Detrivoor

organisme dat leeft van vast dood organisch materiaal

Een detrivoor, saprofaag of detritus-eter, ook wel afvaleter, is een organisme dat leeft van vast dood organisch materiaal of detritus. Deze afvaleters doen het voorwerk voor de reducenten, micro-organismen die organisch afval verder afbreken (mineralisatie) tot anorganische stoffen.

Regenwormen zijn detrivoor

Detrivoren zijn bijvoorbeeld mieren, mestkevers, regenwormen, paddenstoelen. Reducenten zoals bacteriën en lagere schimmels zijn beter aangepast aan het afbreken van vloeibaar organisch materiaal.

Op dood (en soms op levend) hout levende paddenstoelen (bijvoorbeeld de berkenzwam) worden 'boomzwammen' genoemd. Boomzwammen zijn, als alle paddenstoelen, plantenetende detrivoren.