Xenon-134

Xenon-134 of 134Xe is een stabiele isotoop van xenon, een edelgas. Het is een van de acht stabiele isotopen van het element, naast xenon-124, xenon-126, xenon-128, xenon-129, xenon-130, xenon-131 en xenon-132. Daarnaast komt ook een langlevende radio-isotoop voor, namelijk xenon-136. De abundantie op Aarde bedraagt 10,44%.

Xenon-134
Algemeen
Element xenon (Xe)
Nuclide 134Xe
Aantal protonen 54
Aantal neutronen 80
Nuclidische gegevens
Nuclidenmassa 133,905394464 u
Spin 0+
Bindingsenergie 8,413689 MeV
Massaoverschot −88,12449 MeV
Isotopen van xenon
Portaal  Portaalicoon   Scheikunde
Natuurkunde

Xenon-134 ontstaat onder meer bij het radioactief verval van jodium-134 en cesium-134.

De isotoop wordt ervan verdacht via een dubbel bètaverval te vervallen tot de stabiele isotoop barium-134.[1]

Xenon-134 bezit echter een halfwaardetijd die vele malen groter is dan de leeftijd van het universum en kan dus de facto als stabiel beschouwd worden.