Militaire eenheid

Een militaire eenheid bestaat uit een commando- en staf-element, uit uitvoerende militaire eenheden van een lager niveau en steuneenheden. Een militaire eenheid staat onder commando van een (onder)officier van voldoende rang. Militaire eenheden zijn typische lijnorganisaties. Een krijgsmacht in haar geheel is georganiseerd als een hiërarchie van militaire eenheden.

Moderne leger-organisatieBewerken

Dit is een overzicht van de organisatie van moderne legers, zoals in diverse NAVO-landen.

APP-6A-symbool Naam Aantal personen Subordinate eenheden Rang commandant
XXXXXX regio, theater of front 200.000 + 2+ legergroepen generaal of maarschalk
XXXXX legergroep 100.000 + 2+ legers generaal of maarschalk
XXXX leger 50.000-60.000+ 2+ legerkorpsen generaal
XXX legerkorps 30.000-50.000+ 2+ divisies luitenant-generaal
XX divisie 10.000–20.000 2-4 brigades of regimenten generaal-majoor
X brigade 3000–5000 2+ regimenten of 3–6
bataljons
brigadegeneraal
III regiment 2000–3000 2+ bataljons of afdelingen kolonel
II bataljon of afdeling 300–1000 2–6 compagnieën, eskadrons of batterijen luitenant-kolonel
I compagnie, eskadron of batterij 70–250 2–8 pelotons kapitein of majoor
••• peloton 25–60 2+ squads, secties, of voertuigen onder- of eerste luitenant
•• groep 8–16 2+ teams sergeant
sectie 2-12 2+ fireteams of 1+ cel korporaal of sergeant