Lijst van brutoformules C15

Wikimedia-lijst

Dit lemma is een onderdeel van de lijst van brutoformules met vijftien koolstofatomen.

Navigatie Brutoformules

C15Bewerken

C15H0 - C15H11Bewerken

Brutoformule Naam
  Sisapronil
  Quinoxyfen
  Coumestaan
  Coumestrol
~ als coumestaan
  Triflumuron
  Clonazepam
  Lorazepam
  Bisfenol AF
~ IUPAC: 4-[1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-(4-hydroxyfenyl)propan-2-yl]fenol
~ Ook wel 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2,2-bis(4-hydroxyfenyl)propaan
  Levothyroxine
  Methyleendifenyldi-isocyanaat
~ Ook wel: MDI
  Difenylcyclopropenon
~ Medische benaming: Difensiprone
  Isoflavine
  Genisteïne
  Luteoline
  Quercetine
  Chloorfenapyr
  Haloxyfop-P
~ Ook wel: haloxyfop-R
  Oxyfluorfen
  Oxazepam
  Thyroxine
~ Ook wel: T4; levothyroxine
  Terpyridine
  Cyanidine

C15H12 - C15H17Bewerken

Brutoformule Naam
  Broomfenac
  Tetrabroombisfenol A
  Carprofen
  Transfluthrin
  Tri-joodthyronine
  Levothyroxine
~ Handelsvorm van Thyroxine
~ Formule:  
  Carbamazepine
  Fenytoïne
  Oxcarbazepine
  Chalcon
  Naringenine
  Piroxicam
  Dihydrochalcon
  Floretine
  Triflumizool
  Flurprimidol
  Bisfenol A
  Epicatechine
  Epigallocatechine
  Myclobutanil
  Vetivazuleen
  Propiconazool

C15H18 - C15H23Bewerken

Brutoformule Naam
  Oxadiazon
  N-isopropyl-N'-fenyl-1,4-fenyleendiamine
~ Ook wel: IPPD
  Binapacryl
  Santonine
  Macrogol
  Hexylcinnamaldehyde
~ IUPAC: (2E)-2-benzylideenoctanal
~ Ook wel: hexyl cinnamal, 2-hexyl-3-fenyl-2-propenal, 2-(fenylmethyleen)octanal, (alfa-)hexylcinnamaldehyde, hexylkaneelaldehyde
  Metalaxyl
  Nootkaton
  2-Ethylhexylsalicylaat
~ ook: octylsalicylaat, octisalaat
  Artemisinine
  Octylgallaat
  Prolintaan

C15H24 - C15HveelBewerken

Brutoformule Naam
  Bèta-caryofylleen
  Humuleen
  α-santalol
  β-santalol
  Doripenem
  Butylhydroxytolueen
  Nonylfenol
  2,4,5-tri-isopropylfenol
  2,4,6-tri-isopropylfenol
  Vetiverol
  Sparteïne
  Bisabolol
  Titaniumphenyl-tri(isopropoxide)
  Natriummethylmyristaatsulfonaat
  Methylmyristaatsulfonzuur
  Dodine