet van als mensen menen voor zichzelf een uitzonderingspositie te kunnen scheppen en zich een politiek van voldongen feiten menen te kunnen permitteren t.o.v. de anderen. Josh 28 sep 2005 14:21 (CEST)
Kijk, dat klinkt al een stuk redelijker. Wat ik bedoelde is dat de samenvatting van je edit zo ongeveer een krachtterm bevatte, en daar schiet niemand wat mee op. Ik kan me voorstellen dat je gefrustreerd bent, maar m.i. kun je juist dan het beste het hoofd koel houden en zakelijk te formuleren wat er mis is. Als je terugvalt op krachttermen heb je meteen ook al minpunten bij eventuele derden die later bij de discussie betrokken worden (zoals ik nu zijdelings en toevallig). Gewoon een tip en advies. Oliphaunt 28 sep 2005 14:42 (CEST)
Je wil zelf zonodig iets over biologie in het artikel over teleologie. Ik had het weggehaald omdat de betreffende zin het onwaar is.
Die zin is niet onwaar. Het is alleen maar "onwaar" als je het in de sfeer van de religie etc trekt. Maar dat heb *ik* niet gedaan, dat doe je zelf. Je verwijt mij jouw eigen vooroordelen, en daar wil ik niks mee te maken hebben. Jij moet mij daar ook niet mee willen opzadelen. Eerst doe je net alsof de (biologische) wetenschap(pen) alleen maar met causa efficientes te maken zouden (mogen) hebben en dan doe je net alsof ik over die kwestie een positie in zou nemen door me daar niet (of impliciet neutraal) over uit te laten. Maar *ik* ben het niet die een positie inneemt, *jij* bent het, maar je doet het voorkomen alsof ik het ben die de actieve positie inneemt. Josh 28 sep 2005 15:35 (CEST)
De zin "De biologie is het wetenschapsterrein waar de beide verklaringswijzen het sterkst tegenover elkaar staan." is onwaar. Niet omdat ik dat vind, maar omdat biologie tot de exacte wetenschappen behoort en werkt met de wetenschappelijke methode. Daar is geen plaats voor teleologie. Daar hoef je verder geen positie over in te nemen, dat is zo. Dat je een ander idee van biologie hebt is niet mijn fout, maar de jouwe. Overigens hoor ik het graag als je voorbeelden kan vinden in de biologie waar wel sprake is van een teleologische benadering. Een poging om een betwiste stelling te onderbouwen zou je niet misstaan. Het uitblijven van die onderbouwing is niet anders te interpreteren dan dat je geen argumenten hebt.
En ja, natuurlijk neem je een stelling in: je bent namelijk van mening dat genoemde stelling "niet onwaar" is. Verder beweer je dat de stelling "onwaar" is zodra het in de sfeer van religie wordt getrokken. Dat is vreemd. Het is juist omgekeerd: de stelling kan in zekere zin juist "waar" zijn zo gauw het in de sfeer van religie wordt getrokken: als intelligent design als biologie wordt gezien (waar ik het dus niet mee eens ben), is er inderdaad sprake van verschillende verklaringswijzen in de biologie die tegenover elkaar staan. Taka 28 sep 2005 17:18 (CEST)
Wie heeft het trouwens over vooroordelen? Ik heb je geen enkel vooroordeel verweten. Hooguit onwetendheid, maar dat is nauwelijks een verwijt: niet iedereen hoeft alles te weten. Daarom werken we hier ook samen aan een encyclopedie. Taka 28 sep 2005 17:18 (CEST)
Vervolgens had een andere gebruiker het er iets vergelijkbaars in gezet. Het hoeft er van mij niet in (ik had het hierop nog een keer weer weggehaald, maar het kwam weer terug). Als het er dan per sé in moet - dacht ik -, dan moet het er duidelijk in staan, en zeker geen vage formulering die bovendien onwaar is. Dus ik heb het netjes hergeformuleerd zodat het aan duidelijkheid niets te wensen over laat.
Dat is kennelijk niet je bedoeling. Je kan erover twisten of filosofie zo neutraal is dat het werkelijk niets met politiek te maken heeft. Maar goed, van mij hoeft het er niet in. En gebruik voortaan beleefdere woorden. Je bent me voortdurend aan het provoceren met teksten als:
  • "Ik vind dat je je niet voldoende hebt verdiept in de geschiedenis van het artikel."
  • "Je praat wel veel maar ik heb de indruk dat je je niet in de teleologie verdiept hebt maar dat je het lemma wilt gebruiken om er je eigen ideeën (die niets met teleologie te maken hebben) mee door te drukken."
En nu dan dus
  • "ben je nou helemaal van de pot gerukt met je politieke inbreng in een neutraal filosofisch lemma?"
  • "Ik houd er niet van als mensen menen voor zichzelf een uitzonderingspositie te kunnen scheppen en zich een politiek van voldongen feiten menen te kunnen permitteren t.o.v. de anderen"
Kijk nou eens goed naar de geschiedenis van het artikel, dan zie je wat er gebeurd is. Welke uitzonderingspositie meen ik te kunnen scheppen? Welke "voldongen feiten" heb je het over? (Taka 28 sep 2005 15:19 (CEST))
Jij loopt te klooien in het artikel als het overleg nog aan de gang is. Dat hoort dus niet Dat moet je dus *laten*. Josh 28 sep 2005 15:35 (CEST)

Ik heb gereageerd op dingen die in het artikel werden aangepast. Niet door jou, maar er zijn meer mensen op de wikipedia actief. Taka 28 sep 2005 15:19 (CEST)

Nou zeg. Je bent echt snel aangebrand. Moet ik mezelf blijven herhalen? Ik heb het artikel aangepast omdat anderen het hangende het overleg hadden bewerkt. Bewerkingen waarover jij je niet over hebt uitgelaten, maar waardoor wel een zin in het artikel werd gezet die me volstrekt niet beviel, over precies datgene waarover het overleg gaat. Bovendien gaat het om een niet-essentiële opmerking voor het onderwerp van het artikel. Het gaat niet over wat teleologie is, (Taka 28 sep 2005 16:00 (CEST))
Daar gaat het *wel* over! Josh 28 sep 2005 16:41 (CEST)
Volgens jou legt de zin "De biologie is het wetenschapsterrein waar de beide verklaringswijzen het sterkst tegenover elkaar staan" precies uit wat "teleologie" is? Kom nou toch. Deze zin beweert niets over teleologie, alleen iets over biologie, en die bewering is onwaar. Punt. Taka 28 sep 2005 16:57 (CEST)
maar het gaat over biologie dat er als soort van voorbeeld bij werd gehaald. Helaas volstrekt ten onrechte - zoveel weet ik wel van biologie.
Ik stel voor dat je je mond eens gaat spoelen. Je taalgebruik draagt weinig bij aan een constructief overleg. Taka 28 sep 2005 16:00 (CEST)
Jij moet ophouden er anderen bij te halen en deze overal de schuld van te geven, zeker op *mijn* overlegpagina. *Jij* bent het die pagina's varandert als daar nog overleg over gaande is (zonder dat je overigens verstand hebt van het onderwerp, terwijl je dat onderwerp zelf notabene naar de achtergrond probeert te schuiven om toch maar je gelijk te halen) Josh 28 sep 2005 16:41 (CEST)
Ik geef niemand anders de schuld van wat ik heb gedaan. Ik leg uit waarom ik iets heb gedaan. En ik leg uit dat ik mijn gedrag geen bewoordingen waard vind zoals jij die over me heen meent te kunnen gooien.
Waar probeer ik het onderwerp naar de achtergrond te schuiven? Op Overleg:Teleologie gaat het overleg over de inhoud van het artikel. Hier gaat het over jouw woordgebruik.
Ik geef toe dat ik niet heel goed thuis ben in de filosofie. Ik wacht dan ook vol verwachting op een duidelijke tekst voor het artikel van iemand die kennelijk wel voldoende van het onderwerp weet. Ik zou zeggen: er is niets wat je let om de huidige tekst te verbeteren. Ik heb wel verstand van biologie. Ook in artikelen die niet rechtstreeks over biologie gaan, moet geen onzin over biologie staan. Taka 28 sep 2005 16:57 (CEST)


Zie overigens ook de Winkler Prins: "Teleologie" is een term die wijst op bepaalde gerichtigheden die men in de natuur kan aanwijzen, vooral in de levende natuur. Zo zijn de vleugeltjes aan zaden gericht op zaadverspreiding... etc. Maar andere naslagwerken zeggen hetzelfde. Los daarvanhoe wil je gedragsonderzoek doen of onderzoek naar communicatie zonder daarbij allerlei bewustzijns- wils- en (dus) teleologische aspecten mee te nemen? (en of die aspecten gepercipieerd dan weel reëel zijn, dat doet er even niet eens toe). DIe verwijzing naar de biologische wetenschappen (waarbij op het onderwerp van die wetenschappen gedoeld wordt en niet op de methodiek van enkele deelwetenschappen op dat terrein) is volledig terecht Josh 28 sep 2005 20:15 (CEST)

Onderzoek naar communicatie (bij dieren) wordt gedaan door verbanden te leggen tussen de stimulus en de respons. Het dier als black box. Bewustzijn en wil zijn niet te meten. Heb je het artikel ethologie al gelezen?
De online van Dale (http://www.vandale.nl/opzoeken/woordenboek/?zoekwoord=teleologie) geeft "leer dat de schepping en ieder verschijnsel op een doel is gericht". Ik zeg niet dat er geen teleologische gedachten over de natuur bestaan. Ik zeg dat ze in de biologische wetenschap worden verworpen. Je verwart natuur met biologie, en leeft nog met ideeën over de biologie die Aristoteles heeft opgeschreven en die kennelijk door een deel van de mensheid nog steeds zo beleeft worden. Daar is op zich niets op tegen. Alleen heeft het weinig te maken met de biologie als wetenschap in de laatste 150 jaar. Taka 28 sep 2005 22:57 (CEST)
Ik denk dat je allerlei conflictpunten ziet die er niet zijn. Waarschijnlijk heb je ook over mijn bovenstaande, tussen haakjes staande maar verder niet onbelangrijke zin heengelezen: "...waarbij op het onderwerp van die wetenschappen gedoeld wordt en niet op de methodiek van enkele deelwetenschappen op dat terrein", maar goed, dat doet er verder niet toe want kennelijk is het artikel zelf, zoals het er nu allemaal staat onvoldoende. Er zal dus een ander artikel moeten komen waarin het e.e.a. wel duidelijker wordt. (en waarin eventueel ook op het - in dit geval - deficiente karakter van de VanDale gewezen wordt)
(en op het "bestaan" van teleologische gedachten ga ik verder niet in, het onderscheid tussen causa finalis en causa effectivis is voornamelijk een analytisch onderscheid in mijn ogen, de ene pool van dat onderscheid maakt in die zin de andere pool mogelijk en omgekeerd)Josh 29 sep 2005 13:13 (CEST)

PredikamentBewerken

Dat had ik erbij gezet omdat het artikeltje maar 1 zin bevat, en eigenlijk meer een woordenboekdefinitie is. Wanneer een nieuwe gebruiker zoiets aan zou maken, zou het zelfs wel eens het predikaat wiu of weg kunnen krijgen. Valt er echt niets meer over te vertellen? Sander Spek 10 okt 2005 15:57 (CEST)

Wat maakt dat nou uit, dat het één zin is? Het is toch "af" zo? (Bovendien is het een noodzakelijke zin want de (electronische) VanDale geeft er geen uitsluitsel over en ik maak me sterk dat de meeste mensen die het artikel lezen vanwaardaan hier naartoe gelinkt wordt niet weten wat een "predikament" is) Maar als je er meer over wilt zeggen, waarom doe je dat dan niet?
Simpelweg omdat ik er niet meer van weet. Maak je er alsjeblieft niet druk over. Maar ik zag een artikel dat volgens de normale standaarden het predikaat beginnetje verdient omdat het niet meer is dan een woordenboekdefinitie. Mocht je dat sjabloon er niet op willen, voel je vrij en gooi het weg. Geen punt. Sander Spek 10 okt 2005 18:06 (CEST)
Ik heb het artikel toch als weg gekwalificeerd, want het is totaal onbegrijpelijk voor de lezer. Verder lijkt er nog een tegenstrijdigheid in te zitten ook, zie Overleg:Predikament. En ik kan het niet verder aanvullen, want ook ik weet er niet meer van. Verdere discussie graag op Overleg:Predikament en de Verwijderlijst. Errabee 12 okt 2005 14:12 (CEST)

Je hebt met een wat vreemde argumentatie ingegrepen in lopende discussies.

Twee vragen: 1- Was je je er bewust van dat er lopende discussies waren? 2- De gegeven omschrijving is letterlijk of bijna letterlijk (dat weet ik niet meer, ik had het op een handgeschreven briefje dat intussen weer weg is) afkomstig uit een andere bestaande (grote) encyclopedie. Je zegt over het artikel: "totaal onbegrijpelijk. Moet met voorbeelden duidelijker worden". Ik stel er prijs op dat je, lopende de discussies, de veranderingen ongedaan maakt, want het kan toch niet zo kan zijn dat (algemeen geaccepteerde) artikelen weg zouden moeten als isommige mensen het niet snappen. Als jij dat niet doet dan wil ik dat ook wel doen. (Als er iets politieks of anderszins tendentieus achter zou zitten dan zou je een punt hebben, maar daar is hier geen sprake van) Josh 12 okt 2005 18:15 (CEST)

Ad 1) nee, waar worden die discussies dan gevoerd?
Ad 2) Er zijn zoveel geschreven dingen foutief, ook in andere bestaande grote encyclopedieen. Jouw argument (op Overleg:Predikament) dat ik niet naar predikaat zou mogen kijken, daar komt het tenslotte op neer, is natuurlijk een beetje vreemd. Ik probeerde juist te beoordelen of het artikel predikament beter te begrijpen zou zijn als ik meer van het onderwerp af zou weten, probeerde me dus in te lezen, en werd alleen maar meer in verwarring gebracht. In predikaat lees ik dat het een onderwerp is in de taalkunde, maar ook in de filosofie. Die twee zaken hebben voor mij niet direct een verband, vandaar dat ik denk dat er iets door elkaar is gehaald bij de definitie van hetzij predikament, hetzij predikaat. Mijn gok is dan dat dat bij predikament het geval is.
Nou ben ik echt niet de domste in Nederland, en ik beschouw mezelf als een redelijke maatstaf voor wat nog begrijpelijk is voor een neutrale lezer. Predikament is dus volgens mij onbegrijpelijk, dus niet voor sommige mensen, maar voor bijna alle mensen die niet bekend zijn met de materie. Ik ben niet van plan om mijn wijzigingen ongedaan te maken, ten eerste omdat de verwijderprocedure gewoon loopt, en het weg sjabloon pas weg mag als op de Verwijderlijst overeenstemming is bereikt;
Ik heb twee dingen gedaan: enerzijds iets op die verwijderlijst zeggen en anderzijds in het begin van het lemma categorie wat veranderd (hopelijk is dat een verduidelijking) Kun je daar even naar kijken en op de een of andere manier laten weten wat je daarvan vindt? Josh 14 okt 2005 16:43 (CEST)
en het twijfelsjabloon niet omdat ik nog steeds van mening ben dat er iets structureels fout zit in dit lemma. Daarom ben ik ook van mening dat jij deze wijzigingen niet zou mogen terugdraaien *zonder* dat daarvoor overeenstemming is.
Uiteraard speelt er hier niets politieks of tendentieus. Ik begrijp dan ook helemaal niet waar die opmerking op slaat, en zie al helemaal niet waarom ik dan wel en nu niet een punt zou hebben. Ik vind gewoon dat het huidige lemma geen inzicht biedt in het onderwerp, en dat is toch het eerste doel van een encyclopedie.
Antwoorden kan hier, en hoeft niet op mijn overlegpagina, anders wordt de discussie erg moeilijk te volgen. Errabee 12 okt 2005 23:39 (CEST)

PredicaatBewerken

Hallo Josh, Ik wou op de pagina Predicaat (inmiddels met de nieuwe c, grrrr...) graag de onderdelen Filosofie en Taalkunde gescheiden opvoeren. Van filosofie weet ik echter niets. Ik heb toch wat geprobeerd, en zit nu met het ongerieflijke gevoel dat het het niveau van een middelbareschoolscriptie niet ontstijgt -- wat, dat niveau niet eens haalt! Zou jij met de hand over het hart willen strijken en er nog eens naar behoren in willen krassen? Mij zou dat zeer opluchten. Ziezo, nu ga ik het taalkundige gedeelte proberen... Vriendelijke groet, BesselDekker 15 okt 2005 22:36 (CEST)
Het spijt me zeer, maar daar kan ik niet aan beginnen: Ik ga liever niet andermans opzetjes afmaken. Ik ben tevreden (wat de filosofie betreft) met de versie van 3 dec 2003 21:14 uur of 23:38. Waarom schrijven de mensen die dat ontoereikend vinden dan niet gewoon iets over uit de een-of-andere grote encyclopedie dan? Volgens mij zou het overigens volstaan om duidelijk onderscheid te maken tussen filosofie, taalkunde en een eventuele rest, zoals bij alle andere artikelen ook gedaan wordt met woorden met verschillende betekenissen. Verder is in de filosofie het subject, de persoon die zelf filosofeert. Als jij of ik zou filosoferen dan zijn wij het subject. Dus dat moet zeker weg. Ik dacht het probleem niet predikaat, maar predikament was. Maar op mijn antwoord dat daar niks mis mee is (het komt nl volledig overeen met bv de grote Larousse) komen er maar geen antwoorden *wat* er mis mee zou zijn. Ook op de uitbreiding van het begin van het begrip "categorie" (waardoor ook het lemma "predikament" wellicht beter te snappen is) heb ik vooralsnog geen feedback gekregen, noch op de verwijderpagina noch hier... Josh 16 okt 2005 00:16 (CEST)
Het ging mij om verduidelijking van een artikel (Predikaat dus) dat ik zelf ook niet geheel snapte, zelfs niet voor wat betreft de taalkundige uitleg (waarvan ik iets zou moeten afweten). Was het nu een doorverwijspagina of een bespreking van het begrip Predicaat? Naar mijn mening zat het er tussenin, en had het aldus weinig zin. Vandaar dat ik mijnerzijds wel heb geprobeerd het artikel wel af te maken, conform mijn opmerking uit de Verwijderpagina. Wellicht was dat overmoedig van mij. -- Aan de discussie t.a.v. Predikament heb ik part noch deel gehad, en dat wou ik zo laten. Vriendelijke groet, BesselDekker 16 okt 2005 15:25 (CEST)
Inmiddels heb ik het artikel teruggebracht naar de versie die het had voorafgaand aan mijn bewerking. Nog even ter verduidelijking een reactie op wat je hierboven schreef: mensen vonden het artikel m.i. niet zozeer "ontoereikend" als wel "ontoegankelijk". Wat mij betreft, een duidelijk onderscheid tussen filosofie en taalkunde mis ik nu juist. Vriendelijke groet, BesselDekker 16 okt 2005 15:43 (CEST)
Ik had ervan begrepen dat het art "predikament" voor een persoon onbegrijpelijk of zelfs foutief was. Ik heb er nog eens naar gekeken, proberen te snappen waar het probleem zat en twee dingen gedaan. Ik heb hem (per mail) aangeboden hem een fotografische weergave van de oorspronkelijke bron (een van de...) te sturen en ik heb het lemma "categorie" iets herschreven zodat je eventueel niet meer op het verkeerde been wordt gezet als je doorklikt naar "predikament". Ik heb hem dat laten weten en om een reactie gevraagd. Die is tot heden uitgebleven.Josh 16 okt 2005 23:40 (CEST) PS Ik moest erg veel aan het kinderliedje "het peerd van ome Loeks" denken toen ik je aanvankelijke stukje las... ken je dat of is dat gevoel nergens op gebaseerd?
(1) Mijn persoonlijke mening is (ook) dat "Predikament" uiterst ontoegankelijk is, en daarmee zinloos. (2) In de doorverwijzing "Extensie" wordt over "de" taalkunde gesproken, waarmee twee eenzijdigheden tegelijk optreden. Welke taalkunde namelijk? En extensie heeft toch nog andere betekenissen ook? (3) Aangeven van de oorspronkelijke bron is geen antwoord op de geuite bezwaren. (4) Je P.S. lijkt mij over een allerindividueelste associatie te gaan, waarover ik geen mening heb. BesselDekker 18 okt 2005 00:06 (CEST)
Reactie op (18 okt 2005 00:06), format iets breder gemaakt... 1- geldt voor alles wat technisch/moeilijk/diepgaand/niet-actueel is 2- taalkunde is een nogal breed onderwerp, bovendien was die taalkunde (heb ik er niet bijgezet) alleen maar geintroduceerd om het te onderscheiden van computerdingen en tenslotte is een encyclopedie niet de plaats om werkelijk bestaande tegenstrijdigheden op te lossen 3- waarom niet? het is een verwijzing naar de werkelijkheid van de inderdaad bestaande betekenis(sen) van het begrip. Als iemand zegt dat de omschrijving fout is dan moet hij nu aantonen dat dat artikel ergens fout zit ipv degeen die het op wikipedia gezet heeft, toch? Ik heb overigens een kleine aanvulling gegeven op de drie betrokken lemma's (categorie, extensie, predikament) Misschien dat het zo tegemoetkomt aan het een-en-ander Josh 18 okt 2005 13:34 (CEST)
Dit schept alleen maar verwarring over de aard van communicatie en informatieoverdracht, en gaat m.i. bovendien voorbij aan het bestaan van tekstsoorten. Verdere discussie is voor mij niet nodig, zelfs zinloos. BesselDekker 18 okt 2005 14:04 (CEST)
Waar slaat dit "dit" op, op ad 1,2 of 3? En mag ik, zonder tegenbericht, er verder van uit gaan dat de aangebrachte aanvullingen verder volstaan, of moeten we afwachten wat de mensen die al aangegeven hebben dat ze er zelf verder ook geen verstand te hebben zullen gaan zeggen?Josh 18 okt 2005 22:39 (CEST)

Nee, wat mij betreft mag dat niet. BesselDekker 19 okt 2005 00:31 (CEST)

De provocatie van het voldongen feitBewerken

Hallo,

Misschien zou het ook handig zijn als je bij zo'n uitspraak zou uitleggen wat je ermee bedoelt. Groeten Ype 12 okt 2005 20:37 (CEST)

Jij zet bij een artikel wat volledig *af* is (ook al is het kort) dat het uitbreiding zou behoeven. Wat zijn je argumenten daarvoor? Als je iets mist, waarom vul je dat dan zelf niet aan ipv aan anderen over te laten wat je zou kunnen bedoelen? Josh 16 okt 2005 00:16 (CEST)
Als ik een pagina zie die bestaat uit één zin, voeg ik er een beginsjabloon aan toe. Als een pagina met één zin af is, lijkt het me niet echt de moeite waard van een pagina. Als ik er verstand van had gehad, zou ik er wat aan toegevoegd hebben, maar dat heb ik niet. Vriendelijke groet Ype 24 okt 2005 14:35 (CEST)

Verwijderde opmerkingBewerken

Hoi Josh, je hebt een opmerking van mij op de verwijderlijst verwijderd, zie [1]. Kun je me vertellen waarom? Groeten, Galwaygirl   Overleg 24 okt 2005 11:05 (CEST)

Nee, dat kan ik niet want ik ben me van geen kwaad bewust. Ik heb (los ervan dat ik nooit andermans' opmerkingen verwijder) ook geen enkele reden om dat te doen want ik ben volgens mij nog nooit met jou in discussie geweest. Misschien een foutje bij het redigeren van mijn eigen opmerkingen ofzo, maar zelfs dat kan ik me niet herinneren. Kun je me (vanuit de geschiedenis) zeggen wanneer precies? (datum/tijd dus) Als ik desondanks per ongeluk toch iets heb gedaan, dan alvast mijn excuses, is het makkelijk te herstellen? Josh 24 okt 2005 14:31 (CEST)
Ik heb nog eens onder jouw "link" [1] gekeken (zo-even haperde ie persistent bij het binnenhalen) en het komt me niet bekend voor, het was kennelijk zoiets dat ik eerst vergeten was de sig te zetten en dat ik dat later (1 minuut) heb goedgemaakt. Wel was er, kan ik me nog herinneren, gisteren een reply van mij aan bemoeial die opeens op een vreemde manier totaal verdwenen was, die heb ik later (in erg afgezwakte vorm, ik was nogal pissig de eerste keer) alsnog erbij gezet. Nogmaals, ik ben er absoluut op tegen in/aan andersmans tekst te rommelen. Altijd. Dat is eigenlijk het eerste en enige en laatste excuus wat ik heb, maar los daarvan zou het bovendien ook nog onverstandig zijn. Josh 24 okt 2005 14:44 (CEST)
Dank je voor je antwoord, Josh. Zal wel een of ander vaag databaseprobleem zijn. Ik heb het inmiddels weer teruggezet, dus er is verder niets aan de hand wat mij betreft. :-) Vriendelijke groet, - Galwaygirl   Overleg 24 okt 2005 22:57 (CEST)

LyotardBewerken

Ik achtervolg je helemaal niet. Hoe kom je daarbij? Ik heb wel betere dingen te doen. Los daarvan controleer ik ook nieuwe artikelen. En artikelen die alleen bestaan uit een interwiki link voldoen niet aan de wikipedia standaard, dus krijgen ze van mij een nominatie voor verwijdering. En in dit geval mag je nog van geluk spreken dat ik dit artikel niet direct verwijderde, want het voldeed aan de normen daarvoor. En het artikel is nog steeds niet goed genoeg, want het artikel bestaat niet uit grammaticaal correcte zinnen. Ik heb het sjabloon er dus maar weer opgezet. Errabee 31 okt 2005 23:01 (CET)

stalkenBewerken

Beste josh, ik stalk niet. En iemand daarvan beschuldigen gaat heel ver. Ik zie je verontschuldiging dan ook graag tegemoet. Errabee 31 okt 2005 23:27 (CET)

Houd op met dat "beste josh", blijf met je fikken van mijn dingen af en houd op me op te jagen. Als je een discussie wilt opstarten dan is dat okee wat mij betreft, maar niet als je vantevoren al dreigt met verwijdering, dan zet ik (net als ieder normaal mens) mijn hakken in het zand. (en switch niet van pagina, de discussie was al bezig op *jouw* pagina) Josh 31 okt 2005 23:54 (CET)
Ik wacht nog steeds op excuses, zeker als je ziet dat ik jouw artikel heb gewikificeerd, waar jij de moeite niet had genomen om kennis te nemen van de conventies voor het schrijven van een artikel. Errabee 1 nov 2005 12:06 (CET)


  Waarschuwing
  Warning in English
Beste gebruiker, hierbij krijgt u een waarschuwing. Nadere uitleg kunt u onderaan deze waarschuwing vinden.

Wanneer blijkt dat u na deze waarschuwing toch doorgaat met de geconstateerde ongewenste bewerkingen, dan wordt uw account geblokkeerd. Als u dit account enkel gebruikt voor vandalisme, dan zal de blokkade snel en voor onbepaalde tijd zijn. In minder ernstige gevallen kan een blokkade voor korte tijd volgen. Gaat u hierna weer door met de ongewenste bewerkingen, dan volgt, mogelijk zonder nieuwe waarschuwing, een lange blokkade. Als u constructief bij wil gaan dragen aan de encyclopedie, lees dan onze welkomstpagina.

  1. Errabee 31 okt 2005 23:58 (CET) wegens het continu beledigen van andere gebruikers.

ScanBewerken

Een scan van een stripfiguur, beroemdheid, boekomslag, etc is niet toegestaan, zie fairuse. Michiel1972 28 dec 2005 13:54 (CET)

Wat nu? als ik daar kijk zie ik 4 criteria en volgens alle 4 kan het wel! Josh 28 dec 2005 23:17 (CET)
Wij doen dus niet aan fair use... Helaas. Mig de Jong 28 dec 2005 23:19 (CET)
Dan moet men er ook niet naar verwijzen (zie hierboven 28 dec 2005 13:54 (CET)) Ik zie verder niet in waarom we hier vanuit de een-of-andere onberedeneerbare enge conformatiedrang paapser dan de paus zouden moeten zijn als het op auteursrecht aankomt. Los daarvan heb ik nog steeds geen duidelijke verwijzing naar her regeltje in kwestie en de geschiedenis ervan. Josh 29 dec 2005 11:38 (CET)
Nog een linkje: Wikipedia:Stemlokaal/Archief:Het_gebruik_van_"Fair_Use"_media_op_deze_Wiki Michiel1972 29 dec 2005 14:49 (CET)
Tsja, dat is een raar argument: de argumentatie daar is voornamelijk dat men zich aan de (nederlandse) wet zou moeten houden, maar die stemming heeft verder geen enkele juridische status. Als ik vind dat Heer Bommel een goede illustratie is bij Marten Toonder dan is dat (eventueel) een zaak tussen mij en de belanghebbenden. Maar mijn inschatting is dat iedereen die Marten Toonder en zijn werk een goed hart toedraagt (inclusief de rechthebbenden) geen enkel bezwaar zullen maken tegen deze illustratie. Maar Wikipedia houdt deze uiting van mij kennelijk preventief tegen. Dat getuigt natuurlijk niet van veel respect voor de uitingsvrijheid van andermans opinie. Wat hier aan de hand is, is dat een meerderheid (van stemmen) -weliswaar met een beroep op het rechtssysteem, maar feitelijk buiten dat systeem om(!)- meent een kennelijke minderheid het zwijgen op te kunnen leggen. Josh 29 dec 2005 15:21 (CET)
Wat een absolute nonsens is dit. Ten eerste, de rechtspersoon die erop aangesproken wordt in het geval van een auteursrechtenschending is de Wikimedia Foundation, en niet jij. Een beroep erop dat het een zaak tussen jou en de belanghebbenden is, slaat dus nergens op. Ten tweede, door hier materiaal te posten ben je akkoord gegaan met de voorwaarden zoals die duidelijk onder elk input kader staan. En ik citeer: "Door op de knop Pagina opslaan te klikken, verklaart u <...> dat u deze tekst zelf heeft geschreven of heeft overgenomen uit een vrije, openbare bron. Gebruik nooit materiaal dat beschermd is door auteursrecht!". Als je daar niet mee akkoord kunt gaan, dan kun je maar beter vertrekken. Errabee 30 dec 2005 15:41 (CET)
Ik weet niet wat jij hier komt doen, zeker op een relletje uit ofzo, maar ik meende hier in gesprek te zijn met Michiel1972. Ik heb in [de Kroeg] gevraagd wat de ge-eigende plaats voor discussie hierover was en daar zei men dat dat [hier] was. Josh 30 dec 2005 17:55 (CET)
Niet uit op een relletje, zeker niet, maar ik kon het niet laten die nonsens te weerleggen. En als je geen aandacht wilt, dan moet je ook niet in de kroeg overleggen. Errabee 31 dec 2005 09:59 (CET)
A- je hebt niks "weerlegd" en B- Wat snap je niet aan: Ik heb in [de Kroeg] GEVRAAGD wat de ge-eigende plaats voor discussie hierover was en daar zei men dat dat [hier] was? Josh 31 dec 2005 12:35 (CET)
A- het lijkt me dat ik duidelijk genoeg heb aangetoond dat je ongelijk hebt in je bewering over auteursrecht in combinatie met Wikipedia en B- Ik kan daar wel reageren, maar dan slaat die opmerking als een tang op een varken. Bovendien hoef je niet te SCHREEUWEN. Errabee 31 dec 2005 14:32 (CET)
Je bent niet met mij in gesprek, maar met de gemeenschap. Ik gaf je alleen een boodschap dat de afbeelding fairuse is en daarom genomineerd. Ik doe dat in "opdracht" van de gemeenschap. Dat is niets persoonlijks en zo'n boodschap is gebruikelijk als een afbeelding op de lijst wordt gezet. Michiel1972 31 dec 2005 12:42 (CET)

KortenaerBewerken

Hoi, Josh! Prachtige afbeelding van het praalgraf van deze zeeheld! Zou je haar ook op WikiCommons kunnen zetten? Dan gebruik ik haar ook voor het en: lemma.

Groeten, --MWAK 29 dec 2005 11:26 (CET)

Dat lukt me niet omdat wiki commons moeilijk doet met cookies. (Dat heb ik al eerder gemerkt met andere afbeeldingen) Doe jij het maar. Josh 29 dec 2005 11:38 (CET)
PS misschien een mooie taak voor een artistiek aangelegde vrijwilliger: alle afbeeldingen die (zijns/haars inziens) de moeite waard zijn ook op commons te zetten. (Witte de With heeft trouwens een soortgelijke afbeelding als die van Kortenaer, alleen de granaatappel is helaas weggevallen bij het maken van een uitsnede) Josh 29 dec 2005 14:44 (CET)
Dat lijkt me een mooi idee! Maar ik zit met het probleem hoe een afbeelding te autoriseren. Ik beweer liever niet dat ik zelf de maker ben, maar ik kan geen optie vinden waaronder ik jou onder Nederlands recht kan vertegenwoordigen. Overigens een begrijpelijke vergissing bij de Saint Chamond :o).--MWAK 1 feb 2006 17:31 (CET)

Predikament 2Bewerken

Ik heb een vraag gesteld op Overleg:Predikament#Verzoek_om_verduidelijking. Zou jij, als aanmaker van het artikel, daar even naar kunnen kijken? Groetjes, Sietske Reageren? 30 dec 2005 12:34 (CET)

Ter informatieBewerken

Beste Josh,

U heeft een of meer afbeeldingen geüpload op Wikipedia. Er is onduidelijkheid over de licentie of herkomst van deze afbeelding(en). Het kan bijvoorbeeld zijn dat auteursrechten worden geschonden, of dat er andere licenties worden gebruikt dan toegestaan volgens het beleid voor gebruik van media.

Op de lijst met te verwijderen afbeeldingen kunt u vinden over welke afbeeldingen het gaat (kijk in het kopje behorend bij de datum van dit bericht). U vindt daar ook een toelichting. Over twee weken zal de afbeelding verwijderd worden, tenzij u intussen meer informatie heeft kunnen toevoegen. Wellicht kan de afbeelding dan toch behouden blijven.

Voegt u deze informatie alstubieft toe op de afbeelding zelf, en schrijft u een korte toelichting op de genoemde lijst.

(commentaar): dit moet een foutje van mijnentwege zijn, ik zie geen [uploads van u die verkeerd zijn. Foutje (wat direct op je uploads wijzen betreft: héél veel gebruikers hebben deze 'waarschuwing' nodig, en om dat telkens te hertypen ;-) ) MADe 18 jan 2006 10:57 (CET)

kaartje watersnoodrampBewerken

Hallo Josh, ik heb de afbeelding 7maart53.jpg op de verwijderlijst gezet. Je had gemeld dat de afbeelding GFDL zou zijn; echter de omschrijving is "eigen scan (De Linie zaterdag 7 maart 1953)". Het betreft dus een afbeelding die minder dan 70 jaar geleden in een krant is afgedrukt zodat daarop nog auteursrechten gelden. Als je het hier niet mee eens bent graag bij de verwijderlijst aangeven waarom de afbeelding zou moeten blijven. Robotje 27 feb 2006 18:26 (CET)

Hoatzinjong.jpgBewerken

Beste Josh. Één of meerdere door u upgeloade afbeeldingen zijn verwijderd aangezien u bij de afbeelding niet voldoende informatie had geplaatst, de voorwaarden onduidelijk/niet acceptabel zijn of omdat de afbeelding het auteursrecht schond. Afbeeldingen die niet voldoen aan onze regels worden op de verwijderlijst gezet en na twee weken verwijderd. Groet,   Husky (overleg) 11 mei 2006 00:02 (CEST)

Schedel ErasmusBewerken

Leuk dat u een foto heeft geplaatst van de vermoedelijke schedel van Erasmus. Ik heb hem onder dezelfde licentie (GNU FDL) op Wikimedia Commons geplaatst: commons:Image:Desiderius Erasmus skull.jpg - Ilse@ (overleg) 17 mei 2006 09:05 (CEST)

Artikel ObjectiviteitBewerken

Beste Josh, Ik zag dat jij in januari in het artikel over Objectiviteit een grote en erg subjectieve toevoeging van ene Hanuman Deeva geschrapt hebt. De laatste tijd is deze anonymus weer actief geweest in hetzelfde artikel en heb ik zojuist zijn toevoeging verwijderd. Hoop dat je daarmee kunt instemmen. Graag even je reactie op de tot vandaag maagdelijke overlegpagina van dat artikel --Dolph 9 jun 2006 23:12 (CEST)

Ter informatieBewerken

Beste Josh,

Je hebt een of meer afbeeldingen geüpload op Wikipedia. Er is onduidelijkheid over de licentie of herkomst van deze afbeelding(en). Het kan bijvoorbeeld zijn dat auteursrechten worden geschonden, of dat er andere licenties worden gebruikt dan toegestaan volgens het beleid voor gebruik van media.

Op de lijst met te verwijderen afbeeldingen is te vinden over welke afbeeldingen het gaat (kijk in het kopje behorend bij de datum van dit bericht). Daar staat ook een toelichting. Over twee weken wordt de afbeelding verwijderd, tenzij nieuwe informatie wordt toegevoegd die wijst op een toegestane licentie.

Voeg nieuwe informatie alsjeblieft toe bij de afbeelding zelf, en schrijf een korte toelichting op de genoemde lijst. --Onderwijsgek 2 okt 2006 21:48 (CEST)

Bronvermelding "Carel van Mander op zijn sterfbed door J. de Gheyn II"?Bewerken

Hallo,

Heel graag zou ik weten waar de afbeelding "Carel van Mander op zijn sterfbed door J. de Gheyn II" in het artikel over Karel van Mander vandaan komt. In welke collectie/prentenkabinet is het? Uit welk werk komt het?

Mijn hartelijke dank voor het aanvullen van deze informatie.

Met vriendelijke groet,


Andreas

Weet ik niet meer, sorry (ooit bij kennissen gekopieerd tijdens babysitten) Josh 10 dec 2006 23:46 (CET)
Maar ik overweeg er er de komende week eens langs te lopen want bij nader inzien kan die info er best bij... Josh 11 dec 2006 02:44 (CET), zie Carel_van_Mander

Afbeelding:Opheffing-A.jpg en Afbeelding:Opheffing-B.jpgBewerken

Beste Josh,

Bedankt voor het uploaden van afbeeldingen naar Wikipedia. Een medegebruiker heeft echter één of meer door u geuploade afbeeldingen genomineerd voor verwijdering.

Op de lijst met te verwijderen afbeeldingen staan alle afbeeldingen met de reden voor het verwijderverzoek. Over twee weken wordt de afbeelding verwijderd, tenzij nieuwe informatie wordt toegevoegd die wijst op een toegestane licentie. Voeg nieuwe informatie alstublieft toe bij de afbeelding zelf, en schrijf een korte toelichting op de genoemde lijst.

Voor alle duidelijkheid:

De afbeeldingen zijn beschermd werk tot minimaal 2016 en als de auteur (A. van der Kaaden) nog in leven is of later dan 1946 is overleden dan verloopt het auteursrecht nog later.

Met vriendelijke groet,

--Onderwijsgek 28 dec 2006 14:12 (CET)

Verwijderingsnominatie Afbeelding:Anti-duitse-propaganda-WO-I.jpg en Afbeelding:Burgerbevolking.jpgBewerken

Beste Josh, je hebt één of meerdere afbeeldingen, Afbeelding:Anti-duitse-propaganda-WO-I.jpg en Afbeelding:Burgerbevolking.jpg, geüpload welke zijn genomineerd voor verwijdering. De reden hiervoor staat op Wikipedia:Te verwijderen afbeeldingen en dat is ook de plek waar je kunt reageren op de verwijderingsnominatie. Aangezien dit bericht automatisch is geplaatst, heeft het geen zin hier te reageren. --Erwin85Bot 29 dec 2006 11:37 (CET)

Verwijderingsnominatie Afbeelding:Kraak.jpg, Afbeelding:LordKitchener.jpg, Afbeelding:Prikkebeen-2.jpg, Afbeelding:Truchet bol.jpg en Afbeelding:WilliamMorris-Behang-wilgmotief.jpgBewerken

Beste Josh, je hebt één of meerdere afbeeldingen, Afbeelding:Kraak.jpg, Afbeelding:LordKitchener.jpg, Afbeelding:Prikkebeen-2.jpg, Afbeelding:Truchet bol.jpg en Afbeelding:WilliamMorris-Behang-wilgmotief.jpg, geüpload welke zijn genomineerd voor verwijdering. De reden hiervoor staat op Wikipedia:Te verwijderen afbeeldingen en dat is ook de plek waar je kunt reageren op de verwijderingsnominatie. Uitleg over de procedure en een lijst met veelgestelde vragen staat op Help:Waarom staat mijn afbeelding op de verwijderlijst. Aangezien dit bericht automatisch is geplaatst, heeft het geen zin hier te reageren. NB Deze afbeelding is niet door Erwin85Bot genomineerd. Erwin85Bot stelt je slechts op de hoogte van de nominatie. --Erwin85Bot 24 jan 2007 14:07 (CET)

Commons:Image:Caracalla bust2.jpgBewerken

 
Dit bestand kan verwijderd worden.

Bedankt voor het uploaden van Commons:Image:Caracalla bust2.jpg. Ik heb gezien dat bij dit bestand op dit moment niet vermeld wordt wie het gemaakt heeft, dus de auteursrechtenstatus is onduidelijk. Als u dit bestand niet zelf heeft gemaakt, dan moet u beargumenteren dat we het recht hebben het bestand te gebruiken op Wikimedia Commons (zie het aangeven van auteursrechtenstatus hieronder). Als u het bestand niet zelf gemaakt heeft, geef dan aan waar u het heeft gevonden, in veel gevallen de link van een website, en de voorwaarden waaronder het bestand volgens die bron gebruikt mag worden. Als de content een afgeleid werk of een auteursrechtelijk beschermd werk is, dan dient u ook de namen en de licentie van de oorsponkelijke auteurs te leveren.

Als er bij het bestand geen auteursrechtenstatus is aangegeven, voeg die dan ook toe. Als u het bestand heeft hebt gemaakt, dan kan u {{GFDL-self}} gebruiken om het het vrij te geven onder de GFDL of {{PD-self}} om het vrij te geven in het publieke domein.

Alle bestanden zonder bronvermelding en/of zonder licentie worden een week na constatering van het ontbreken van een van deze twee punten verwijderd, zoals beschreven staat op criteria voor snelle verwijdering (Engels). Als u ook andere bestanden heeft toegevoegd, controleer dan alstublieft of u daar wel een bronvermelding en licentie hebt geplaatst. Een overzicht van al uw uploads kan u bekijken met het hulpprogramma Gallery. Dank u.

David Levy 7 apr 2007 18:06 (CEST)

Kipp's apparatusBewerken

Hi, I have uploaded your beautiful picture Image:Toestel-van-Kipp-L.jpg on commons, because I think it is so nice to sharing the pic worldwide. Thanks, --Calvero 15 aug 2007 15:02 (CEST)

Good to hear that someone likes it, but actually it was a test-photo for my new digital camera (at the time, japanese camera, by the way, maybe you like to hear that :-). It was intented to study glass in poor light conditions and to study white-balances as well (because I used artificial light). Maybe in some months or so I'll replace it by better one (one can see dirt on the background) Thanks for your reaction. Josh 6 sep 2007 12:36 (CEST)

Verwijderingsnominatie AssociatismeBewerken

Beste Josh, één of meerdere pagina's die jij hebt gestart zijn genomineerd voor verwijdering. Het gaat om Associatisme. De reden hiervoor staat op Wikipedia:Te verwijderen pagina's/Toegevoegd 20071119 en dat is ook de plek waar je kunt reageren op de verwijderingsnominatie. Aangezien dit bericht automatisch is geplaatst, heeft het geen zin hier te reageren. NB Deze pagina is niet door Erwin85Bot genomineerd. Erwin85Bot stelt je slechts op de hoogte van de nominatie. --E85Bot 20 nov 2007 01:11 (CET)

Afbeelding:StationRotterdamCentraal 2-8-2007.jpgBewerken

Hoi Josh, mooi foto, maar zou je misschien een licentie toe willen voegen? (bijvoorbeeld {{PD-eigen}} ) Multichill 20 nov 2007 17:56 (CET)

Ik zie dat het nog niet helemaal goed is gegaan. Het is de bedoeling dat je je afbeelding onder een licentie vrij geeft. Onder welke licentie wil je je afbeelding vrij geven? Publiek domein? GFDL? Multichill 20 nov 2007 19:59 (CET)
Jezus, man, wat is dat voor formeel gedoe? IK heb de opname(s) gemaakt (2 aug) én samengevoegd (het is een panoramafoto). Ik heb hem gisteren of eergisteren ook op wikipedia gezet én ik heb erbij gezet dat ie overal op wikipedia gebruikt mag worden en elders niet. Waar zit precies jouw probleem? (en een vakje "licentie" kan ik nergens vinden) Als dat niet volstaat dan zorg je zelf maar dat het in orde komt. Josh 20 nov 2007 20:09 (CET)
Beste Josh, dit is geen formeel gedoe van Multichill, maar bedoeld om de afbeelding te kunnen behouden. Als jij de afbeelding ook wilt behouden, plaats dan {{PD-eigen}} op de afbeeldingpagina (mits je die in het publieke domein vrij wil geven, {{Eigenwerk}} o.i.d. kan bijvoorbeeld ook). Het is een simpele handeling, maar als er niet een dergelijk sjabloon staat, is de afbeelding niet vrijgegeven en moet deze verwijderd worden. Overigens kan het niet zo zijn dat een pagina enkel op Wikipedia gebruikt mag worden; als je dat eist kan het niet en zal de afbeelding verwijderd worden. Je kan alles nogeens rustig nalezen op de pagina waar het mediabeleid uitgelegd wordt. Groet, Ninane (overleg) 20 nov 2007 21:23 (CET)
Wel een mooie foto! Het is wellicht formeel gedoe, maar ook wikipedia moet zichzelf indekken tegen copyrightschendingen e.d., dat is nu eenmaal allemaal erg formeel. Laat je er niet teveel door afleiden, er zijn er hier genoeg die dàt als hun hobby hebben ;) EdoOverleg 20 nov 2007 21:27 (CET)
Hoi Josh, het probleem zit er een beetje in dat het duidelijk moet zijn voor medegebruikers/hergebruikers van de afbeelding welke voorwaarden er zitten aan het gebruik. Dat je zelf de opname hebt gemaakt, wordt niet in twijfel getrokken. Een licentie op Wikipedia of Wikimedia Commons moet voldoen aan een aantal voorwaarden, waaronder toestemming geven voor verspreiding, wijziging en commercieel gebruik. Het voorbehoud dat je maakt ("elders niet") is dus niet in overeenstemming met die voorwaarden; er is al een hele tijd geleden gezamenlijk voor gekozen om materiaal dat alleen op Wikipedia gebruikt mag worden niet meer toe te staan.
Een licentie kan je op verschillende manieren duidelijk maken, in tekst, zoals je hebt gedaan of met sjablonen, wat de standaardmanier is. Een licentie toevoegen door middel van een sjabloon doe je door het betreffende licentiesjabloon op de pagina te plakken; een overzicht vind je hier. Ik hoop dat je hier wat aan hebt. Niels(F)? 20 nov 2007 21:29 (CET)

Joh, ik heb hem zellef al weggehaald, zorgen jullie verder maar voor de technische afwikkeling ervan. Ik heb er geen zin meer in. Als jullie mensen willen verplichten om ellenlange handleidingen en gebruiksaanwijzingen door te lezen als ze met de meest goede wil een nuttige bijdrage willen leveren, mij best, maar reken er dan niet op dat er nog veel mensen zijn die hier aan mee willen doen. Gaan jullie maar tegen anderen aan lopen zeiken met jullie bureacratische truukjes en gedoe.. Josh 20 nov 2007 22:51 (CET)

Jammer dat je er zo over denkt. "Wij" (in ieder geval ik en ik denk zeker ook de anderen hierboven) proberen juist met de meest goede wil je te helpen door "ellenlange handleidingen en gebruiksaanwijzingen" en de "bureaucratische truukjes en gedoe" uit te leggen.
Ik wil het niet "uitgelegd" krijgen (en dan ook nog op een manier waardoor het alleen maar onduidelijker wordt) Ik wil dat het ophoudt. En dat niet in mijn belang, maar in dat van Wikipedia.
Als ik of iemand anders alles voor je zou kúnnen invullen had ik dat al lang gedaan, maar dat gaat gewoon niet omdat jij de maker van die foto's bent en dus het laatste woord hebt over de voorwaarden waaronder jouw werk verspreid wordt (=licentie).
Mijn laatste woord is dat ik een illustratie wil zetten bij een lemma, en dat ik niet wil dat er iemand anders dan wikipedia ermee aan de haal gaat. Maar om de een-of-andere debiele reden schijnt dat niet te kunnen, of kan dat niet zonder dat je zeeën aan tijd kwijt bent omdat je gedwongenh bent een heleboel onleesbare regeltjes door te nemen. Ik zit al langer op wikipedia en een paar jaar geleden was het allemaal niet zo ingewikkeld. Er is dus wat veranderd. Maar mij is niet duidelijk waarin die veranderingen, veranderingen ten goede zouden zijn.
Ik kan me voorstellen dat je je overvallen voelt zo, maar dat is geenszins de bedoeling.
Hier net boven werd ik ook al valselijk beschuldigd dat ik iets mis gedaan zou hebben met een bepaald artikel "associationisme". Volslagen vanuit het niets. Dat kun je inderdaad een overval noemen, ja. Dat klopt. En dat komt volgens mij ook al door onnedenkend bureaucratisch gedoe. En dat het niet de bedoeling is, dat moest er goddomme nog bijkomen!
Het nadeel van een vrije licentie is dat je zelf een expliciete keuze moet maken, die dan in dit geval (Wikipedia) nog eens aan wat voorwaarden moet voldoen.
Ik wil alleen maar een illustratie plaatsen op Wikipedia zonder dat die op andere plaatsen dan op Wikipedia opduikt. Wat is daaraan moeilijk te begrijpen? Waarom mag dat niet of waarom mag dat niet zonder dat ik vreselijk veel tijd kwijt ben aan het doorlezen van bloedeloze pagina's? Vroeger kon dat toch ook? (Let wel: vroeger kon dat ook. Dat is dus een argument. Ik zeg het er maar even bij, dit voor het geval dat je dat niet door zou hebben)
Daar kan je veel of weinig bureaucratie en handleidingen bij toepassen, maar dat is de bottomline. Als je daarover blijkbaar niet wil nadenken, het zij zo; dan zullen we je nuttige bijdragen moeten missen. Niels(F)? 20 nov 2007 23:38 (CET)
Ik wil best nadenken, maar ik wil niet iedere keer als ik terugkom geconfronteerd worden met een heleboel onnuttig gebureaucratiseer, met schema's waarin ik niet kwijt kan wat ik wil zeggen en met licentiegedoe waarvan ik geen knopje kan vinden waar ik het een-en-ander in moet vullen als ik de vorige keer misschien (misschien!) iets vergeten zou zijn om aan te vinken of in- of aan te vullen. En let wel: ik ben dan nog een oudgediende hier, denk je soms dat het een-en-ander de nieuwkomers niet nog veel meer afschrikt? Denk jij dat, pakweg, een gemiddelde universitair docent of advocaat ofzo (die geen ervaring met computers heeft anders dan in zijn functie als textverwerker) met dit soort gedoe overweg kan? Hoe denk je dan in godsnaam iets ten goede te doen voor Wikipedia? Waar moet Wikipedia zijn content vandaan halen? Waarom houd je je niet met dat soort dingen bezig ipv mensen onnodig tegen de haren in te strijken? Josh 21 nov 2007 00:48 (CET)
Zie Wikipedia:Stemlokaal/Archief/Voorstel beeindiging gedoogbeleid Enkelwikipedia. In het verleden had je er nooit moeite mee om een licentie op een afbeelding te plakken, vanwaar die verandering? Het enige dat ik vraag is of je dat kan blijven doen. Multichill 21 nov 2007 18:03 (CET)

