Hoofdmenu openen

GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

(Doorverwezen vanaf Gemeenschapsonderwijs)

Het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap of kortweg het GO! (spreek uit: 'geeoo') is een Vlaamse openbare instelling die het officieel onderwijs organiseert in opdracht van de Vlaamse Gemeenschap. Het GO! is een van de drie onderwijsnetten, naast het officieel gesubsidieerd en vrij gesubsidieerd onderwijs. De centrale inrichtende macht is de Raad van het GO! en de 26 scholengroepen zijn ook elk inrichtende macht over een aantal scholen in een bepaald gebied.

Het GO! was bekend als "Rijksonderwijs" tot 1988. In 1989, toen de derde staatshervorming de Gemeenschappen bevoegd maakte voor onderwijs, werd de benaming "Rijksonderwijs" vervangen door "gemeenschapsonderwijs". Sinds 2007 communiceert het Gemeenschapsonderwijs als GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap.

Het GO! is actief zowel voor kleuter-, lager, secundair als volwassenenonderwijs. Het omvat 1.000 instellingen sinds 1 september 2017 verdeeld over 26 scholengroepen (voorheen 28), met meer dan 38.000 personeelsleden en 330.000 leerlingen in het voltijds onderwijs. Het GO! bedient hiermee zo'n 15 à 20% van de Vlaamse schoolbevolking.

Inhoud

BeleidBewerken

In uitvoering van de grondwet waarborgt het Gemeenschapsonderwijs de vrije keuze van ouders en kinderen op kwaliteitsvol en open onderwijs in Vlaanderen en Brussel. Het pedagogisch project van het GO! richt zich op de totale ontwikkeling van de persoon en wil kinderen en jongeren opvoeden tot vrije, mondige mensen die stevig in hun schoenen staan in een moderne samenleving.

In het GO! hebben de ouders en de leerling de keuze voor de invulling van het vak levensbeschouwing: niet-confessionele zedenleer of katholieke, protestantse, anglicaanse, islamitische, Israëlitische of orthodoxe godsdienst. Ook vrijstelling van het vak levensbeschouwing is een mogelijkheid: vooral Jehova's getuigen en boeddhisten maken van deze mogelijkheid gebruik. Deze levensbeschouwelijke keuzevrijheid is het meest opvallende onderscheid tussen de scholen van het GO! en de stedelijke, gemeentelijke, provinciale en VGC-scholen enerzijds, en vrije scholen van katholieke, niet-confessionele, protestantse of Joodse signatuur anderzijds.

Het GO! waarborgt een eigen, uniek pedagogisch project, waarbij het PPGO! het grondbeginsel vormt. Hierin staat dat het GO! opvoedt tot actief burgerschap door respect, oprechtheid, gelijkwaardigheid, openheid, engagement en betrokkenheid te bewerkstelligen. Er wordt daarbij gestreefd dat wie in het GO! gevormd en ontwikkeld is de volgende eigenschappen heeft:

 • kijkt met een open geest, zonder vooroordelen, en toont belangstelling en respect voor ieders mening en bestaande verschillen;
 • toont zich authentiek en integer in het samenleven met anderen, door eerlijk en respectvol uit te komen voor eigen ideeën en overtuigingen;
 • huldigt de gelijkwaardigheid van mensen en de emancipatie van elk individu niet enkel als principe, maar spant zich ook in om ze te verwezenlijken;
 • is betrokken bij de sociale werkelijkheid, dat wil zeggen: eerbiedigt de universele rechten van de mens en zijn fundamentele vrijheden en draagt bij tot hun realisatie; handelt volgens democratische waarden en instellingen; verzet zich tegen maatschappelijke ongelijkheden en zet zich in voor sociale rechtvaardigheid.
 • is mondig en kritisch en kan ideeën helder, genuanceerd en respectvol uiten;
 • is bereid om een leven lang en levensbreed te leren.

StructuurBewerken

Het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap situeert zich als een drieledige structuur.

 • Op macroniveau wordt het GO! geleid door de Raad van het GO!. De raad van bestuur hiervan wordt verkozen. Daarnaast is er een afgevaardigd bestuurder: Raymonda Verdyck.
 • Op mesoniveau (het niveau van de 26 scholengroepen) wordt het GO! geleid door een raad van bestuur (ook democratisch verkozen) en een algemeen directeur. Elke scholengroep heeft bestuursbevoegdheid over alle instellingen van het Gemeenschapsonderwijs in een bepaald gebied en omvat minstens een aantal basis- en secundaire scholen, een centrum voor volwassenenonderwijs en meestal ook een Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB).
 • Op microniveau (het niveau van de school) wordt de school geleid door een verkozen schoolraad en door de directeur.

ScholengroepenBewerken

Het GO! is op mesoniveau verdeeld in volgende scholengroepen:

 • GO! scholengroep Antwerpen
 • GO! scholengroep Invento
 • GO! scholengroep Mechelen
 • GO! scholengroep Rivierenland
 • GO! scholengroep Fluxus
 • GO! scholengroep Brussel
 • GO! scholengroep Ringscholen
 • GO! scholengroep SCOOP
 • GO! scholengroep Leuven-Landen-Tienen
 • GO! scholengroep Adite
 • GO! scholengroep Zuid-Limburg
 • GO! scholengroep Maasland
 • GO! scholengroep Limburg Noord
 • GO! scholengroep GO! Next
 • GO! scholengroep Waasland
 • GO! scholengroep Schelde-Dender-Durme
 • GO! scholengroep Dender
 • GO! scholengroep Zuidoost-Vlaanderen
 • GO! scholengroep Vlaamse Ardennen
 • GO! scholengroep Gent
 • GO! scholengroep Meetjesland
 • GO! scholengroep Deinze-Tielt-Waregem
 • GO! scholengroep Impact
 • GO! scholengroep Mandel en Leie
 • GO! scholengroep Stroom
 • GO! scholengroep Westhoek

Zie ookBewerken

Externe linkBewerken