Overleg gebruiker:Gouwenaar/Archief 2019

Active discussions

Tabel CBSBewerken

Verplaatst naar de plek waar deze reactie een antwoord op is.Gouwenaar (overleg) 6 jan 2019 13:38 (CET)

Geboren en overleden personenBewerken

Beste Gouwenaar,

Ik wil je bedanken voor je inzet om de gegevens op Wikidata, die ten grondslag liggen aan de lijsten voor geboren en overleden personen, te verbeteren. Alle hulp daarbij is beter, want naast heel veel goede gegevens staan er ook een aantal foute gegevens in.

Ik zag dat je bij Willem Sewel de volledige vermelding van de overlijdensdatum hebt weggehaald, omdat je hier constateerde dat dat, in ieder geval volgens de door jouw geraadpleegde bron, niet de aangegeven 13 maart 1720 kon zijn. Ik ben zo vrij geweest om 'maart 1720' weer terug te zetten in Wikidata, omdat ik geen reden zie om aan het jaartal en (eigenlijk ook niet) de maand te twijfelen. Ik hoop dat je me dit niet euvel duidt.

Als het goed is, komt Sewel daarmee vanavond/vannacht wel weer terug als overleden op de pagina Lijst van personen overleden in 1720-1729, maar dan onder het kopje 'onbekend 1720'. De doorverwijzing die is ontstaan door je naamswijziging wordt dan ook meteen opgelost. Jammer dat er onduidelijkheid lijkt te bestaan over het geboortejaar, maar ik zag dat 'Open Library' wel 1653 aanhoudt. Die bron heb ik verplaatst naar het door jou aangegeven jaartal. Nu nog een van de twee andere bronnen, dan kan 1654 naar de achtergrond verdwijnen.

Blijf doorgaan met je controlewerk, RonnieBot pakt verwijderingen, maar ook veranderingen, weer op.

Met vriendelijke groet, RonnieV (overleg) 9 jan 2019 12:23 (CET)

Ik doe die controles maar fragmentarisch, met name daar waar onmiddellijk duidelijk is dat de gegevens niet kunnen kloppen. Wat ik aantref (en ik beperk met tot de Nederlandse personen uit vnl. de 17e en 18e eeuw) wordt vrij structureel de datum van begraven of van de aangifte van het overlijden aangezien voor de datum van overlijden. Ook doopdata worden vrij structureel aangezien voor geboortedata. Dat is, voor degenen die kennis hebben van deze periode, erg storend. Ik vrees dat dit voor andere streken en andere periodes niet anders is. Het kost mij behoorlijk wat tijd om aan de hand van beschikbare bronnen aan te tonen dat de gepresenteerde data onjuist zijn. Het kost mij soms nog meer moeite om de juiste gegevens in wikidata te krijgen met een correcte bronvermelding. Soms lijkt de enige mogelijkheid te zijn om de onjuiste vermelding van geboorte- c.q. overlijdensdatum maar geheel te verwijderen. Gouwenaar (overleg) 9 jan 2019 12:53 (CET)
@RonnieV, wat mij bijvoorbeeld is opgevallen is dat een van de bronnen voor Wikidata het Biografisch Portaal van Nederland is. Nu weet ik niet hoe het overnemen van deze data in zijn werk gaat. Worden alle data die daar in 140.000 biografieën vermeld staan zonder meer overgenomen? Ik vraag dit hierom omdat het Biografisch Portaal zelf waarschuwt dat niet alle door hen gepubliceerde bronnen even betrouwbaar zijn. Sommige van die bronnen zijn gedateerd, minder betrouwbaar of zelfs onbetrouwbaar te noemen. Het overnemen van die data, zonder controle of de informatie inmiddels achterhaald is in recentere en wel betrouwbare publicaties, kan vervelende consequenties hebben. Hoe vindt de selectie van dit bronmateriaal plaats? Gouwenaar (overleg) 10 jan 2019 13:29 (CET)
Hallo Gouwenaar, Goed dat je aangeeft dat BPN zelf al aangeeft dat de kwaliteit van hun gegevens minder dan optimaal is. Dat maakt voor mij (als persoon) de keuze om een dergelijke vermelding al dan niet serieus te nemen wat makkelijker. Bij Sewel stond Open Library ten onrechte aan 1654 gekoppeld (noemt namelijk 1653). BPL is twijfelachtig, en ISNI niet te controleren. Ik zal 1654 verwijderen.
In dit geval is dat via Mix'n'match gedaan, een programma waar, voor zover ik begrepen heb, 'iedereen' gegevens kan koppelen (ik heb het zelf nooit gebruikt). Ik neem aan dat het pas wordt doorgezet nadat een aantal verschillende mensen hebben aangegeven dat er daadwerkelijk sprake is van een match. Sjoerddebruin, Ecritures en Multichill (om er een paar te noemen) kunnen je meer vertellen over Mix'n'match. Ik zal er zelf ook eens naar gaan kijken. De handleiding staat hier. Met vriendelijke groet, RonnieV (overleg) 10 jan 2019 15:24 (CET)
Het Biografisch Portaal van Nederland heeft een groot aantal collecties digitaal ontsloten. De kwaliteit daarvan is zeer wisselend. Dat wordt ook uitgebreid toegelicht op hun projectpagina. Er bevinden zich uiterst betrouwbare bronnen in deze verzameling, maar ook onbetrouwbare tot zeer onbetrouwbare bronnen. Het punt is dat dit materiaal niet zonder meer bruikbaar is voor hedendaagse overzichts- c.q. naslagwerken. Er zal altijd getoetst moeten worden wat de waarde c.q. de betrouwbaarheid is van het materiaal. Daarbij is van belang hetgeen in betrouwbare, recente bronnen te vinden is. Ik vrees dat een dergelijk exercitie vooraf niet tot de mogelijkheden behoort bij het grootschalig importeren van data van elders. Gouwenaar (overleg) 10 jan 2019 15:43 (CET)
Ik denk dan eigenlijk dat we het Biografisch Portaal van Nederland als geheel niet zouden moeten gebruiken, maar moeten kijken of het mogelijk is om een beroep te doen op de kwalitatief hoogwaardige deelverzamelingen die ze ontsluiten. Dus de ene collectie wel, de andere gewoon niet. Maar het is inderdaad goed om alert te zijn op de kwaliteit van alle data die je gebruikt, zowel bij het schrijven van artikelen als bij het plaatsen van informatie in Wikidata. Binnenkort zal mijn botje uit de voeten kunnen met aanduidingen als 'circa' of 'voor' die ook bij data geplaatst kunnen worden. Die tekst zal dan bij de datum getoond worden, en de datum zelf wordt niet gebruikt als link, en niet als pagina waarop deze persoon getoond dient te worden. Met vriendelijke groet, RonnieV (overleg) 10 jan 2019 16:05 (CET)
Het is helaas geen lokaal probleem. Op en.wiki wordt BPN gebruikt voor de Authority control (zie bijvoorbeeld onderaan bij Anno Smith), de gegevens zullen niet alleen via nl.wiki op Wikidata terechtkomen. Gr. RONN (overleg) 10 jan 2019 16:18 (CET)
Ik heb mij nooit zo intensief beziggehouden met wikidata. Ik schrijf bij voorkeur artikelen of probeer die aan te vullen c.q. te verbeteren. Totdat ik vorig jaar geconfronteerd werd met een opnieuw geplaatste overlijdensdatum van een nog levende schrijfster, die ik - op verzoek van een collega Wikipediaan - eerder al had bijgestaan om dit probleem op te lossen. Toen ik daarna wat beter ging kijken ontdekte ik meer problemen mbt de kwaliteit van de data. Ik kreeg echter niet de indruk dat mijn kritiek erg werd gewaardeerd. Ik kreeg ook niet de indruk dat er veel kennis aanwezig was mbt het verschil in kwaliteit van de gebruikte bronnen. Ik besloot vervolgens om niet te gaan trekken aan een dood paard. Incidenteel probeerde ik wat evidente fouten die mij opvielen te corrigeren. Uiteindelijk ben ik slechts verantwoordelijk of de informatie die ikzelf op Wikipedia plaats gebaseerd is op betrouwbare en verifieerbare bronnen. Als kwaliteitsbewaking kennelijk geen groot issue is dan betreur ik dat, maar ik - als individuele gebruiker - kan dat onmogelijk afdwingen. Gouwenaar (overleg) 10 jan 2019 19:13 (CET)

@RonnieV ik loop tegen de volgende problemen aan:

 1. Zoals eerder aangegeven worden doop- en begraafdata frequent aangemerkt als geboorte- en overlijdensdata.
 2. Indien doop- en begraafdata bekend zijn wil dat niet zeggen dat daarmee ook het geboorte- en overlijdensjaar bekend zijn. Vaak zal dat het geval zijn, maar lang niet altijd. Zeker bij dopen en begraven in het begin van het jaar kan iemand het jaar daarvoor zijn geboren of overleden. Ook kunnen er omstandigheden geweest zijn waardoor er pas veel later gedoopt werd.
 3. Correct zou dan ook zijn om bij een doopdatum te vermelden dat iemand voor of op die datum is geboren en bij een begraafdatum (of overlijdensinschrijving) dat iemand voor of op die datum is overleden. Meer is immers niet bekend.
 4. Merkwaardig wordt ook omgegaan met door bronnen aangegeven periodes. Zo vermeldt het RKD in de eerste regel (zie Jacob van Meurs) dat hij geboren is in 1619/1620. In de tweede regel wordt dat door het RKD verder genuanceerd in ca. 1619-1620. Dat wordt dan hier vermeld als geboortejaar 1619. Dat is natuurlijk niet correct. Het kan 1619 of 1620 zijn, maar ook nog daarvoor of daarna. Zo noemt Van Eeghen 1617/1618 als mogelijke geboortejaren (zie "De Amsterdamse boekhandel 1680-1725"). Ook het Gelderse Rozendal wordt in sommige bronnen genoemd als zijn geboorteplaats. Dus ook Arnhem is niet 100% zeker. Gouwenaar (overleg) 17 jan 2019 19:08 (CET)
 5. Een ander voorbeeld betreft eveneens deze Jacob van Meurs. Het RKD vermeldt als periode van overlijden 1675/1680-05-20 en nuanceert dat in de tweede regel met voor 20 mei 1680. Hier wordt er van gemaakt dat de man op 20 mei 1680 zou zijn overleden en in 1680. Dat is natuurlijk volkomen fout. De vermelding bij het RKD is wel correct (de man werd begraven op 29 december 1679(!)). Ook Thieme Becker en het Allgemeines Künstlerlexikon vermelden dat hij voor 20 mei 1680 is overleden. Ik heb dat geprobeerd te corrigeren, ook op wikidata, maar met dezelfde vaart worden deze foutieve vermeldingen weer teruggeplaatst.
 6. Ook andere nuanceringen worden over het hoofd gezien. Gisteren zag ik bijvoorbeeld dat het Biografisch Portaal van Nederland een exacte geboortedatum vermeldde ontleend aan het RKD. Het RKD vermeldde inderdaad deze geboortedatum, maar voegde er in de volgende regel aan toe dat dit een doopdatum was. Die nuancering gaat hier weer verloren door dit als een geboortedatum te presenteren.

Dit is maar een kleine greep, van wat ik mis zie gaan. Gouwenaar (overleg) 17 jan 2019 13:13 (CET)

Overleg:Tabea ReuleckeBewerken

Hoi Gouwenaar, nog een mooi 2019! Graag ontvang ik je advies. Wil je even kijken naar Overleg:Tabea Reulecke. Ben ik te streng? hg HenriDuvent 12 jan 2019 18:52 (CET)

Dag Henri, uiteraard ook voor jou de beste wensen voor 2019. De licentie van het bronartikel lijkt mij - voor zover ik kan beoordelen - ok. Een andere vraag is hoe betrouwbaar/gezaghebbend deze bron is. Ik heb daar geen oordeel over, daarvoor ben ik te weinig deskundig op dit terrein. Ik ben wel enkele jaren geleden betrokken geweest bij diverse discussies over de aard van de bijdragen van E. Doornbusch en de schijn van belangenverstrengeling die aan die bijdragen kleefde. Ik denk daar met gemengde gevoelens aan terug. Met vr. groet, Gouwenaar (overleg) 12 jan 2019 20:30 (CET)

Gefeliciteerd met de gekregen WikiUilBewerken

Uitreiking
WikiUilen 2018
 
De
IllustratieUil 2018
is uitgereikt aan
Gouwenaar
ter waardering van
het uitstekende werk
in het verbeteren van
onze encyclopedie.

Hallo Gouwenaar, Van harte gefeliciteerd met het ontvangen van de IllustratieUil 2018!!

We hopen dat je de ontvangen WikiUil een mooi plekje zult geven en deze blijk van waardering je veel plezier geeft in het werken op Wikipedia.

Naast de fysieke WikiUil (hier links afgebeeld) krijg je ook deze digitale WikiUil (hier rechts) die je een plekje kunt geven op je gebruikerspagina.

We hopen dat je in dit nieuwe jaar wederom een hoop mooie bijdragen mag doen om Wikipedia te verrijken en te verbeteren. Namens de WikiUilen Academie - Taketa & Romaine 13 jan 2019 09:30 (CET)

Van harte gefeliciteerd, Gouwenaar! Met vriendelijke groeten — Mar(c). [O] 13 jan 2019 12:15 (CET)
Ook van mij, nog dank voor je reactie, en ik heb mijn andere vraag nog eens herhaald in de kroeg, hgHenriDuvent 13 jan 2019 12:58 (CET)
Van harte gefeliciteerd met deze welverdiende uil, je foto's zijn een lust voor het oog, ga vooral door! Met vriendelijke groet, Rode raaf (overleg) 13 jan 2019 13:51 (CET)

Dank, maar zoals al eerder opgemerkt ([1] en [2]) hecht ik persoonlijk weinig waarde aan dergelijke verkiezingen. De kwaliteit van mijn fotowerk is voldoende voor het doel waarvoor ik het gebruik: illustreren van artikelen. Hogere pretenties heb ik niet en moeten hier ook niet aan gegeven worden. Een kwalificatie als uitstekend is imo niet van toepassing. De fysieke uil kan wmb een goede herbestemming krijgen (door hem t.z.t. te geven aan een andere collega die hier wel waarde aan hecht) en de digitale uil zal ik t.z.t. keurig archiveren. Gouwenaar (overleg) 13 jan 2019 13:58 (CET)

Dat had ik inderdaad gelezen, maar ik zie de uil en de felicitaties (van mijn kant) vooral als een blijk van waardering. Het winnen van de uil zie ik evenmin als een streven; we dragen bij aan Wikipedia met als doel om Wikipedia er beter van te maken. Het is een mooi idee om er een soort doorgeefuil van te maken! Met vriendelijke groeten — Mar(c). [O] 13 jan 2019 15:32 (CET)
Hoi Gouwenaar, we zullen zorgen dat de Uil volgend jaar een mooi thuis krijgt. Met vriendelijke groet, Taketa (overleg) 15 jan 2019 00:34 (CET)

Als het op de gevoelige plaat vastleggen van een schrijver die stiekem reeds bijna dertien jaar dood is al niet uitstekend is, wat is dat dan nog wel? Dus toch ook mijn felicitaties, ondanks dat ook die spoediglijkserwijze gearchiveerd zullen worden.   Hartelijke groet, Matroos Vos (overleg) 13 jan 2019 20:39 (CET)

Dank, maar ook dat is te veel eer. Deze afbeelding van de 'Volksschrijver' was natuurlijk al eerder op de gevoelige plaat vastgelegd door anderen en niet door mij. Maar er zijn wel hele mooie foto's van hem gemaakt, die ook door Matroos Vos gewaardeerd werden. Gouwenaar (overleg) 13 jan 2019 23:01 (CET)
Ik weet dat jij geen last hebt van valse bescheidenheid, maar de uil is imo wel heel erg terecht. Juist omdat jouw foto's voldoende zijn voor het doel waarvoor je ze maakt. Voldoende is overigens imo een understatement. Peter b (overleg) 13 jan 2019 23:17 (CET)
Dank, het heeft even geduurd voordat ik hierop reageerde. Het stond mij bij, dat ik al eens eerder uitgelegd had op welke wijze de meeste van mijn foto's tot stand zijn gekomen. Na wat zoekwerk vond ik die in 2010 al gegeven uitleg, die nog steeds de lading dekt. Gouwenaar (overleg) 17 jan 2019 22:22 (CET)

Philip HacquartBewerken

Bij Philip Hacquart hebben wij als overlijdensdatum 9 of 10 juli 1721 staan. Ik vond echter bij toeval (?) (ik was op zoek naar zijn broer) dat zijn weduwe op 8 juli van dat jaar grafgeld heeft betaald. Ik weet alleen niet hoe ik dat moet interpreteren; werd hij die dag dan ook begraven of kon er ook "vooruit" betaald worden,Ceescamel (overleg) 14 jan 2019 12:27 (CET)

Die inschrijving heeft geen betrekking op het overlijden/begraven van Philip, maar op het overlijden/begraven van zijn weduwe Leiduwina Klein in de Nieuwe Zijds Kapel in Amsterdam. Interpreteren van dit soort primaire bronnen is een vorm van origineel onderzoek. Feitelijk kan slechts volstaan worden met de vaststelling dat het overlijden van een persoon op een bepaalde datum werd ingeschreven in een begraafboek. Gouwenaar (overleg) 14 jan 2019 13:09 (CET)
Het overlijden van Philip zelf wordt aangetekend in het rekeningboek van de Haarlemse grafmakers "Reeckeningh van de Graafmaaiers Begint den 9 novemb[er] 1691" (2e vermelding). Het is mij een compleet raadsel waarop zijn overlijdensdatum van 9 of 10 november gestoeld is. Gelet op de inschrijving in Haarlem kan hij nooit op 10 november zijn overleden en is het ook zeer onwaarschijnlijk dat hij op 9 november zou zijn overleden. Gouwenaar (overleg) 14 jan 2019 13:23 (CET)
Ik heb nog even in Grove Music Online gekeken, maar daar wordt geen aandacht besteed aan hem. Hij wordt daar slechts zijdelings genoemd in het lemma over Jacob Klein een neef van zijn vrouw Lidwina Klein. Gouwenaar (overleg) 14 jan 2019 13:58 (CET)
Je verdient de uil.... De boekwerken van Viotta, Melchior en Kruseman vermeldden hem ook in het geheel niet. Robijns hanteert de exacte tekst zoals die er nu bij ons staat en die haalde het uit een werk van P. Andriessen, een studie naar Carl Hacquart uit 1974.Ceescamel (overleg) 14 jan 2019 14:03 (CET)
Ik zou in dit geval niet meer vermelden dan dat hij begraven werd voor of op 9 november 1691. Op grond van de beschikbare bronnen kan onmogelijk gesteld worden dat hij op 9 of 10 november zou zijn overleden. Gouwenaar (overleg) 14 jan 2019 14:14 (CET)

Albert Carel Snouckaert van Schauburg IIBewerken

Hallo Gouwenaar, Allereerst nog de beste wensen voor 2019 (mag nog net). Vraagje: Ik kwam bij het aanmaken van Arrondissement Amersfoort ene Albert Carel Snouckaert van Schauburg tegen als sous-prefet, maar toen ik het artikel linkte blijkt dat iemand te zijn die al in 1748 overleden is, dus dat is niet dezelfde. Enig idee wat de levensdata van de onderprefect zouden kunnen zijn, zodat ik tenminsten een DP aan kan maken? Milliped (overleg) 20 jan 2019 13:33 (CET)

Ach van mij mag iedereen op elke dag van het jaar iemand een goed jaar toewensen ;). De wensen zijn overigens wederzijds. Het gaat hier om de gelijknamige kleinzoon van Albert Carel Snouckaert van Schauburg. Dit geslacht Snouckaert van Schauburg is uitvoerig beschreven in het Nederland's Adelsboek. Albert Carel baron Snouckaert van Schauburg is volgens deze bron - geboren in Overhage bij Cuyck op 22 oktober 1763 (gedoopt in Cuyck op 23 oktober 1763); hij overleed op 6 mei 1841 in 's-Gravenhage. Hij was - eveneens volgens deze bron page van Willem V, ritmeester gardes van de prins (1782), luitenant-kolonel generale staf (1807), intendant van de paleizen (1808) en hofmaarschalk van Lodewijk Napoleon (1810), onderprefect van Amersfoort (1811), kolonel landstorm (1813), kamerheer van de souvereine vorst (1814), lid Hoge Raad van Adel (1814), kamerheerceremoniemeester van Willem 1 (1815) en opperschenker (1832). Gouwenaar (overleg) 20 jan 2019 19:58 (CET)
Wow, dank! Een knap illusterdere carriëre dan zijn grootvader. Ik weet nu dat ik de functie "opperschenker" ook op mijn CV zal proberen te krijgen :-) Milliped (overleg) 20 jan 2019 21:56 (CET)

Els MuldersBewerken

Beste Gouwenaar, bedankt voor het bewerken van het artikel over Els Mulders en het vermelden van bronnen. Haar man bezit honderden krantenartikelen over haar maar weet niet hoe ik die als bron kan gebruiken. Kan ik die emailen? Mag ik je mijn emailadres hier geven? Ik kan hiervoor ook een emailadres aanmaken. De krantenartikelen zijn opgeslagen vanwege een verhuizing en zijn op 8 maart weer beschikbaar. Ik ben bereid ze allemaal te scannen. Jammer dat je de regels over hoe Els Mulders dacht over ballet, dat typeert haar namelijk Vanuit haar ervaring als danspedagoge zag Els Mulders dans als beweging geworden muziek in een menselijke gevoelsuiting. Voor het dansen zijn zelfvertrouwen, het je lekker voelen en het besef van eigenwaarde nodig. Om het even of het klassiek is of jazz, dansen sensibiliseert kunstzin, muzikaliteit, gevoel voor ritme en ruimte, je leert luisteren en lijnen zien, en in het bereiken daarvan lag voor haar de dansvreugde besloten. Ze is hiervoor ook eens geïnterviewd op de radio. Verder dansten Ivo en Guido de Wijs bij haar op Ecole de Ballet. In 1995 had Ivo de Wijs het afscheid van de Muziekschool georganiseerd. Kan dat ook in het artikel? Inderdaad werd ze voorgesteld aan Koningin Juliana.Frank Robru (overleg) 26 jan 2019 12:57 (CET)

Beste Frank Robru, ik zag dat het artikel op de lijst te bespreken artikelen stond. Nadat ik me wat had ingelezen vond ik het zonde als het artikel zou worden verwijderd omdat de encyclopedische relevantie niet zou zijn aangetoond. Het gaat er overigens niet om om maar zoveel mogelijk krantenartikelen te noemen. Het is vooral belangrijk om aan de hand van betrouwbare, gezaghebbende bronnen duidelijk te maken wat de betekenis van haar werk is gewest. Daarbij gelden voor Wikipedia enkele beperkende regels. Een artikel moet neutraal geschreven zijn en gebaseerd zijn op onafhankelijke, betrouwbare/gezaghebbende bronnen. In dat kader is het minder relevant wat iemand zelf over de betekenis van haar werk vertelt. Ook eigen waardeoordelen zijn hier niet van belang. Zie voor meer informatie ook de nuttige links die in het welkomstbericht op uw overlegpagina staan. Terzijde:veel exemplaren van oude kranten zijn inmiddels digitaal beschikbaar. Interessant zijn recensies van haar werk door gezaghebbende critici op het gebied van dans en ballet. Met vr. groet, Gouwenaar (overleg) 26 jan 2019 13:30 (CET)
Na 8 maart kom ik erop terug met recensies van haar werk. Bovenal geschreven in Het Nieuwsblad van het Zuiden.– De voorgaande bijdrage werd geplaatst door 79.169.228.233 (overleg · bijdragen) 26 jan 2019 13:44‎

Beste Gouwenaar, zou je nog een bron willen vermelden die ik gevonden heb. Ik weet niet hoe dat moet. In TILBURG, tijdschrift voor geschiedenis, monumenten en cultuur jaargang 12, nummer 2 april 1994 staat op blz 52 geschreven over Els Mulders met foto. 79.169.228.233 28 jan 2019 21:00 (CET)

Ik dacht dat ik aangemeld was maar dat was niet zo. Nu wel. Bericht zojuist afkomstig van Frank Robru Frank Robru (overleg) 28 jan 2019 21:01 (CET)

excuses, ik zie dat je deze bron al gebruikt hebt. sorry Frank Robru (overleg) 28 jan 2019 21:04 (CET)

Alle kranten artikelen compleet met datum volgen dus. Maar ik ben verder gaan zoeken naar bronnen en snap nu waarom dat zo moeilijk is. Het Brabants Dagblad, voorheen het Nieuwsblad van het Zuiden heeft GEEN archief. Ik heb het doorgevraagd maar NEE. Oude krantenartikelen zijn dus NIET googlebaar. Dus ik ben afhankelijk van de honderden originele krantenartikelen over haar welke pas na 8 maart beschikbaar komen. MAAR HOE kan ik die dan als bron overleggen? Frank Robru (overleg) 29 jan 2019 14:04 (CET)

Een bron behoeft niet digitaal beschikbaar te zijn. Veel boeken zijn ook niet gedigitaliseerd, maar kunnen heel wel als bron gebruikt worden. Overigens zijn krantenartikelen maar zeer beperkt geschikt om als bron te gebruiken voor encyclopedische artikelen. Soms zijn ze nuttig als het om feitelijke zaken gaat. Het is zeker niet de bedoeling om een uitputtende opsomming te geven van vindplaatsen in kranten waar een beschreven persoon vermeld wordt. Een zorgvuldige selectie van bronnen hoort bij het schrijven van encyclopedische artikelen. Als een gerenommeerd criticus een objectieve beoordeling heeft geschreven in een krant dan zou een dergelijk artikel wellicht als bron gebruikt kunnen worden. Wel dient er voor gewaakt te worden dat bij de selectie van het bronmateriaal geen eenzijdige keuze gemaakt wordt (alleen maar positieve of alleen maar negatieve beoordelingen). Het is soms lastig voor degenen die in nauwe relatie staan met de beschreven persoon om de noodzakelijke objectiviteit te betrachten. Hoewel het niet verboden is wordt het wel afgeraden om te schrijven over personen en/of zaken waarbij iemand zelf nauw betrokken is. Vaak leidt dat tot teleurstellingen, omdat anderen - op grond van de bronnen - tot andere keuzes komen bij het beschrijven van een bepaalde persoon. Met vr. groet, Gouwenaar (overleg) 29 jan 2019 20:56‎ (CET)

Gereformeerde kerk (Appingedam)Bewerken

Kijk 's hier. Vandaag veranderd, inclusief nog wat aanvullingen over de bouwgeschiedenis. Zeker twee jaar, zo niet meer, na mijn eerste aanvraag. Ambtelijke molens draaien langzaam, maar toch. Ik kreeg zelfs bericht van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Hartenhof (overleg) 31 jan 2019 20:41 (CET)

Maar ze malen dus wel. Dank voor je reactie, voor wie belangstelling heeft voor dit onderwerp zie
 1. Geref. Kerk Appingedam en
 2. Brand meester Gouwenaar (overleg) 31 jan 2019 22:13 (CET)
'Probleem' met de monumentenbeschrijving is dat de beschrijving de formele wettelijke tekst is, het wijzigen moet, als ik het me goed herinner uit het gesprek met de RCE, bij ministerieel besluit.   Akoopal overleg 3 feb 2019 22:42 (CET)
Dat wist ik niet. Goed om te weten dat een excellentie na 93 jaar het sein brand meester heeft gegeven. ;-) Hartenhof (overleg) 3 feb 2019 23:48 (CET)
Dan wil je op een zondagavond nog even grasduinen en dan kom je dit tegen, de aanhouder wint uiteindelijk dus wel. Complimenten aan Hartenhof en Gouwenaar, en mooi leesvoer. Peter b (overleg) 3 feb 2019 23:59 (CET)
@Akoopal, bedankt voor je reactie. Ik neem aan dat jouw opmerking slaat op "Beleidsregel aanwijzing rijksmonumenten en wijziging rijksmonumentenregister Erfgoedwet" (artikel6).Gouwenaar (overleg) 4 feb 2019 12:52 (CET)
Vervelend is dat de tekst nog steeds niet klopt. De informatie onder "Verbijzonder" onder het kopje "Oorspronkelijke functie" noemt "Geref. Gem. in Nederland". Wie durft het rijksmonumentenregister uit te leggen dat de Gereformeerde Gemeenten in Nederland toch echt een ander kerkgenootschap is dan de Gereformeerde Kerken in Nederland en dat de omschrijving dus dient te zijn "Geref. Kerk in Nederland"? Met vriendelijke groet, Gasthuis(overleg) 4 feb 2019 23:01 (CET).
Email is onderweg naar de infodesk van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed; maar het kan enige tijd duren. Gouwenaar (overleg) 4 feb 2019 23:17 (CET)
Beste Gouwenaar, bedankt dat je dit plaagstootje van mij richting RCE hebt opgepakt. Ik heb overigens wel begrip voor de gemaakte fout, waarvan ik vermoed dat het niet de enige van dit type zal zijn. Het is immers lastig dat de plaatselijke afdeling van een kerkgenootschap bij het ene kerkgenootschap officieel "gemeente" heet en bij het andere "kerk", terwijl in de praktijk die begrippen door elkaar gebruikt worden. Dit soort gesprekken typeren volgens mij Wikipedia veel meer - anders zou het nooit zo'n succes zijn geworden - dan het beeld dat NRC schetst. Met vriendelijke groet, Gasthuis(overleg) 4 feb 2019 23:35 (CET).
Beste Gasthuis, het bericht is inmiddels door de rijksdienst voor het cultureel erfgoed ontvangen, zo werd mij keurig gemeld. Ik ben benieuwd of het dit keer wat vlotter gaat. Wat betreft het NRC-artikel heb ik me enorm gestoord aan het eenzijdige beeld dat daar geschetst wordt, waardoor de lezer een zeer vertekend beeld van de werkelijkheid voorgeschoteld wordt. Gouwenaar (overleg) 5 feb 2019 12:03 (CET)
@Gasthuis en @Hartenhof. Ik kreeg de volgende reactie van het RCE: "Helaas is deze storende fout in de registergegevens van rijksmonument 509407 op dit moment niet te verhelpen. Het is een term uit het verleden die nog niet is aangepast. De hoop is dienaangaande op de toekomst gevestigd".Gouwenaar (overleg) 26 feb 2019 19:18 (CET)
Beste Gouwenaar, dank je voor deze melding. Goed om te lezen dat men erkent dat het een fout is en voor de rest zal ik dan maar de toekomst afwachten. Met vriendelijke groet, Gasthuis(overleg) 1 mrt 2019 10:02 (CET).
(na bwc) Hoi Gouwenaar. Dat klopt, alhoewel ik niet de wettekst ken, dank daarvoor. In de begintijd van het erfgoedproject, waarbij we contact legden met de RCE over de lijsten kregen we uitleg van de beheerder van het register. Daar legde hij uit dat een deel van het register, waaronder de beschrijving wettelijk vastgelegd waren en daardoor lastig te wijzigen. Ook was de uitleg dat de beschrijving daardoor de beschrijving bij opname van het monument is, en niet bedoelt als de beschrijving nu. De discussie kwam o.a. voort uit de foutenlijst die we bijhielden, waar ze zeker blij mee waren, maar ze ook probeerden aan te geven wat wel en niet kon. Een zeer nuttig gesprek toen. Goed om te zien dat dit soort fouten uiteindelijk toch goedkomen, dit is natuurlijk een geval waar aanpassing wel te rechtvaardigen is.   Akoopal overleg 4 feb 2019 23:24 (CET)

reactie op vragen en bedenkingen van Gouwenaar t.a,. mijn artikel over Jan BachBewerken

artikel over Jan BachBewerken

Beste GouwenaarIk heb iets verbeterd en iets toegevoegd aan het artikel over Jan Bach.Je vroeg naar het mogelijke bestaan van een hagiografie Ik heb nu aan het lijstje boeken van Jan Bach zijn memoires toegevoegd, vorig jaar verschenen in een kloek boek, uitgegeven door de uitgever van boeken over het begin van de luchtvaart in Nederland, Flying Pencil NL. Als je wilt mag je het van me lenenom te kunnen beoordelen hoe goed het edocumenteerd is. Naar mijn inzicht is het totaal niet hagiografisch zoals jijvoor mogelijk hieldDolph Kohnstamm (overleg) 7 feb 2019 12:05 (CET)

Beste Dolph, mijn opmerking had betrekking op het karakter van het Wikipedia-artikel, dat in deze versie - vanwege o.a. de familiaire toon en de vermeldingen die slechts in beperkte kring bekend konden zijn - deze indruk wekte. Ik zie overigens dat de KB een exemplaar van "Vervlogen Jaren" bezit, zodat geïnteresseerden in deze materie het kunnen raadplegen. Met vr. groet, Gouwenaar (overleg) 7 feb 2019 12:21 (CET)

bronvermeldingBewerken

Dag Gouwenaar, dank je voor dit. Ter toelichting: ik gebruik de automatische bronvermelding met de visuele editor, dat komt dus allemaal automatisch (en andere gegevens dus niet). Ja, die is zeker voor verbetering vatbaar. Elly (overleg) 7 feb 2019 19:16 (CET)

Ik liet het maar staan, maar het maakt op mij altijd een merkwaardige, om niet te zeggen komische, indruk, omdat veel teksten niet meer veranderen en het dus niet uitmaakt op welk moment er kennis van genomen is. Dat ligt overigens anders bij de inhoud van websites, die wel veranderlijk zijn of soms weer spoorloos verdwijnen. Dan kan het wel nuttig zijn om te weten op welk moment de website geraadpleegd is. Gouwenaar (overleg) 7 feb 2019 19:20 (CET)
Er zal iemand over nagedacht hebben denk ik. In het kader van verifieerbaarheid bijvoorbeeld is het nuttig de datum van raadplegen erbij te zetten. Ik heb wel eens meegemaakt dat teksten veranderden... bijvoorbeeld omdat er voor een persoon onwelgevallige info stond. Wat dat betreft zijn websites toch totaal anders dan gedrukte bronnen. Elly (overleg) 7 feb 2019 19:30 (CET)
Van het artikel in de NRC 25 september 2015 weet ik niet zeker of dit artikel alleen verschenen is in de digitale krant of ook in de fysieke uitgave. De uitzending met Vullings op 28 januari 2018 heb ik beluisterd in de auto. Gouwenaar (overleg) 7 feb 2019 19:48 (CET)

Hartman (geslacht)Bewerken

Beste Gouwenaar,

Hartelijk dank voor alle verbeteringen op de nieuw aangemaakte Hartman (geslacht) pagina. Ik heb waar nodig de bronnen herzien. Ik gebruik nu direct de bron naar de vermelding van Johannes Hartmanni in het Album Studiosorum Academia Lugduno Batavia MDLXXV-MDCCCLXXV. Daar is inderdaad niet te lezen dat het hier Sittard in Duitsland (er zijn twee kleine plaatjes die Sittard heten beide vlak over de grens) betreft. Die verwijdering lijkt me dus volkomen terecht. Wel lijkt het mij encyclopedisch relevant om te vermelden dat vergelijkbare heraldische kenmerken op Hartmann wapens uit Zuid-Duitsland en Zwitserland voorkomen. Maar uiteraard met de toevoeging dat er geen connectie is aangetoond met de Nederlandse Hartman familie in kwestie. Zelf denk ik dat heraldische kenmerken uit de familiewapens een 'betere' bron zijn dan het in het Nederland's Patriciaat 49, 1963 geconstrueerde narratief dat deze Johannes Hartmanni "wellicht" een zoon van Hermann Hartmans (pachter onder Sittard) zou zijn. Vandaar dat ik dat op de wikipedia pagina niet wil noemen. Om welk dorpje Sittard het hier gaat moeten we volgens mij maar in het midden laten. Het zou - gezien de geografische ligging - immers elk van de drie in aanmerking komende plaatsjes Sittard kunnen zijn. De koppeling met Zuid-Duitse en Zwitserse wapens die vergelijkbare kenmerken vertonen lijkt mij voor de lezer relevante informatie die in staat stelt tot verder onderzoek in Europees verband. Ook denk ik dat hier argumenten verschijnen die aangeven dat het om "nieuwe historische interpretatie" en orgineel onderzoek betreft en als bron naar de Siebmacher wapenboeken kan verwijzen. Ik heb e.e.a. aangepast aan de pagina. Nogmaals dank voor alle hulp en correcties.

Alle goeds, MarcAntoniWiki (overleg) 10 feb 2019 13:46 (CET)

Dank voor deze reactie. Wat betreft het laatste punt verschil ik van mening. Zolang de relatie niet is aangetoond tussen de Duitse en Zwitserse families hoort een dergelijke passage niet in Wikipedia thuis. Het is een veronderstelling, die heel goed past binnen een genealogisch publicatie, maar niet in deze encyclopedie. Wikipedia vermeldt slechts de feiten, zoals gepubliceerd in betrouwbare, gezaghebbende bronnen. Voor zover ik weet is over deze mogelijke relatie niet eerder gepubliceerd. De redenering valt dan ook in de categorie "Synthese van gepubliceerd materiaal", zoals hier beschreven. Immers het is een redenering die als volgt wordt opgebouwd het wapen van de Nederlands familie Hartman beschreven in het NP vertoont overeenkomst met wapens van gelijknamige families uit Duitsland en Zwitserland. Een dergelijk redenering suggereert een mogelijk verband, hoewel dat niet is aangetoond en er ook geen bron is, waar dit vermoeden wordt onderbouwd. Het is dus een eigen conclusie op basis van een vergelijking van twee verschillende bronnen. Gouwenaar (overleg) 10 feb 2019 15:43 (CET) P.s. er staat nog een vraag open op de overlegpagina. Gouwenaar (overleg) 10 feb 2019 15:44 (CET)
Wederom bedankt. Ik snap de redenering en ik zal me ook bij uw redenatie neerleggen. Ik begrijp alleen het verschil niet goed tussen een gesuggereerd verband en het beschrijven van heraldische overeenkomsten. Volgens mij doe ik nu dat laatste en niet het eerste. Ik zal op de vraag op de overlegpagine terugkomen, die had ik nog niet gezien, excuus! Groet, MarcAntoniWiki (overleg) 10 feb 2019 18:05 (CET)
Omdat niemand een verband heeft kunnen leggen tussen deze geslachten wordt alleen al door te wijzen op de zelf geconstateerde overeenkomsten een mogelijk verband gesuggereerd. Anders heeft het vermelden immers geen enkele zin. Juist door de overeenkomsten te benoemen ontstaat de suggestie. Het is wat anders als in een onafhankelijke, betrouwbare publicatie een dergelijk verband zou worden geopperd. In dat geval kan zo'n bron gebruikt worden om op een mogelijk verband te wijzen. Gouwenaar (overleg) 10 feb 2019 19:10 (CET)

DelpherBewerken

Dag Gouwenaar, dank dat je mooie bronnen aan Els Mulders hebt toegevoegd! Heel interessant om via deze omweg te lezen over die opvoering van Aida in Tilburg. Kun je me uitleggen hoe je die oude krantenbronnen weet te vinden? Groet, Vinvlugt (overleg) 14 feb 2019 09:43 (CET)

En belangrijke bron voor krantenartikelen is Delpher van de Koninklijke Bibliotheek. Met enige ervaring leer je op een creatieve wijze gebruik te maken van zoektermen. Vooral het zoeken door oude teksten moet met enige creativiteit gedaan worden, omdat de tekstherkenning geen 100% betrouwbare tekst oplevert voor zoekopdrachten. Maar Delpher is zeker niet de enige bron op dit vlak. Eric Hennekam is zo vriendelijk geweest om een overzicht van alle Nederlandse krantenarchieven op het Internet te plaatsen. Gouwenaar (overleg) 14 feb 2019 11:41 (CET)
Ik dacht al dat je dat via Delpher deed, daar ga ik me binnenkort eens in verdiepen. Dank! Vinvlugt (overleg) 14 feb 2019 11:43 (CET)

Adriaan BisdomBewerken

Beste Gouwenaar, je hebt een artikel aangemaakt over Adriaan Bisdom maar daarin wordt niet duidelijk gemaakt waarom deze man als individu relevant is en een artikel verdient. Daarom heb ik het op de beoordelingslijst geplaatst. Het artikel gaat veel over de nazaten, maar daarover bestaat reeds een artikel Bisdom (geslacht). Groeten, Queeste (overleg) 15 feb 2019 08:51 (CET)

Jan SmeltekopBewerken

Gouwenaar, ik kreeg de melding "Uw bewerking op Jan Smeltekop is teruggedraaid." De eerste referenties voegde ik toe, zodat het lemma niet onder mijn handen zou worden verwijderd. De tweede referentie, omdat ik er van baalde dat mijn geschreven tekst niet over die van jou geplakt kon worden. Vandaar ook BWC. Ik was vergeten dat het op Wikipedia echt nodig is om wiu2 op te plakken, omdat een lemma waar 17 dagen niets aan gebeurde met 17 minuten na bewerking in eens wel wordt bewerkt. Het lemma is helemaal voor jou, de lol is er vanaf. Het is van groot belang dat een vrijwilligers project als Wikipedia vooral zakelijk moet worden aangepakt. Succes en dank dat de Groninger misschien nu wel kan blijven. Met vriendelijke groet, Lidewij (overleg) 20 feb 2019 13:59 (CET)

Ik begrijp hier niets van. Ik heb niets teruggedraaid. Ik heb allerlei zaken toegevoegd aan het artikel. Ik heb slechts het bronverzoek van Thieu1972 teruggeplaatst, omdat de gegeven bron niets zegt over dat zijn werk te zien zou zijn op vele tentoonstellingen in binnen- en buitenland. Het waarom heb ik op twee plaatsen toegelicht (zie hier en hier). Een dergelijk bronverzoek moet je wel serieus nemen en kan je niet afdoen met een verwijzing naar één tentoonstelling. Gouwenaar (overleg) 20 feb 2019 15:28 (CET)
Gouwenaar, ik weet niet wat die tekst activeerde? Hij staat er. Verder begrijp je niet wat ik schrijf, dus tweemaal de zelfde toelichting heeft geen zin. (want die begrijp ik wel) Daar ging het niet om. Ik verklaarde de achtergrond van mijn werkwijze. Groet, Lidewij (overleg) 20 feb 2019 15:53 (CET)
Sorry met dit is voor mij abracadabra. Gouwenaar (overleg) 20 feb 2019 15:55 (CET)
Het is deze edit van Lidewij C J. die teruggedraaid is met de edit die Gouwenaar erna deed. Het was meer dan terecht dat die edit van Lidewij C J. teruggedraaid werd want de gevraagde bron werd niet gegeven. Het is beter als Lidewij C J. voortaan in dergelijke gevallen afblijft van een bron-sjabloon. - Robotje (overleg) 20 feb 2019 17:31 (CET)
Twee heren die niet begrijpen, wat ik schreef. En reageren vanuit de eigen kader. Het is niet anders. Lidewij (overleg) 20 feb 2019 21:31 (CET)
Je komt hier met een warrig verhaal binnenvallen om mij te verwijten dat ik wat zou hebben teruggedraaid. Waarom zou een artikel onder jouw handen worden verwijderd? Het was toch niet als nuweg genomineerd? Ik kan er toch niets aan doen dat jij een bewerkingsconflict krijgt. Je moet eens weten hoe vaak mij dat overkomt. Dat is toch geen reden om iemand te gaan verwijten dat hij een artikel in die tijd heeft bewerkt, waardoor de lol er voor jou vanaf zou zijn. Bewerk artikelen en accepteer dat er van tijd tot tijd bewerkingsconflicten kunnen plaatsvinden. Dat doet niemand opzettelijk. Kom me alsjeblieft niet meer met dit soort pietluttigheden lastigvallen. Het is wel weer genoeg zo. Gouwenaar (overleg) 20 feb 2019 21:42 (CET)
Gouwenaar, warrig verhaal, dat is jou oordeel. Om mij te verwijten, ik schreef geen verwijt. Er is meer dan eens, een lemma onder mijn handen verwijderd. (je krijgt dan met rode letters, dat het lemma tijdens de bewerking is verwijdert) Het lemma kon vanaf vanaf 16/02 worden verwijderd. Wanneer iemand na 17 dagen een lemma bewerkt, is de kans groot dat er nog verder gewerkt wordt. Ik schreef geen verwijt, ik had geen wiu2 toegevoegd. Het is wel zo, dat men er hier niet aan denkt, elkaar wat meer ruimte te geven. De bewuste zin had ik iets veranderd en de ref voldeed. Ik wilde jou tekst niet overschrijven. (Zodat je geen last zou hebben van mijn bewerking) Wel wilde ik jou kenbaar maken, dat ik ook nog met bewerken actief was. Dat kwartje viel niet, vandaar mijn actie. Lidewij (overleg) 20 feb 2019 23:49 (CET)
Natuurlijk geef ik op mijn overlegpagina mijn oordeel. Wiens oordeel verwacht je anders hier te zullen horen? Als het geen verwijt was dan begrijp ik niet waarom je mij komt vertellen, dat na het bewerkingsconflict de lol er voor jou vanaf is en dat het lemma helemaal voor mij zou zijn. Dat laatste vind ik helemaal een vreemde opmerking, er zijn immers geen lemma's op Wikipedia die van mij of van jou zouden zijn. Ik kan me niet herinneren ooit iemand na een bwc lastig te hebben gevallen op zijn/haar overlegpagina met die mededeling, laat staan om iemand dan te gaan vertellen, dat de lol er vanaf zou zijn. Een korte notitie "na bwc" in de bewerkingssamenvatting is immers meer dan voldoende. Gouwenaar (overleg) 21 feb 2019 13:37 (CET)

Gebruiker:KajMetzBewerken

Beste Gouwenaar, nu ik hier toch even ben, wilde ik je op deze gebruiker opmerkzaam maken zo hem je al niet ontgaan was. Wij beiden zijn geïnteresseerd in geschiedenis, en dat lijkt ook bij deze het geval. Ik heb echter vanaf het allereerste begin grote twijfels gehad (en geuit) over zijn bijdragen, en ik heb er nogal wat van geverifieerd aan de hand van de mij ter beschikking staande bronnen: daar blijkt, ondanks de schijn van exactheid, weinig van te kloppen. Uiteraard wil ik je niet met werk opzadelen, maar ik, zoals je weet, vind de motivatie niet meer hier. In ieder geval, mijn hartelijke en als altijd zeer waarderende groet, Paul Brussel (overleg) 15 mrt 2019 22:22 (CET)

Dag Paul, neen die is mij niet ontgaan, zie hier. Een artikel dat gelukkig door Notum-sit behoorlijk is gesaneerd. Maar ik heb de laatste tijd al weer zoveel onzin hier voorbij zien komen dat de moed mij regelmatig in de schoenen zinkt. Ik ben al blij als de artikelen, waarvan ik de materie enigszins meen te kennen, gevrijwaard blijven van nergens op gebaseerde flauwe kul. Met vr. groet, Gouwenaar (overleg) 15 mrt 2019 22:35 (CET)
Beste Gouwenaar, dank voor je antwoord - dan zal WP:NL met deze malafide gebruiker moeten leven. (Artikelen als Van Vladeracken en De Vriese kloppen bijvoorbeeld in het geheel niet.) Met vriendelijke groeten, Paul Brussel (overleg) 16 mrt 2019 11:25 (CET)
Stijl, onderwerpkeuze en wijze van bronvermelding doen mij denken aan de zeer slordige en ruwe drie-eenheid Taksen/T. Tichelaar/Taks, waarvan de eerste voor onbepaalde tijd geblokkeerd is en de andere, oudere identiteiten alleen om redenen van opportuniteit nog vrij zijn. Ik heb beslist geen zekerheid dat KajMetz dezelfde persoon is, maar het is de moeite waard om dit in gedachten te houden, aangezien het mogelijk een handvat biedt om hem snel aan te pakken — bertux 16 mrt 2019 12:37 (CET)
De bronvermelding bij De Vriese doet het ergste vermoeden. De Genealogische en Heraldische bladen uit 1906 en de Navorscher uit 1881 en 1884 zijn toch geen bruikbare bronnen om een hedendaags encyclopedisch artikel op te baseren. Zo wordt in de Navorscher uit 1881 op p348 (bij het geslacht van Cuyck) inderdaad een Jan de Vriese genoemd, die in 1278 schepen van Dordrecht was, maar daar wordt aan toegevoegd dat de naam Vriese, Frise, Friso herhaaldelijk voorkomt in Dordrecht, maar ook elders in Utrecht, Holland en Zeeland. Waar dan de bewering op berust dat dit allemaal leden van een en dezelfde familie zouden zijn blijkt nergens. Allerlei verschillende personen afkomstig uit Friesland of West-Friesland werden in Hollandse steden vaak De Vries, De Vrieze of De Vriese genoemd. Het wordt nog gekker want in het artikel wordt ook verwezen naar De Navorscher 1884, p68. Van enige informatie over Dordrecht en/of De Vriese is daar in het geheel niets te bespeuren. Kortom het rammelt inderdaad aan alle kanten. Gouwenaar (overleg) 16 mrt 2019 13:34 (CET)
Die bronnen, en Van Herwaarden [et al.; hij is namelijk niet de enige auteur van dit werk over Dordrecht, en niet verifieerbaar is of hij dat is van de betreffende aangehaalde pagina's], had ik er inderdaad op nageslagen en mijn conclusie was dezelfde als die van Gouwenaar: er staan gegevens in het artikel De Vriese die niet ontleend kunnen zijn aan de vermelde bronnen, laat staan dat een familieverband tussen de daar genoemden kan worden aangetoond. Een volstrekt onbetrouwbare 'bijdrager' dus, hetgeen ook strookt met andere door mij geverifieerde door hem ingebrachte 'bijdragen'. Paul Brussel (overleg) 16 mrt 2019 13:53 (CET)
Aangezien ik geen toegang heb tot de bronnen van KajMetz, doelde ik met de 'wijze van bronvermelding' vooral op de visuele stijl ervan en het overvloedig gebruik van primaire bronnen, maar de bevindingen van Gouwenaar en Paul Brussel sluiten nauwkeurig aan bij wat ik in januari constateerde over Taksen, T. Tichelaar (permalink) en versterken dus mijn vermoeden dat het hier blokontduiking per sokpop betreft. Ik ping daarom Natuur12 met de vraag of blokkade of checkuser-onderzoek opportuun is — bertux 16 mrt 2019 16:50 (CET)
@Bertux, ik betwijfel of dit zo is. Ik heb de bewerkingen van Taksen/T. Tichelaar een reeks van jaren gevolgd, die verschillen beduidend van de bewerkingen van KajMetz. Taksen richt zich vnl op de geschiedenis van Amsterdam en Friesland, de focus van KajMetz ligt op andere onderwerpen. Gelet op wat ik inmiddels gezien heb van zijn bijdragen is er wel reden tot grote zorg. Gouwenaar (overleg) 16 mrt 2019 17:39 (CET) P.s. inmiddels is het artikel De Vriese omgezet in een doorverwijspagina. Gouwenaar (overleg) 16 mrt 2019 17:48 (CET)
Ook ik heb geen moment gedacht aan een verband tussen KajMetz en Tichelaar c.a. gezien de totaal verschillende interesses en taalgebruik. Paul Brussel (overleg) 16 mrt 2019 17:50 (CET)

Nominatie Clemens van den BrinkBewerken

Beste Gouwenaar, is zag dat je het door mij aangemaakte artikel van Clemens van den Brink op de nominatielijst heb geplaatst. Het is waar dat ik inderdaad een aantal ding van zijn cv heb afgekeken van LinkedIn en facebook. Ik weet dat dit eigenlijk niet de bedoeling is en het geen geschikte bron is. Wel heb ik een bron vermeld van zijn tweede boek De geheimen van Bajesdorp (Veenhuizen 1818-2018) die hij in 20178 uitgaf. Zie hier. Ik heb ook enkele stukken van zijn cv afgekeken van de achterkant van zijn bovengenoemde boek. Zie hier. Dat hij katholiek is weet ik niet zeker maar ik veronderstel het vanwege zin doopnaam Clemens Henricus Joseph. Ik ken deze man niet persoonlijk maar de aanleiding van het artikel over hem is dat ik heel lang geleden een keer in het gevangenismuseum ben geweest. Nog voor hij bekent werd. Ook vind ik het leuk om artikelen te schrijven over auteurs die zich richten op een bepaald thema. De niet relevante stukken kan ik altijd weer verwijderen. Laat mij dan wel even weten welke dat moeten zijn. P.s. Ik leg jouw deze worden niet boos in uw mond. Hartelijke groet Gympetic (overleg) 23 mrt 2019 15:32 (CET).

Linkedin en Facebook zijn inderdaad geen acceptabele bronnen, omdat de informatie van de betrokken persoon zelf afkomstig is. Het zelf conclusies trekken uit voornamen van een persoon (waarvan je veronderstelt dat het doopnamen zijn) is nog minder acceptabel. Gouwenaar (overleg) 23 mrt 2019 17:29 (CET)
Gympetic is een meester in het verzinnen van 'feiten': zo voegt hij bronloos toe dat Frans Andriessen in Kraainem zou zijn overleden, hetgeen onjuist is. Overigens is soortgelijk Gebruiker:Keuwatcher die ook allerlei verzinsels rond personen op WP:NL plaatst, zoals dat Henri van Orléans (1933-2019) in Dreux zou zijn overleden, hetgeen ook al onjuist is. (Het is onmogelijk om zulke personen continu te volgen, maar wel met het gevolg dat zij WP:NL vervuilen met onjuistheden waarvan volstrekt onduidelijk is waar ze die desinformatie vandaan halen...) Paul Brussel (overleg) 25 mrt 2019 13:43 (CET)
Inmiddels heeft Keuwatcher de juiste bron gevonden van overlijdensplaats Parijs, de “vervuiler” heeft het hersteld zonder hulp van Paul Brussel!– De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Keuwatcher (overleg · bijdragen) 25 mrt 2019 18:57
Ik heb geen idee waar dit over gaat, misschien is de overlegpagina van het artikel een betere plaats om hierover in discussie te gaan. Met vr. groet, Gouwenaar (overleg) 25 mrt 2019 19:08 (CET)
Dit gaat over twee voorbeelden van bijdragers aan WP:NL die zeer geregeld informatie toevoegen op basis van eigen conclusies of vermoedens zonder dat er gezaghebbende en betrouwbare bronnen voor die informatie bestaan: zij die liever (prematuur) een fout 'feit' vermelden, dan geen feit (hoe speculatief ook, bijvoorbeeld inzake data rond overlijden; zo heeft de foute overlijdensplaats van de Graaf van Parijs meer dan twee maanden op WP:NL gestaan terwijl iedereen die een beetje de betrouwbare bronnen over dezulken volgt, ja: in het Frans, al meteen wist dat hij in Parijs was overleden), precies waar je op wijst in je eerste reactie onder dit kopje en iets dat ik bij beiden al veel vaker heb gezien. (Maar ik zal me verder weer van commentaar onthouden.) Paul Brussel (overleg) 25 mrt 2019 21:02 (CET)
Beste Gouwenaar, moet ik de informatie van zijn hbo studie in Heerlen en de opleidingen fysiologie, pathologie en anatomie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. nu verwijderen voordat het artikel zaterdag word beoordeeld en misschien word verwijderd? Groet Gympetic (overleg) 4 apr 2019 22:24 (CEST)
Het punt is dat een biografisch artikel gebaseerd moet worden op onfhankelijke, betrouwbare bronnen. Als de informatie in het artikel hoofdzakelijk - direct of indirect - afkomstig is van de beschreven persoon zelf dan is zo'n artikel imo niet te handhaven. Gouwenaar (overleg) 4 apr 2019 22:31 (CEST)

Goudsche GlucosefabriekBewerken

Beste Gouwenaar, dit is al een oud lemma. Ik heb daar helaas geen bron bij toegevoegd en mijn herinnering laat me enigszins in de steek, maar ik meen dat het Techniek in Nederland in de negentiende eeuw was, waar ik het echter niet in kan terugvinden. Deze omissie zou ik tegenwoordig niet meer maken. Ik zou het erg waarderen als je het artikel met je kennis van het Goudse kunt verbeteren. Het onderwerp is immers erg relevant. Met vriendelijke groet, Fred (overleg) 23 mrt 2019 23:44 (CET)

Het punt is dat ik wel over een deel van de voor dit artikel noodzakelijke bronnen beschik, maar dat er veel meer bronmateriaal mbt dit onderwerp bestaat, waarover ik niet direct de beschikking heb. Ik zal in ieder geval het artikel zoveel mogelijk ontdoen van feitelijke onjuistheden en herschrijven op basis van de bij mij beschikbare bronnen. Met name de periode van 1914-1960 zou nog verder uitgebreid kunnen worden. Gouwenaar (overleg) 24 mrt 2019 16:01 (CET)

Scheepswerf het kromhoutBewerken

Beste Gouwenaar, weet jij of de scheepsbouwloods van de kaarsenfabriek aan de Schielands Hoge Zeedijk in Gouda welke hoorde bij scheepswerf Het Kromhout, iets te maken heeft met die in Rotterdam zie [[3]] en nl:Kromhout (bedrijf)? Ik kan zou dan mijn foto van de loods in die category kunnen plaatsen. groeten Agaath (overleg) 24 mrt 2019 22:14 (CET)

Beste Agaath, de eerste link die je geeft gaat niet over een werf in Rotterdam, maar over de Goudse scheepswerf "Het Kromhout" aan de IJsseldijk in Gouda (later ook bekend als de scheepswerf van de fa. Van Vlaardingen, zie ook "Scheepswerven en windmolens aan de IJssel te Gouda", door J.L. van Eijk in zesde verzameling bijdragen, Oudheidkundige kring “Die Goude”, juni 1949 en "Op hoop van zaken - de industrialisatie van Gouda 1813-1913", door Bregje de Wit, Gouda 2004). Die scheepswerf heeft geen enkele relatie met de Amsterdamse werf in je tweede link. Van de Goudse werf heeft Gijsbert Johannes Verspuy een mooie litho gemaakt. Ik kan die wel uploaden naar Commons. Zie ook dit artikel (de werf had dus al voor 1856 een locatie in gebruik aan de Goudse kant van de IJssel en werd later verplaatst door de toenmalige eigenaar Van Vlaardingen naar de overkant aan de Gouderaksedijk). Met vr. groet, Gouwenaar (overleg) 24 mrt 2019 23:07 (CET)
Dank je wel Gouwenaar, dat zo fijn zijn. Wil je de afbeelding dan gelijk in een category plaatsen? Mvg Agaath (overleg) 25 mrt 2019 08:23 (CET)
Zie Het Kromhout. Gouwenaar (overleg) 25 mrt 2019 17:37 (CET)
Dank je wel Gouwenaar, je hebt me verrast met het nieuwe artikel. Zo snel gaat dat niet bij mij. Ik heb het het artikel toegevoegd aan de doorwijspagina Kromhout Mvg Agaath (overleg) 26 mrt 2019 16:39 (CET)
Dat was in dit geval niet zo ingewikkeld. Het was voor mij een vrij bekende materie. Gouwenaar (overleg) 26 mrt 2019 20:34 (CET)

Jan Hubertus Philippus de WildeBewerken

Hallo Gouwenaar, ik heb zojuist het artikel Jan Hubertus Philippus de Wilde aangemaakt maar ondanks ik hard mijn best gedaan heb kan ik niet vinden wannneer hij overleden is. Toch is deze Nederlandse meneer eerder geboren dan de huidige oudste Nederlandse man. Ik kwam hier tegen dat zijn partner K. De Wilde-Eigeman heet. Mogelijk is dat I. Eigeman (zie [4]). Zou je voor mij eens willen kijken of er een bron is voor diens overlijden? - Robotje (overleg) 3 apr 2019 15:13 (CEST)

  Uitgevoerd Paul Brussel (overleg) 3 apr 2019 16:01 (CEST)
Bedankt! - Robotje (overleg) 3 apr 2019 16:02 (CEST)
Zijn echtgenote was enkele jaren medewerkster van het algemeen secretariaat van de VVD.Gouwenaar (overleg) 3 apr 2019 16:51 (CEST)
Ook dat even verwerkt in het artikel. Zo wordt het dankzij m'n collega's steeds completer. - Robotje (overleg) 3 apr 2019 17:03 (CEST)
Zijn vrouw heette Ina Eigeman, maar het is best mogelijk dat haar officiële naam Katharina was en dat beide vermeldingen I en K Eigeman dus kloppen. Gouwenaar (overleg) 3 apr 2019 20:22 (CEST)
Zoiets zou het inderdaad kunnen zijn. - Robotje (overleg) 3 apr 2019 21:38 (CEST)

Beoordelingsnominatie GetswerdersylBewerken

Een Wikipedia-gebruiker heeft één of meer artikelen die u hebt gestart of waar u aan hebt gewerkt genomineerd voor beoordeling. Dit betekent dat deze gebruiker het artikel op dit moment niet geschikt acht voor Wikipedia.

Het gaat om Getswerdersyl dat is genomineerd door Fyke Bôle.

De reden hiervoor staat op Wikipedia:Te beoordelen pagina's/Toegevoegd 20190407#Getswerdersyl en dat is ook de plek waar u kunt reageren op de nominatie. Wellicht hebt u er iets aan om de conventies door te lezen; daar kunt u zien hoe een artikel eruit hoort te zien. Zie ook Help:Waarom staat mijn artikel op de beoordelingslijst. Mocht het artikel na 2 weken als niet voldoende worden beoordeeld, dan zal het worden verwijderd.

N.B. dit is een automatisch bericht geplaatst door een bot. Ik heb niets met de nominatie te maken en kan er niets aan doen. Als u vragen hebt, kunt u die het beste stellen aan de gebruiker die het artikel genomineerd heeft. --Nlwikibots (overleg) 8 apr 2019 00:57 (CEST)

ReliwikiBewerken

Dag Gouwenaar, ook hier is (helaas) reliwiki weer vermeld als bron. In dit geval heeft reliwiki ook aantoonbaar tekst overgenomen vanaf de andere vermelde bron.

Ik weet dat hier het een en ander over besproken is, maar is daar nog iets van een ideale handelswijze uitgekomen? Mvg, Encycloon (overleg) 13 apr 2019 22:42 (CEST)

De discussie over reliwiki is afgesloten met twee constateringen en een voorstel, t.w.
 1. reliwiki is een voor Wikipedia ongeschikte bron vanwege de aard van het medium (informatie die door Jan en alleman kan worden geplaatst)
 2. reliwiki heeft op grote schaal zonder toestemming beschermde teksten van elders overgenomen
 3. beide vaststellingen resulteerden in het voorstel om alle verwijzingen op Wikipedia naar reliwiki te verwijderen.
Ondanks twee oproepen die ik op "overleg gewenst" heb gedaan (1 en 2) is hier maar erg weinig respons op gekomen. Nu is reliwiki imo maar een klein onderdeel van een veel groter probleem nl. de grootschalige vervuiling van Wikipedia met fakefeiten die van elders geïmporteerd worden, zonder eerst grondig onderzoek in de beschikbare bronnen te doen. Ik heb tot mijn spijt moeten vaststellen dat de aanpak van deze problematiek kennelijk geen hoge prioriteit heeft. Sjorren aan een dood paard vind ik zelf niet de meest inspirerende bezigheid. Gouwenaar (overleg) 14 apr 2019 10:08 (CEST)
Oké, bedankt voor de reactie. Misschien dat er een peiling of stemming over kan plaatsvinden dat reliwiki niet als bron gebruikt en vermeld mag worden (conform de bronnenban op Wikinieuws, die overigens wel bediscussieerd wordt)?
En ja, het probleem zal vast groter zijn - een soort Wet van Gresham waarbij snel googelbare informatie de betrouwbare informatie verdringt ligt zeker bij een vrij bewerkbare vrijwilligerssite op de loer. (Zie ook hier). Encycloon (overleg) 14 apr 2019 12:00 (CEST)
Hier staat het nu bij in ieder geval, eigenlijk vreemd dat het kopje 'User-generated content' nog ontbrak. Encycloon (overleg) 17 apr 2019 00:32 (CEST)
Dank voor het bericht en nu maar hopen dat het ook effect heeft. De reactie die ik meerdere malen heb gekregen is "het is toch geen richtlijn", alsof dat een vrijbrief zou zijn om informatie uit inferieur bronnen te mogen gebruiken. Gouwenaar (overleg) 17 apr 2019 16:29 (CEST)

Joseph ZwalfBewerken

Dag Gouwenaar, wat moeten we met dit artikel? Het lijkt erop dat de huidige pagina van tracesofwar.nl de tekst (later) heeft overgenomen van Wikipedia, terwijl ook de nazaat betrokken lijkt als bron (appendix en bewerkingsgeschiedenis). Mvg, Encycloon (overleg) 7 mei 2019 17:35 (CEST)

  Opmerking - uit het artikel wordt volstrekt niet duidelijk wat hij heeft gedaan om bijvoorbeeld die twee onderscheidingen te krijgen. Het artikel lijkt aldus in deze staat NE want nergens blijkt E-waardigheid uit. Paul Brussel (overleg) 7 mei 2019 17:38 (CEST)
Al in de eerste versie van het artikel wordt verwezen naar deze bron. Het heeft er alle schijn van dat er teksten letterlijk zijn overgenomen van die website. Een bronverwijzing als "Zijn zoon Willem Zwalf" kan natuurlijk volstrekt niet door de beugel. Met vr. groet, Gouwenaar (overleg) 7 mei 2019 17:47 (CEST)
Het is bovendien nog maar de vraag of die pagina op TracesOfWar.nl überhaupt een geloofwaardige bron is. Volgens de overlijdensadvertentie zou Joseph Zwalf niet op 6 maar op 11 april 1982 zijn gestorven, en zou hij, naast het Bronzen Kruis, niet het Verzetsherdenkingskruis maar het Oorlogsherinneringskruis hebben gedragen. Hoe betrouwbaar de rest van de informatie op die website is laat zich dan raden... — Matroos Vos (overleg) 7 mei 2019 18:53 (CEST)
Al met al reden genoeg om ter beoordeling voor te leggen dus. Encycloon (overleg) 7 mei 2019 20:52 (CEST)

Bron op 10 jan 2014: http://nl.ww2awards.com/person/48979 WW2 Awards

Wat wil je hier precies mee zeggen? Dat op 10 januari 2014 de informatie is overgenomen uit deze bron (die noem je immers als bron op 10 januari 2014). Ben jij daar 100% zeker van? Dan zou deze versie copyvio zijn. Er kan dan wel een bron vermeld worden, maar het is niet toegestaan - zonder de toestemming van Stiwot - teksten integraal over te nemen. Een enkel citaat mag, maar dan moet wel gemarkeerd worden wat er geciteerd worden. Bovendien mag je niet meer dan strikt noodzakelijk overnemen en zeker niet een heel artikel in Wikipedia volledig laten bestaan uit van deze website geplukte tekst. Gouwenaar (overleg) 7 mei 2019 22:24 (CEST)
Web.archive heeft ook een versie uit 2016, zonder de Wikipedia-tekst en de vermelding van de zoon als bron. Zoals ook op TBP gemeld acht ik het dus zeer aannemelijk dat Wikipedia de originele tekst bevat. Encycloon (overleg) 7 mei 2019 22:27 (CEST)
Ja, dat lijkt mij een correcte conclusie. Dat dit de bron geweest zou zijn voor het Wikipedia-artikel lijkt mij meer voor de hand te liggen. Er is dan wel sprake van het rondpompen van foutieve informatie. Kennelijk is die foutieve overlijdensdatum dan weer van Wikipedia overgenomen door TracesOfWar. Zo blijven we aan de gang. Gouwenaar (overleg) 7 mei 2019 22:37 (CEST)
Dit was niet de bron van het artikel > > https://www.tracesofwar.nl/persons/48979/Zwalf-Joseph.htm?c=aw Dit is het gevolg van een door verwijzing binnen de site.
Dit was wel de bron op 10 jan 2014: http://nl.ww2awards.com/person/48979 WW2 Awards zie internet archief. http://web.archive.org/web/20140110092739/http://nl.ww2awards.com/person/48979
De foute geboorteplaats was ter goede getrouw overgenomen. Lidewij (overleg) 7 mei 2019 22:54 (CEST)
Zo is het wel weer goed Lidewij. Ik deel de conclusies van Encycloon. Gouwenaar (overleg) 7 mei 2019 23:13 (CEST)
Ik schreef dit omdat bij de zin: Dat dit de bron geweest zou zijn voor het Wikipedia-artikel lijkt mij meer voor de hand te liggen. De link weer naar de site van nu gaat, die dus niet de bron was. Lidewij (overleg) 7 mei 2019 23:38 (CEST)

Ik heb nog naarstig gezocht of er nou echt geen betrouwbare bronnen over Zwalfs rol in de Tweede Wereldoorlog te vinden zijn, die bovendien wat meer te melden hebben dan dat hij aanwezig was bij die 'kaping' van de Katwijk II, maar dat heeft weinig opgeleverd. Afijn, zie voor een wat uitgebreider verslag mijn bijdrage op TBP. — Matroos Vos (overleg) 8 mei 2019 08:11 (CEST)

Geboorteplaats Pieter Breugel de OudeBewerken

Beste Gouwenaar,

Bij het doornemen van Overleg Pieter Breugel (uitgedrukt 75 blzn. !) was ik zeer teleurgesteld over de amateuristische benadering van de wetenschap omtrent Breugel. Het terugdraaien van mijn bijdrage over de geboorteplaats van Breugel vind ik dan ook spijtig. U vermeldt : “voor een dergelijke ingrijpende wijziging is voorafgaand overleg en consensus vereist”. Ik heb getracht de beschrijving wikipediaans (= wetenschappelijk) te herwerken. Zo “ingrijpend” lijkt me de wijziging overigens niet (één paragraaf van ca. 10 regels in een artikel van 14 blzn.). Over wetenschappelijke feiten moet niet noodzakelijk consensus zijn. De geboorteplaats van Breugel is tot heden onbekend. Toch merk ik in uw tekst een onrechtmatige sturing naar “Son en Brogel”. Dat is niet gefundeerd. Als u schrijft “De plaatsen die het meest genoemd worden zijn ...”, vereist dat op z’n minst een objectieve bronvermelding. De toeristische brochures of actuele lokale persberichten uit de streek zijn daarvoor onmogelijk betrouwbare bronnen.

De verwijzing dat Son en Brogel in Brabant ligt, doet weinig ter zake. Die streek was - net als de Zuiderkempen - dun bevolkt en onderhevig aan migratie. Het nabije versnipperde land van Loon / prinsbisdom Luik behoorde niet tot Brabant, maar er was wél heel wat verkeer, handel en migratie tussen deze streken. Ik doe zelf genealogisch onderzoek in die streken, en alles wijst daar op.

Het feit dat u opnieuw Grote Brogel vermeldt als mogelijke geboorteplaats, vind ik vreemd. Het lijkt me dat u mijn tekst terug gedraaid heeft zonder de wijzigingen te lezen. Grote Brogel was in de 16de eeuw een onbewoond landgoed en het is quasi onmogelijk dat Pieter Breugel de Oude daar geboren zou zijn. Kleine Brogel is daarentegen een oud Kempisch dorp waarvan nu een groot deel is ingenomen door een militair vliegveld. “Klein” en “Groot” wijzen hier op de uitgestrektheid van het gebied, en niet op het belang van de plaats.– De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Grencken (overleg · bijdragen) 12 mei 2019 14:14

Voor de goede orde: ik vermeld niets in dit artikel. De vermelding over zijn mogelijke geboorteplaats(en) is dan ook niet van mij afkomstig. Ik wijs slechts op het feit dat over deze kwestie in 2015 zeer uitvoerig overleg heeft plaatsgevonden op de overlegpagina van het artikel. Als over een dergelijke kwestie zoveel overleg nodig was dan is het ongebruikelijk en ongewenst om dit overleg te negeren en wijzigingen aan te brengen zonder daarover eerst overleg te plegen. Dat is de reden waarom ik u tot drie keer toe gevraagd heb (1, 2 en 3) om alvorens het artikel op dit punt te wijzigen eerst het overleg aan te gaan. Best mogelijk dat u goede argumenten hebt voor uw wijziging, maar - nadat er zoveel overleg over gevoerd is - kan de uitkomst van dit overleg niet zonder meer genegeerd worden. Dat laat onverlet dat de uitkomst van hernieuwd overleg uiteraard niet vaststaat. Als u goede inhoudelijke argumenten hebt voor uw wijziging, dan zullen die in ieder geval gewogen moeten worden. Gouwenaar (overleg) 12 mei 2019 15:19 (CEST)

Huizen van standBewerken

Beste Gouwenaar, bezig zijnde met het geslacht Van der Wyck kwam ik er tot mijn verbazing achter dat noch Huis Archem (dus zeer ondermaats lemma...), noch 't Laar in bovengenoemd boek voorkomen; heb jij enig idee waarom? Groet van Paul Brussel (overleg) 17 mei 2019 19:16 (CEST)

 • Omdat Huizen van stand over Drentse havezaten en voorname huizen handelt en deze huizen liggen niet in Drenthe, maar in Overijssel. Met vr. groet, Gouwenaar (overleg) 17 mei 2019 20:19 (CEST)
  • Aha, zo simpel is het dus: ik ben geografisch altijd heel slecht geweest en die provincies ken ik ook al nauwelijks. Paul Brussel (overleg) 17 mei 2019 20:22 (CEST)

Overleg:Lijst van burgemeesters van OosterhesselenBewerken

Beste Gouwenaar, kun je daar ook je mening geven? Groet van Paul Brussel (overleg) 17 mei 2019 19:18 (CEST)

ExcusesBewerken

Beste Gouwenaar, sorry voor mijn hard uitgedrukte term op de samenvattingspagina: Eigenaar is overleden en het museum zal definitief gaan sluiten. op het artikel Onstwedde (plaats). Dit was eigenlijk niet mijn bedoeling. Ik wilde allen even een update maken op het artikel dat het museum vanaf heden gesloten is i.v.m. met het overlijden van de eigenaar. Excuses hiervoor. (P.s. Ik heb heus wel respect voor overleden mensen) Met vr. groet Gympetic (overleg) 24 mei 2019 22:17 (CEST)

Daar twijfel ik niet aan, het ging mij om het direct verwijderen van het bestaan van het museum uit het artikel Onstwedde, dat vond ik niet erg kies, drie dagen na het overlijden van de eigenaar, en daar was bovendien geen reden toe. Ook als een museum gesloten wordt behoeft de vermelding ervan niet per se te worden verwijderd van Wikipedia. Zo wordt in het artikel Bronkhorst nog steeds vermeld dat daar ooit het Dickens Museum gevestigd was. Ook wordt het artikel het Museum Lambert van Meerten niet verwijderd ondanks de sluiting ervan. Of de vermelding in het artikel Onstwedde na verloop van tijd nog zinvol is behoeft niet op stel en sprong te worden besloten. Gouwenaar (overleg) 24 mei 2019 22:50 (CEST)

Geboortedata Rutger VlieckBewerken

Hallo Gouwenaar,

Jij ben hier ongetwijfeld handiger in: Ik zoek de geboortedatum- en plaats van Rutger Vlieck, die op 13 mei 1673 in Amsterdam terechtgesteld is. Uit morbide curiositeit: Wat zeggen de archieven over wat de resten van terechtgestelde misdadigers gebeurde? Ik gok dat dhr. Vlieck geen reguliere begrafenis gehad heeft. Met vriendelijke groet, Milliped (overleg) 16 jun 2019 13:11 (CEST)

Rutger Vlieck werd omstreeks 1611 in Danzig geboren (bron huwelijks intekeningen van de kerk Amsterdam, d.d. 23 mei 1636 DTB 444, p.308). Meestal werd er in het vonnis wel opgenomen wat er met de stoffelijke resten van een terdoodveroordeelde moest gebeuren. Vaak werden de resten nog dagen tentoongesteld, waarna de overblijfselen op een aangewezen plek - in Amsterdam bijv. het galgenveld Volewijck - werden begraven. Ook werden stoffelijke resten wel, zoals we dat nu noemen, ter beschikking van de wetenschap gesteld. Als secundaire bron is "Geld in Amsterdam. Wisselbank en wisselkoersen, 1650-1725" van P. Dehing uit 2012 aan te bevelen. Zie ook de informatie over Vlieck in de eindnoten Gouwenaar (overleg) 16 jun 2019 14:13 (CEST) P.s. de man wordt zowel door Dehing als in de stukken van die tijd aangeduid als Rutgert Vlieck (zie bijv. hier, hier en hier).
Hallo Gouwenaar, mijn bijzonder grote dank weer voor je inspanningen. Ook heel grote dank voor de tip over het werk van Dehing, ik kende het niet en dat stuk bancaire geschiedenis is machtig interessant, ik ga het op de E-reader zetten. Ik zal de andere naam erbij zetten, ik kan me voorstellen dat HN en het gemeentearchief een wat hedendaagser spelling gebruikt hebben (of niet goed hebben oogelet, kan ook). Milliped (overleg) 16 jun 2019 14:58 (CEST)
Wat er na de terechtstelling met het lichaam vanVlieck gebeurde is overigens ook bekend: hij werd op de dag van de terechtstelling - 13 mei 1673 - keurig begraven in de Oude Kerk van Amsterdam, waarvoor 8 gulden betaald moest worden. Er wordt het volgende vermeld " 13 [mei] Rutgert Vlieck quam uijt het stathuijs". Gouwenaar (overleg) 16 jun 2019 15:02 (CEST)

FiladelfiaBewerken

Dank voor deze mooie foto. Geboortehuis van mijn vader. Hartenhof (overleg) 18 jun 2019 08:27 (CEST)

Geen dank, graag gedaan. Leuk om te weten dat het geboorthuis van je vader was. Ik heb een bestand met hogere resolutie op Commons geplaatst. Gouwenaar (overleg) 18 jun 2019 17:24 (CEST)
Nog mooier! Hartenhof (overleg) 18 jun 2019 20:47 (CEST)

Patriciërsfamilie SassenBewerken

Hoi Gouwenaar, jaren terug heb je eens gemeld dat je de beschikking hebt over de digitale versie van het NP. Zou je nav deze zaak uitsluitsel kunnen geven of die familie Sassen daar al dan niet genoemd worden? Alvast bedankt. -- Mdd (overleg) 19 jul 2019 16:42 (CEST)

Het probleem is dat het begrip "patriciërsfamilie" een tamelijk leeg begrip is. Het is gebaseerd op tamelijk subjectieve criteria. De familie Sassen wordt beschreven in NP jrg. 38 p.271 t/m 300, met een aanvulling in NP 39 p. 366. Dat wil alleen maar zeggen dat deze familie beschreven is in het "Nederland's Patriciaat", niets meer en niets minder. Maakt dat een familie tot een patriciërsfamilie? Dat is nogal discutabel. Voor opname in het NP moest/moet betaald worden en de gegevens worden veelal door een lid van de beschreven familie aangeleverd. Dit artikel is, naar ik vermoed, geschreven door Ferdinand Léon Rudolphe Sassen zelf samen met F. de Josselin de Jong (de ondertekening is F.L.R.S. en F.d.J.d.J.). Inplaats van een complete familie het etiket patriciërsfamilie op te plakken is de meest neutrale omschrijving, dat deze familie beschreven is in het NP jrg. 38. Gouwenaar (overleg) 19 jul 2019 20:12 (CEST)
Hartelijk dank. Dat eerste had ik ondertussen begrepen. Het criterium van die "150 jaar een vooraanstaande rol" is wellicht ook een rekbaar begrip. De data die je geeft is heel informatief: "De familie Sassen wordt beschreven in Nederland's Patriciaat [NP] (1952), jrg. 38 p.271 t/m 300, met een aanvulling in NP 39 p. 366." Wellicht kan deze tekst er als referentie bij verder zonder enig etiquette!?
Overigens heb ik hier en hier een mededeling geplaatst over het zelf raadplegen van het NP (en had ik je al als contact opgevoerd, zie bv hier). Kan ik je daar (weer) als contact opvoeren? -- Mdd (overleg) 19 jul 2019 21:08 (CEST)
Iedereen kan op elk willekeurig moment het NP raadplegen. Voor wie niet beschikt over de uitgave zelf of over de digitale versie ervan (1910-1997) kan als lid van een bibliotheek altijd de CD-Rom, de DVD of een fysiek exemplaar lenen. Gouwenaar (overleg) 19 jul 2019 21:44 (CEST)
Hoi Gouwenaar, ik heb hier reeds gemeld, dat ik terug zou komen op je commentaar aldaar, maar hiervoor wil ik graag nog eens terugkomen op hetgeen hier besproken: Ik heb dat zelf een nagekeken in het NP jrg. 38 en gezien dat de bespreking niet op p. 271 maar op p. 272 begint. Mis ik daar wat? -- Mdd (overleg) 23 jul 2019 13:39 (CEST)
Inderdaad is het p. 272. Overigens heb ik geen trek meer in het soort discussies, zoals je die nu aan het voeren bent op verschillende plekken in de Nederlandstalige Wikipedia. In dit verband wijs ik je op punt 5 bovenaan mijn overlegpagina. Gouwenaar (overleg) 23 jul 2019 13:54 (CEST)
Dat is je goed recht hier. Ik heb deze discussie naar mijn eigen OP gekopieerd en zal je daar wel pingen. -- Mdd (overleg) 23 jul 2019 14:08 (CEST)

Gouwenaar, Goudse stenen pijpBewerken

 
Een passende afbeelding bij dit onderwerp (het onderschrift luidt:"Portret van een vooraanstaand persoon die een Goudse kwaliteitspijp in de hand houdt"), afkomstig uit het genoemde proefschrift (het origineel bevindt zich in de collectie van het Historisch Museum Den Briel)

Hallo Gouwenaar,

In de Verzameling van opstellen over Rotterdamsche straten kwam ik dit citaat tegen, in de onderste alinea van pagina 2:

Toe gaauw, laat mijnheer binnen komen, klonk het haastig antwoord van den deftigen, met een langen gouwenaar gewapenden Nicolaas Versteeg; waarom heb je mijnheer niet dadelijk binnen gelaten [...]

Ik vermoed sterk dat dit gaat over de tabakspijp die bij ons beschreven wordt in het artikel Goudse stenen pijp. Kun jij dit bevestigen? Zonder nazoekwerk dan; ik kan daar zelf ook vast wel achter komen, maar ja, met jouw naam... Ik zie alvast, dat Ensie de gouwenaar beschrijft als een kalken pijp, misschien verwijzend naar kaolien, dat eruitziet als kalk, vooral na een warmtebehandeling, die gecalcineerde klei met een hoge witheid oplevert. Een hernoeming naar Gouwenaar (pijp) lijkt toch wel in aanmerking te komen. Ook gezien de site kleipijp.nl denk ik, dat Ensie hier onnauwkeurig is.

Ik wil een doorverwijspagina maken met de betekenissen van (G/g)ouwenaar met ook het konijnenras, het scheepstype en uiteraard de bewoners van Ter Gouwe. Het noemen van de buikloop is misschien te detaillistisch, tenzij er een zinvol verband is te leggen met de vreselijke drinkwatertoestand, bijvoorbeeld via Willem Frederik Büchner. Misschien toch maar, want WNT noemt dit ook. Ook het schip Gouwenaar II lijkt me noemenswaardig. Tot slot Gouwenaerbåen en Jacob de Gouwenaer. Gek genoeg heeft onze taalversie daar niets over te melden.

Met deze betekenissen en wat merknamen is Google uitgepraat, maar ik laat me graag verrassen als je nog aanvullingen voor een dp weet. Hartelijke groet — bertux 19 jul 2019 17:32 (CEST)

Ja het klopt dat met "Gouwenaar" ook kleipijpen werden aangeduid. Vroeger was het in de winter een traditie om vanuit Rotterdam naar Gouda te schaatsen en daar "Gouwenaars" te kopen en die om de nek te hangen. De kunst was om ze vervolgens heelhuids naar Rotterdam te vervoeren (zie bijv. hier). Er bestaat een nieuwsbrief "De Gouwenaar" van de Stichting De Goudse Pijp, maar encyclopedisch relevant is die imo niet. Wel relevant is de door jou genoemde betekenis buikloop. In een brief van Jan Hendrik Scheltema in 1880 beschrijft hij dat na het feest t.g.v. de zeventigste verjaardag van zijn vader de gasten hun nachtverblijf op zolder opzochten. Daarbij openbaarde bij één van de gasten zich 'de gouwenaar'. Geen frisse bedoening dus. Zie ook het lemma Gouwenaar in het WNT en dit artikeltje in de Goudsche Courant d.d. 12 september 1892. Met vr. groet, Gouwenaar (overleg) 19 jul 2019 19:44 (CEST)
Ter aanvulling @Bertux: vanaf 3 september a.s. komt de handelseditie beschikbaar van het proefschrift "De economische ontwikkeling van de Nederlandse kleipijpennijverheid in de 17e en 18e eeuw, met speciale aandacht voor de export" van Ruud Stam (zie aankondiging Universiteit Utrecht). Gouwenaar (overleg) 8 aug 2019 11:32 (CEST)
Via de gegeven link op de UU is het proefschrift als pdf nu al te downloaden. Paul Brussel (overleg) 8 aug 2019 11:44 (CEST)
Ik kom heel veel voor mij bekende namen van Goudse pijpmakers/fabrikanten tegen. Interessante dissertatie en een mooie aanvulling op wat al eerder door Duco is gepubliceerd. Gouwenaar (overleg) 8 aug 2019 12:14 (CEST)
Dank, Paul Brussel en Gouwenaar, ik zal er zo gauw mogelijk naar kijken! — bertux 8 aug 2019 12:22 (CEST)

Bijdragen Wander IIBewerken

En dan had ik me bij het plaatsen van verzoeken om bronnen nog heel erg ingehouden. (Anders krijg je dit.)
Persoonlijk word ik zolangzamerhand moedeloos van de rotzooi die ik tegenkom. Muijz (overleg) 10 aug 2019 16:54 (CEST)

Ja, het is soms water naar de zee dragen. Elementaire beginselen als verifieerbaarheid van de inhoud van Wikipedia aan de hand van gezaghebbend bronnen zou toch niet iedere keer weer zwaar bevochten moeten worden? Gouwenaar (overleg) 10 aug 2019 18:38 (CEST)

Nicolaus Adrianus JanssenBewerken

Beste Gouwenaer, zou je mij willen helpen met de doop van Nicolaus Adrianus Janssen (Den Bosch 10 januari 1808). Hij staat in wiewaswie als Nicolaus Janssen bij de doop, maar voor de rest is het steeds Nicolaus Adrianus. Staat hij foutief in wiewaswie of heeft hij die tweede naam er later bijgenomen. Ik kan het aangehaalde boekwerk St Jan, St Pieter, St Catharina er nergens bijvinden. Alvast bedankt,Ceescamel (overleg) 16 aug 2019 12:38 (CEST)

Wiewaswie is niet volledig op dit punt, maar heeft dit ook weer overgenomen van de website van het Brabants Historisch Informatie Centrum. In het doopboek van de Sint Pieter wordt op 10 januari 1808 de doop vermeld van Nicolaus Adrianus zoon van Joannis Janssen en Maria van Miert. Gouwenaar (overleg) 16 aug 2019 13:20 (CEST)
Dank voor de bevestiging. Ik heb die pagina ook gezien, maar hield geen rekening met een niet chronologische volgorde,Ceescamel (overleg) 16 aug 2019 14:15 (CEST)
Met de chronologie is niets mis: dopen op resp. 4, 5, 9, 10 (3x), 13 en 17 januari 1808. Met de overname naar wiewaswie is wel het nodige misgaan. Ik zie dat bij veel meer dopelingen slechts de eerste naam is overgenomen. Ook ontbreken er dopen in wiewaswie. Gouwenaar (overleg) 16 aug 2019 14:36 (CEST)
Ik las 1 "10" als "20" en "13" als "18". Nogmaals dank,Ceescamel (overleg) 16 aug 2019 16:09 (CEST)

Community Insights SurveyBewerken

RMaung (WMF) 7 sep 2019 03:00 (CEST)

Bart van Hove (beeldhouwer)Bewerken

Beste Gouwenaar, ik was/ben op zoek naar gegevens over een beeldengroep langs het Amsterdam-Rijnkanaal. Het blijken kopieën te zien van beelden van Bart van Hove (beeldhouwer). Aangezien de site, die de beelden omschrijft net zo vaak Hove als Hoven schrijven, ben ik even gaan kijken via Familysearch dat in ieder geval Hove oplevert. Echter in die geboorteakte staat dat hij de 18e geboren zou zijn. Ook zijn sterfdatum levert problemen op. Wij schrijven de 9e, maar de daarbij behorende bron (RKD) de 10e. Alle overlijdensadvertenties melden heden "10 februari", de Maasbode] zet er zelfs de tijd bij "half drie". Ook de BS Amsterdam meldt de 10e, maar die schrijft dan wel weer de 17e als geboortedatum. Wat is wijs hier? Over de beelden is ook al strijd gaande, maar dat weet ik wel te omzeilen,Ceescamel (overleg) 9 sep 2019 17:02 (CEST)

In dit geval is van belang om na te gaan wat er in de overlijdensakte zelf staat, daaruit blijkt dat de bronnen die 10 februari 1914 (half drie in de morgen) noemen correct zijn. Ik zal het RKD op de hoogte stellen, dat de juiste geboortedatum 18 maart 1850 is, volgens zijn geboorteakte in het Haags gemeentearchief. Gouwenaar (overleg) 9 sep 2019 19:17 (CEST)
Dank je wel, ik houd het artikel even in de gaten, zodra het RKD aangepast is zal ik het aanpassen. Ik ben er nog wel even mee bezig, want in de bron over de beelden staan ook een aantal (makkelijk op te lossen) fouten, zoals bv de plaats van de beelden.Ceescamel (overleg) 10 sep 2019 11:34 (CEST)
Het RKD heeft de datum inmiddels aangepast, maar het kan soms enige tijd duren voordat dit zichtbaar wordt op de website. Gouwenaar (overleg) 10 sep 2019 12:36 (CEST)
Oeps, dat gaat zo te zien om fouten die ik meer dan 10 jaar geleden geïntroduceerd heb in dat artikel. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. De bron leek betrouwbaar, maar dat is dus niet altijd genoeg. Bedankt voor het uitzoeken en vervolgacties. - Robotje (overleg) 10 sep 2019 12:41 (CEST)
Ach zo gaat dat, de verhalen over de leeuwen lopen ook doorelkaar heen. Ik was niet gaan zoeken als de namen Hove en Hoven niet (in)consequent door elkaar werden gebruikt.Ceescamel (overleg) 10 sep 2019 14:10 (CEST)
Een van die leeuwen trof ik ruim vijf jaar geleden - feestelijk gestrikt - aan in Kraggenburg. Gouwenaar (overleg) 10 sep 2019 14:27 (CEST)
Die ziet er in ieder geval beter (scherper qua uitvoering) uit, maar ja hij was dan ook 65...In Amsterdam staan ze op een verlaten plek, beetje zielig...Ceescamel (overleg) 10 sep 2019 16:51 (CEST)
De leeuwen in Kraggenburg zijn wel ouder, maar de strik was tgv het 65-jarig bestaan van de plaats Kraggenburg. Gouwenaar (overleg) 10 sep 2019 17:06 (CEST)
Geb.datum vandaag aangepast op data en en.Ceescamel (overleg) 13 sep 2019 12:28 (CEST)

Verplaatste bewerkingenBewerken

Beste Gouwenaar,

In het verleden heb je bewerkingen gedaan op pagina's die op een volglijst staan. Ter verbetering van de kwaliteit van Wikipedia zijn de nog niet goedgekeurde artikelen van deze volglijst verplaatst naar de naamruimte van de aanmaker. Als je vindt dat een of meer van deze pagina's wel in de hoofdnaamruimte passen, kan je via deze pagina een verzoek daartoe aan de moderatoren doen.

Met vriendelijke groet, RonnieBot (overleg) 11 sep 2019 07:08 (CEST)

Geen flauw idee waar dit bericht betrekking op heeft. Gouwenaar (overleg) 11 sep 2019 10:02 (CEST)
Zelfde bij mij (2x zelfs). Absoluut ontraceerbaar. Blijkbaar een automatisch gegenereerde boodschap. Hartenhof (overleg) 11 sep 2019 11:08 (CEST)
Dag Gouwenaar, het betreft een (op zijn zachtst gezegd enigszins controversiële) verplaatsing van niet-afgevinkte artikelen op deze nalooplijsten. Mvg, Encycloon (overleg) 11 sep 2019 23:36 (CEST)

Auke HeinsiusBewerken

Ter info: ik heb Auke Heinsius toch maar verwijderd. De argumenten op de overlegpagina gaven de doorslag. Trijnstel (overleg) 12 sep 2019 00:02 (CEST)

@Trijnstel, dank voor je reactie en voor je heroverweging. Vanwege een verblijf elders was ik niet in staat om eerder te reageren. Gouwenaar (overleg) 14 sep 2019 17:04 (CEST)
Ow, dat is geen verkeerde plek. Tof!! Trijnstel (overleg) 15 sep 2019 15:42 (CEST)

Soms ..Bewerken

... gaat het dus wèl goed, zie hier. Altijd mooi om te zien. Groet, 213.10.126.18 15 sep 2019 19:47 (CEST)

Dank, hulde aan RTV-Noord. Gouwenaar (overleg) 15 sep 2019 19:57 (CEST)

Hallenhuisboerderij (Ten Arlo)Bewerken

Mooie voormalige boerderij. Ik heb de woorden "monumentaal" vervangen (relatief groot); het wordt nog wel eens verward met monument, maar heeft niets met elkaar te maken. Voorts heb ik maar een link gemaakt naar rijksmonument en de infobox wat geordend.Ceescamel (overleg) 17 sep 2019 10:54 (CEST)

De laatste twee wijzigingen zijn wmb akkoord, maar de eerste niet. Het gaat in de beschrijving niet om de grootte van het complex, maar om het monumentale karakter. In de betekenis die in de nieuwste druk van van Dale ook aan monumentaal gegeven wordt, t.w. van de aard van of het uiterlijk hebbend van een monument veelal (maar niet noodzakelijk) in de zin van weids, groots (citaat Van Dale, onderstreping door mij). Gouwenaar (overleg) 17 sep 2019 13:06 (CEST)

Er is hier dus sprake van een rijksmonument met "de aard van of het uiterlijk hebbend van een monument veelal in de zin van weids, groots". Door monumentaal te gebruiken is niet duidelijk wat je ermee bedoelt: heeft het de aard van een monument, heeft het uiterlijk van een monument of is het misschien weids of groots ( (en wat is weids/groots?). Aangezien al via het monumentschap bepaald is dat het een monument is, kan je volgens mij beter omschrijven wat je hier bedoelt. Gezien je tekst in de noot is het misschien een oplossing monumentaal te linken naar rijksmonument of misschien in de eerste regel al te vermelden dat het een rijksmonument is, dan hoef je de uitleg ook niet meer te vermelden. Tot slot, aangezien verschillende versies van Van Dale kennelijk een verschillende omschrijving geven van "monumentaal" zou ik er het jaartal van druk bijzetten als de noot blijft gehandhaafd,Ceescamel (overleg) 19 sep 2019 11:15 (CEST)

In de verklarende voetnoot geef ik, hoewel ik dat enigszins overbodig vind, expliciet aan dat weids en groots hier uitdrukkelijk niet bedoeld wordt. Wat hier met monumentaal c.q. monument bedoeld wordt staat eveneens uitgelegd in deze verklarende voetnoot, t.w. een object van cultuur- en architectuurhistorische waarde (ook ontleend aan Van Dale). Ik ga er vanuit dat indien Van Dale als bron gebruik wordt, dit uitsluitend de meest recente versie kan zijn, tenzij het om een woordverklaring binnen een historische context zou gaan. Maar goed ook dat heb ik toegevoegd om misvestanden te voorkomen. De online versie van de Dikke van Dale is niet meer gebonden aan jaar van uitgave, maar wordt regelmatig geactualiseerd. Gouwenaar (overleg) 19 sep 2019 20:05 (CEST)

Beste Gouwenaar, dit lost het/mijn probleem niet op. Het/mijn probleem is dat in het artikel door de toevoeging "monumentaal" staat, dat het een monument is en een complex dat veel weg heeft van een monument (welke reden dan ook). Het is het een of het ander, hier dus een monument en daar moeten wij het volgens mij dan ook bij houden. Ten aanzien van het tweede punt, als Van Dale vandaag besluit de tekst van de online-versie aan te passen, kan het zo zijn dat het niet meer als bron bij het artikel past, terwijl dat als je de datum van raadpleging of versie vermeldt dat minder speelt.Ceescamel (overleg) 21 sep 2019 10:51 (CEST)

De gegeven uitleg dat onder monumentaal hier verstaan moet worden een object van cultuur- en architectuurhistorische waarde is imo correct en cf de definiëring van Van Dale. In eerste instantie controleer ik dit in de laatste papieren versie van Van Dale in mijn bezit (de 14e druk uit 2005), maar check vervolgens in de online versie (dwz de versie achter de betaalmuur) of de gegeven omschrijving in de papieren versie nog gewijzigd is. Dat bleek niet het geval te zijn!. Gouwenaar (overleg) 21 sep 2019 13:27 (CEST)

Gouwenaar, sorry dat ik zo dram, maar daarmee klopt het nog steeds niet. Volgens het artikel is het gebouw eerst "een gebouw van de aard van of het uiterlijk hebbend van een monument" en later een "monument". Dat kan niet samen; ik kan ook niet in een artikel schrijven "deze persoon lijkt op Gouwenaar" en dan "deze persoon is Gouwenaar". Het is een van de twee. Misschien naar het Taalcafé?Ceescamel (overleg) 21 sep 2019 16:47 (CEST)

Daar verschillen wij dan van mening "van de aard van of het uiterlijk hebbend van ..." is niet hetzelfde als "lijkt op ...". Gouwenaar (overleg) 21 sep 2019 17:37 (CEST)

Gemaal VerdooldBewerken

Hallo Gouwenaar,

Zojuist heb ik Gemaal Verdoold wat uitgebreid en daarbij de poldernaam Beijersche veranderd in Het Beijersche. Ik kom beide varianten tegen (en ook Beyersche). Zonder lidwoord strijdt het nogal met mijn taalgevoel, maar ik kan me betere argumenten voorstellen. Los van voorkeur of dit specifieke geval, zijn er in de geschiedkunde argumenten waaruit je een voorkeursschrijfwijze kunt afleiden als de bronnen slordig, strijdig of vaag zijn? — bertux 19 sep 2019 15:56 (CEST)

Het Beijersche is wmb prima en spoort goed met de vermelding op de meest recente topografische kaarten van de topografische dienst/het kadaster. Het Beijersche is niet alleen de naam van de polder maar ook van de gelijknamige buurtschap langs de Beijerscheweg (zie bijvoorbeeld "Het Schoonhovense spoortje"). Ook de namen Beijersche (zie bijv. hier) en 't Beijersche' komen wel voor. En in oudere bronnen inderdaad ook Beyersche en 't Beyersche. Maar jouw keuze voor Het Beijersche lijkt mij bij nader inzien beter dan de door mij gebruikte variant zonder lidwoord, gelet ook op de vermelding door de topografische dienst. Een gerenommeerd schrijver over de geschiedenis van de Krimpenerwaard, Henk Povée, gebruikt voor de buurtschap eveneens een variant met het lidwoord, t.w. het Beijersche (zie bijvoorbeeld "Gifmoorden en ‘sluijkerijen’ in de Krimpener- en Lopikerwaard"). Kortom ik kan geheel megaan in jouw keuze. Gouwenaar (overleg) 19 sep 2019 19:44 (CEST)
Dag beiden, voor wat het waard is: Gerald van Berkel en Kees Samplonius noemen in deel 12 van hun Nederlandse plaatsnamen verklaard (2018) de buurtschap Het Beijersche en de polder Beyerse, de laatste dus zonder lidwoord (p. 64). De informatie uit dit naslagwerk is onlangs ook toegevoegd aan de Etymologiebank. De namen zouden teruggaan op een persoon die Beyer heette. Mogelijk een oude voorvader van de vroegere Journaal-lezeres dus. — Matroos Vos (overleg) 19 sep 2019 23:21 (CEST)
Of haar overgrootslavenhouder, want met de knoet kregen de rechtelozen ook vaak de naam van hun drijver ingeslagen. Ah, opdrijver en vader tegelijk kan ook nog, zie ik in haar artikel. Ik kan in elk geval niet geloven dat Noraly haar prachtig gekleurde velletje uit de modder van de Beyersche Vliet of de Beijersche Vliet heeft, al zal die ook wel een bruintint hebben. Google Maps heeft beide namen overigens broederlijk naast elkaar staan, om het zicht nog wat te vertroebelen — bertux 19 sep 2019 23:52 (CEST)
Op zich is het natuurlijk helemaal niet uitgesloten dat een van de voorvaderen van Noraly een uit de roomblanke Beyersche modder getrokken Beyer is, die op een gegeven moment zijn geluk in de West is gaan zoeken en aldaar vleeschelijke gemeenschap met een zwarte vrouw heeft gehad. Veel van die gemengde 'relaties' zullen van de kant van de vrouw – understatement! – niet altijd op geheel vrijwillige basis zijn geweest, maar er is ook de uitzonderlijke geschiedenis van de selfmade zakenvrouw Elisabeth Samson, die in 1767 als eerste vrije zwarte vrouw in Suriname met een blanke man in het huwelijk trad – reeds een eeuw voor de afschaffing van de slavernij dus. — Matroos Vos (overleg) 20 sep 2019 05:45 (CEST)
Als de kat van huis is ... ontspint zich een aardig discussie. Ik moet wel aantekenen dat de relatie van mensen met de familienaam Beijer/Beyer met Het Beijersche bij Stolwijk zeer waarschijnlijk minimaal zal zijn. Er zijn meer voor de hand liggende mogelijkheden, zoals de Nederlands Familienamenbank (oorspronkelijk opgezet door Het Bureau) vermeldt. In Schoonhoven kom ik in de 16e eeuw een schepen Arien Ghijsbertz Beyer tegen, daar ligt wellicht eerder een relatie met Het Beijersche voor de hand. In het oud (rechterlijk) archief van diverse plaatsen in de Krimpenerwaard wordt gesproken over in Beyerse onder de jurisdictie van Stolwijk en wonende c.q. gelegen in t beyerse onder stolwijk. In het register van schepenakten van Stolwijk komen de namen Beijers(s)e(n), Beijerssom, Beijerschen als toponiem zeer frequent voor (helaas achter een betaalmuur, dus hier niet te linken). Gouwenaar (overleg) 21 sep 2019 13:27 (CEST)

Reminder: Community Insights SurveyBewerken

RMaung (WMF) 20 sep 2019 21:07 (CEST)

Georges RuttenBewerken

Door uw niet-aflatende, persoonlijke heksenjacht op mijn bijdragen ; [5] waarbij u zelfs het kleinste detail niet onbenut laat om mijn bijdragen aan Wikipedia, waarvoor ik tot aan uw komst héél graag werkte, in een slecht daglicht te stellen en/of te laten verwijderen, heb ik het volledige hoofdstuk 'Portretschilderij van de jonge pater Rutten' (9.435 bytes) uit het artikel Georges Rutten verwijderd. Heel dat hoofdstuk was nl. opgebouwd rond de Peinture Bogaerts die dominicaner pater Georges (Ceslas) Rutten voorstelt en waarvoor u het 'nodig' vond een verwijderverzoek naar de gemeenschap te richten. Zoals ik met mijn originele artikel 'Henri Bogaerts' óók heb moeten doen, heb ik nu de eer ook aan mezelf gehouden en de afbeelding van het portret, mét de onlosmakelijk verbonden tekst, verwijderd voordat de tekst irrelevant wordt moest iemand het door uw toedoen 'noodzakelijk' vinden de afbeelding door verwijdering van het bestand eruit te lichten. Tot uw onaangename en op de duur zielige interventies in mijn bijdragen heeft er nooit een haan gekraaid naar het onbekende gegeven van de sterfdatum van de vervaardiger van het portret, Hubert Bogaerts. Dat u déze keer dan weer dit onbekende gegeven gebruikt om wéér één van mijn bijdragen te verminken, bewijst (weer) de persoonlijk aard van uw acties. Het meest ironische is dan nog dat de onderwerpen u überhaupt niét interesseren, anders zou u veel meer bijdrage leveren aan het minieme nieuwe versietje van het artikel 'Henri Bogaerts' dat u zélf snel-snel op 21/09 lanceerde (slechts 5.931 bytes). Het aantal bytes die er bijgekomen zijn tot de huidige 10.686 zijn grotendeels weer van mijn hand, maar hier zal het dan ook bij blijven. Door uw gepest overweeg ik sterk Wikipedia te verlaten. Ronny MG (overleg) 29 sep 2019 01:11 (CEST)

Afbeeldingen, zowel op Wikimedia-Commons als op de Nederlandstalige Wikipedia dienen gegarandeerd rechtenvrij te zijn. Als die garantie niet gegeven kan worden dan worden die afbeeldingen - hoe spijtig dat soms ook is (en ik kan uit ervaring spreken) - verwijderd. Het is niet anders. Voor het overige laat ik je op de man gespeelde opmerkingen maar buiten beschouwing. Het verwijderen van deze passage lijkt mij wel terecht. Het artikel heeft als onderwerp "Georges Rutten" en niet "Peinture Bogaerts" en bevat bovendien een hele verhandeling over de datering van het schilderij, een verhandeling die op gespannen voet staat met deze richtlijn. Gouwenaar (overleg) 29 sep 2019 10:14 (CEST)

Reminder: Community Insights SurveyBewerken

RMaung (WMF) 4 okt 2019 18:58 (CEST)

VroesentuinBewerken

Beste Gouwenaar, is er eigenlijk een verband met de naamgeving van het Vroesenpark? Groet van Paul Brussel (overleg) 5 okt 2019 22:43 (CEST)

Voor zover mij bekend is er geen relatie. Het Willem Vroesenhuis in Gouda is genoemd naar Willem Vroesen (1478-1561), later zijn plein en plantsoen naar dit huis genoemd. Ook in de 17e-eeuw waren leden van de familie Vroesen in Gouda vroedschap, schepen en burgemeester van Gouda; ik ben geen relatie met een Rotterdams geslacht tegengekomen. Uitgesloten is dat natuurlijk niet. Met vr. groet, Gouwenaar (overleg) 5 okt 2019 23:15 (CEST)
Gelet op de gelijkheid van de familiewapens van de Rotterdamse leden van de vroedschap Adriaen Vroesen (1658) en Adriaen Vroesen Adriaensz. (1670): in blauw drie schuine zilveren bijlen en boven vergezeld van een zilveren zwanenkop met hals, rood gesnaveld en de Goudse leden van de vroedschap Gerrit Jansz. Vroesen (1618) en Johan Gerritsz. Vroesen (1661): in blauw een zwanenkop met hals, rood gesnaveld, vergezeld van drie schuine zilveren bijlen, goud gesteeld, lijkt een familierelatie voor de hand te liggen. Maar wat hun relatie is met de stichter van het Willem Vroesenhuis in Gouda is mij niet bekend. Gouwenaar (overleg) 5 okt 2019 23:33 (CEST)
Dank voor de antwoorden. Misschien dat het eens opgehelderd wordt door iemand. Paul Brussel (overleg) 6 okt 2019 18:17 (CEST)

Draaiorgel de LekkerkerkerBewerken

Beste Gouwenaar, zojuist heb ik getracht het artikel Draaiorgel de Lekkerkerker op te poetsen. Zou jij, met al je kennis over Gouda, er eens naar willen kijken of het klopt?

Met vriendelijke groeten, ook een oud Gouwenaar, Crazyphunk 15 okt 2019 10:59 (CEST)

Dag CrazyPhunk, ik heb indertijd al wat subjectieve passages verwijderd/herschreven. Ronn heeft nogmaals de stofkam door het artikel gehaald. Ik herinner mij het orgel met de gebroeders Tom nog uit mijn jeugd. Wat er nu in het artikel staat lijkt mij correct. Zie bijvoorbeeld ook "draaiorgel 'De Lekkerkerker' terug in het Goudse straatbeeld" + Nieuwsbrief nr. 18 van Die Goude en de website van de Stichting tot behoud van draaiorgel De Lekkerkerker. Dit jaar was het draaiorgel te beluisteren tijdens Open Monumentendag in de Sint Janskerk (zie "Gouds Monumentenweekend wordt dubbel genieten"); de Goudse organist van de Sint Janskerk, Gerben Budding, speelde op het Moreau-orgel van de kerk tegelijkertijd bediende Adri Vergeer het draaiorgel de Lekkerkerker (zie video-opname). Met vr. groet, Gouwenaar (overleg) 15 okt 2019 15:15 (CEST)

Rindert van Zinderen BakkerBewerken

Hallo Gouwenaar, ik heb net een artikel aangemaakt over burgemeester Rindert van Zinderen Bakker (geboren in Ter Apel op 5 mei 1912 en getrouwd met Geessie Jantina Roede). Volgens deze bron is hij op 2 juli 1993 overleden. Maar ja, dat is een soort wiki, en hoewel andere informatie op die site vaak betrouwbaar blijkt, ben ik terughoudend om die site als bron te gebruiken. Ik zie hier dat NGV een krantenbericht heeft dat ene Rindert van Zinderen Bakker op 2 juli 1993 overleden is. Als ik het goed heb ben je daar lid van en kan dat dan online inzien. Kun jij me daarbij helpen? - Robotje (overleg) 18 okt 2019 07:49 (CEST)

Ah, de kleinzoon heeft de naam van zijn roemruchte grootvader tot de zijne gemaakt. Hij overleed op 2 juli 1993 in Almere-Haven op 81-jarige leeftijd. De overlijdensadvertentie werd geplaatst door zijn weduwe, kinderen en kleinkinderen. Zijn weduwe Geessie Jantina Roede overleed op 29 november 2000. Gouwenaar (overleg) 18 okt 2019 08:27 (CEST)
Bedankt voor de snelle en behulpzame reactie. Ik zal het artikel aanpassen en begrijp dat de titel van het artikel mogelijk in de toekomst aangepast moet worden. Maar dat zien we dan wel. - Robotje (overleg) 18 okt 2019 08:32 (CEST)
Ik heb toch maar de dp aangemaakt. Op de Friese Wikipedia hebben ze wel een artikel over opa maar niet over de burgemeester terwijl dat bij nl-wiki anderom is. Op Wikidata werden beide artikelen per ongeluk al gekoppeld aan hetzelfde Q-item. Blijkbaar nogal verwarrend. - Robotje (overleg) 18 okt 2019 11:35 (CEST)
Kleurrijk figuur opa Rindert. Jaap van de Merwe schreef een biografisch artikeltje over hem in "Gij zijt kanalje, heeft men ons verweten!" uit 1974. Een aantal van zijn strijdliederen zijn ook door Van de Merwe opgenomen in dit werk. Enkele krenten uit de pap, ontleen ik aan dit naslagwerk van Van der Merwe. Van Zinderen Bakker was een veelgevraagd spreker, maar werd ook regelmatig bedreigd. Na een zo'n bijeenkomst in Beets werd hij door zogenaamde maffers/onderkruipers (lees werkwilligen) met knuppels het water van het Koningsdiep ingejaagd. Hij was het ook die op de nacht voor een Koningsdag (19 februari) samen met een helper met ladders de kerktoren van Gorredijk beklom om daar de rode vlag te hijsen. Omdat het die dag nogal sneeuwde durfde niemand de vlag te verwijderen en heeft de rode vlag dus een koningsdag lang van de kerktoren gewapperd. Het had trouwens niet veel gescheeld of zijn kleinzoon was nooit op deze aarde verschenen. Bij de geboorte van diens vader Folkert in 1884 plaatste hij in "Recht voor Allen" een advertentie met de volgende tekst: "In weerwil van nauwkeurige toepassing der voorbehoedmiddelen beviel heden mijn vrouw van het 7de kind". Ja, dat waren nog eens tijden. Gouwenaar (overleg) 18 okt 2019 13:25 (CEST)
Het zal je maar gebeuren dat dat je eigen vader zo'n tekst in de krant zet en je dat later onder ogen krijgt. Wel een apart figuur ja. Nog even een ander vraagje. Bij het artikel over Adrianus Jacobus van Dobben de Bruijn (geboren in Hazerswoude in december 1909, vader was burgemeester en later Tweede Kamerlid, zelf in 1947 getrouwd met Pea Tonia van Emst [6]) kan ik geen overlijdensdatum vinden. Hij is ouder dan de oudste Nederlandse man, dus in leven zal die niet meer zijn. In 1981 woonde het echtpaar in Zeist (zie [7]) maar daarna houdt het spoor voor mij op. Kan je me daarbij ook helpen. Bij voorbaat dank. - Robotje (overleg) 18 okt 2019 16:09 (CEST)
Adrianus Jacobus van Dobben de Bruyn overleed op 2 juni 1994. Hij woonde in Zeist en werd begraven in Ermelo. Ook zijn overlijdensadvertentie werd geplaatst door door zijn weduwe, kinderen en kleinkinderen. Gouwenaar (overleg) 18 okt 2019 16:21 (CEST)
Opnieuw bedankt. Ik heb het artikel intussen aangepast. - Robotje (overleg) 18 okt 2019 17:08 (CEST)
Het gaat zo goed, nog een (voor mij zeer) lastige dan maar als het mag. Emiel Christiaan Johan Marie van de Laarschot (geboren Bergen op Zoom, 17 februari 1912, getrouwd met Paula Emerica Aloysia de Seegner). Deze oud-burgemeester is dus ruim 107 jaar geleden geboren maar ik kan geen overlijdensdatum vinden. Alle hulp is welkom. - Robotje (overleg) 19 okt 2019 17:42 (CEST)
Hij is in ieder geval voor 25 oktober 2007 overleden want op die dag overleed zijn weduwe Paola Emericis Aloysia de Séegner. Gouwenaar (overleg) 19 okt 2019 21:51 (CEST)
De spelling van voornamen van zijn echtgenote wijkt iets af van wat hier staat, maar dat zal wel de juiste persoon zijn. Wederom bedankt. - Robotje (overleg) 19 okt 2019 22:39 (CEST)
Die afwijkende spelling is mij ook opgevallen, maar het is inderdaad dezelfde persoon. In de overlijdensadvertentie worden ook haar geboortedatum en plaats vermeld: 29 juni 1912 te Sussak. De advertentie is geplaatst door haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen. Zij overleed in Vught. Kennelijk zijn ze daar na het beëindigen van zijn burgemeesterschap gaan wonen, want ook in 1974 woonden ze daar al. De overlijdensadvertenties vanaf 2000 zijn nog niet gepubliceerd op de website van het CBG. De overlijdensadvertentie van zijn vrouw is gepubliceerd door de NGV (en door menselinq.nl), maar die van hem tref ik daar niet aan. Gouwenaar (overleg) 19 okt 2019 22:50 (CEST)
Ik heb het artikel over Van de Laarschot aangepast. Als je denkt dat de formulering beter kan, voel je vrij om het aan te passen. - Robotje (overleg) 19 okt 2019 23:26 (CEST)

Peiling doen over gekwalificeerde meerderheid?Bewerken

Beste Gouwenaar,

Las je goede verhaal in De Kroeg over onder meer de schadelijke afzetting van MoiraMoira. Ga je een peiling doen om de gekwalificeerde meerderheid net als in het Parlement op 2/3 te zetten? Dat steun ik, vriendelijke groet, Hansmuller (overleg) 3 nov 2019 10:34 (CET)

Beste Hansmuller, ik ben voorstander van het afschaffen van de gekwalificeerde meerderheid bij het benoemen en afzetten van moderators in combinatie met het afschaffen van de benoemingsperiode voor onbepaalde tijd en in combinatie met het aanpassen van de procedures bij stemmingen over personen (zie hier voor de door mij genoemde aanpassingen). Ik kreeg niet de indruk dat mijn idee op veel bijval kon rekenen. Helaas, maar het is niet anders. Naar mijn overtuiging is het slecht voor vrijwilligersorganisaties om functies (met bevoegdheden om te beslissen over het functioneren van collega's) voor onbepaalde tijd toe te kennen. Dat zorgt voor een ongezonde kastevorming. Wat de gekwalificeerde meerderheid betreft, ook dat werkt nadelig door in de onderlinge verhoudingen. Wisselende grote meerderheden blijven gefrustreerd achter nadat de keuze is gemaakt door een betrekklijk kleine minderheid. Voor de goede orde, de keuzes die in het verleden gemaakt zijn waren legitiem, passend binnen het gekozen kader. Zelf vind ik dat het tijd is om de spelregels te veranderen, maar, zoals ik al zei, die urgentie wordt kennelijk niet door iedereen gezien. Dat vind ik zelf onbevredigend, maar ik ben niet van plan om aan een dood paard te gaan trekken. Met vr. groet, Gouwenaar (overleg) 3 nov 2019 14:53 (CET)

CrasbornBewerken

Hallo Gouwenaar, ik heb een artikel aangemaakt over Emil (E.J.H.M) Crasborn die op 6 mei 1920 in Thorn geboren is. Hij werd in 1952 burgemeester van Grathem maar na een onderzoek vanwege mogelijke fraude met declaraties stapte hij op 49-jarige leeftijd op. Als hij nog leeft is hij nu 99 jaar. De kans is dus groot dat hij intussen overleden is maar daar kan ik geen deugdelijk bron voor vinden. Vermoedelijk zijn zijn voornamen 'Emile Johan Hubert Marie' of iets wat daar op lijkt. Gezien deze advertentie vermoed ik dat hij een zoon was van Christiaan Hubert Crasborn & Maria Elisabeth Corbeij en dat hij getrouwd is met E.F. Vogels. Het zou fantastisch zijn als je (al dan niet met behulp van die extra informatie) iets kunt vinden over zijn latere loopbaan en/of een datum van overlijden. Ik hoop dat het net als de vorige keer lukt. - Robotje (overleg) 7 nov 2019 20:56 (CET)

Mr. Emile Johan Hubert Marie Crasborn overleed op 1 juni 1990 op 70-jarige leeftijd in het St. Maartens Gasthuis in Venlo. Hij was getrouwd met Helena Johanna Hoes. Dat zal ongetwijfeld een tweede huwelijk geweest zijn, want de kinderen uit zijn eerste huwelijk met Liesbeth Vogels staan in zijn overlijdensadvertentie genoemd. Gouwenaar (overleg) 7 nov 2019 21:54 (CET)
Wederom bedankt, ik heb het artikel intussen aangepast. - Robotje (overleg) 7 nov 2019 22:38 (CET)

LidwoordBewerken

"Landschap Drenthe" is als eigennaam te beschouwen. Het lidwoord hier weglaten is dan mogelijk of misschien nog beter? VanBuren (overleg) 19 nov 2019 20:12 (CET)

In de literatuur, ook in de meest recente literatuur (de tweedelige Geschiedenis van Drenthe uit 2018) wordt geproken over "de Landschap Drenthe" of kortweg "de Landschap". Ik had meer dan een jaar geleden voorgesteld om de titel van het artikel te wijzigen. Daar heeft niemand op gereageerd, vandaar dat ik de titelwijziging doorvoerde naar De Landschap Drenthe en een doorverwijspagina maakte van Landschap Drenthe. Vervolgens was ik bezig met het maken van correcte links naar het artikel (en niet naar de doorverwijspagina). Tijdens mijn werk wijzigde iemand de naam van het artikel in de uiterst merkwaardige naam Drenthe (landschap), een vlag die de lading in het geheel niet meer dekt. Ik ben er toen maar mee gestopt, omdat ik geen zin had met dubbel werk opgescheept te worden. Gouwenaar (overleg) 19 nov 2019 20:51 (CET)

T. AlbertsBewerken

Hoi Gouwenaar, van alle Nederlandse burgemeesters in de jaren 70 ontbrak er, voor zover mij bekend, tot gisteren maar één artikel. Dat betrof burgemeester T. Alberts. Eerder had ik dat artikel nog niet aangemaakt omdat het me nogal tegenviel om informatie over hem te vinden. Dat komt deels omdat hij rond zijn 50-ste het burgemeesterschap opgaf en om ergens directeur te worden. Zo alles bij elkaar had ik genoeg om het artikel aan te maken maar het blijft nogal karig. Volgens deze bron uit mei 1968 was hij toen 38 jaar, getrouwd en vader van vier kinderen. Het zou heel mooi zijn als je nog iets kan vinden ter aanvulling van het artikel zoals zijn voornaam, iets meer over zijn latere loopbaan en/of indien van toepassing het jaar van overlijden. - Robotje (overleg) 14 dec 2019 09:31 (CET)

Er is ongetwijfeld meer over hem te vinden in de Winschoter Courant en De Noord-Ooster van die periode. Helaas zijn die archieven - voor zover ik weet - niet digitaal te raadplegen. Ik kwam Alberts incidenteel (Meeden behoorde niet tot mijn werkgebied) tegen in mijn beginjaren in Oost-Groningen. Hij was lid van de streekraad Oost Groningen en voorzitter van de provinciale jeugdraad van Groningen. Hij haalde ook een paar maal de pers met kritische opmerkingen over de toenmalige BKR-regeling. Volgens Alberts was iemand kunstenaar als hij iets schept wat hem te boven gaat (in: De Volkskrant d.d. 15 mei 1976). Hij was een tamelijk afstandelijke man, zelfs zijn voornaam is mij niet bijgebleven. Gouwenaar (overleg) 14 dec 2019 13:44 (CET)
Bedankt voor je reactie. Dat van het conflict over de BKR was ik al tegengekomen maar leek me toen niet zo relevant voor het artikel. Misschien bij gebrek aan andere info toch maar vermelden. - Robotje (overleg) 14 dec 2019 15:03 (CET)
Teunis Alberts is op 12 januari 1930 in Groningen geboren en overleden op 26 juli 2013. Maar vooralsnog is dit informatie uit eigen onderzoek verkregen. Gouwenaar (overleg) 14 dec 2019 17:50 (CET)
Het is mooi dat je de voornaam gevonden hebt. En voor de rest zit er vermoedelijk niets anders op dan wachten tot er acceptabele bronnen beschikbaar komen/gevonden worden. - Robotje (overleg) 14 dec 2019 19:53 (CET)
Hallo Robotje, je hebt de man Teun genoemd, maar Gouwenaar noemt hem Teunis, een naam die ook wel als roepnaam in gebruik is. Was er een achterliggende gedachte of is dit een verschrijving? — bertux 14 dec 2019 21:05 (CET)
Het was Gouwenaar die het artikel hernoemde en in de openingszin Teun vermelde (zie o.a. [8]). De roepnaam Teun staat bij drie krantenartikelen op Delpher die duidelijk betrekking hebben op deze burgemeester (zie [9]). Dat de officiële voornaam Teunis is en dat hij op 12 januari 1930 geboren is berust blijkbaar teveel op eigen onderzoek om te kunnen vermelden in het artikel. - Robotje (overleg) 14 dec 2019 21:25 (CET)
Ja dat klopt. In de regionale pers wordt hij "Teun" genoemd, bij de wijziging heb ik een link naar een verifieerbare bron gegeven. Zijn officiële naam is "Teunis", maar dat gegeven is gebaseerd op een combinatie van meerdere bronnen die ik inmiddels heb geraadpleegd. Dat geldt ook voor zijn geboorte- en overlijdensdatum. Het is imo een stap te ver om die gegevens te kunnen gebruiken in het artikel zelf. Gouwenaar (overleg) 14 dec 2019 22:27 (CET)

Chronologie bij Hoenderloo GroepBewerken

Hoi Gouwenaar, even een toelichting bij mijn invoeging van het stuk over de sluiting van de Hoenderloo Groep. Ik heb gekeken naar een geschikte plek in het artikel, en ik meende dat het beter was om het stuk over de film onderaan te laten staan, omdat dit slechts een kleine episode is in de geschiedenis van het instituut. Dit wordt vaker gedaan in artikelen waarin zowel een globale geschiedenis staat als een uitgelicht stukje; chronologie is immers geen dwingend principe. Niet dat ik erg zwaar til aan je verplaatsing, maar ik wou toch even uitleg geven.
Overigens zou er qua indeling van het artikel nog wel meer kunnen worden veranderd. Immers onder het kopje "Ontstaan" gaat alleen de eerste alinea over het ontstaan, de rest gaat over wat de groep in het heden doet en waar de vestigingen zijn. Wellicht aanleiding voor een kopje "Geschiedenis" en een of meer andere. Groet, Apdency (overleg) 14 dec 2019 09:53 (CET)

Dank voor je reactie. Het kwam mij nogal gekunsteld over om - na de dreigende sluiting in 2019 - een gebeutrenis uit 2004 te beschrijven. Vandaar mijn wijziging. Mvg, Gouwenaar (overleg) 14 dec 2019 13:47 (CET)

[https://www.dbnl.org/tekst/_jaa002186301_01/_jaa002186301_01_0029.php

Florentius Cornelis KistBewerken

Ik heb Florentius Cornelis Kist aangemaakt. Overal wordt een geboortedatum genoemd van 28 januari, maar alles wat ik kan vinden is zijn doopdatum. Zijn geboortedatum wordt wel genoemd in een huwelijksbijlage, maar ik kan de betrouwbaarheid daarvan niet inschatten. Kan jij nog een poging wagen. De Rus heeft het waarschijnlijk uit het Biografisch woordenboek,Ceescamel (overleg) 23 dec 2019 14:07 (CET)

In dezelfde huwelijksbijlagen bevindt zich een extract uit het doopboek van de Nederduitsch Gereformeerde Gemeente van Arnhem, waaruit blijkt dat hij op 7 februari 1796 is gedoopt. Dat komt overeen met de vermelding in het doopboek zelf. Een geboortedatum van 28 januari 1796 is dus zeker wel mogelijk. De door jou gelinkte bron - het certificaat van de Nationale Militie - bevat nogal wat fouten. Zo wordt hier als zijn geboorteplaats Dordrecht genoemd, maar dat is zeker niet het geval. Deze certificaten zijn nmm zeker geen geschikte (lees betrouwbare) bron. Ook Van der Aa die is allerminst een betrouwbare bron. Ik zou als bron voor zijn geboortedatum verwijzen naar het levensbericht in het Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde door dr. J.C. van Deventer. Gouwenaar (overleg) 23 dec 2019 14:41 (CET)
Die staan er al bij als bronnen. Ik heb zij geb. dan ook maar zwart gehouden en de doopdatum blauw. Dank,Ceescamel (overleg) 23 dec 2019 15:52 (CET)
Van der Aa heb ik verwijderd, cf Biografische naslagwerken/collecties. Waarom zou je een doopdatum linken? Gouwenaar (overleg) 23 dec 2019 19:05 (CET)

Evert Sickens van VeenBewerken

Hoi Gouwenaar, ik heb net het artikel over Evert Sickens van Veen aangemaakt die in de periode rond de Tweede Wereldoorlog burgemeester van Nijeveen was. Bij de aanmaak van het artikel over de burgemeesters van Ruinerwold [10] vermeldde je jaren geleden dat ene 'E.S. van Veen' waarnemend burgemeester van Ruinerwold was. Aangezien beide gemeenten ten noorden van Meppel lagen, is het aannemelijk dat Van Veen tijdelijk zowel burgemeester van Nijeveen was als waarnemend burgemeester van Ruinerwold was. Ik kan alleen niets vinden over dat waarnemend burgemeester in Ruinerwold. Het is al lang geleden, maar weet je nog waar zat stond? Oh, en nog iets, Van Veen is begin 1944 ontslagen maar mij is niet duidelijk wanneer hij terugkeerde als burgemeester van Nijeveen. Het ligt voor de hand dat dat rond mei 1945 was. Wellicht kan je daar ook iets over vinden. Alvast bedankt. - Robotje (overleg) 27 dec 2019 14:54 (CET)

Als ik mij niet vergis heb ik indertijd als bron gebruik gemaakt van "Gemeentehuizen in Drenthe" uitgegeven in 1991 onder redactie van P.Th.F.M. Boekholt, J. Bos en M.A.W. Gerding. Gouwenaar (overleg) 27 dec 2019 22:36 (CET)
Ik heb het artikel over Van Veen aangepast. Bedankt voor de toelichting. - Robotje (overleg) 28 dec 2019 00:55 (CET)
Ik zal binnenkort voor de zekerheid die bron nog eens raadplegen. Gouwenaar (overleg) 28 dec 2019 13:21 (CET)
Mijn geheugen heeft me niet in de steek gelaten. Op p.164 van "Gemeentehuizen in Drenthe" wordt vermeld dat E.S. van Veen van augustus 1945 tot december 1945 waarnemend burgemeester van Ruinerwold was. Gouwenaar (overleg) 10 jan 2020 12:44 (CET)
Bedankt, ik heb het artikel zojuist nog iets aangepast. - Robotje (overleg) 10 jan 2020 17:51 (CET)

DoopboekBewerken

Hallo Gouwenaar,

Ik zag tot mijn verbazing dat we nog geen pagina Doopboek hebben. Zou dat voor jou als grootgebruiker interessant zijn om te maken? Of is zo'n manuscript voor jou slechts gereedschap waar je geen aandacht aan besteedt? — bertux 29 dec 2019 00:45 (CET)

Retroacta van de Burgerlijke Stand. Een redirect volstaat... The Banner Overleg 29 dec 2019 01:07 (CET) En het was leuk geweest wanneer ze de typemachine 300 jaar eerder uitgevonden hadden.
Dat zou een voorlopige oplossing zijn, maar er moet veel meer over te vertellen zijn: monumentale doopboeken, het veranderen van de systematiek in de loop der eeuwen, conflicten toen de wereldse overheid zich de geboorteregistratie toe-eigende, vandalisme, beeldenstormen, bijgeloof van analfabeten jegens deze boeken en vooral natuurlijk waarom het Concilie van Trente het kennelijk belangrijk vond om dit bij te houden. Verder: werd er speciaal papier of perkament gebruikt, of bijzondere inktsoorten? Waren de boeken speciaal gebonden om vlak te liggen? Bestaan er verzamelingen van doopboeken? Waren er frauduleuze vermeldingen?
Zo kan ik nog wel even doorgaan; zonder Gouwenaar een opdracht te willen geven stel ik vast, dat er makkelijk een interessant boek van vijfhonderd bladzijden mee vol te schrijven is — bertux 29 dec 2019 01:28 (CET)
De artikelen doopregister en doopceel bestaan ook al. De openingszin van de het artikel doopregister geeft aan dat het daar (ook) gaat over doopboek. Een nieuw artikel lijkt me ongewenst, een aanvulling blijft natuurlijk zeker welkom. - Robotje (overleg) 29 dec 2019 02:20 (CET)
Och, niet elke koster kon goed schrijven. En sommigen waren ook een tikje slordig, wat inschrijvingen opleverde als "kind van een schipper" (maar vraag mij niet waar en wanneer dat was, ik ken alleen het verhaal). Frauduleuze inschrijvingen zijn er ook geweest. Creatieve ambtelijke zwendelaars hebben in de Tweede Wereldoorlog de nodige Joodse mensen ineens een keurig nette protestantse of katholieke afstamming gegeven. (i.e. ambtelijk verzet) Maar met dit soort anekdotes kom je heel dicht bij oorspronkelijk onderzoek. The Banner Overleg 29 dec 2019 02:25 (CET)
Ik heb vooralsnog volstaan met het maken van een redirect naar doopregister. Er is binnen de genealogische literatuur veel te vinden over de zogenaamde DTB-boeken (doop-, trouw- en begraafboeken). Omdat er een grote verscheidenheid bestaat (zowel per plaats als per gewest) heeft het Centraal Bureau voor Genealogie indertijd een uitstekende reeks uitgebracht onder de naam "Friezen gezocht", "Drenten gezocht", "Overijsselaars gezocht", "Geldersen gezocht", "Zeeuwen gezocht" en "Brabanders gezocht". waarin onder meer aandacht wordt besteed aan de doop-, trouw- en begraafregisters in de desbetreffende regio. Deze registers zijn echter slechts een beperkt deel van het beschikbare bronmateriaal voor genealogisch onderzoek in de periode van voor de invoering van de burgerlijke stand. Er zijn tal van andere registers en archieven waaruit geput kan worden. Zo bevatten de rechterlijke en de notariële archieven vaak veel meer inhoudelijk interessantere gegevens. Voor Wikipedia is dit echter minder relevant omdat hier niet zonder meer uit geput kan worden zonder de grens van origineel onderzoek te oversschrijden. Maar voor verificatiedoeleinden zijn dit soort bronnen wel heel nuttig. Gouwenaar (overleg) 29 dec 2019 10:07 (CET)

SterrendagBewerken

  Het is vandaag sterrendag, de dag waarop we elkaar nog even extra bedanken voor een jaar vol enthousiasme en prachtige bijdragen. Ik wil jou vooral bedanken voor je onvermoeide inzet om de inhoud van Wikipedia uit te breiden en te verbeteren. Elly (overleg) 31 dec 2019 12:28 (CET)

Daar wil ik mij van harte bij aansluiten! JanB46 (overleg) 31 dec 2019 13:13 (CET)

Dank. Gouwenaar (overleg) 31 dec 2019 16:59 (CET)
Terugkeren naar de gebruikerspagina van "Gouwenaar/Archief 2019".