Elysia pusilla eet het groenwier Halimeda en neemt chloroplasten op in het lichaam.

Kleptoplastie of kleptoplastidie is een endosymbiotisch verschijnsel waarbij een gastheer-organisme of predator een of meer plastiden van een ander organisme (de prooi-cel) in zich opneemt.

Voorbeelden van kleptoplastie zijn te vinden in zeer verschillende groepen:

Karyokleptie is het proces waarbij ook de celkern van de prooi-cel door de predator wordt opgenomen.

Zie ookBewerken