Isotopen van niobium

Het chemisch element niobium (Nb), met een atoommassa van 92,90638(2) u, bezit 1 stabiele isotoop: 93Nb. De overige 31 radio-isotopen zijn onstabiel en hebben een relatief korte halveringstijd (de meeste minder dan een seconde).

De kortstlevende isotoop van niobium is 81Nb, met een halfwaardetijd van minder dan 44 nanoseconden. De langstlevende is 92Nb, met een halfwaardetijd van 34,7 miljoen jaar.

Niobium-92Bewerken

Niobium-92 is de meest stabiele radio-isotoop. Het is het langstlevende isotoop dat nog niet in de natuur is teruggevonden. Het is bijgevolg geen primordiaal nuclide. Niobium-92 kan op twee manieren vervallen:[1]

  • Rechtstreeks via β+-verval tot de stabiele isotoop zirkonium-92
  • Onrechtstreeks door β-verval tot de stabiele isotoop molybdeen-92, dat zelf ervan verdacht wordt via een dubbel bètaverval over te gaan tot zirkonium-92 (de halfwaardetijd bedraagt immers 190 triljoen jaar)

Niobium-93Bewerken

Hoewel niobium-93 wordt beschouwd als een stabiel nuclide, kan het theoretisch gezien spontane splijting ondergaan. Het is bovendien het lichtste nuclide die dit kan ondergaan.

OverzichtBewerken

Nuclide Z (p) N (n) Isotopische massa (u) Halveringstijd Radioactief verval VP Kernspin Isotopische verhouding
(molfractie)
Natuurlijk voorkomen
(molfractie)
Excitatie-energie
81Nb 41 40 80,94903(161) < 44 ns β+, p 80Y 3/2
p 80Zr
β+ 81Zr
82Nb 41 41 81,94313(32) 51(5) ms β+ 82Zr 0+
83Nb 41 42 82,93671(34) 4,1(3) s β+ 83Zr (5/2+)
84Nb 41 43 83,93357(32) 9,8(9) s β+ (> 99,9%) 84Zr 3+
β+, p (< 0,1%) 83Y
84mNb 338(10) keV 103(19) ns (5)
85Nb 41 44 84,92791(24) 20,9(7) s β+ 85Zr (9/2+)
85mNb 759,0(10) keV 12(5) s (1/2)
86Nb 41 45 85,92504(9) 88(1) s β+ 86Zr (6+)
86mNb 250(160) keV 56(8) s β+ 86Zr
87Nb 41 46 86,92036(7) 3,75(9) min β+ 87Zr (1/2)
87mNb 3,84(14) keV 2,6(1) min β+ 87Zr (9/2+)
88Nb 41 47 87,91833(11) 14,55(6) min β+ 88Zr (8+)
88mNb 40(140) keV 7,8(1) min β+ 88Zr (4)
89Nb 41 48 88,913418(29) 2,03(7) uur β+ 89Zr (9/2+)
89mNb 0(30) keV 1,10(3) uur β+ 89Zr 1/2
90Nb 41 49 89,911265(5) 14,60(5) uur β+ 90Zr 8+
90m1Nb 122,370(22) keV 63(2) µs 6+
90m2Nb 124,67(25) keV 18,81(6) s IT 90Nb 4
90m3Nb 171,10(10) keV < 1 µs 7+
90m4Nb 382,01(25) keV 6,19(8) ms 1+
90m5Nb 1880,21(20) keV 472(13) ns (11)
91Nb 41 50 90,906996(4) 680(130) jaar EV (99,98%) 91Zr 9/2+
β+ (0,013%) 91Zr
91m1Nb 104,60(5) keV 60,86(22) dagen IT (93%) 91Nb 1/2
EV (7%) 91Zr
β+ (0,0028%) 91Zr
91m2Nb 2034,35(19) keV 3,76(12) µs (17/2)
92Nb 41 51 91,907194(3) 3,47(24) × 107 jaar β+ (99,95%) 92Zr 7+
β (0,05%) 92Mo
92m1Nb 135,5(4) keV 10,15(2) dagen β+ 92Zr 2+
92m2Nb 225,7(4) keV 5,9(2) µs 2
92m3Nb 2203,3(4) keV 167(4) ns (11)
93Nb 41 52 92,9063781(26) stabiel 9/2+ 1,0000
93mNb 30,77(2) keV 16,13(14) jaar IT 93Nb 1/2
94Nb 41 53 93,9072839(26) 2,03(16) × 104 jaar β 94Mo 6+
94mNb 40,902(12) keV 6,263(4) min IT (99,5%) 94Nb 3+
β (0,5%) 94Mo
95Nb 41 54 94,9068358(21) 34,991(6) dagen β 95Mo 9/2+
95mNb 235,690(20) keV 3,61(3) dagen IT (94,4%) 95Nb 1/2
β (5,6%) 95Mo
96Nb 41 55 95,908101(4) 23,35(5) uur β 96Mo 6+
97Nb 41 56 96,9080986(27) 72,1(7) min β 97Mo 9/2+
97mNb 743,35(3) keV 52,7(18) s IT 97Nb 1/2
98Nb 41 57 97,910328(6) 2,86(6) s β 98Mo 1+
98mNb 84(4) keV 51,3(4) min β (99,9%) 98Mo (5+)
IT (0,1%) 98Nb
99Nb 41 58 98,911618(14) 15,0(2) s β 99Mo 9/2+
99mNb 365,29(14) keV 2,6(2) min β (96,2%) 99Mo 1/2
IT (3,8%) 99Nb
100Nb 41 59 99,914182(28) 1,5(2) s β 100Mo 1+
100mNb 470(40) keV 2,99(11) s β 100Mo (4+, 5+)
101Nb 41 60 100,915252(20) 7,1(3) s β 101Mo 5/2+
102Nb 41 61 101,91804(4) 1,3(2) s β 102Mo 1+
102mNb 130(50) keV 4,3(4) s β 102Mo
103Nb 41 62 102,91914(7) 1,5(2) s β 103Mo (5/2+)
104Nb 41 63 103,92246(11) 4,9(3) s β (99,94%) 104Mo (1+)
β, n (0,06%) 103Mo
104mNb 220(120) keV 940(40) ms β (99,95%) 104Mo
β, n (0,05%) 103Mo
105Nb 41 64 104,92394(11) 2,95(6) s β (98,3%) 105Mo (5/2+)
β, n (1,7%) 104Mo
106Nb 41 65 105,92797(21) 920(40) ms β (95,5%) 106Mo 2+
β, n (4,5%) 105Mo
107Nb 41 66 106,93031(43) 300(9) ms β (94%) 107Mo 5/2+
β, n (6%) 106Mo
108Nb 41 67 107,93484(32) 0,193(17) s β (93,8%) 108Mo (2+)
β, n (6,2%) 107Mo
109Nb 41 68 108,93763(54) 190(30) ms β (69%) 109Mo 5/2+
β, n (69%) 108Mo
110Nb 41 69 109,94244(54) 170(20) ms β (60%) 110Mo 2+
β, n (40%) 109Mo
111Nb 41 70 110,94565(54) 80 ms 5/2+
112Nb 41 71 111,95083(75) 60 ms 2+
113Nb 41 72 112,95470(86) 30 ms 5/2+

Overzicht van isotopen per elementBewerken

1 18
1 H 2 Periodiek systeem 13 14 15 16 17 He
2 Li Be De links verwijzen naar isotopen per element B C N O F Ne
3 Na Mg 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Al Si P S Cl Ar
4 K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr
5 Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe
6 Cs Ba Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn
7 Fr Ra ↓↓ Rf Db Sg Bh Hs Mt Ds Rg Cn Nh Fl Mc Lv Ts Og
 
Lanthaniden La Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu
Actiniden Ac Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr