Xylofaag

Xylofaag betekent hout-etend en is in de biologie een term die gebruikt wordt voor dieren die leven van hout. Ook soorten die van de boomschors eten worden wel als xylofaag beschouwd. Voorbeelden zijn met name kevers als boktorren waarvan een aantal soorten bekendstaan als 'houtworm'.

Xylofage dieren worden vaak als schadelijk beschouwd omdat ze ook in door de mens gebruikt hout leven en dit verzwakken door het maken van gangenstelsels. Voorbeelden van beruchte soorten zijn de Oost-Aziatische boktor (Anoplophora chinensis) en de loofhoutboktor (Anoplophora glabripennis). Andere soorten echter zijn aan te merken als opruimers van dood hout in de natuur, omdat ze leven van hout dat al in verregaande staat van ontbinding is (vermolmd). Voorbeelden van dergelijke soorten zijn de kevers uit de familie vliegende herten (Lucanidae), zoals het vliegend hert, het klein vliegend hert en het blauw vliegend hert.