Hoofdmenu openen

Beknopte biografieBewerken

Ane Nauta was de zoon van architect-aannemer Wybe Thomas Nauta en Trijntje Sytses Douma. In 1905 was hij als opzichter betrokken bij de bouw van de gereformeerde Zonnebrinkkerk te Winterswijk, ontworpen door Tjeerd Kuipers, wiens rationalistische stijl van grote invloed zou worden in Nauta's eigen werk. Hij ontwierp vooral gereformeerde kerken in Friesland. Tot 1920 was hij gemeentearchitect van Westdongeradeel. Hij was lid van de Bond van Nederlandse Architecten (BNA).

Werken (selectie)Bewerken

Jaar Plaats Werk Bijzonderheden Afbeelding
1911 IJlst Stadslaankerk (Gereformeerd) Orgel is rijksmonument  
1913 Aalten Oosterkerk (Gereformeerd)  
1915 Lollum Gereformeerde kerk  
1918 Raard Marthakerk (Gereformeerd)  
1921 Heerenveen Kruiskerk (Gereformeerd)  
1921 Joure Gereformeerde kerk Gesloopt in 1984
1921 Ternaard Gereformeerde kerk
1922 Wouterswoude Gereformeerde kerk  
1922 Hijlaard Chr. School en meestershuis De lagere school is gesloopt in de jaren 70 maar het schoolmeester huis staat er nog steeds  
1923 Marrum Gereformeerde kerk Gesloopt
1924 Tzummarum Gereformeerde kerk
1925 Beetgumermolen Gereformeerde kerk Rijksmonument  
1925 Dokkum Noorderkerk (Gereformeerd) Gesloopt
1925 Wirdum Unitaskerk (Gereformeerd)
1925 Wolvega Ichtuskerk (Gereformeerd)
1925 Kollumerzwaag Gereformeerde kerk De kerk is in 2008 gerenoveerd. Het orgel dateert uit 1980.[1]  
1926 Dokkum Oosterkerk (Gereformeerd) Verbouwing
1926 Nes (Noardeast-Fryslân) Gereformeerde kerk  
1926 Sint Annaparochie Gereformeerde kerk Gideon  
1927 Lioessens Gereformeerde kerk  
1928 Sexbierum Gereformeerde kerk  
1929 Bolsward Gasthuiskerk (Gereformeerd)  

Zie ookBewerken