Lijst van rijksmonumenten in Waadhoeke

Wikimedia-lijst
Commons heeft media­bestanden in de categorie Rijksmonumenten in Waadhoeke.

De gemeente Waadhoeke telt 510 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister. Hieronder een overzicht. Bij de meerderheid van de monumenten (414 van de 510) moet doorgeklikt worden naar aparte lijsten. Dit betreft plaatsen met acht of meer monumenten. De overige 96 monumenten zijn te vinden in onderstaande kaart en tabellen.

Kaart
Klik om beeldvullend te maken en te zoomen.

    Monument, met link naar het artikel, als dat er is.

28 Plaats met 8 of meer monumenten, met link naar de eigen lijst.
 F  = Franeker (178 monumenten)
Waadhoeke
8 of meer monumenten
AchlumLijst
DongjumLijst
DronrijpLijst
FirdgumLijst
FranekerLijst
MarssumLijst
MenaldumLijst
MinnertsgaLijst
PietersbierumLijst
SexbierumLijst
Sint AnnaparochieLijst
Sint JacobiparochieLijst
TzumLijst
TzummarumLijst
VrouwenparochieLijst

De plaats Achlum telt 29 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister. Zie Lijst van rijksmonumenten in Achlum voor een overzicht.

De plaats Baijum telt 2 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister.

Beetgum

bewerken

De plaats Beetgum telt 7 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister.

Beetgumermolen

bewerken

De plaats Beetgumermolen telt 2 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister.

Berlikum

bewerken

De plaats Berlikum telt 8 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister.

Blessum

bewerken

De plaats Blessum telt vijf inschrijvingen in het rijksmonumentenregister.

De plaats Boer telt 2 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister.

De plaats Boksum telt 7 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister.

De plaats Deinum telt 2 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister.

Dongjum

bewerken

De plaats Dongjum (Doanjum) telt 8 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister. Zie Lijst van rijksmonumenten in Dongjum voor een overzicht.

Dronrijp

bewerken

De plaats Dronrijp telt 41 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister. Zie Lijst van rijksmonumenten in Dronrijp voor een overzicht.

Engelum

bewerken

De plaats Engelum telt 2 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister.

Firdgum

bewerken

De plaats Firdgum (Furdgum) telt 8 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister. Zie Lijst van rijksmonumenten in Firdgum voor een overzicht.

Franeker

bewerken

De plaats Franeker (Frjentsjer) telt 178 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister. Zie Lijst van rijksmonumenten in Franeker voor een overzicht.

Herbaijum

bewerken

De plaats Herbaijum (Hjerbeam) telt 3 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister.

De plaats Hitzum (Hitsum) telt 3 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister.

Marssum

bewerken

De plaats Marssum telt 11 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister. Zie Lijst van rijksmonumenten in Marssum voor een overzicht.

Menaldum

bewerken

De plaats Menaldum telt 23 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister. Zie Lijst van rijksmonumenten in Menaldum voor een overzicht.

Minnertsga

bewerken

De plaats Minnertsga (Bildts: Minnertska, Fries: Minnertsgea) telt 13 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister. Zie Lijst van rijksmonumenten in Minnertsga voor een overzicht.

Oosterbierum

bewerken

De plaats Oosterbierum (Easterbierrum) telt 6 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister.

Oudebildtzijl

bewerken

De plaats Oudebildtzijl (Bildts: Ouwe-Syl, Fries: Aldebiltsyl) telt 4 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister.

De plaats Peins telt 6 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister.

Pietersbierum

bewerken

De plaats Pietersbierum (Pitersbierrum) telt 8 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister. Zie Lijst van rijksmonumenten in Pietersbierum voor een overzicht.

De plaats Ried (Rie) telt 6 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister.

Schalsum

bewerken

De plaats Schalsum (Skalsum) telt 2 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister.

Schingen

bewerken

De plaats Schingen telt 3 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister.

Sexbierum

bewerken

De plaats Sexbierum (Seisbierrum) telt 21 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister. Zie Lijst van rijksmonumenten in Sexbierum voor een overzicht.

Spannum

bewerken

De plaats Spannum telt 4 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister.

Sint Annaparochie

bewerken

De plaats Sint Annaparochie (Bildts, Fries: Sint Anne) telt 16 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister. Zie Lijst van rijksmonumenten in Sint Annaparochie voor een overzicht.

Sint Jacobiparochie

bewerken

De plaats Sint Jacobiparochie (Bildts, Fries: Sint Jabik) telt 14 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister. Zie Lijst van rijksmonumenten in Sint Jacobiparochie voor een overzicht.

Slappeterp

bewerken

De plaats Slappeterp telt 4 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister.

De plaats Tzum (Tsjom) telt 10 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister. Zie Lijst van rijksmonumenten in Tzum voor een overzicht.

Tzummarum

bewerken

De plaats Tzummarum (Tsjummearum) telt 24 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister. Zie Lijst van rijksmonumenten in Tzummarum voor een overzicht.

Vrouwenparochie

bewerken

De plaats Vrouwenparochie (Bildts: Froubuurt, Fries: Froubuorren) telt 9 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister. Zie Lijst van rijksmonumenten in Vrouwenparochie voor een overzicht.

Welsrijp

bewerken

De plaats Welsrijp telt 5 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister.

Westhoek

bewerken

De plaats Westhoek telt 4 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister.

De plaats Wier telt 4 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister.

De plaats Winsum telt 3 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister.

De plaats Zweins (Sweins) telt 2 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister.