Hoofdmenu openen
"Ga uit van goede wil" is het scheermes van Hanlon, maar dan wat vriendelijker geformuleerd.
Ter bescherming van de goede sfeer, zullen niet-constructieve edits op deze pagina per direct en zonder uitzondering gearchiveerd worden. Tevens zal ik uit zelfbescherming niet meer reageren op afbrekende personen. Niet hier, nergens op Wikipedia. Wat ik volgens die mensen ook doe, het is niet goed. Niet meer reageren is beter voor mij en voor de encyclopedie.

Maar men mag gerust blijven wijzen op fouten, ik ben niet perfect.
Ik probeer naar beste eer en geweten bij te dragen aan het kleine rode blokje van de afbeelding
Aanpak Artikelen met toevoegingen tussen haakjes
 1. Ik probeer waar mogelijk is doorverwijspagina aan te maken. Ik zoek daarvoor louter binnen Wikipedia, effectief binnen de Nederlandstalige Wikipedia en Wikidata (om redenen van tijd). Edoch, Wikidata-links die alleen verwijzen naar de Wikipedia's in het Zweeds en Cebuano worden genegeerd. Dit vanwege het grote gehalte aan bot-aangemaakte artikelen.
 2. Gevonden kandidaat-links voor een doorverwijspagina worden beoordeeld op de waarschijnlijkheid dat er ooit een artikel aangemaakt gaat worden. Bij een realistische kans, kwalificeert de link. Aanvullen van een doorverwijspagina is altijd mogelijk.
 3. Indien geen realistische kandidaten voor een doorverwijspagina gevonden worden, wordt de toevoeging tussen haakjes als overbodige disambiguatie verwijderd.
 4. Het staat anderen altijd vrij een nieuwe, realistische, doorverwijspagina aan te maken. Ook als dat betekent dat een eerdere titelwijziging teruggedraaid moet worden. Ik heb er geen hoop op perfect te zijn en kan dingen over het hoofd zien.
 5. Ik heb bezwaren tegen preventief disambigueren en zal dat, binnen de bovenstaande regels, ook actief tegengaan. Dat geldt ook voor schepen maar de realiteit is dat mij dat nu meer hoofdpijn op gaat leveren dan doorverwijspagina's. Gemeentelijke monumenten gaan op termijn wel aangepakt worden, tenzij ook daar gemeenschapsbreed een regel voor preventief disambigueren voor aangenomen gaat worden. (Nu is er alleen een klein clubje die wat afspraken heeft gemaakt.)
 6. Ik laat links na verplaatsingen altijd staan, aannemende dat dat behulpzaam is of kan zijn voor de lezer.

Ik hoop dat dit wat duidelijk maakt hoe ik de zaken aanpak.

The "old editors are leaving so let's get new editors" approach to editor retention has always baffled me. If the bucket is leaking, shouldn't we try to find out why it's leaking first? Simply pouring in more water without trying to locate and patch the leak just wastes water.Eerlijk gejat van en:User:BilCat


Inhoud

Sluiten van discussiesBewerken

Hoi The Banner,

Ik vind het nogal bevreemdend dat je mijn reactie op de opmerkingen van Happytravels hierboven zomaar weghaalt. Ik heb de afgelopen tijd gezien dat je op allerlei plaatsen discussies start over het gebruik van Wikidata op de Nederlandse Wikipedia. Het raakt op die manier hopeloos verspreid. Als er dan echter een inhoudelijke reactie komt op een paar gemaakte opmerkingen, dan haal je die weg. Ik ga mijn opmerkingen niet elders zetten, omdat het natuurlijk niet de bedoeling is om discussies nog verder te verspreiden.

Ik hoop niet dat dit de manier is waarop jij met discussies wilt omgaan, hiermee maak je jezelf niet bepaald geloofwaardiger in enige discussie.

Met vriendelijke groet, RonnieV (overleg) 26 jul 2019 12:56 (CEST)

In de vele Wikidata-discussies heb jij ook alle geloofwaardigheid verloren. Want hoeveel kritiek er ook komt, het ligt nooit aan RonnieV of RonnieBot. Het zou veel beter zijn wanneer jullie (jij, Edo, Ecritures) eens daadwerkelijk ingingen op de kritiek. Maar als jullie dat niet doen, hoef ik jullie ook geen forum te geven om jullie straatje schoon te vegen. En de discussie was feitelijk al afgelopen toen die door HappyTravels weer opgestart werd. Daar was ik al niet van gediend, maar vooruit. Toen de discussie ontspoorde, heb ik hem prompt gesloten. Dat je daar geen respect voor hebt, is jouw probleem. Ik beheer mijn overlegpagina op mijn manier en daarover hoef ik geen verantwoording af te leggen aan jou. The Banner Overleg 26 jul 2019 13:03 (CEST)
Excuses The Banner voor het per ongeluk door mij opstarten van de discussie, maar ik had je mededeling dat je de discussie had afgesloten niet gezien. Ik was te druk bezig om middenin enkele bwc's mijn tekst te plaatsen. Ik zal RonnieV op zijn OP antwoorden. mvg. HT (overleg) 26 jul 2019 17:45 (CEST)
Dat kon gebeuren maar Edo liet al heel snel de discussie ontsporen. En daarop heb ik de discussie gesloten. The Banner Overleg 26 jul 2019 17:54 (CEST)

Barromeus versus BorromeusBewerken

hallo, Gaat het niet om een typefout in Carolus Barromeuskerk ? De juiste schrijfwijze staat op dp Carolus Borromeuskerk. Beste groeten, Philemonbaucis (overleg) 2 aug 2019 20:08 (CEST)

Ik heb de artikelen niet geschreven, slechts de dp. De titels heb ik door knippen- en plakken overgenomen. Beide artikelen zijn geschreven door Reiziger82. Eventueel kunnen ze samengevoegd worden. The Banner Overleg 2 aug 2019 20:13 (CEST)

Beoordelingsnominatie van o.a. CamielBewerken

Een Wikipedia-gebruiker heeft één of meer artikelen die u hebt gestart of waar u aan hebt gewerkt genomineerd voor beoordeling. Dit betekent dat deze gebruiker het artikel op dit moment niet geschikt acht voor Wikipedia.

De genomineerde artikelen zijn:

De reden hiervoor staat op Wikipedia:Te beoordelen pagina's/Toegevoegd 20190802#Berwi en dat is ook de plek waar u kunt reageren op de nominatie. Wellicht hebt u er iets aan om de conventies door te lezen; daar kunt u zien hoe een artikel eruit hoort te zien. Zie ook Help:Waarom staat mijn artikel op de beoordelingslijst. Mocht het artikel na 2 weken als niet voldoende worden beoordeeld, dan zal het worden verwijderd.

N.B. dit is een automatisch bericht geplaatst door een bot. Ik heb niets met de nominatie te maken en kan er niets aan doen. Als u vragen hebt, kunt u die het beste stellen aan de gebruiker die het artikel genomineerd heeft. --Nlwikibots (overleg) 3 aug 2019 00:56 (CEST)

Nominatie SuitsupplyBewerken

Goedemorgen The Banner, zou je vandaag antwoord kunnen geven op mijn vraag? NB: Plaatsing van een artikel op de beoordelingslijst dient deugdelijk te worden onderbouwd. 'Reclame' is alleen een deugdelijke onderbouwing in echte nuweg-gevallen, voor een TBP-nominatie is inhoudelijkere argumentatie nodig.

Met vriendelijke groet, Encycloon (overleg) 3 aug 2019 10:25 (CEST)

Ik neem aan dat je een grapje maakt dat je de reclame niet ziet? The Banner Overleg 3 aug 2019 17:50 (CEST)
Geen idee of het reclame is - jij hebt het artikel genomineerd dus ik laat me graag door jou overtuigen. Of moet de afhandelend moderator straks als een soort 'halfgod' redenen gaan bedenken waarom jij het als reclame zag en of die redenen voldoende opgelost zijn (terwijl opknappers niet eens weten welke inhoudelijke bezwaren jij tegen het artikel hebt)?
Ik vroeg je de nominatie vandaag nader te onderbouwen; indien dit morgen niet gebeurd is zal ik een verzoek indienen om de nominatie door te strepen wegens strijdigheid met de wikiquette. Mvg, Encycloon (overleg) 3 aug 2019 20:37 (CEST) PS: Ook uit de wikiquette: het zomaar verwijderen van andermans bijdragen op een overlegpagina wordt niet op prijs gesteld.
"wordt niet op prijs gesteld", het mag dus wel. The Banner Overleg 3 aug 2019 20:44 (CEST)
Ah, vanwege "Laat dat dus liever achterwege" mag ik dus eigenlijk gewoon vrijuit ondertekende commentaren aanpassen? Uiteraard mag zoiets (berichten weghalen, maar ook commentaren nuttig bewerken) soms wel, maar je begrijpt hopelijk toch ook dat het de werksfeer niet ten goede komt als dit 'zomaar' gebeurt (gaat richting censuur). Om dan maar de vierde zuil aan te halen: Respecteer je mede-Wikipedianen [en hun inbreng] zelfs als je het niet met ze eens bent. (Iets wat op Wikipedia overigens wel vaker niet gebeurt, maar dat terzijde.) Encycloon (overleg)
Misschien moet je niet zo naar de letter werken. Verstorende berichten verwijderen mag gewoon. The Banner Overleg 3 aug 2019 21:27 (CEST)
Ik heb toch ook niet gezegd dat het nooit mag? Hier kan ik me, nu je het zegt, wel indenken dat je dit bericht als storend ervoer dus laten we dit verder maar laten rusten. Van een bewerkingsoorlog en daarna een lang potje nakaarten zal de encyclopedie doorgaans niet beter worden. Encycloon (overleg) 3 aug 2019 22:46 (CEST)

BlokkadeBewerken

Beste The Banner, een bewerkingsoorlog is op geen enkele manier de oplossing. Ongeacht de reden. Ik heb je voor een uur de bewerkingsrechten ontnomen. DutchTom (overleg) 3 aug 2019 18:12 (CEST)

Okay. Ik accepteer. The Banner Overleg 3 aug 2019 18:13 (CEST)
Prima dat je het accepteert, maar terecht is die niet. Iedere gebruiker heeft het recht om zijn eigen overlegpagina te beheren, ook om dingen te verwijderen die anderen liever niet verwijderd zien. Als er al geblokkeerd had moeten worden dan in dit geval niet The Banner. Peter b (overleg) 3 aug 2019 22:22 (CEST)

Gaarne je gebruikerspagina ontdoen van alle aantijgingen aan het adres van je collega'sBewerken

Collega, op je gebruikerspagina las ik: "Naar mijn mening is Wikipedia ten dode opgeschreven. De huidige zuurgraad is buitengewoon schadelijk, zowel voor wat betreft het verwelkomen van nieuwe medewerkers als voor de onderlinge verhoudingen.Ondanks alles, zijn moderatoren toch nog vaak halfgoden die niet of nauwelijks af te zetten zijn bij wangedrag of ondermaats functioneren.
Ik ben niet van plan aan dat langdurige ziekbed mee te werken of op enigerlei wijze medeverantwoordelijk te zijn voor de ondergang.
Dat wil niet zeggen dat ik weg blijf, ten bate van de buitenwereld zal ik mijn best blijven doen Wikipedia inhoudelijk te verbeteren. En mijn ongezouten kritiek en ongewenste meningen zal ik ook blijven spuien, ook al wil menig moderator en "ouwe happer" niet met de waarheid geconfronteerd worden."

 • Op een gebruikerspagina kun je je voorstellen. De pagina is niet bedoeld voor het spuien van kritiek.
 • Voor ongezouten kritiek is op een samenwerkingsproject als Wikipedia géén plaats.
 • Voor ongewenste meningen is op een samenwerkingsproject als Wikipedia géén plaats.
 • Je stelt "ook al wil menig moderator en "ouwe happer" niet met de waarheid geconfronteerd worden". Voor zo'n boude bewering is je gebruikerspagina niet bedoeld. Feitelijk beschuldig je de moderatoren en 'oude happers' er van niet met de waarheid geconfronteerd te willen worden. De personen die je aanvalt kunnen zich niet verdedigen want ze worden geacht je gebruikerspagina niet te bewerken. Alleen al om die reden dien je je aantijgingen achterwege te laten. Je voert bovendien geen enkel bewijs voor je beschuldiging aan. Dan moet je die terugnemen.
 • Tot slot vraag ik me af wie jij nu helemaal bent om op hoge toon over 'de huidige zuurgraad' te beginnen, terwijl je nota bene op je gebruikerspagina zelf hevig aan die zuurgraad bijdraagt.

Wil je dus maar zo goed zijn je gebruikerspagina te ontdoen van alle aantijgingen aan het adres van je collega's.
Vriendelijk dank alvast voor je begrip en collegiale medewerking. Muijz (overleg) 3 aug 2019 20:19 (CEST)

Beste Muijz, dat is vooral jouw mening die ik niet onderschrijf. De inhoud van mijn GP gaat gewoon over Wikipedia. Als mensen zich persoonlijk aangesproken voelen kunnen ze dat op m´n OP kenbaar maken. En dat heeft de afgelopen zeven jaar niemand gedaan. The Banner Overleg 3 aug 2019 20:53 (CEST)
Collega, je zegt het treffend: "De inhoud van mijn GP gaat gewoon over Wikipedia."
Daar is je gebruikerspagina niet voor bedoeld. Wat is wel de bedoeling? Dat je gebruikerspagina over jezelf gaat.
Ik citeer: "Wikipedia is een internetencyclopedie, maar omdat de "redactieleden" niet samen in een kantoor zitten maar over de hele wereld verspreid zijn, is het handig dat ze een kleine ruimte hebben waar ze zichzelf kunnen presenteren. Anderen kunnen dan zien wat bijvoorbeeld de interesses van iemand zijn. Daarvoor is de gebruikerspagina bedacht."
Duidelijk zo?
Muijz (overleg) 3 aug 2019 21:35 (CEST)
P.S. Je stelt dat de afgelopen zeven jaar niemand op je overlegpagina kenbaar heeft gemaakt zich persoonlijk aangesproken te voelen. Ik heb geen tijd om dat allemaal na te kijken, dus ik geef je het voordeel van de twijfel.
Maar zou een en ander misschien ook iets te maken kunnen hebben met je soms ietwat onbesuisde wijze van communiceren - die je zo treffend demonstreert op je gebruikerspagina?
Mijn beste, de door jou bestreden tekst begint met de woorden "Naar mijn mening" en geeft dus mijn mening weer. Als mijn mening niet over mijzelf gaat, wat dan wel? The Banner Overleg 3 aug 2019 21:37 (CEST)
Ik ben jou beste niet; ik ben een collega. Het is hier niet relevant of je mening wel of niet over jezelf gaat. Op je gebruikerspagina kun je plaatsen, ik citeer: "alles wat bijdraagt tot een goede verstandhouding tussen iedereen die meewerkt aan deze webencyclopedie." Daar is op jouw gebruikerspagina geen sprake van, je gaat daar tekeer over het project en tegen je collega's.
Meerdere collega's hebben bezwaar tegen je getier. Daarom nogmaals mijn verzoek om dat weg te halen. Zet er gewoon een stukje neer over jezelf, je hobbies etc. Dat is toch niet zo moeilijk? Muijz (overleg) 14 aug 2019 21:19 (CEST)
Beste Muijz, dat is vooral jouw persoonlijke mening. En een mening die ik niet onderschrijf. De inhoud van mijn GP gaat gewoon over Wikipedia, inclusief de nodige kritiek. Als mensen zich persoonlijk aangesproken voelen kunnen ze dat op mijn OP kenbaar maken. En dat heeft de afgelopen zeven jaar niemand gedaan. Op "verzoek" van Encycloon heb ik de tekst wat aangepast naar zijn smaak. En dat is afdoende naar mijn mening. The Banner Overleg 14 aug 2019 21:27 (CEST)
Dan bij dezen: met 'menig moderator' voel ik me inderdaad aangesproken. Dat gebruikers en moderatoren het soms niet eens zijn met de waarheid zoals jij die ziet lijkt me iets anders dan dat ze niet met 'de' waarheid geconfronteerd willen worden. Andere gebruikers - wie dan ook - 'ouwe happers' noemen is naar mijn bescheiden mening ook geen manier om schadelijke zuurgraad voor onderlinge verhoudingen te verlagen. Mvg, Encycloon (overleg) 3 aug 2019 21:51 (CEST)
Laat ik dan de kanttekening plaatsen dat het er al stond vér voordat jij moderator werd Encycloon. :) DutchTom (overleg) 3 aug 2019 21:56 (CEST)
Om dan maar de vierde zuil aan te halen: Respecteer je mede-Wikipedianen [en hun inbreng] zelfs als je het niet met ze eens bent. In dit geval gaat het om het respecteren van mijn mening. Zie ook deze pagina. Maak je geen zorgen, jij valt echt niet onder de "ouwe hap". The Banner Overleg 3 aug 2019 21:58 (CEST)
Ik heb "ouwe happer" vervangen door "lid van de oude garde". Ik hoop dat je daar minder bezwaar tegen hebt. The Banner Overleg 3 aug 2019 22:23 (CEST)
In dit geval komt uit de vierde zuil ook Blijf beleefd. Doe geen persoonlijke aanvallen of generalisaties om de hoek kijken. Ik respecteer dat je vindt dat 'jouw waarheid' door sommigen genegeerd wordt, maar het lijkt me niet beleefd om dat op deze manier als beschuldiging aan het adres van 'menig moderator' te uiten. Daar bestaat trouwens ook een aanbeveling over uit de wikiquette (er is een grens aan vrijheid van meningsuiting).
Tegen 'oude garde' heb ik inderdaad iets minder bezwaar. Encycloon (overleg) 3 aug 2019 22:29 (CEST)
En voel je niet aangesproken omdat niemand tot nu toe zich aangesproken voelde. The Banner Overleg 3 aug 2019 22:32 (CEST)

ReclameBewerken

mag van jou niet alleen weer wel als het bebrond is? Peter b (overleg) 4 aug 2019 10:31 (CEST)

Het was geen marketing geneuzel, zoals jij beweerde. The Banner Overleg 4 aug 2019 10:45 (CEST)
Als schrijver van dat tekstgedeelte zou ik heel graag (hier) horen waarom dit stukje informatie niet encyclopedisch zou zijn. Encycloon (overleg) 4 aug 2019 10:49 (CEST)

Links verbeteren (?) met reFillBewerken

Collega, je hebt hier tien referenties gewijzigd, onder vermelding van 10 verwijzing(en) aangevuld met reFill (). (Dat schijnt een of ander tooltje in PHP te zijn.)
Door deze actie wordt nu gelinkt naar de voorpagina van de kranten waar de artikelen in voorkwamen. Dat is niet zo handig. En mededelingen als via=Koninklijke Bibliotheek C 199 of via=Groninger archieven 649-1342 kan ik niet volgen. De krantenartikelen komen toch uit de database van Delpher? (Eventueel kan dat toegevoegd, maar veel relevanter lijkt het mij om de krant te vermelden waaruit het artikel afkomstig is.)
Verder leidt je actie ertoe dat de datum van het artikel tussen haakjes wordt gezet. Dat lijkt me ongewenst, want inconsequent.
Tot slot voegt je actie nog achter elke referentie de mededeling Geraadpleegd op 8 januari 2019. toe. Dat lijkt me niet nodig; de krantenartikelen uit Delpher zijn in principe statisch. Wanneer jij die hebt geraadpleegd doet m.i. niet ter zake - zo je dat überhaupt al hebt gedaan. (Ik ken de werking van het tooltje niet.)

Hierbij vroeg ik me nog af: heb je dat tooltje éénmalig gebruikt, of staan nu op veel meer pagina's de links verkeerd?
Misschien moet er ook een verbod komen op gebruik van het tooltje in kwestie - tenminste voor het verbeteren van links naar krantenartikelen uit Delpher?

Muijz (overleg) 14 aug 2019 21:37 (CEST)

Wel ja, gelijk maar een verbod. Vlieg je niet een tikje uit de bocht nu? Het is geen "tooltje" maar een hulpprogramma van WMFLabs: reFill Expand bare references with ease. The Banner Overleg 14 aug 2019 21:41 (CEST)
Nou, een hulpprogramma dan. Ook best. Het is blijkbaar uit de bocht gevlogen. Als dat éénmalig is moet de rommel even worden opgeruimd. Is het inherent aan het tooltje hulpprogramma, dan opper ik om het gebruik te verbieden ja. Want het middel lijkt dan erger dan de kwaal.
Graag nog even antwoord op mijn vraag of je het éénmalig hebt gebruikt, of op meerdere pagina's. (Is het laatste het geval, dan hoor ik graag of daar ook de links zijn "verherbeterd".) En graag even ingaan op mijn opmerking dat via=Koninklijke Bibliotheek C 199 of via=Groninger archieven 649-1342 mij irrelant toeschijnt, en dat we beter de krant kunnen vermelden waaruit het artikel afkomstig is. Dank. Muijz (overleg) 14 aug 2019 21:47 (CEST)
Kan het een tandje minder agressief?
Ten positieve: jij wees mij op een euvel dat mij nog niet eerder is opgevallen en ik ben nu bezig de zaken te herstellen. The Banner Overleg 14 aug 2019 21:52 (CEST)
Ik heb even gekeken naar dat "Groninger archieven 649-1342". Misschien minder mooi maar wel relevant, aangezien het precies aangeeft in welk archief bij de Groninger Archieven het te vinden is. En wat betreft het gebruik: het is een veelgebruikt hulprogramma. Ik weet dat ook Natuur12 het gebruikt. The Banner Overleg 14 aug 2019 22:04 (CEST)
Ik zag dat je op Godert van Colmjon een aantal links hebt gewijzigd. Maar er staat nu nog steeds niet uit welke krant zo'n artikel afkomstig is. En de datum staat nog steeds tussen haalkjes. En waarom moet de lezer weten op welke datum jij een statisch krantenartikel hebt geraadpleegd?
We verwijzen de lezer naar een krantenartikel bij Delpher. Het lijkt me irrelevant om te vermelden waar Delpher zo'n krant vandaan heeft (blijkbaar "Koninklijke Bibliotheek C 199 " of "Groninger archieven 649-1342"); voor de lezer is het veel belangrijker om te vermelden uit welke krant het artikel afkomstig is.
Mijn welgemeende excuses voor het feit dat mijn bezonnen wijze van communiceren agressief op je over komt.
Muijz (overleg) 14 aug 2019 22:13 (CEST)
P.S. De maker van het hulpprogramma schrijft: "The templates created automatically by the tool need to be reviewed to ensure that they are accurate, as they are often not. (cursivering van mij)
(Hij noemt het overigens een tool.) Muijz (overleg) 14 aug 2019 22:16 (CEST)
Voel je vrij om alles aan te passen. Gezien jouw agressieve toon van overleg heb ik daar nu helemaal geen zin meer in. Slaap lekker. The Banner Overleg 14 aug 2019 22:21 (CEST)

Ik zie de agressie niet zo, de vraag om enige uitleg is echter wel terecht. -B kimmel (overleg) 14 aug 2019 23:33 (CEST)

Hij heeft geen idee wat dit hulpprogramma is noch weet hij hoe het werkt. Maar hij begint wel gelijk met Misschien moet er ook een verbod komen op gebruik van het tooltje in kwestie - tenminste voor het verbeteren van links naar krantenartikelen uit Delpher? dat is niet bepaalt de toon die hoort bij normaal overleg. The Banner Overleg 15 aug 2019 05:49 (CEST)
Correct, ik weet niet hoe het werkt. Maar ik zag hoe gebruik ervan leidde tot ongewenste resultaten - het wijzigen van correcte links naar Delpherpagina's in incorrecte links naar Delpherpagina's. Dus opperde ik dat gebruik ervan - tenminste voor het linken naar Delpher-pagina's - misschien maar moest worden verboden. Dat is iets heel anders dan beweren "Wel ja, gelijk maar een verbod."
Ik zie dat mijn vragen eigenlijk allemaal onbeantwoord zijn gebleven; zou je die alsnog willen beantwoorden collega.
En nee, ik ga niet jouw rommel opruimen. Jij hebt een tooltje gebruikt waarover de maker opmerkt: "The templates created automatically by the tool need to be reviewed to ensure that they are accurate, as they are often not. (cursivering van mij)
Uit het geknoei op Godert van Colmjon, en je opmerking "jij wees mij op een euvel dat mij nog niet eerder is opgevallen" maak ik op dat je blijkbaar niets hebt nagekeken. Dan ben je zelf verantwoordelijk en moet je dus je eigen rommel opruimen.
Vriendelijk dank alvast voor je bezonnen reactie en collegiale medewerking. Muijz (overleg) 16 aug 2019 12:01 (CEST)
Als je uit was gegaan van AGF dan had je "het was mij niet opgevallen" ook opgevat als "het was mij niet opgevallen". Maar zo lang jij niet uit gaat van AGF, voel ik er helemaal niets voor jouw vragen te beantwoorden of enige andere tegemoetkoming te doen. Ik heb de fouten waar je mij op wees gerepareerd. Daar moet je het mee doen. Discussie gesloten. The Banner Overleg 16 aug 2019 23:17 (CEST)
Terugkeren naar de gebruikerspagina van "The Banner".