Escouade

Een escouade was de kleinste eenheid binnen een leger.

Het bestond veelal uit 8-12 soldaten onder leiding van een korporaal. Twee of meer escouades vormden samen een sectie.