Kanton Aarschot

kieskanton en gerechtelijk kanton in België

Kanton Aarschot is een kanton in de Belgische provincie Vlaams-Brabant en het arrondissement Leuven. Het is de bestuurslaag boven die van de desbetreffende gemeenten, tevens is het een gerechtelijk niveau waarbinnen een vredegerecht georganiseerd wordt dat bevoegd is voor de deelnemende gemeenten. Beide types kanton beslaan niet noodzakelijk hetzelfde territorium.

Gerechtelijk kanton AarschotBewerken

Aarschot is een gerechtelijk kanton met zetel in Aarschot dat een vredegerecht inricht en gelegen is in het gerechtelijk arrondissement Leuven.[1]

Dit gerechtelijk kanton is bevoegd voor de gemeenten Begijnendijk, Holsbeek, Tielt-Winge en de stad Aarschot.

De vrederechter is bevoegd bij voogdij, bewindvoering, mede-eigendommen, appartementseigendom, burenhinder en huurzaken.

Kieskanton AarschotBewerken

Het kieskanton Aarschot ligt in het provinciedistrict Diest, het kiesarrondissement Leuven en de kieskring Vlaams-Brabant. Het omvat de gemeenten Begijnendijk, Tielt-Winge en de stad Aarschot en bestaat uit 19 stembureaus.[2]

StructuurBewerken

Aarschot Supranationaal Nationaal Gemeenschap Gewest Provincie Arrondissement Provinciedistrict Kanton Gemeente District
Administratief Niveau   Europese Unie   België   Vlaanderen   Vlaams-Brabant Leuven   Begijnendijk
  Aarschot
  Tielt-Winge
-
Bestuur Europese Commissie Belgische regering Vlaamse regering Deputatie Gemeentebestuur Districtscollege
Raad Europees Parlement Kamer van
volksvertegenwoordigers
Vlaams Parlement Provincieraad Gemeenteraad Districtsraad
Kiesomschrijving Nederlands Kiescollege Kieskring Vlaams-Brabant Leuven Diest Aarschot Begijnendijk, Aarschot
en Tielt-Winge
-
Verkiezing Europese Federale Vlaamse Provincieraads- Gemeenteraads- Districtsraads-
  Zie ook: provinciedistrict Diest voor verkiezingsuitslagen provincieraadsverkiezingen