Isotopen van cadmium

Het chemisch element cadmium (Cd), met een atoommassa van 112,411(8) u, bezit 6 stabiele isotopen: 106Cd, 108Cd, 110Cd, 111Cd, 112Cd en 114Cd, waarvan de voorlaatste het meest abundant is (ongeveer 24%). De overige 28 radio-isotopen zijn onstabiel en hebben een relatief korte halveringstijd (de meeste minder dan een seconde).

In de natuur komen 8 isotopen voor: 6 stabiele en 2 radio-isotopen met een zeer lange halfwaardetijd:

  • 113Cd (7,7 × 1015 jaar), vervalt via β-verval naar de stabiele isotoop 113In
  • 116Cd (3,1 × 1019 jaar), vervalt via dubbel bètaverval naar de stabiele isotoop 116Sn

De kortstlevende isotoop van cadmium is 93Cd, met een halfwaardetijd van ongeveer 5 milliseconden. De langstlevende is 105Cd, met een halfwaardetijd van 41,29 dagen.

StabiliteitBewerken

Alle stabiele isotopen worden geacht via onder meer radioactief verval over te gaan naar nog stabielere isotopen, hoewel dit verval nog nooit is waargenomen. 106Cd, met een halfwaardetijd van 410 triljoen jaar, zou via dubbel bètaverval overgaan in de stabiele isotoop 106Pd. 108Cd, met een halfwaardetijd van 410 biljard jaar, zou via dubbel bètaverval overgaan in de stabiele isotoop 108Pd. De isotopen 110Cd tot en met 112Cd zouden in staat zijn spontane splijting te ondergaan, maar worden als absoluut stabiel beschouwd. De isotoop 114Cd, met een halfwaardetijd van 6,4 triljoen jaar, zou via dubbel bètaverval vervallen tot de stabiele isotoop 114Sn.

OverzichtBewerken

Nuclide Z (p) N (n) Isotopische massa (u) Halveringstijd Radioactief verval VP Kernspin Isotopische verhouding
(molfractie)
Natuurlijk voorkomen
(molfractie)
Excitatie-energie
95Cd 48 47 94,94987(64) 5 ms 9/2+
96Cd 48 48 95,93977(54) 1 s β+ 96Ag 0+
97Cd 48 49 96,93494(43) 2,8(6) s β+ (> 99,9%) 97Ag 9/2+
β+, p (< 0,1%) 96Pd
98Cd 48 50 97,92740(8) 9,2(3) s β+ (99,975%) 98Ag 0+
β+, p (0,025%) 97Ag
98mCd 2427,5(6) keV 190(20) ns 8+
99Cd 48 51 98,92501(22) 16(3) s β+ (99,78%) 99Ag (5/2+)
β+, p (0,21%) 98Pd
β+, α (10−4%) 94Rh
100Cd 48 52 99,92029(10) 49,1(5) s β+ 100Ag 0+
101Cd 48 53 100,91868(16) 1,36(5) min β+ 101Ag (5/2+)
102Cd 48 54 101,91446(3) 5,5(5) min β+ 102Ag 0+
103Cd 48 55 102,913419(17) 7,3(1) min β+ 103Ag 5/2+
104Cd 48 56 103,909849(10) 57,7(10) min β+ 104Ag 0+
105Cd 48 57 104,909468(12) 55,5(4) min β+ 105Ag 5/2+
106Cd 48 58 105,906459(6) stabiel 0+ 0,0125(6)
107Cd 48 59 106,906618(6) 6,50(2) uur β+ 107mAg 5/2+
108Cd 48 60 107,904184(6) stabiel 0+ 0,0089(3)
109Cd 48 61 108,904982(4) 461,4(12) d EV 109Ag 5/2+
109m1Cd 59,6(4) keV 12(2) µs 1/2+
109m2Cd 463,0(5) keV 10,9(5) µs 11/2
110Cd 48 62 109,9030021(29) stabiel 0+ 0,1249(18)
111Cd 48 63 110,9041781(29) stabiel 1/2+ 0,1280(12)
111mCd 396,214(21) keV 48,50(9) min IT 111Cd 11/2
112Cd 48 64 111,9027578(29) stabiel 0+ 0,2413(21)
113Cd 48 65 112,9044017(29) 7,7(3) × 1015 jaar β 113In 1/2+ 0,1222(12)
113mCd 263,54(3) keV 14,1(5) jaar β (99,86%) 113In 11/2
IT (0,139%) 113Cd
114Cd 48 66 113,9033585(29) stabiel 0+ 0,2873(42)
115Cd 48 67 114,9054310(29) 53,46(5) uur β 115mIn 1/2+
115mCd 181,0(5) keV 44,56(24) dagen β 115mIn 11/2
116Cd 48 68 115,904756(3) 3,1(4) × 1019 jaar ββ 116Sn 0+ 0,0749(18)
117Cd 48 69 116,907219(4) 2,49(4) uur β 117mIn 1/2+
117mCd 136,4(2) keV 3,36(5) uur β 117mIn 11/2
118Cd 48 70 117,906915(22) 50,3(2) min β 118In 0+
119Cd 48 71 118,90992(9) 2,69(2) min β 119mIn (3/2+)
119mCd 146,54(11) keV 2,20(2) min β 119mIn (11/2)
120Cd 48 72 119,90985(2) 50,80(21) s β 120In 0+
121Cd 48 73 120,91298(9) 13,5(3) s β 121mIn (3/2+)
121mCd 214,86(15) keV 8,3(8) s β 121mIn (11/2)
122Cd 48 74 121,91333(5) 5,24(3) s β 122In 0+
123Cd 48 75 122,91700(4) 2,10(2) s β 123mIn 3/2+
123mCd 316,52(23) keV 1,82(3) s β 123In (11/2)
IT 23Cd
124Cd 48 76 123,91765(7) 1,25(2) s β 124In 0+
125Cd 48 77 124,92125(7) 0,65(2) s β 125mIn (3/2+)
125mCd 50(70) keV 570(90) ms β 125In 11/2
126Cd 48 78 125,92235(6) 0,515(17) s β 126In 0+
127Cd 48 79 126,92644(8) 0,37(7) s β 127mIn (3/2+)
128Cd 48 80 127,92776(32) 0,28(4) s β 128In 0+
129Cd 48 81 128,93215(32) 242(8) ms β (> 99,9%) 129In 3/2+
IT (< 0,1%) 129Cd
129mCd 0(200) keV 104(6) ms 11/2
130Cd 48 82 129,9339(3) 162(7) ms β (96%) 130In 0+
β, n (4%) 129In
131Cd 48 83 130,94067(32) 68(3) ms 7/2
132Cd 48 84 131,94555(54) 97(10) ms 0+

Overzicht van isotopen per elementBewerken

1 18
1 H 2 Periodiek systeem 13 14 15 16 17 He
2 Li Be De links verwijzen naar isotopen per element B C N O F Ne
3 Na Mg 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Al Si P S Cl Ar
4 K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr
5 Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe
6 Cs Ba Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn
7 Fr Ra ↓↓ Rf Db Sg Bh Hs Mt Ds Rg Cn Nh Fl Mc Lv Ts Og
 
Lanthaniden La Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu
Actiniden Ac Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr