Hallo EmielH, en welkom op de Nederlandstalige Wikipedia!
Vlag van het Verenigd Koninkrijk Welcome message in English

Hartelijk dank voor je belangstelling voor Wikipedia! We werken hier aan het ideaal van een vrij beschikbare, vrij bewerkbare, volledige en neutrale gemeenschapsencyclopedie. We waarderen het enorm als ook jij hieraan wilt bijdragen!

De Nederlandstalige Wikipedia is sinds 19 juni 2001 online en telt inmiddels 2.041.066 artikelen. In de loop van de jaren zijn er voor het schrijven of bewerken van artikelen en voor de onderlinge samenwerking een aantal uitgangspunten en richtlijnen geformuleerd. Neem die als nieuwkomer ter harte. Lees ook eerst even de informatie in dit venster voordat je aan de slag gaat. Geen van de richtlijnen heeft kracht van wet, want Wikipedia is en blijft vóór alles vrij bewerkbaar, maar een beetje houvast voordat je in het diepe springt kan nooit kwaad.

Signature button.pngDeze pagina, die nu op je scherm staat, is trouwens je persoonlijke overlegpagina, de plaats waar je berichten van andere Wikipedianen ontvangt en ze kunt beantwoorden. Iedere gebruiker heeft zo'n pagina. Wil je een nieuw overleg met iemand anders beginnen, dan kan dat dus op zijn of haar overlegpagina. Sluit je bijdragen op overlegpagina's altijd af met vier tildes, dus zo: ~~~~. Een druk op de handtekeningknop (zie afbeelding) heeft hetzelfde effect: je bericht wordt automatisch ondertekend met je gebruikersnaam en de datum en tijd waarop je je boodschap voltooide. Versturen doe je met de knop "Wijzigingen publiceren".

16 mei 2007 00:24 (CEST)

ZuidlandenBewerken

Hallo EmielH, ik heb je artikel Zuidlanden ter beoordeling aan de gemeenschap voorgelegd omdat ik het (in deze vorm) niet geschikt acht voor Wikipedia. Wellicht heb je er iets aan om de conventies door te lezen; daar kun je zien hoe een artikel eruit hoort te zien. Zie ook Help:Waarom staat mijn artikel op de verwijderlijst. Voor verdere vragen kun je altijd terecht bij onze helpdesk. Veel plezier op Wikipedia! Agora 16 aug 2010 10:10 (CEST)


Gemiste reactieBewerken

Bij nadere controle van de verwijderpagina Het ontstaan van de naam 'De Tynje' (Tijnje) constateer ik dat mijn reactie van vanmiddag er niet op voorkomt. Hier dan maar.

   • Emiel, we gaan niet redetwisten over nauwelijks te definiëren begrippen als effectieve schrijfstijl en E-waardigheid. Maar je schetst wel de spagaat waarin ik mij -met de beste bedoelingen- op de NL WP heb moeten begeven. Jullie hebben opvattingen en verwachtingen omtrent educatieve informatie, die niet de mijne zijn. In mijn zinvolle en vruchtbare gedachtenwisselingen met Eddy Landzaat op Overleg:Tijnje (onder Neutraliseren) en vooal MichielDumon op Overleg gebruiker:Fyntyn (onder Rex) heb ik het niveau van 'een tussenstand' bereikt. Ook jij en Ronn hebben er e.e.a. aan bijgedragen. Van anderen heb ik meer de indruk dat er iets van competitie en jalouzie meespeelt. Ik ben en wordt soms als een schoolkind ter verantwoording geroepen, zelfs gecorrigeerd. Erik'80 heeft als enige 14 dagen lang gezwegen als een sfinx. Al met al was het gebeuren een bijzondere, ook wel leerzame ervaring. Maar op herhaling ervan zit ik absoluut niet te wachten.

Sytebuorren is wonderschoon gelegen in de Lege Midden, aan het fietspaadje van water naar water, van Earnewâld naar Grou. Wie daar niet van houdt, moet zich iets afvragen. E-waardig zal het toch wel zijn? Dank voor onze correspondentie en veel goeds toegewenst. Fyntyn 8 sep 2010 18:08 (CEST)

   • Dank voor uw reactie. Uw artikel is intussen verwijderd, zag ik. Overigens niet de inhoud, maar de vorm was het probleem, dat zal u duidelijk moeten zijn. Overigens ben ik zelf ook wel eens op de verwijderlijst terechtgekomen (zie hierboven), maar na opvolging van de juiste WP-regels komt het toch uiteindelijk goed. Maar ik begrijp dat u zich daaraan niet wenst te conformeren, dat is uiteraard uw goed recht. Dan is er eigenlijk maar 1 alternatief: maak een eigen website ! Of schrijf een (digitaal) boek, zoal bijv. de heer Oane Peanstra deed over "zijn" woonplaats: Herinneringen aan Sitebuorren.

Succes ! Emiel 9 sep 2010 01:43 (CEST)

 • Emiel, dank voor de tips en suggesties. Zoiets zou inderdaad beter bij mij passen dan WP, althans de zeer ontoegankelijke NL-versie. Maar met mijn leeftijd en vooral conditie speel ik dat waarschijnlijk meer klaar.

Ik ben erg ingenomen met het digi-boekwerk van Oane Peanstra. Geweldig goed geobserveerd, gedocumenteerd en... verhaald. Verhalen, dat kunnen ze in die (jouw?) familie. En minitueus registreren. Bertha Groot Obbink kan er ook wat van. Dankzij dit type primaire, in empirie gewortelde geschiedschrijving blijft ons verleden een levend verleden, dat roept om over verteld te worden. Niet zo encyclopisch misschien maar blijvend van (ook historische) waarde.

De 70 pagina's zijn inmiddels ook al bezorgd bij vrienden in Grou. Hij is Henk Borger die ook in 'mijn bronnenlijst bij Tijnje en De Tynje voorkomt. Het mailtje aan hen -yn it Frysk fansels- copiëer ik hier voor jou. Nogmaals dank voor de onverwachte aanwinst.

Bêste âld-Tynjesters, mar ek en (foaral?) Grousters,

Fan ien dy't ik 'kin' fan de Nederlânsktalige Wikipedia krige ik de skiednis fan Sitebuorren tastjoerd. It is makke troch Oane Peanstra, ek skoalmaster en broer fan skriuwster Auck Peanstra. No, dat goed út 'e doppen sjen en it dan ek noch moai opskriuwe siet al langer yn de famylje. Ik soe sizze, lêz út en troch marris in stikje oer ús libben om 1950 hinne. It is bjusterbaarlik hoe sekuer as dat beskreaun is.

Ek Grou stiet der kreas op.

In noflike reunydei oankom sneon op De Tynje.

hindrik gosses de jong Fyntyn 9 sep 2010 18:51 (CEST)

Alternatieve landbouwBewerken

Hoi, je/u hebt voor samenvoegen gepleit van lemma's alternatieve landbouw en landbouw. Dit lijkt me niet slim. Het lemma landbouw zou hel goed alternatieve benaderingen zoals geintegreerde landbouw, duurzame landbouw en BD-landbouw kunnen noemen, graag zelfs, maar deze verdienen m.i. wel en eigen lemma. Ik ben benieuw naar je/uw overwegingen . mvg henriduvent (overleg) 19 apr 2012 00:48 (CEST)

  • Dat de specifieke alternatieve vormen van landbouw een eigen lemma verdienen is uiteraard juist, bijv. Biologisch-dynamische landbouw, waar op landbouw dan ook naar wordt verwezen. Maar inmiddels is uw/je lemma alternatieve landbouw al zodanig aangevuld dat ik mijn suggestie tot samenvoeging intrek, omdat het nu m.i. voldoet aan de 2e eis (zoals in het samenvoegsjabloon aangegeven): of dat er een duidelijkere afbakening tussen beide artikelen dient te worden gemaakt. Ook zag ik dat in landbouw inmiddels e.e.a. is aangepast. Met mvg, Emiel
  • prima, dank je, mvg henriduvent (overleg) 19 apr 2012 18:28 (CEST)

Heel raarBewerken

Deze nominatie vind ik heel raar. Een lemma op de verwijderlijst plaatsen die nuweg is genomineerd. Als je het niet eens bent met deze nominatie kun je (alsnog) een {{weg}} of {{wiu}} plaatsen. Maar hoe je het nu deed vind ik erg raar. JetzzDG (overleg) 19 apr 2012 22:24 (CEST)

Het is toch heel normaal om een lemma dat onterecht voor nuweg gemarkeerd is op de gewone verwijderlijst te zetten? MrBlueSky (overleg) 19 apr 2012 22:28 (CEST)
Tuurlijk, maar dan zitten we al op twee problemen: Er zit geen verwijdersjabloon op én er was nog niet geoordeeld dat het artikel onterecht gemarkeerd was. JetzzDG (overleg) 19 apr 2012 22:47 (CEST)

Heb gezien dat je inmiddels zelf de nuweg in weg-nominatie hebt gewijzigd, echter nu wel met een geheel andere reden (nl. NE). Dat laatste vind ik dan op mijn beurt weer raar. Maar inderdaad, ik had sjabloon zelf ook kunnen wijzigen, mijn excuses. Emiel (overleg) 19 apr 2012 22:54 (CEST)

TerugdraairechtenBewerken

Hoi EmielH. Is het voor jou wellicht niet handig om het terugdraaiknopje aan te vragen? Hiermee kun je nog sneller vandalisme terugdraaien.   Trijnsteloverleg 8 mei 2012 14:29 (CEST)

 • Bedankt voor de suggestie, ik zal de informatie hierover eerst even doornemen, met vr.gr. Emiel (overleg) 8 mei 2012 14:40 (CEST)

Natte duinheideBewerken

Beste Emiel,

Wat was er nou precies fout aan? (Heb sommige zinnen al wat herschreven en termen uitgelegd)

Ik vind persoonlijk het artikel wat ontoegankelijk. Meteen in de 1e zin gaat het al fout: Natte duinheide is een natuurdoeltypen. (let op meervoudsvorm, fout komt verderop in artikel ook soms voor).

Er staan ook veel spelfouten in: sreeft,te vergelijke, duiheide etc.

Sommige zinnen lopen mi ook niet lekker: Het behoort tot de half natuurlijke natuurdoeltypen omdat de mens een rol heeft gespeeld in het ontstaan van dit natuurdoeltypen door begrazing en overbemesting

OF

De mens streeft zowel naar bepaalde planten als bepaalde vogelsoorten en specifieke vlindersoorten.

Of te langdradig (en hoe diep is "diep" dan precies ?):

Verder moet het gebied een diepe gemiddelde grondwaterstand hebben. Dit houdt in dat de grondwaterstand gemiddeld genomen over een jaar diep moet zijn.

Met vr.gr. Emiel (overleg) 8 mei 2012 22:42 (CEST)


Bedankt voor je feedback. Heb de punten die je onvoldoende vond aangepast. Had die taalfouten niet eens door :(

Ben inderdaad de anonieme gebruiker die het artikel gestart is. Het leek mij wat prettiger overleggen met de mensen als ik een account gebruik in plaats van anoniem.

Als er nog fouten inzitten hoor ik het graag van je.

 • Beste Natuur12, ik blijf bij mijn 1e mening (ontoegankelijk). NB Er staan ook nog steeds tikfouten in. Evt. wil ik wel 1 of 2 alinea's aanpassen als voorzetje, maar volgens mij ben je prima in staat zelf het artikel te verbeteren. Ik zal op de verwijderlijst verwijzen naar dit overleg. Tenslotte is het bovenstaande alleen maar mijn mening en iemand anders denkt er misschien heel anders over. Tip: Als je ergens (zoals op dit overleg) iets schrijft, onderteken dan svp., zie Wikipedia:Ondertekening voor meer info. Met vr.gr., Emiel

Beste Emiel, bedankt voor je hulp. Zal zo veel mogelijk van de taalfouten eruit halen maar wat maakt het artikel nou ontoegankelijk voor jou? De te langdradige stukken? De zinnen heb ik al aangepast. Ik vraag juist jou om feedback omdat ik de indruk krijg toch aardig wat ervaring te hebben op wikipedia en ook wel wat afweet van natuur.Dit is mijn eerste artikel hier.(Hoop dat het ondertekenen goed is gegaan)

Alvast bedankt.

natuur12--Natuur12 (overleg) 10 mei 2012 18:47 (CEST)

Wiki loves EarthBewerken

Dag,

Zoals je misschien al hebt gezien gaat Wikimedia Nederland een nieuw groot en langlopend project starten: Wiki Loves Earth. Dit project is een vervolg op het uiterst succesvolle Wiki Loves Monuments, dat van 2010 t/m 2013 heeft gelopen, en dat tot resultaat had dat van een groot gedeelte van alle Nederlandse monumenten nu een afbeelding op Wikipedia te vinden is.

Zoiets is ook de bedoeling van Wiki Loves Earth, maar dan voor Nederlandse natuurgebieden.

In het eerste jaar zal de nadruk liggen op een beperkt aantal gebieden. Er is al een foto-wedstrijd gepland, analoog aan Wiki Loves Monuments. Maar de ambities reiken in dit project verder. De natuur: de gebieden, met alles wat er in leeft en groeit, zowel in het heden als in het verleden en de toekomst, is object van activiteit. Daarbij gaat het niet alleen om foto's en andere afbeeldingen, maar ook om geluid en natuurlijk vooral ook om kwalitatief hoogwaardige tekst.

Jij hebt in het (recente) verleden bijgedragen aan artikelen over de Nederlandse natuur op Wikipedia-nl. Daarom wil ik je, mede namens Denise Jansen en Sindy Meijer, bureaumedewerkers van Wikimedia Nederland, graag uitnodigen om deel te nemen aan dit nieuwe en ambitieuze project. We hebben op dit moment behoefte aan allerlei soorten ondersteuning om het project tot een succes te gaan maken. Op de projectpagina vind je enkele “vacatures”, maar ook andere soorten hulp en meedenken is in dit stadium meer dan welkom.

De kick-off meeting vindt plaats op 11 maart in Utrecht. Ik zou het bijzonder waarderen als je daar bij zou kunnen zijn.

Als je andere Wikipedianen kent, die mogelijk geïnteresseerd zijn in dit project, en die ik nog niet heb benaderd (op hun overleg-pagina), dan hoor ik dat graag.

Met vriendelijke groet, Dick Bos (overleg) 1 mrt 2014 16:09 (CET)

31 maart 2014: tweede bijeenkomst Wiki Loves EarthBewerken

Dag,

op 31 maart a.s. is de volgende bijeenkomst van Wiki Loves Earth. De bijeenkomst wordt gehouden op het kantoor van Wikimedia-Nederland (Mariaplaats 3, Utrecht; vlakbij het Centraal Station), van 19:30 tot 21:30 uur.

Zodra de agenda bekend is zal dit worden bekendgemaakt op de projectpagina.

We zouden het bijzonder waarderen als je in persoon of via Skype aan deze bijeenkomst zou kunnen deelnemen. Een berichtje wordt gewaardeerd. Hartelijke groet, Dick Bos (overleg) 25 mrt 2014 11:03 (CET)

Beoordelingsnominatie ProefbedrijfBewerken

Een Wikipedia-gebruiker heeft één of meer artikelen die u hebt gestart of waar u aan hebt gewerkt genomineerd voor beoordeling. Dit betekent dat deze gebruiker het artikel op dit moment niet geschikt acht voor Wikipedia. Het gaat om Proefbedrijf dat is genomineerd door RallyKat. De reden hiervoor staat op Wikipedia:Te beoordelen pagina's/Toegevoegd 20160121 en dat is ook de plek waar u kunt reageren op de nominatie. Wellicht hebt u er iets aan om de conventies door te lezen; daar kunt u zien hoe een artikel er uit hoort te zien. Zie ook Help:Waarom staat mijn artikel op de beoordelingslijst. Mocht het het artikel na 2 weken als niet voldoende worden beoordeeld zal het worden verwijderd.

N.B. dit is een automatisch bericht geplaatst door een bot. Ik heb niets met de nominatie te maken en kan er niets aan doen. Als u vragen hebt, kunt u die het beste stellen aan de gebruiker die het artikel genomineerd heeft. --E85Bot (overleg) 22 jan 2016 01:06 (CET)

Meervoud van stinsBewerken

Beste Emiel,

Wie heeft het goed? U op uw gebruikerspagina en deze webstek of het artikel? De laatste zegt stinzen Klaas `Z4␟` V:  18 dec 2018 06:40 (CET)