Leger (eenheid)

Een leger is, in de moderne militaire organisatie, een militaire eenheid die bestaat uit twee of meer legerkorpsen. Legers kunnen op een hoger niveau worden samengevoegd tot legergroepen.

Doorgaans berust het bevel over een leger bij een viersterrengeneraal.

De landmacht van grote mogendheden kan uit verschillende legers bestaan.

In (leger)eenheden zijn manschappen ingedeeld. Ook wel troepen genoemd.

Zie ookBewerken