Verbond van klein glaskruid

Het verbond van klein glaskruid (Parietarion judaicae) is een verbond van de muurvaren-klasse (Asplenietea trichomanis), een groep van warmteminnende plantengemeenschappen van zonnige, stenige plaatsen met in België en Nederland twee bekende associaties.

Verbond van klein glaskruid
Associatie van klein glaskruid
Associatie van klein glaskruid
Syntaxonomische indeling
Klasse:Asplenietea trichomanis (Muurvaren-klasse)
Orde:Tortulo-Cimbalarietalia
Verbond
Parietarion judaicae
Segal, 1969

Naamgeving en etymologieBewerken

  • Synoniemen: Parietario-Galion muralis Rivas-Martínez 1960, Parietario-Centranthion rubri Rivas-Martínez 1960, Parietario-Centranthion rubri Rivas-Martínez 1969 (syntax. syn.), Parietarion judaicae Segal 1969 (syntax. syn.), Linario-Parietarion diffusae Br.-Bl. 1964
  • Nederlands: Varen- en mosrijke begroeiingen op stenige ondergrond
  • Engels: Disturbed wall vegetation, Anthropogenic communities on calcareous walls
  • Syntaxoncode (Nederland): 21Aa

De naam Parietarion judaicae is afgeleid van de wetenschappelijke namen van de dominante kensoort van het verbond, het klein glaskruid (Parietaria judaica).

KenmerkenBewerken

AlgemeenBewerken

Het verbond van klein glaskruid vinden we op stikstofrijke, zonnige, kalkrijke rotswanden en muren die naar het zuiden gericht zijn. Van oorsprong vinden we deze vegetatie op zonbeschenen kalksteenkliffen in Zuid-Europa. De stikstofrijkdom is dikwijlks het gevolg van bemesting door vogelmest.

StructuurBewerken

Klein glaskruid-vegetaties worden gekenmerkt door een zeer open vegetatie met volledige afwezigheid van de boom- en de struiklaag. In de kruidlaag zijn warmtebestendige muurplanten dominant, varens spelen in tegenstelling tot bij het verwante muurleeuwenbek-verbond een kleinere rol. De naamgevende kensoort is meestal dominant. Een moslaag is aanwezig maar veel minder soortenrijk dan bij de het zusterverbond.

OnderverdelingBewerken

Het verbond van klein glaskruid heeft als vertegenwoordigers in België en Nederland:

SoortensamenstellingBewerken

Dit verbond heeft voor België en Nederland als belangrijkste (ken)soorten:

Boomlaag
Geen soorten
Struiklaag
Geen soorten.
Kruidlaag
 
Klein glaskruid
 
Muurleeuwenbek
 
Plat beemdgras
Kensoort Diff.soort Abundantie Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Opmerking
kV D/Z Klein glaskruid Parietaria judaica
kO F Muurleeuwenbek Cymbalaria muralis
kK Z Blaasvaren Cystopteris fragilis
F Muurvaren Asplenium ruta-muraria
F Muurbloem Erysimum cheiri
dV A Plat beemdgras Poa compressa t.o.v. muurleeuwenbek-verbond
Moslaag
 
Gewoon muursterretje
Kensoort Diff.soort Abundantie Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Opmerking
kO F Gewoon muursterretje Tortula muralis

Zie ookBewerken