Isotopen van cesium

Het chemisch element cesium (Cs), met een atoommassa van 132,9054519(2) u, bezit 1 stabiele isotoop: 133Cs, die theoretisch gezien in staat tot spontane splijting. Het is tevens de enige in de natuur voorkomende isotoop van dit element, waardoor het valt onder de mononuclidische elementen. De 38 radio-isotopen zijn onstabiel en hebben een relatief korte halveringstijd (de meeste minder dan een seconde).

De kortstlevende isotoop van cesium is 113Cs, met een halfwaardetijd van ongeveer 16,7 microseconden. De langstlevende is 135Cs, met een halfwaardetijd van 2,3 miljoen jaar.

Cesium-133Bewerken

Cesium-133 is de enige in de natuur voorkomende isotoop van cesium en behoort daardoor, net zoals onder meer beryllium, fluor, arseen en yttrium, tot de mononuclidische elementen. Het nuclide wordt ook gevormd door kernsplijting in kernreactoren. Cesium-133 wordt gebruikt om de seconde te definiëren. Een seconde duurt namelijk even lang als 9 192 631 770 perioden van de straling die correspondeert met de overgang tussen de twee hyperfijn-energieniveaus van de grondtoestand van een 133Cs-atoom in rust bij een temperatuur van 0 K.[1]

OverzichtBewerken

Nuclide Z (p) N (n) Isotopische massa (u) Halveringstijd Radioactief verval VP Kernspin Isotopische verhouding
(molfractie)
Natuurlijk voorkomen
(molfractie)
Excitatie-energie
112Cs 55 57 111,95030(33) 500(100) µs p 111Xe 1+
α 108I
113Cs 55 58 112,94449(11) 16,7(7) µs p (99,97%) 112Xe 5/2+
β+ (0,03%) 113Xe
114Cs 55 59 113,94145(33) 0,57(2) s β+ (91,09%) 114Xe (1+)
β+, p (8,69%) 113I
β+, α (0,19%) 110Te
α (0,018%) 110I
115Cs 55 60 114,93591(32) 1,4(8) s β+ (99,93%) 115Xe 9/2+
β+, p (0,07%) 114I
116Cs 55 61 115,93337(11) 0,70(4) s β+ (99,67%) 116Xe (1+)
β+, p (0,279%) 115I
β+, α (0,049%) 112Te
116mCs 100(60) keV 3,85(13) s β+ (99,48%) 116Xe 4+, 5, 6
β+, p (0,51%) 115I
β+, α (0,008%) 112Te
117Cs 55 62 116,92867(7) 8,4(6) s β+ 117Xe (9/2+)
117mCs 150(80) keV 6,5(4) s β+ 117Xe 3/2+
118Cs 55 63 117,926559(14) 14(2) s β+ (99,95%) 118Xe 2
β+, p (0,042%) 117I
β+, α (0,0024%) 114Te
118mCs 100(60) keV 17(3) s β+ (99,95%) 118Xe (7)
β+, p (0,042%) 117I
β+, α (0,0024%) 114Te
119Cs 55 64 118,922377(15) 43,0(2) s β+ 119Xe 9/2+
β+, α (2 × 10−6%) 115Te
119mCs 50(30) keV 30,4(1) s β+ 119Xe 3/2(+)
120Cs 55 65 119,920677(11) 61,2(18) s β+ 120Xe 2
β+, α (2 × 10−5%) 116Te
β+, p (7 × 10−6%) 118I
120mCs 100(60) keV 57(6) s β+ 120Xe (7)
β+, α (2 × 10−5%) 116Te
β+, p (7 × 10−6%) 118I
121Cs 55 66 120,917229(15) 155(4) s β+ 121Xe 3/2+
121mCs 68,5(3) keV 122(3) s β+ (83%) 121Xe 9/2+
IT (17%) 121Cs
122Cs 55 67 121,91611(3) 21,18(19) s β+ 122Xe 1+
β+, α (2 × 10−7%) 118Te
122m1Cs 45,8 keV > 1 µs 3+
122m2Cs 140(30) keV 3,70(11) min β+ 122Xe 8
122m3Cs 127,0(5) keV 360(20) ms 5
123Cs 55 68 122,912996(13) 5,88(3) min β+ 123Xe 1/2+
123m1Cs 156,27(5) keV 1,64(12) s IT 123Cs 11/2
123m2Cs 231,63+X keV 114(5) ns (9/2+)
124Cs 55 69 123,912258(9) 30,9(4) s β+ 124Xe 1+
124mCs 462,55(17) keV 6,3(2) s IT 124Cs 7+
125Cs 55 70 124,909728(8) 46,7(1) min β+ 125Xe 1/2+
125mCs 266,6(11) keV 900(30) ms (11/2)
126Cs 55 71 125,909452(13) 1,64(2) min β+ 126Xe 1+
126m1Cs 273,0(7) keV > 1 µs
126m2Cs 596,1(11) keV 171(14) µs
127Cs 55 72 126,907418(6) 6,25(10) uur β+ 127Xe 1/2+
127mCs 452,23(21) keV 55(3) µs 11/2
128Cs 55 73 127,907749(6) 3,640(14) min β+ 128Xe 1+
129Cs 55 74 128,906064(5) 32,06(6) uur β+ 129Xe 1/2+
130Cs 55 75 129,906709(9) 29,21(4) min β+ (98,4%) 130Xe 1+
β (1,6%) 130Ba
130mCs 163,25(11) keV 3,46(6) min IT (99,83%) 130Cs 5
β+ (0,16%) 130Xe
131Cs 55 76 130,905464(5) 9,689(16) dagen EV 131Xe 5/2+
132Cs 55 77 131,9064343(20) 6,480(6) dagen β+ (98,13%) 132Xe 2+
β (1,87%) 132Ba
133Cs 55 78 132,905451933(24) stabiel 7/2+ 1,0000
134Cs 55 79 133,906718475(28) 2,0652(4) jaar β 134Ba 4+
EV (3 × 10−4%) 134Xe
134mCs 138,7441(26) keV 2,912(2) uur IT 134Cs 8
135Cs 55 80 134,9059770(11) 2,3(3) × 106 jaar β 135Ba 7/2+
135mCs 1632,9(15) keV 53(2) min IT 135Cs 19/2
136Cs 55 81 135,9073116(20) 13,16(3) dagen β 136Ba 5+
136mCs 518(5) keV 19(2) s β 136Ba 8
IT 136Cs
137Cs 55 82 136,9070895(5) 30,1671(13) jaar β (95%) 137mBa 7/2+
β (5%) 137Ba
138Cs 55 83 137,911017(10) 33,41(18) min β 138Ba 3
138mCs 79,9(3) keV 2,91(8) min IT (81%) 138Cs 6
β (19%) 138Ba
139Cs 55 84 138,913364(3) 9,27(5) min β 139Ba 7/2+
140Cs 55 85 139,917282(9) 63,7(3) s β 140Ba 1
141Cs 55 86 140,920046(11) 24,84(16) s β (99,96%) 141Ba 7/2+
β, n (0,0349%) 140Ba
142Cs 55 87 141,924299(11) 1,689(11) s β (99,9%) 142Ba 0
β, n (0,091%) 141Ba
143Cs 55 88 142,927352(25) 1,791(7) s β (98,38%) 143Ba 3/2+
β, n (1,62%) 142Ba
144Cs 55 89 143,932077(28) 994(4) ms β (96,8%) 144Ba 1
β, n (3,2%) 143Ba
144mCs 300(200) keV < 1 s β 144Ba (> 3)
IT 144Cs
145Cs 55 90 144,935526(12) 582(6) ms β (85,7%) 145Ba 3/2+
β, n (14,3%) 144Ba
146Cs 55 91 145,94029(8) 0,321(2) s β (85,8%) 146Ba 1
β, n (14,2%) 145Ba
147Cs 55 92 146,94416(6) 0,235(3) s β (71,5%) 147Ba (3/2+)
β, n (28,49%) 147Ba
148Cs 55 93 147,94922(62) 146(6) ms β (74,9%) 148Ba
β, n (25,1%) 147Ba
149Cs 55 94 148,95293(21) 150 ms β 149Ba 3/2+
β, n 148Ba
150Cs 55 95 149,95817(32) 100 ms β 150Ba
β, n 149Ba
151Cs 55 96 150,96219(54) 60 ms β 151Ba 3/2+
β, n 150Ba

Overzicht van isotopen per elementBewerken

1 18
1 H 2 Periodiek systeem 13 14 15 16 17 He
2 Li Be De links verwijzen naar isotopen per element B C N O F Ne
3 Na Mg 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Al Si P S Cl Ar
4 K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr
5 Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe
6 Cs Ba Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn
7 Fr Ra ↓↓ Rf Db Sg Bh Hs Mt Ds Rg Cn Nh Fl Mc Lv Ts Og
 
Lanthaniden La Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu
Actiniden Ac Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr