Isotopen van lithium

Het chemisch element lithium (Li), met een atoommassa van 6,941(2) u, bezit 2 stabiele isotopen: 6Li en 7Li, waarvan de laatste het meest abundant is. De overige radio-isotopen zijn zeer onstabiel en hebben een korte halveringstijd, waarbij 8Li nog het langst in stand blijft, met een halfwaardetijd van circa 840 milliseconden. De radio-isotopen worden synthetisch in het laboratorium bereid. De kortstlevende isotoop van lithium is 4Li, met een halfwaardetijd van amper 7,58043 × 10−23 s.

Natuurlijk voorkomende isotopenBewerken

De twee natuurlijk voorkomende isotopen bezitten een opmerkelijk lage kernbindingsenergie in vergelijking met het voorgaande lichtere element helium en het naburige zwaardere element beryllium. Dat impliceert dat lithium netto energie kan vrijstellen door kernsplijting. 6Li wordt gebruikt als bron voor de productie van het waterstof-isotoop tritium (3H) en als absorbens voor neutronen bij kernsplijtingen. Ongeveer 7,5% van het natuurlijk voorkomend lithium bestaat uit de isotoop 6Li.

De andere isotoop, 7Li, is een van de zogenaamde primordiale nucliden. Deze werden gevormd tijdens de oerknal, bij het proces dat de oerknal-nucleosynthese wordt genoemd.

OverzichtBewerken

Nuclide Z (p) N (n) Isotopische massa (u) Halveringstijd Verval VE VP Kernspin Isotopische verhouding
(molfractie)
Natuurlijk voorkomen
(molfractie)
4Li 3 1 4,02719(23) 91(9) × 10−24 s p 6,03 MeV 3He 2
5Li 3 2 5,01254(5) 370(30) × 10−24 s p ± 1,5 MeV 4He 3/2
6Li 3 3 6,015122795(16) stabiel 1+ 0,0759(4) 0,07714-0,07225
7Li 3 4 7,01600455(8) stabiel 3/2 0,9241(4) 0,92275-0,92786
8Li 3 5 8,02248736(10) 840,3(9) ms β, splijting 2 4He 2+
9Li 3 6 9,0267895(21) 178,3(4) ms β en n (50,8%) 8Be 3/2
β (49,2%) 9Be
10Li 3 7 10,035481(16) 2,0(5) × 10−21 s n 1,2(3) MeV 9Li (1, 2)
11Li 3 8 11,043798(21) 8,75(14) ms β, n (84,9%) 10Be 3/2
β (8,07%) 11Be
β, 2n (4,1%) 9Be
β, 3n (1,9%) 8Be
β, splijting (1,0%) 7Be, 4He
β, splijting (0,014%) 8Li, 3H
β, splijting (0,013%) 9Li, 2H
12Li 3 9 12,05378(107) < 10 ns n 11Li

Overzicht van isotopen per elementBewerken

1 18
1 H 2 Periodiek systeem 13 14 15 16 17 He
2 Li Be De links verwijzen naar isotopen per element B C N O F Ne
3 Na Mg 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Al Si P S Cl Ar
4 K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr
5 Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe
6 Cs Ba Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn
7 Fr Ra ↓↓ Rf Db Sg Bh Hs Mt Ds Rg Cn Nh Fl Mc Lv Ts Og
 
Lanthaniden La Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu
Actiniden Ac Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr