Associatie van klein glaskruid

De associatie van klein glaskruid (Asplenio-Parietarietum judaicae) is een associatie van het verbond van klein glaskruid, een plantengemeenschap van zonnige, stenige maar voedselrijke plaatsen.

Associatie van klein glaskruid
Associatie van klein glaskruid met klein glaskruid
Associatie van klein glaskruid met klein glaskruid
Syntaxonomische indeling
Klasse:Asplenietea trichomanis (Muurvaren-klasse)
Orde:Tortulo-Cimbalarietalia
Verbond:Parietarion judaicae (Verbond van klein glaskruid)
Associatie
Asplenio-Parietarietum judaicae
Segal, 1969

Naamgeving, etymologie en coderingBewerken

De naam Asplenio-Parietarietum judaicae is afgeleid van de wetenschappelijke namen van twee veel voorkomende soorten binnen de associatie, de muurvaren (Asplenium ruta-muraria) en de kensoort klein glaskruid (Parietaria judaica).

KenmerkenBewerken

AlgemeenBewerken

Deze plantengemeenschap is voornamelijk te vinden aan de voet van vochtige tot droge, kalkrijke rotswanden en muren. Van nature zijn ze enkel te vinden in rotsspleten en op rotswanden in kalkgebergtes en -plateaus. In de Lage Landen vinden we ze vooral terug op oude stadsmuren, gracht- en kademuren, waterputten, kerkhofmuren en kasteelruïnes, muren van kalksteen of gevoegd met kalkrijke cement, die op het zuiden zijn gericht.

Het substraat is meestal verweerd, kalkrijk en voedselrijk door toevoer van fosfaten en nitraten van buitenaf, zoals door vogelmest.

StructuurBewerken

Vegetaties van de associatie van klein glaskruid worden gekenmerkt door een zeer open vegetatie met volledige afwezigheid van de boom- en de struiklaag.

In de kruidlaag is het klein glaskruid dominant, wat de vegetatie een struikachtige indruk geeft. Andere soorten bloeiende planten en varens spelen een kleinere rol.

De moslaag is weinig soortenrijk met het gewoon muursterretje als meest gevonden soort.

SoortensamenstellingBewerken

De associatie heeft in België en Nederland slechts één kensoort, het klein glaskruid, een plant die zelden ontbreekt. De belangrijkste begeleidende soorten zijn:

Boomlaag 
Geen soorten
Struiklaag 
Geen soorten.
Kruidlaag 
 
Klein glaskruid
 
Muurleeuwenbek
 
Plat beemdgras
Kensoort Diff.soort Abundantie Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Opmerking
kA D Klein glaskruid Parietaria judaica
kO A Muurleeuwenbek Cymbalaria muralis
kK O Muurvaren Asplenium ruta-muraria
kK Z Gele helmbloem Pseudofumaria lutea
F Plat beemdgras Poa compress
O Gewone paardenbloem Taraxacum officinale
O Wolfspoot Lycopus europaeus
O Straatgras Poa annua
O Gewone melkdistel Sonchus oleraceus
O Grote brandnetel Urtica dioica
O Liggende vetmuur Sagina procumbens
O Canadese fijnstraal Conyza canadensis
O Kropaar Dactylis glomerata
O Grote weegbree Plantago major
O Klimop Hedera helix
Moslaag 
 
Gewoon muursterretje
 
Gewoon purpersteeltje
Kensoort Diff.soort Abundantie Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Opmerking
kO A Gewoon muursterretje Tortula muralis
O Gewoon purpersteeltje Ceratodon purpureus
O Gedraaid knikmos Bryum capillare
O Gewoon zijdemos Homalothecium sericeum
O Zodeknikmos Bryum caespiticium

Verspreiding en voorkomenBewerken

De associatie van klein glaskruid is verspreid over de stedelijke gebieden van atlantische en subatlantisch Europa.

In Nederland komt deze associatie vooral voor in het rivierengebied. Ook in Vlaanderen zijn het vooral de steden langs de grote rivieren waar ze te vinden is.