Xenon-126

Xenon-126 of 126Xe is een stabiele isotoop van xenon, een edelgas. Het is een van de acht stabiele isotopen van het element, naast xenon-124, xenon-128, xenon-129, xenon-130, xenon-131, xenon-132 en xenon-134. Daarnaast komt ook een langlevende radio-isotoop voor, namelijk xenon-136. De abundantie op Aarde bedraagt 0,09%.

Xenon-126
Algemeen
Element xenon (Xe)
Nuclide 126Xe
Aantal protonen 54
Aantal neutronen 72
Nuclidische gegevens
Nuclidenmassa 125,904273634 u
Spin 0+
Bindingsenergie 8,443712 MeV
Massaoverschot −89,168536 MeV
Isotopen van xenon
Portaal  Portaalicoon   Scheikunde
Natuurkunde

Xenon-126 ontstaat onder meer bij het radioactief verval van jodium-126 en cesium-126.

De isotoop wordt ervan verdacht via een dubbel bètaverval te vervallen tot de stabiele isotoop telluur-126.[1]

Xenon-126 bezit echter een halfwaardetijd die vele malen groter is dan de leeftijd van het universum en kan dus de facto als stabiel beschouwd worden.