Hoofdmenu openen
"Ga uit van goede wil" is het scheermes van Hanlon, maar dan wat vriendelijker geformuleerd.
Ter bescherming van de goede sfeer, zullen niet-constructieve edits op deze pagina per direct en zonder uitzondering gearchiveerd worden. Tevens zal ik uit zelfbescherming niet meer reageren op afbrekende personen. Niet hier, nergens op Wikipedia. Wat ik volgens die mensen ook doe, het is niet goed. Niet meer reageren is beter voor mij en voor de encyclopedie.

Maar men mag gerust blijven wijzen op fouten, ik ben niet perfect.
Ik probeer naar beste eer en geweten bij te dragen aan het kleine rode blokje van de afbeelding
Aanpak Artikelen met toevoegingen tussen haakjes
  1. Ik probeer waar mogelijk is doorverwijspagina aan te maken. Ik zoek daarvoor louter binnen Wikipedia, effectief binnen de Nederlandstalige Wikipedia en Wikidata (om redenen van tijd). Edoch, Wikidata-links die alleen verwijzen naar de Wikipedia's in het Zweeds en Cebuano worden genegeerd. Dit vanwege het grote gehalte aan bot-aangemaakte artikelen.
  2. Gevonden kandidaat-links voor een doorverwijspagina worden beoordeeld op de waarschijnlijkheid dat er ooit een artikel aangemaakt gaat worden. Bij een realistische kans, kwalificeert de link. Aanvullen van een doorverwijspagina is altijd mogelijk.
  3. Indien geen realistische kandidaten voor een doorverwijspagina gevonden worden, wordt de toevoeging tussen haakjes als overbodige disambiguatie verwijderd.
  4. Het staat anderen altijd vrij een nieuwe, realistische, doorverwijspagina aan te maken. Ook als dat betekent dat een eerdere titelwijziging teruggedraaid moet worden. Ik heb er geen hoop op perfect te zijn en kan dingen over het hoofd zien.
  5. Ik heb bezwaren tegen preventief disambigueren en zal dat, binnen de bovenstaande regels, ook actief tegengaan. Dat geldt ook voor schepen maar de realiteit is dat mij dat nu meer hoofdpijn op gaat leveren dan doorverwijspagina's. Gemeentelijke monumenten gaan op termijn wel aangepakt worden, tenzij ook daar gemeenschapsbreed een regel voor preventief disambigueren voor aangenomen gaat worden. (Nu is er alleen een klein clubje die wat afspraken heeft gemaakt.)
  6. Ik laat links na verplaatsingen altijd staan, aannemende dat dat behulpzaam is of kan zijn voor de lezer.

Ik hoop dat dit wat duidelijk maakt hoe ik de zaken aanpak.

The "old editors are leaving so let's get new editors" approach to editor retention has always baffled me. If the bucket is leaking, shouldn't we try to find out why it's leaking first? Simply pouring in more water without trying to locate and patch the leak just wastes water.Eerlijk gejat van en:User:BilCat


Blokverzoek (2)Bewerken

Beste The Banner, ik heb hier een blokverzoek ingediend wegens overtreding van de arbcom-uitspraak. Mvg, Encycloon (overleg) 9 nov 2019 14:10 (CET)

Afgewezen... The Banner Overleg 9 nov 2019 18:27 (CET)
Klopt. Het zou desalniettemin fijn zijn als de communicatie met Zanaq niet steeds in dit soort onprettige discussies zou vervallen. Wellicht dat hij soms wat lastig te volgen is, maar ik heb niet de indruk dat je heel erg je best doet hem te begrijpen. De bewering dat Zanaq 'wanhopig zou spartelen' om zijn ongelijk maar niet te hoeven toegeven is volgens mij toch echt onterecht. Mvg, Encycloon (overleg) 9 nov 2019 22:09 (CET)
De nodige andere mensen denken daar anders over. En die gebruiken ook krassere termen. The Banner Overleg 9 nov 2019 22:19 (CET)
Bron? Voor Het zou desalniettemin fijn zijn als de communicatie met Zanaq niet steeds in dit soort onprettige discussies zou vervallen. weet ik in ieder geval wel zeker dat er meer mensen zijn die die mening delen. Op welke 'nodige andere mensen' en 'krassere termen' (kennelijk krasser dan 'wanhopig gespartel') je doelt ontgaat me. Bob.v.R misschien, maar dat is nog geen meervoud. Encycloon (overleg) 9 nov 2019 22:37 (CET)
Off-wiki. The Banner Overleg 9 nov 2019 22:38 (CET)
Nou, dat zal een gezellige boel geweest zijn dan. Maar als die 'nodige andere mensen' het oneens zijn met de peilingsverwerking kunnen ze dit uiteraard onwiki aangeven en rechtstreeks tegen Zanaq (of was die er ook bij aanwezig, waardoor ik het beeld van roddelclub kan bijstellen?). Encycloon (overleg) 9 nov 2019 22:59 (CET)
Tja, nu val jij zelf in een onprettige discussie. En met de nodige vooroordelen. The Banner Overleg 9 nov 2019 23:48 (CET)
Goed om te horen dat mijn beeld (inderdaad, subjectief) slechts op vooroordelen berust. Maar roddelen lijkt mij geen heel vreemde associatie als er wordt verteld dat offwiki de nodige andere gebruikers krassere termen gebruikt hebben. Encycloon (overleg) 10 nov 2019 00:08 (CET)
Zoals op de besloten modmail bedoel je? Tom (overleg) 10 nov 2019 01:04 (CET)
De specifieke inhoud daarvan - dit heeft namelijk een verdere achtergrond - doet hier niet ter zake, maar inderdaad moet er ook daar op gelet worden dat mails over personen voldoende zakelijk en relevant zijn. Encycloon (overleg) 10 nov 2019 11:30 (CET)
Om het even uit te spellen: in plaats van dat jij uitgaat van goede wil, wat gedrag is dat verwacht mag worden van een moderator, kies jij er voor om gelijk negatief te zijn met kreten als roddelen en roddelclub. Negatief gedrag wat inderdaad past bij een overtrokken blokkeeraanvraag. Slaap lekker. The Banner Overleg 10 nov 2019 01:00 (CET)
Van een moderator worden exact dezelfde fatsoensnormen verwacht als van jou als gewone gebruiker. Alleen Kleuske had die uitzonderingspositie. Edoderoo (overleg) 10 nov 2019 09:50 (CET)
Ja The Banner, anderen zijn ook niet perfect. Ik vind het jammer dat je, zoals ook in deze discussie weer, niet bereid lijkt kritisch naar je eigen bijdragen te kijken en alleen het hout (balk of splinter, dat laat ik in het midden) in de ogen van anderen ter sprake brengt. Zolang het blijft bij persoonlijke aanvallen (of wijzen naar 'de nodige anderen') zonder enig signaal van zelfreflectie zie ik me genoodzaakt de arbcom-uitspraak strikt te blijven handhaven. Mvg, Encycloon (overleg) 10 nov 2019 11:30 (CET)
Ik kan deze reactie niet heel goed plaatsen. Quod licet Iovi, non licet bovi? Met de ene hand preekt u dat roddelen uit den boze is, maar roddelen op de modmail is prima als het maar 'een verdere achtergrond' heeft? Jammer.
De problemen met The Banner zijn inderdaad algemeen bekend; hij is overmoedig overtuigd van zijn eigen gelijk en heeft een gigantische blinde vlek voor zijn eigen frequente ongelijk. E.e.a. resulteert in vele drammerige en zuigende discussies, zonder zich daarbij onnodig grievend over anderen uit te laten. I.p.v. dat gewoon met open vizier aan te pakken en de zaken te benoemen moet het kennelijk weer des wiki's via een vorm van mobbing geregeld worden waarbij iemand middels afspraken op de modmail eruit gewerkt wordt. Triest. Met vriendelijke groet, Perudotes (overleg) 10 nov 2019 13:52 (CET)
Beste Perudotes, dat - roddelen op de modmail is prima als het maar 'een verdere achtergrond' heeft - heb ik geenszins willen beweren. Ik bedoelde dat de opmerking/vraag van DutchTom een verdere achtergrond heeft die ik bij voorkeur niet hier op de overlegpagina van The Banner wil bespreken (omdat daarvoor inzicht in mails nodig is). Zoals gezegd ben ik zeker wel van mening dat er ook daar op gelet [moet] worden dat mails over personen voldoende zakelijk en relevant zijn.
Er is bij mijn weten geen vorm van afgesproken mobbing - anders zou het blokverzoek ook niet zijn afgewezen lijkt mij. Mvg, Encycloon (overleg) 10 nov 2019 14:05 (CET)
Ik stelde gewoon een vraag. Je reactie lijkt een bevestiging te zijn dat mensen roddelen op de modmail. Dat heb ik zelf niet geschreven. Tom (overleg) 10 nov 2019 14:14 (CET)
Jouw vraag impliceert toch al dat jij vindt dat mensen roddelen op de modmail? Anders is er geen enkele reden om hem in dit verband 'gewoon' te stellen. (Bovendien had ik sterk het idee dat jouw vraag met die verdere achtergrond [niet mobbing] - die ik niet zonder jouw toestemming openbaar wil expliciteren - te maken had.) Encycloon (overleg) 10 nov 2019 14:24 (CET)
(Na BWC) Beste Encycloon,bij The Banner komt u al vrij snel tot een materiële beoordeling dat er sprake is van een 'roddelclub' ("... waardoor ik het beeld van roddelclub kan bijstellen"). Daarvoor waren achtergrond en inzicht in het reilen en zeilen van 'de roddelclub' niet nodig. Hoogstens om dat vaststaande oordeel te mitigeren. Nu het op de modmail aankomt formuleert u ineens wel allerlei formele bezwaren: het doet hier niet ter zake (DutchTom vindt kennelijk van wel); het heeft een verdere achtergrond; inzicht in mails is nodig (dat lijkt mij geen bezwaar. De modmail zal niet gebruikt worden voor bijvoorbeeld grove privacyschendingen. Toch?). Door zulk typisch politiek gedraai komt uw eerder zo geprononceerde stellingname tegen roddelclubs en cliquevorming onoprecht over. In dat licht vind ik de non sequitur waarmee u afsluit ook weinig overtuigend (en geruststellend). De toekomst zal het uitwijzen.
Overigens ben ik mij ervan bewust dat mijn stellingname alhier contra-productief is voor zover het The Banners zelfoverschatting betreft. Liever bemoei ik mij helemaal niet met de vele captie die op Wikipedia wordt gemaakt, maar waar u normaal inhoudelijk heel sterk en afgewogen bent vliegt u hierboven (door uw irritatie over The Banner – een uitwerking die hij inderdaad op mensen heeft) toch even uit de bocht. Soms is het dan beter om de nodige afstand te bewaren, hoe goed u het verder ook voor Wikipedia bedoelt. Daar wil ik het overigens verder graag bij houden, want verdere discussie kan alleen leiden tot een herhaling van zetten. Met vriendelijke groet, Perudotes (overleg) 10 nov 2019 14:58 (CET)
Beste Perudotes, ik ben en was inderdaad van mening dat de specifieke inhoud/achtergrond van DutchToms opmerking hier op deze plaats niet ter zake doet, terwijl het mijns inziens daarom ook niet nodig is om de inhoud van de modmail openbaar nader expliciet te maken.
De raad in uw tweede alinea zal ik ter harte nemen. Mvg, Encycloon (overleg) 10 nov 2019 15:16 (CET)
Daar ben je zelf mee begonnen door op deze manier te reageren :-). Blijkbaar voelde je je aangevallen door een simpele vraag. Fijne zondag nog hè. Tom (overleg) 10 nov 2019 15:41 (CET)
Beste Tom, ik heb je gemaild waarom ik je vraag 'Zoals op de besloten modmail bedoel je?' niet los kan zien van de betreffende achtergrond (nog steeds omdat ik niet zomaar jouw berichten en acties op de modmail openbaar wil delen als dat niet nodig is).
Ik vind het verder een beetje jammer dat je wel de conclusie trekt Blijkbaar voelde je je aangevallen door een simpele vraag maar niet ingaat op mijn reactie over waarom je die 'simpele vraag' dan wel stelde als het niet aanvallend bedoeld was. Insgelijks, Encycloon (overleg) 10 nov 2019 16:09 (CET)
Ik zal eens een blik naar binnen werpen voor wat betreft de opmerking van Perudotes over mijn "zelfoverschatting". Die opmerking baart mij zorgen en daarom zal ik kijken hoe ik daaraan kan werken.
Voor de rest, iedereen heeft nu zijn pleziertje gehad en daarom sluit ik nu deze discussie. The Banner Overleg 10 nov 2019 19:09 (CET)

BlokkadeBewerken

Beste The Banner,

De door jou in de Kroeg aangemaakte, en inmiddels naar het Achterkamertje verplaatste, discussie "ArbCom-uitspraak kost ons een goede moderator" is een goed voorbeeld van hoe we hier niet met elkaar om horen te gaan. Met name het ongevraagd anderen woorden in de mond leggen ("Blijkbaar vindt jij het okay dat er weer een moderator vertrokken is"), terwijl het evident is dat Matroos Vos dat niet gezegd heeft is een vorm van negatief bijdragen. Ik heb daarom de voor jou geldende arbcomuitspraak toegepast en jou een blokkade van 3 dagen opgelegd. CaAl (overleg) 14 nov 2019 15:18 (CET)

Tja, verschillende meetsystemen. De PA's van Matroos Vos zullen verder wel onbestraft blijven... The Banner Overleg 14 nov 2019 15:32 (CET)
Van Matroos Vos zag ik geen PA's, maar wellicht heb ik ze over het hoofd gezien. Maar zelfs dan zouden die inderdaad gewogen worden. Jij bent een zodanig notoir PA-uiter dat je een van de weinigen op Wikipedia bent die een arbcomuitspraak van onbepaalde duur tegen zich heeft. Matroos Vos heeft daarentegen een onbeschreven bloklog. Vanzelfsprekend worden jullie bij een eventuele PA niet hetzelfde behandeld. CaAl (overleg) 14 nov 2019 15:49 (CET)
Ah, fijn dat je toegeeft dat de blokkade meer van doen heeft met mijn verleden dan de bestreden uitspraak. En dat jij blokkeert/straft omdat het kan, niet om de encyclopedie te beschermen. The Banner Overleg 14 nov 2019 16:00 (CET)
En je legt wéér iemand woorden in de mond die hij niet gezegd heeft. Precies wat de arbcomuitspraak probeert te voorkomen. Heb de OP dan ook maar dichtgezet gedurende de blokkade. CaAl (overleg) 14 nov 2019 16:02 (CET)

Archbishop Byrne HallBewerken

Beste The Banner, ik ben momenteel bezig met het uitbreiden van het artikel over The Bachelors. Een van de eerste optredens van de groep vond plaats in de Archbishop Byrne Hall in Dublin, op de kruising Harrington Street-Synge Street. Nu lijkt het me aardig om een artikel te hebben over dit gebouw/deze instelling. Ik heb echter geen kaas gegeten van het onderwerp. Een speurtocht op Google leidt nou niet direct tot goede bronnen. Nu weet ik heel grofweg jouw locatie en interessegebieden. Misschien valt mijn vraag daar net buiten, maar toch. Zou jij me een eindje op weg kunnen helpen? Heb jij vanuit jouw perspectief de mogelijkheid om bronnen te vinden? Is er überhaupt iets E-waardigs over het onderwerp te vermelden? Ik begrijp dat je nog heel even niet de mogelijkheid hebt om werk te verrichten, dus ik wacht je antwoord geduldig af. maarten|wpbe|mp 17 nov 2019 13:52 (CET)

Ik heb mijn straf uitgezeten dus ik mag weer bijdragen. Klein detail is dat ik aan de andere kant van het land woon en vrijwel niets van Dublin weet. Maar ik zal eens een poging wagen. The Banner Overleg 17 nov 2019 16:22 (CET)
Helaas, ik ben geen stap verder gekomen dan wat jij al hebt gevonden. Ik heb wat kranten doorgespit maar dat blijft hoofdzakelijk steken op aankondigingen van concerten en cursussen. Sorry. The Banner Overleg 19 nov 2019 18:49 (CET)
Dank voor de moeite. maarten|wpbe|mp 19 nov 2019 20:42 (CET)

WillibrordBewerken

Beste The_Banner,

Je kunt Willibrord niet zomaar een Rooms-Katholieke aartsbisschop noemen wanneer Willibrord voor het Oosters Schisma van 1054 leefde. De Kerk was nog heel en er wordt dus geen onderscheid gemaakt tussen Rooms Katholieken en Oosters Orthodoxen, vandaar is de term "christelijk" beter. Ten tweede ben ik zelf oosters orthodox en wij vereren Willibrord wel degelijk, de orthodoxen die het Juliaanse kalender volgen vereren Willibrord op 20 november, en de orthodoxen die het Gregoriaanse kalender volgen vereren Willibrord op 7 november.

Groetjes

  1. Het is gebruikelijk om te reageren onderaan de pagina, niet bovenaan.
  2. Vriendelijk verzoek om uw bijdrage te ondertekenen. Dat kan heel eenvoudig met vier tildes (~~~~)
  3. Uw bijdrage is volledig bronloos. Komt u alstublieft met bronnen voor uw beweringen.
The Banner Overleg 19 nov 2019 22:49 (CET)
Beste Banner, er is een app in de Play Store en in de App store genaamd "OrthodoxCalendar", een Russisch-orthodox kalender, waar je kunt zien dat op 20 november ook de naam van heilige Willibrord staat, alleen weet ik niet hoe ik dat als bron kan linken in wikipedia. Misschien zou u even een kijkje kunnen nemen. Niet alles staat op het internet, aangezien er een enorme censuur is op het net. U zou ook even een orthodox of anglicaanse kerk kunnen bezoeken en daar vragen of Willibrord vereerd wordt. Van mij mag u het best weer wijzigen, maar dan begrijp ik niet waarom u op uw pagina uit de bijbel citeert. Zoals ik al zei was voor 1054 nog geen scheiding tussen Rooms-Katholiek en Oosters-orthodox. Het is vrij duidelijk dat er Byzantijnse iconen zijn van Willibrord, en de Byzantijnse kerk is toch echt de oosters-orthodoxe kerk, lijkt me vrij duidelijk. Op de Engelse wiki staat overigens ook niet dat Willibrod een Rooms-Katholieke aartsbisschop was, daar nemen ze ook de neutralere term "christelijk" aan en daar staat ook dat hij vereerd wordt in de orthodoxe kerk en bij de Anglicanen. Dat Willibrord Rooms-Katholiek zou zijn is overigens ook volledig bronloon. – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Traialex (overleg · bijdragen)
Geen idee of info uit een app bruikbaar is als bron voor Wikipedia. Simpelweg omdat ik het nooit eerder tegen ben gekomen. Maar elke geschreven bron is bruikbaar, onafhankelijk of dat een boek, website of krantenartikel is. The Banner Overleg 24 nov 2019 23:32 (CET)

Je nominatie van Onafhankelijke Realisten TentoonstellingBewerken

Beste The Banner, graag wijs ik je even op dit overleg. Nomineren van artikelen staat je uiteraard vrij, maar is het bij een gebruiker die al langer actief is, die je met 'waarschijnlijke COI' persoonlijk aanvalt, en die je indirect als promotiemaker bestempelt (wat ik bij niet expliciete reclame-artikelen van de niet-toegelichte kreet 'promotie' vind zal je overigens reeds bekend zijn) te veel gevraagd om op zijn minst even een bericht op diens overlegpagina achter te laten? Mvg, Encycloon (overleg) 6 dec 2019 12:53 (CET)

De gebruiker is al langer actief met onderwerpen direct verwant aan de ORT, dat is mij inderdaad bekend. Ik heb het vermoeden van COI ook netjes toegelicht in de nominatie, dat jij dat als een persoonlijk aanval ziet is jammer. Ik was er trouwens vanuit gegaan dat een botje een melding zou doen. Blijkbaar werkt dat botje niet meer dus ik zal alsnog een melding doen. The Banner Overleg 6 dec 2019 12:58 (CET)
Melding geplaatst. The Banner Overleg 6 dec 2019 13:05 (CET)
Bedankt. Encycloon (overleg) 6 dec 2019 13:10 (CET)
Wat ik met 'persoonlijk aanvalt' bedoelde is dat dat geen opmerking is over de inhoud van het artikel, maar over de aanmaker ervan. Mogelijk is dat in jouw beleving dan geen accurate omschrijving, dat kan. Encycloon (overleg) 6 dec 2019 13:10 (CET)
Een interesseconflict kan terdege wel relevant zijn bij een nominatie. The Banner Overleg 6 dec 2019 13:19 (CET)

Ik zet dit hier ook maar even neer:

Goedendag,
Ik meende met mijn jongste berichtje op de pagina van Encycloon mijn laatste schreden op Wikipedia te hebben gezet, maar uw (The Banner) bericht dwingt mij tot een reactie. Ik heb een bepaalde belangstelling voor beeldende kunst (zo heb ik o.a. kunstgeschiedenis gestudeerd in een tijd dat een universitaire opleiding nog iets voorstelde). Uit die belangstelling komt o.a. mijn bijdrage over de jaarlijkse realistententoonstelling in Museum Møhlmann in Appingedam voort.
Sinds kort trek ik van Drees, dus ik werk voor niemand, noch ben ik (wonend op 123 kilometer gaans van Appingedam) op enigerlei wijze betrokken bij de organisatie van tentoonstellingen aldaar. Dat doet Rob Møhlmann allemaal zelf, met hulp van een aantal plaatselijke vrijwilligers. Aldus is uw bewering betreffende een vermeende belangenverstrengeling (we hebben één goed Nederlands woord waar uw overbodige Engels er drie nodig heeft) pertinent onjuist, om niet te zeggen “infaam”. Ik verzoek u dat ook met klem deze bewering publiekelijk in te trekken; blijft u in gebreke, dan zal ik niet aarzelen terzake tegen u “stappen” te nemen.
Ps. Waarom gebruikt u in uw bericht een aanhef noch een beleefde afsluiting? En u kent mij niet: waarom tutoyeert u mij? Robert P. Peters (overleg) 6 dec 2019 14:27 (CET)
Even voor de duidelijkheid: dreigt u mij met juridische stappen? The Banner Overleg 6 dec 2019 14:30 (CET)
In plaats van een bevestiging uit te lokken, mag je Robert P. Peters ook gewoon zeggen dat wij een beleid hebben dat dreigen met juridische acties niet toestaat. Laat je stekels zakken alsjeblieft The Banner: volgens mij Robert Peters een goedbedoelende gebruiker, dus laten we dit gewoon via de regels en in goed overleg uitpraten. Ciell 6 dec 2019 22:00 (CET)
Dank je voor het maken van de melding. Maar ik ben geen blaag, zoals meneer veronderstelt. The Banner Overleg 6 dec 2019 23:36 (CET)


Heeeee, hier zijn opeens bijna 6000 bytes (kennelijk The B. onwelgevallig) verdwenen! Ja, zo kan ik ook discussiëren....
Goedendag,
Tja, ik weet: “Zwijgen kan niet verbeterd worden.” Maar toch moet ik nog één maal spreken. Ik hou het zo kort mogelijk.
Allereerst een algemene opmerking. Het was met al na één dag op Wikipedia duidelijk dat er hier enorm veel discussies worden gevoerd die geen discussie zijn, maar slechts een herhaling (vol stekeligheden) van standpunten. Als er iemand (bijvoorbeeld Robert P. Peters (overleg) 8 dec 2019 12:00 (CET)) een lemma schrijft dat niet aan bepaalde eisen voldoet, dan is er niemand die zegt: “Laten we eens kijken of we de schrijver bepaalde tips kunnen geven of misschien met vereende krachten kunnen trachten de pagina te verbeteren opdat deze wél door de beugel kan.” Niets daarvan: Er is veel negativiteit, waarbij een enkeling (ik noem geen namen) het wel heel bont maakt. En dan maar gewoon pagina’s nomineren om te worden gewist. Wat een verspilling van tijd en moeite allemaal! Ik heb, met die paar lemma’s die ik heb gemaakt, vele malen meer toetsjes aangeslagen in discussies dan voor het daadwerkelijk schrijven van lemma’s.
Dan nu de zaak waar het hier om gaat.
The Banner gebruikt als “bewijs” voor vermeende belangenverstrengeling tegen mij het citaat: “Nadat dit probleem aan de horizon opdoemde, hebben Rob Møhlmann en ik [Rob Peters] er alles aan gedaan om aan allerlei vereisten te voldoen.” Ik wijs er even op dat het hier ging om het afwijzen door Wikimedia van door mij geuploade plaatjes van werken van Rob Møhlmann, waarna ik de schilder zelf erbij betrok om te bewijzen dat ik ze niet illegaal plaatste. Dit is dus volgens The Banner het bewijs voor “een Conflict of Interest waarbij jij werkt voor of nauw betrokken bent bij de tentoonstellingen”.
Dus:
1) Graag geen citaten uit hun context rukken en op grond daarvan mensen beschuldigen.
2) “Persoonlijke aanvallen zijn niet welkom op Wikipedia. Lever commentaar op de inhoud van artikelen en overleg, niet op de schrijvers ervan.” Ik neem aan dat men bekend is met deze tekst.
Ik kan niet anders dan constateren dat The Banner mij persoonlijk in een kwaad daglicht probeert te stellen. Als ik hem dan verzoek zijn woorden in te slikken, dan gaat hij in de tegenaanval door te pogen mij uit te lokken. Wat bedoelde ik met “stappen?” Tja, Reve zei altijd: “Zoveel mogelijk verwarring zaaien in het kamp van de tegenstander!” Nou, dat is gelukt! Zo denkt The B. voor “blaag” te worden uitgemaakt. Waar dat staat weet geen mens. En nu lees ik ook opeens dat The B. zijn scherpe toon rechtvaardigt omdat ik geen katje zou zijn “om zonder handschoenen aan te pakken”. (Dit heeft hij nu weer gewist.) Maar hij sloeg die toon al aan toen hij dat nog niet ontdekt had! Heel vreemd.
In ieder geval kan eenieder uit de hier gevoerde discussie zijn of haar conclusies trekken. Mijn conclusie? Ik heb wel iets beters te doen. Bovendien krijg ik erg last van duizeligheid omdat ik hier zooooo enorm ver boven sta. Dus: nooit meer op Wikipedia, heerlijk! For this relief much thanks!
Hartelijk dank (voor velen meen ik dat, in een ander geval bedoel ik het ironisch.)
EINDE van Robert P. Peters (overleg) 8 dec 2019 12:00 (CET) op Wikipedia

BlokverzoekBewerken

Beste The Banner, vanwege deze bewerkingssamenvatting heb ik hier een blokverzoek ingediend. Mvg, Encycloon (overleg) 8 dec 2019 12:43 (CET)

Och, och, och. Wat een gezocht excuus voor een blokkade. Ben ik zo'n bedreiging voor Wikipedia? The Banner Overleg 8 dec 2019 16:39 (CET)
Je kunt heel hard klagen, maar dat doet iedereen die een ArbCom-uitspraak heeft lopen. Die krijg je niet zomaar. Edoderoo (overleg) 8 dec 2019 16:45 (CET)
Ik schaam me dat ik moderator ben als ik dit weer lees. Bijzonder vergezocht weer, belachelijk. Tina (overleg) 8 dec 2019 16:46 (CET)
Dan moet je het lef hebben om af te treden Tina. Heel simpel. Malinka1 (overleg) 8 dec 2019 17:21 (CET)
Oh op dat punt heb ik al gestaan hoor. Maar ik wil niet weglopen, dan bedenk ik liever hou we het kunnen verbeteren. Maar iemand laten blokkeren omdat hij 'Dit lijkt wel de Nationale Klaagbank' schreef vind ik gewoon heel apart. Ik ben het er ook mee eens mee eens dat Wikipedia misbruikt wordt om over elkaar te klagen in plaats van de originele reden: een encyclopedie bouwen. Dan begrijp ik best de emotie en vind ik de opmerking van The Banner wel geestig. Vooral als Encycloon daarna nog gaat shinen naar een andere gebruiker met teksten als: "er bestaat voor TB reeds een maatregel" (waarbij 'TB' natuurlijk staat voor The Banner). Ik vind het raar dat er zo met collega's wordt omgegaan. Ik dacht dat we nog zoiets als WP:AGF hadden maar dat is blijkbaar alleen voor nieuwe gebruikers. Ik heb er verder weinig woorden voor. Tina (overleg) 8 dec 2019 17:40 (CET)
Als je denkt dat TB alleen is geblokkeerd voor het woord Klaagbank, dan kun je je mod-bitje inderdaad beter weer inleveren, want dan heb je een heleboel gemist. Maar laat je gerust bijpraten door je collega-mods. Edoderoo (overleg) 8 dec 2019 17:45 (CET)
Men moet leren een situatie te beoordelen in plaats van een persoon. Denk daar maar eens over na. Tina (overleg) 8 dec 2019 17:48 (CET)
Dat is nu precies wat er is gebeurd. Jammer dat je denkt dat anderen dat niet hebben gedaan. Edoderoo (overleg) 8 dec 2019 17:55 (CET)
Misschien ben ik bevooroordeeld door mijn kennis. Tina (overleg) 8 dec 2019 17:58 (CET)
Voor de draad ermee met die zogenaamde "kennis" van je. Of hou gewoon je mond. Malinka1 (overleg) 8 dec 2019 19:15 (CET)
Sorry Malinka1, mag niet van Wutsje. Dan houdt het op. Tina (overleg) 8 dec 2019 19:20 (CET)
Dus je probeert ons allemaal te beïnvloeden met kennis die we niet mogen hebben, niet van jou, maar van een andere gebruiker niet? Je maakt het jezelf wel heel onmogelijk zo. Edoderoo (overleg) 8 dec 2019 19:39 (CET)
Tja, ik lees het ook net pas helaas. Anders was ik er niet over begonnen. Iedereen is gebaat bij openheid zou je zeggen. Tina (overleg) 8 dec 2019 19:45 (CET)
Sorry hoor, maar je geeft ons eerst allemaal een trap na, noemt jezelf daarna bevooroordeeld, en mag van anderen niet uitleggen hoe dat zit. Impliciet geef je ook aan dat je de uitspraak van de ArbCom daarmee niet respecteert, en je eigenlijk vindt dat The Banner zich daar niet aan hoeft te houden. Voor mij is dit allemaal wel een beetje klaar, en mijn vertrouwen in jou is ook wel behoorlijk weg. Edoderoo (overleg) 8 dec 2019 22:05 (CET)
@Banner: De laatste overtreding is inderdaad een kleinigheid, waar iemand zonder geschiedenis gemakkelijk mee wegloopt. Echter de schade is cumulatief. De laatste druppel die de emmer doet overlopen. Door de verziekte sfeer kappen wikipedianen ermee. Je bent niet de enige die de sfeer verziekt, maar je draagt er wel aan bij en je veroorzaakt hierdoor schade. Ik ben het eens met de moderatoren die het totaal plaatje meenemen.Smiley.toerist (overleg) 8 dec 2019 22:30 (CET)
En denk jij dat deze blokkade om een kleinigheid, zoals jij zelf al stelt, de sfeer beter gaat maken? The Banner Overleg 8 dec 2019 22:55 (CET)

BlokkadeBewerken

Wegens het overtreden van de arbcomuitspraak heb ik een blokkade van 1 week opgelegd, conform de verhogingsmaatregel, dit was de derde overtreding op korte tijd.  DirkVE overleg 8 dec 2019 14:08 (CET)

Terugkeren naar de gebruikerspagina van "The Banner".