Verwijderingsnominatie Afbeelding:Propaganda1.jpgBewerken

Beste Josh, je hebt een versie van één of meerdere afbeeldingen geüpload die zijn genomineerd voor verwijdering. Het gaat om Afbeelding:Propaganda1.jpg. De reden hiervoor staat op Wikipedia:Te verwijderen afbeeldingen/Toegevoegd 20080216 en dat is ook de plek waar je kunt reageren op de verwijderingsnominatie. Uitleg over de procedure en een lijst met veelgestelde vragen staat op Help:Waarom staat mijn afbeelding op de verwijderlijst. Aangezien dit bericht automatisch is geplaatst, heeft het geen zin hier te reageren. NB Deze afbeelding is niet door Erwin85Bot genomineerd. Erwin85Bot stelt je slechts op de hoogte van de nominatie. --E85Bot 17 feb 2008 02:03 (CET)

Verwijderingsnominatie Afbeelding:Wilhelm II & Franz Josef.jpgBewerken

Beste Josh, je hebt een versie van één of meerdere afbeeldingen geüpload die zijn genomineerd voor verwijdering. Het gaat om Afbeelding:Wilhelm II & Franz Josef.jpg. De reden hiervoor staat op Wikipedia:Te verwijderen afbeeldingen/Toegevoegd 20080326 en dat is ook de plek waar je kunt reageren op de verwijderingsnominatie. Uitleg over de procedure en een lijst met veelgestelde vragen staat op Help:Waarom staat mijn afbeelding op de verwijderlijst. Aangezien dit bericht automatisch is geplaatst, heeft het geen zin hier te reageren. NB Deze afbeelding is niet door Erwin85Bot genomineerd. Erwin85Bot stelt je slechts op de hoogte van de nominatie. --E85Bot 27 mrt 2008 02:06 (CET)

Verwijderingsnominatie Afbeelding:Artis-terrarium.jpgBewerken

Beste Josh, u hebt een versie van één of meerdere afbeeldingen geüpload die zijn genomineerd voor verwijdering. Het gaat om Afbeelding:Artis-terrarium.jpg. De reden hiervoor staat op Wikipedia:Te verwijderen afbeeldingen/Toegevoegd 20080806 en dat is ook de plek waar u kunt reageren op de verwijderingsnominatie. Uitleg over de procedure en een lijst met veelgestelde vragen staat op Help:Waarom staat mijn afbeelding op de verwijderlijst. Aangezien dit bericht automatisch is geplaatst, heeft het geen zin hier te reageren. Als u vragen hebt, kun u die stellen op Help:Helpdesk. --E85Bot 7 aug 2008 03:01 (CEST)

NuCommons: Afbeelding:Felix meritis.jpgBewerken

Afbeelding:Felix meritis.jpg is nu beschikbaar op Wikimedia Commons als Commons:Image:Felix meritis.jpg. Commons is een centraal archief van vrije media die gebruikt kunnen worden op alle Wikimedia wikis. De afbeelding zal verwijderd worden van Wikipedia, maar dit heeft geen gevolg voor het gebruik in artikelen. Je kunt een afbeelding die is geüpload naar Commons op dezelfde manier gebruiken als een afbeelding geüpload naar Wikipedia, in dit geval: [[Afbeelding:Felix meritis.jpg]]. NB dit is een automatisch bericht. --Erwin85TBot 21 sep 2008 14:14 (CEST)

Afbeelding:Maria van JesseKerk.jpg is nu beschikbaar als Commons:Image:Maria van JesseKerk.jpg. --Erwin85TBot 10 okt 2008 00:37 (CEST)
Bestand:Franse-duikboot-WO-I.jpg is nu beschikbaar als Commons:File:Franse-duikboot-WO-I.jpg. --Erwin85TBot 14 aug 2009 02:47 (CEST)
Bestand:FranseTank.jpg is nu beschikbaar als Commons:File:FranseTank.jpg. --Erwin85TBot 14 aug 2009 02:48 (CEST)
Bestand:Antoon-van-Dijck-StMaarten.jpg is nu beschikbaar als Commons:File:Antoon-van-Dijck-StMaarten.jpg. --Erwin85TBot 18 aug 2009 21:13 (CEST)
Bestand:Hans Baldung Grien-De Heksen-1510.jpg is nu beschikbaar als Commons:File:Hans Baldung Grien-De Heksen-1510.jpg. --Erwin85TBot 7 okt 2009 14:07 (CEST)
Bestand:Anti-duitse-propaganda-WO-I.jpg is nu beschikbaar als Commons:File:Anti-duitse-propaganda-WO-I.jpg. --Erwin85TBot 8 okt 2009 14:03 (CEST)
Bestand:Cobego-met-jong.jpg is nu beschikbaar als Commons:File:Cobego-met-jong.jpg. --Erwin85TBot 25 okt 2009 18:23 (CET)
Bestand:Fietsbel-Leonidas-prijscourant-1913.jpg is nu beschikbaar als Commons:File:Fietsbel-Leonidas-prijscourant-1913.jpg. --Erwin85TBot 25 okt 2009 18:23 (CET)
Bestand:Goltzius-G-Bologna-Teylers-Haarlem.jpg is nu beschikbaar als Commons:File:Goltzius-G-Bologna-Teylers-Haarlem.jpg. --Erwin85TBot 25 okt 2009 18:24 (CET)

Verwijderingsnominatie Afbeelding:Calligrafie-JanvandeVelde-Spieghel-der-schrijfkonste.jpgBewerken

Beste Josh, u hebt een versie van één of meerdere afbeeldingen geüpload die zijn genomineerd voor verwijdering. Het gaat om Afbeelding:Calligrafie-JanvandeVelde-Spieghel-der-schrijfkonste.jpg. De reden hiervoor staat op Wikipedia:Te verwijderen afbeeldingen/Toegevoegd 20081109 en dat is ook de plek waar u kunt reageren op de verwijderingsnominatie. Uitleg over de procedure en een lijst met veelgestelde vragen staat op Help:Waarom staat mijn afbeelding op de verwijderlijst. Aangezien dit bericht automatisch is geplaatst, heeft het geen zin hier te reageren. Als u vragen hebt, kun u die stellen op Help:Helpdesk. --E85Bot 10 nov 2008 02:01 (CET)

Gebruik fotoBewerken

Je panoramafoto van het VOC hoofdkwartier http://nl.wikipedia.org/wiki/Bestand:VOC-huis.jpg lijkt te worden gebruikt op http://www.amsterdamexcursies.nl/pages/rondleidingen/crisistoer.php zonder bronvermelding. Misschien dat je hen een licentie hebt gegeven, maar ik wou het evengoed maar even vermelden.--82.92.181.129 20 dec 2008 14:37 (CET)

Aanvulling: ik gebruik zelf die foto ook, maar met bronvermelding en licentievermelding: [2].--82.92.181.129 20 dec 2008 14:53 (CET)

Verwijderingsnominatie Afbeelding:Toga.jpgBewerken

Beste Josh, u hebt een versie van één of meerdere afbeeldingen geüpload die zijn genomineerd voor verwijdering. Het gaat om Afbeelding:Toga.jpg. De reden hiervoor staat op Wikipedia:Te verwijderen afbeeldingen/Toegevoegd 20090408 en dat is ook de plek waar u kunt reageren op de verwijderingsnominatie. Uitleg over de procedure en een lijst met veelgestelde vragen staat op Help:Waarom staat mijn afbeelding op de verwijderlijst. Aangezien dit bericht automatisch is geplaatst, heeft het geen zin hier te reageren. Als u vragen hebt, kun u die stellen op Help:Helpdesk. --E85Bot 9 apr 2009 03:00 (CEST)

HumeurenBewerken

Hoi Josh, je hebt ooit de afbeelding Bestand:Humeuren.gif geüpload maar zo te zien is die nooit ergens gebruikt. Weet je nog hoe dat zit? - Robotje 13 jul 2009 08:53 (CEST)

Die hoorde eigenlijk nog bij het artikel over Humores Josh 13 jul 2009 14:15 (CEST)