11 Luchtmobiele Brigade

De Luchtmobiele Brigade is een snel inzetbare lichte infanteriegevechtseenheid van de Nederlandse Koninklijke Landmacht die theoretisch binnen twintig dagen over het grootste gedeelte van de wereld inzetbaar kan zijn voor de verdediging van eigen gebied en dat van bondgenoten, het beschermen van de internationale rechtsorde en het ondersteunen bij rechtshandhaving, rampenbestrijding en humanitaire hulp. Inzet kan plaatsvinden in NAVO-verband of als onderdeel van de Verenigde Naties (UN).

11 Luchtmobiele Brigade (Air Assault) "7 december"
Embleem 11 Luchtmobiele Brigade
Oprichting 1992
Land Vlag van Nederland Nederland
Krijgsmacht-
onderdeel
Koninklijke Landmacht
Aantal ca. 4500
Garnizoen Arnhem en Assen
Motto Nec temere nec timide (noch roekeloos noch vreesachtig)
Commandanten brigadegeneraal Ron Smits

Wanneer 11 Luchtmobiele Brigade geïntegreerd optreedt met het Defensie Helikopter Commando vormen zij samen de "Air Manoeuvre Brigade" (11 AMB).

Helikopters van het Defensie Helikopter Commando verzorgen voor de brigade het troepentransport en het vervoer van wapens en materieel. Daarnaast worden gevechtshelikopters ingezet die in staat zijn te verkennen, luchtsteun te geven en bescherming te bieden aan de infanterie eenheden op de grond. Wanneer gevechtshelikopters en transporthelikopters in combinatie met luchtmobiele troepen gecoördineerd worden ingezet bij (gevechts)acties spreekt met van 'Air Assault' operaties. Worden transporthelikopters enkel ingezet als vervoer voor luchtmobiele troepen dan spreekt men van 'Air Mobile' operaties. Bij enkel de inzet van gevechtshelikopters spreekt men van 'Air Attack' operaties en bij de inzet van parachutisten over 'Airborne' operaties.

In 2003 in Polen (oefening Gainful Sword) en in 2012 in Nederland (oefening Peregrine Sword) heeft de brigade een zogenoemde 'operationele gereedstelling' ondergaan, waarna zij aan haar naam het begrip "Air Assault" mocht toevoegen. Dit houdt in dat de brigade in staat is om samen met de helikopters van de luchtmacht op brigadeniveau een gecoördineerde aanvalsoperatie uit te voeren.

GeschiedenisBewerken

Na de val van de muur in 1989 veranderde de veiligheidssituatie in de wereld. De Staat der Nederlanden kreeg behoefte aan een snel inzetbare eenheid om wereldwijd militair mee te kunnen blijven doen met het uitvoeren van operaties waarbij klein- en grootschalig geweld mogelijk was. In 1992 volgde daarom de oprichting van 11 Luchtmobiele Brigade. Omdat de Nederlandse wet niet toestond dienstplichtigen te gebruiken voor deze operaties was de Luchtmobiele Brigade alleen toegankelijk voor beroepspersoneel. Na tien jaar pionierswerk was de brigade in oktober 2003 operationeel gereed.

Het embleem van 11 Luchtmobiele Brigade is een biddende valk met daaronder twee gekruiste zwaarden in een wijnrood (of 'maroon') schild. De kleur is afgeleid van de kleur van de baret. Luchtmobiele militairen zijn herkenbaar aan de rode baret en mogen deze baret pas dragen na het voltooien van de luchtmobiele infanterieopleiding (Algemene Militaire Opleiding Luchtmobiel voor manschappen en Voorgezette Algemene Kader Opleiding Luchtmobiel voor kaderleden). De rode baret is het internationaal herkenningsteken voor para- en luchtlandingstroepen.

CommandantenBewerken

 
Commando-overdracht van brigade-generaal Otto van Wiggen aan brigade-generaal Nico Geerts
Van Tot Rang Naam Bijzonderheden
1990 1993 brigadegeneraal L.G. Dijkstra
1993 1995 brigadegeneraal Jan Willem Brinkman
1995 1996 brigadegeneraal G.J.M. Bastiaans
1996 1998 brigadegeneraal Hans J.R. Karssing Wapen der Cavalerie
1998 2000 brigadegeneraal Rein van Vels
2000 2001 brigadegeneraal Leen Noordzij
2001 2003 brigadegeneraal Peter van Uhm
2003 2006 brigadegeneraal Koen Gijsberts
2006 2010 brigadegeneraal Marc van Uhm
2009 2010 kolonel Willy Brons waarnemend in verband met de uitzending van Marc van Uhm
2010 2012 brigadegeneraal Otto van Wiggen
2012 2014 brigadegeneraal Nico Geerts
2014 2017 brigadegeneraal Kees Matthijssen
2017 heden brigadegeneraal Ron Smits

TakenBewerken

De Luchtmobiele Brigade maakt als landmachtonderdeel deel uit van de Nederlandse krijgsmacht en deelt daarin de hoofdtaken van de krijgsmacht:

  • verdediging van het eigen en bondgenootschappelijke grondgebied, inclusief Caribisch Nederland, Curaçao en Aruba;
  • bescherming en bevordering van de internationale rechtsorde en stabiliteit;
  • ondersteuning van civiele autoriteiten bij rechtshandhaving, rampenbestrijding en humanitaire hulp, zowel nationaal als internationaal

De Luchtmobiele Brigade kenmerkt zich echter door snel inzetbaar te zijn en zich flexibel te kunnen verplaatsen. Dit kan zowel te voet of met lichte voertuigen over de grond als wel door de lucht met helikopters van het Defensie Helikopter Commando. Een deel van de eenheden (drie paracompagnieën, drie verkenningspelotons, het pathfinderpeloton en een deel van de gevechtsondersteunende en ondersteunende eenheden) is ook inzetbaar als parachutist en kan worden gedropt uit vliegtuigen en helikopters. Deze beide vormen van luchtlanding maken dat de brigade kan worden ingezet achter vijandelijke linies om strategische punten als bijvoorbeeld bruggen in te nemen en te bezetten tot gemechaniseerde infanterie de vijandelijke frontlinie heeft doorbroken en de luchtlandingstroepen komt doorsnijden. Een andere mogelijke inzet is door middel van korte snelle acties achter vijandelijke linies strategische doelen uit te schakelen, informatie of materieel te veroveren of personen te ontzetten en via de lucht of te voet weer te Exfiltreren.

Indeling van de brigadeBewerken

 
Organogram 11 Luchtmobiele Brigade

De Luchtmobiele Brigade bestaat uit een staf, drie infanteriebataljons en vier gevechtssteun- en gevechtsondersteunende compagnieën:[1]

Na de grote bezuinigingsronde in april 2011 zijn de mortiercompagnie en de luchtverdedigingscompagnie opgeheven. Deze taken zijn overgenomen door de Artillerie en Luchtdoelartillerie.)

Sinds 2012 maakt 20 Natresbataljon van Korps Nationale Reserve deel uit van de Luchtmobiele Brigade. Binnen de brigadestaf zit ook de Regionaal Militair Commandant, een kolonel die is belast met Nationale Operaties in het deel Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht dat onder de Luchtmobiele Brigade valt.

Indeling van een bataljonBewerken

 
Para Wing A

Een luchtmobiel infanteriebataljon is opgebouwd uit een staf, drie infanterie compagnieën en een patrouillecompagnie. De bataljons voeren het daadwerkelijke gevecht op de grond. De infanteristen hebben verschillende middelen tot hun beschikking om de diverse taken uit te voeren. De infanteristen dragen een rugzak waarin alles zit om 72 uur te overleven op het gevechtsveld. Elk bataljon heeft ook een 'para'-compagnie met parachutisten (A-compagnie 11 infanteriebataljon, B-compagnie 12 infanteriebataljon en C-compagnie 13 infanteriebataljon).

Indeling van een infanteriecompagnieBewerken

 
Organogram infanteriecompagnie

Een infanteriecompagnie bestaat uit een stafgroep, drie infanteriepelotons, een mortiergroep (M), een SLA-groep (schutters lange afstand)(S), een waarnemingsgroep (W), een onderhoudsgroep (O), 2 geneeskundige afvoergroepen (H), een bevoorradingsgroep (D) en een administrateur (A). Een infanteriecompagnie bestaat uit ongeveer 118 personen. Een infanteriecompagnie wordt geleid door de compagniescommandant, een kapitein, die wordt bijgestaan door zijn 'second', een ervaren luitenant, de CSM, compagnies sergeant-majoor en de SMOP, sergeant-majoor operatiën.

Indeling van een patrouillecompagnieBewerken

 
Organogram patrouillecompagnie

Luchtmobiel beschikt sinds 2011 over patrouillecompagnieën. Een patrouillecompagnie bestaat uit een stafgroep, twee patrouillepelotons, een verkenningspeloton en een bataljonshulppost.

Onder meer uit de missie in Afghanistan bleek de behoefte aan zelfstandig opererende eenheden met grote vuurkracht en mobiliteit. Hiervoor werden de lichte Luchtmobiel Speciaal Voertuigen van 11 Staf Antitank compagnie vervangen door Mercedes Benz terreinwagens, omgebouwde ziekenvoertuigen. De nieuwe voertuigen worden bemand door drie in plaats van twee personen en zij beschikken over een zwaar .50 machinegeweer, 2 lichte machinegeweren en Spike MR-antitankraketten met bijbehorende optische waarnemingsmiddelen. Deze combinatie maakt meer offensief en zelfstandig optreden mogelijk; een gebied kan snel worden gedomineerd of gestabiliseerd. Ook biedt het meerwaarde bij verkenningen. Aan de officiële opname in de luchtmobiele gelederen ging een intensieve testperiode van 1,5 jaar vooraf. De militairen leerden onder meer samenwerken in de nieuwe driekoppige samenstelling, met ander eenheden en ook bijbehorende nieuwe tactieken kwamen aan bod.

De verkenners van de bataljons worden ingezet als de ogen en oren van de commandant. In kleine groepen proberen ze te achterhalen hoe sterk de vijand is en wat zij doet of van plan is te gaan doen.

11 Brigade VerkenningseskadronBewerken

Deze eenheid, ontstaan uit 103 Verkenningseskadron (Regiment Huzaren van Boreel) en het Pathfinder Platoon 'Madju' 11AMB (Garderegiment Grenadiers en Jagers), is sinds 2016 onderdeel van de brigade. De eenheid is onder meer verantwoordelijk voor het verzamelen van informatie t.b.v. het planningsproces van de brigade (verkenners) en het uitzetten van Helicopter Landing Sites (HLS), Drop Zones (DZ) en Air Landing Zones (ALZ) t.b.v. inzet van de brigade (pathfinders). 11 BVE beschikt over een verhoogde capaciteit om selectief doelen uit schakelen middels Close Air Support (CAS) of door middel van snipers die geïntegreerd zijn in de verkennings- en pathfindergroepen. Omdat pathfinders en verkenners vaak zelfstandig en op grote afstand van ondersteuning optreden beschikken alle groepen tevens over medische specialisten (medic SF/ CLS) en communicatiespecialisten om hun voortzettingsvermogen te vergroten.

11 GeniecompagnieBewerken

De geniecompagnie bestaat uit genieverkenners, advanced search teams, geniepelotons en een bouwmachinegroep. De compagnie voert genie taken uit zoals mobiliteits- en contramobiliteitssteun. Mobiliteitssteun houdt in dat de genisten zorgen dat de eigen troepen zich ongestoord kunnen verplaatsen door bijvoorbeeld geïmproviseerde explosieven (IED’s) op te sporen, mijnen te ruimen of bruggen te bouwen. Bij contramobiliteit verstoren de genisten de verplaatsing van de vijand door bijvoorbeeld hindernissen aan te leggen. De geniecompagnie treedt geïntegreerd op met de infanteriebataljons. Een bijzonderheid: de genieverkenners kunnen ook duiken en maakt hen daarmee bijzonder geschikt voor inzet op, in en om het water. De genieverkenningsgroepen en de advanced searchteams zijn in gedeeld bij het EARSpeloton (EARS= Engineers Advanced Reconnaissance and Search).

11 HerstelcompagnieBewerken

De militairen van de herstelcompagnie herstellen motoren, terreinwagens, vrachtwagens, wapens en het elektronisch materieel van de brigade. Dit herstel gebeurt in een werkplaats maar soms ook in het veld, dicht bij de strijd. Met het Battle Damage Repair voert de monteur snel kleine herstelwerkzaamheden uit. Hierdoor kan materieel snel weer gebruikt worden.

11 BevoorradingscompagnieBewerken

 
11 Bevoorradingscompagnie

De bevoorradingscompagnie zorgt voor een tijdige aanvoer van munitie, voeding, water, brandstof en reservedelen overal waar de brigade optreedt. Voor deze taak heeft de compagnie een veelzijdig wagenpark tot zijn beschikking, van grote vrachtauto’s met hijskraan tot luchtmobiel speciale voertuigen en terreinvaardige heftrucks die onder de helikopter vervoerd kunnen worden. Daarnaast speelt de compagnie een belangrijke rol bij het invliegen van de brigade naar een inzetgebied. De compagnie zorgt er dan voor dat al het personeel en materieel van de brigade in en onder de juiste helikopter komt. Hiervoor heeft de compagnie de middelen die benodigd zijn voor het vervoer onder de helikopters in beheer.

11 Geneeskundige compagnieBewerken

 
11 Geneeskundige compagnie

Voor de geneeskundige verzorging valt de brigade terug op de geneeskundige compagnie. De eenheid is 165 militairen sterk en is gelegerd in Assen, met een dependance van twee geneeskundige pelotons in Schaarsbergen. De eenheid beschikt over een compagniesstaf, logistiek peloton en 3 geneeskundige pelotons. Hierin zijn negen hulpposten en 51 geneeskundige afvoermiddelen onder gebracht. Hiermee wordt de spoedeisende, curatieve en preventieve zorg verleend aan al het personeel binnen de brigade en steun geleverd ver daarbuiten. Een groot deel van deze middelen zijn luchtmobiel transportabel.

De commando elementen van de eenheid dragen bij aan de geneeskundige besluitvorming en planning van de geneeskundige middelen in de voorbereiding en uitvoering van missies. Samen met de Sectie G Med van de brigade kunnen zij gezamenlijk een Medische Cel vormen. Het afstemmen van de tijdige evacuatie van gewonden en zieken van het moment van gewond raken tot aan een ziekenhuis in Nederland behoort tot hun taak.

Het bureau Trainen en Gereed stellen (TGS) zorgt ervoor dat het personeel van de eenheid voldoende kennis heeft en getraind is om onder de meest uiteenlopende omstandigheden hun geneeskundige taken te vervullen. In deze taak ondersteunen zij tevens het personeel van de overige eenheden van de brigade. Hiervoor heeft de eenheid trainingsfaciliteiten ter beschikking in Assen en Schaarsbergen.

Het logistieke peloton is de olie van de eenheid en zorg voor vele logistieke randvoorwaarden van de eenheid en de bevoorrading van de geneeskundige middelen voor de gehele brigade.

20 NatresbataljonBewerken

 
20 Natresbataljon

Het Korps Nationale Reserve (Natres) maakt sinds 1948 deel uit van de Koninklijke Landmacht. Hoofdtaak van het korps is het bewaken en beveiligen van het Nederlandse grondgebied. De Natres bestaat uit circa 3.000 actief dienende reservisten, verdeeld over 3 regionaal georganiseerde bataljons van elk ongeveer 900 personen, dat is inclusief een bataljonsstaf van ongeveer 40 personen. De drie bataljons zijn ingedeeld bij 13 Mechbrig, 43 Mechbrig en 11 Luchtmobiele Brigade. 20 Natresbataljon bestaat uit zes compagnieën onder de brigade en verantwoordelijk voor West en Midden Nederland. De compagnieën bestaan uit circa 150 personen, gecommandeerd door een kapitein. De Alfa compagnie bestaat uit 5 pelotons, de andere compagnieën bestaan uit 4 pelotons van 35 man. Elk peloton wordt geleid door een luitenant. Elk peloton bestaat uit drie groepen van ongeveer 10 man, geleid door een sergeant.

  • Alfa + Delta compagnie (Den Haag)
  • Bravo compagnie (Bergen)
  • Charlie compagnie (Amsterdam)
  • Echo compagnie (Stroe en Harskamp)
  • Foxtrot compagnie (Schaarsbergen)

School LuchtmobielBewerken

School Luchtmobiel heeft als taak het zorg dragen voor het opleiden van kwalitatief hoogwaardig personeel voor de luchtmobiele Brigade. De eindeisen waaraan de leerlingen moeten voldoen zijn bepaald door de commandant Luchtmobiele Brigade. De leerling of cursist haalt de eisen en verdient de Rode Baret of haalt de eisen niet en gaat geen deel uitmaken van de brigade.

School Luchtmobiel verzorgd de volgende opleidingen:

  • Algemene Militaire Opleiding Luchtmobiel (AMOL): een 23 weken durende praktische opleiding die opleidt voor de rode baret. Deze opleiding is bedoeld voor mensen zonder en met dienstervaring.
  • Voortgezette Algemene Kader Opleiding Luchtmobiel (VAKOL): bedoeld voor kaderleden in de rang van sergeant tot en met generaal die een functie gaan bekleden bij de brigade en nog niet eerder hun rode baret gehaald hebben.

De school voert ook de Beroeps Praktijk Vorming (BPV) stages uit voor de leerlingen in het MBO VEVA traject, faciliteert de Kennismakingsdagen Luchtmobiel en verzorgt op incidentele basis een aantal opleidingen voor de Nationale Reserve.

School Luchtmobiel bestaat uit een staf, een bevoorrading- en transport groep en 8 instructiepelotons.

School Grond Lucht SamenwerkingBewerken

 
School Grond Lucht Samenwerking

De SGLS is, als Joint Organisatie Eenheid, onderdeel van het Opleidings- en Trainings Commando van de Landmacht waar militairen van alle krijgsmachtsdelen werken. De opdracht van de SGLS is het verzorgen van cursussen, voor de gehele krijgsmacht en NATO partners, in het vakgebied geïntegreerd Grond-Luchtoptreden en het daar waar mogelijk ondersteunen van trainingen en/of missies op dat gebied. Om deze opdracht uit te voeren beschikt de SGLS over twee instructiegroepen, de instructiegroep Fixed Wing (vliegtuigen) en de instructiegroep Rotary Wing (helikopters).

De belangrijkste cursussen van de instructiegroep Fixed Wing zijn gericht op Airspace Control (ASC), Airspace Management (ASM) en Air Operations (AIROPS), het opleiden van Air Liaison Officers (ALO) en Ground Liaison Officers (GLO), het opleiden en trainen van Forward Air Controllers (FAC) en het opleiden van Laser Operators. De belangrijkste cursussen van de instructiegroep Rotary Wing zijn gericht op heli handling, zoals Landing Point Finders (LPF), Landing Point Commanders (LPC) en Heli Handling Instructors (HHI), alternatieve in- en uitstijgmethodes zoals abseilen, fastropen en spie-riggen met helikopters, samenwerking met gevechtshelikopters (Close Combat Attack oftewel CCA) en het uitvoeren van de benodigde currency-checks.

BewapeningBewerken

De militairen van de 11 lmb beschikken over de volgende bewapening.[2]

Naam Type wapen Afmeting (cm) Gewicht (kg) Kaliber (mm) Magazijn (aantal patronen) Rol
Colt C7NLD Semiautomatisch geweer 100 3,7 5,56 NAVO 30 Persoonlijke bewapening
Colt C8NLD Semiautomatische karabijn 85 3,7 5,56 NAVO 30 Persoonlijke bewapening
Glock 17 Pistool 20,3 0,87 9 Parabellum 17 Persoonlijke bewapening
Accuracy L115 Sluipschuttersgeweer 120 6,5 7,62 NAVO 5 Specialistische bewapening
Barret M107 Sluipschuttersgeweer 140 14 12,7 (.50cal) 10 Specialistische bewapening
Mossberg M590 Shotgun 116 4 18,2 7-8 Groepsbewapening
FN Minimi Machinegeweer 76,6[3] 7,1 5,56 NAVO Patroonband; 700 – 1000 schoten per minuut Groepsbewapening
FN MAG Machinegeweer 126 11,8 7,62 NAVO Patroonband; 700 - 750 schoten per minuut Groepsbewapening
Browning M2 Machinegeweer 165 38 12,7 (.50cal) Patroonband; 450 – 500 schoten per minuut Groepsbewapening
HK AGW Automatische granaatwerper 150 29 40 350 schoten per minuut Groepsbewapening
Panzerfaust 3 raketwerper 95 11 110 1 schot per minuut Groepsbewapening

VoertuigenBewerken

Naam type rol
Bushmaster MRAP voor troepentransport op missie
LSV luchtmobiel speciaal voertuig versie Algemene Dienst en versie gewondentransport
KTM KTM 400cc enduromotor motor voor snelle verplaatsing
MB290GD MB 290GD 12 kN omgebouwde MB ziekenwagens,verkenningsvoertuig voor de zware wapen compagnieën.
MB290GD MB 290GD 7,5 kN versie Algemene Dienst en versie mortiergroepen met aanhanger
MB290GD MB 290GD 10 kN
MB280CDI MB 280CDI bepantserd (alleen op uitzending)
DAF DAF YAP-4442 en YAD-4442 'viertonner' versie voor personentransport en versie algemene dienst.
DAF DAF YAZ-2300 tientonner
DAF DAF YBB-95.480 bergingsvoertuig

Het Defensie Helikopter Commando maakt gebruik van een aantal types helikopters in de samenwerking met de Luchtmobiele Brigade.

De 11 Luchtmobiele Brigade maakt ook gebruik van 4 Lockheed C-130H en C-130H extended transport vliegtuigen van de Koninklijke Luchtmacht om parachute te springen.

MissiesBewerken

Sinds de oprichting van de brigade in 1992 heeft Luchtmobiel bijgedragen aan onderstaande missies.

Jaar Naam Locatie Bijzonderheden
1994 - 1995 UNPROFOR Bosnië
1996 IFOR Bosnië
1998 UNFICYP Cyprus

1999 - 2000 (KFOR) Kosovo

1999 - 2000 SFOR Bosnië
2000 UNMEE Ethiopië
2001 Essential Harvest Macedonië
2002 Amber Fox Macedonië
2002 - 2003 ISAF Afghanistan Kabul
2004 - 2005 SFIR Irak
2006 MONUC Congo / Gabon
2006 - 2010 ISAF Afghanistan Uruzgan
2011 - heden ACOTA Burundi / Rwanda / Uganda
2012 - heden PTG Afghanistan Kunduz, Mazar-e-Sharif, Kabul
2012 - heden Ocean Shield Somalië
2012 - heden Compagnie in de West Curaçao
2015 - heden MINUSMA Mali

Externe linkBewerken

  Zie de categorie 11 Luchtmobiele Brigade van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.