Xenofagie

biologisch proces

Xenofagie (van het Grieks: xenos, "vreemd" en fagein, "eten") en allotrofie (van het Grieks: alloi, "ander" en trophein, "voedingsstof") zijn grote veranderingen in vastgestelde patronen van biologische consumptie, door individuen of groepen.