Wikipedia:Te verwijderen categorieën/Toegevoegd 2011 week 05


Week 05Bewerken

Toegevoegd maandag 31/01, te verwijderen vanaf 14/02Bewerken

Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en afgehandeld.

 • Categorie:DaimlerChrysler fabriek - sp, hernoemen naar Categorie:DaimlerChrysler-fabriek - Jvhertum (overleg) 31 jan 2011 13:15 (CET)
  • Het concern DaimlerChrysler heet inmiddels Daimler AG. Is het niet handiger te hernoemen naar iets wat daarbij past? Alankomaat (overleg) 1 feb 2011 19:09 (CET)
   • Ben ik niet op tegen, maar dan moet ook Categorie:DaimlerChrysler hernoemd worden. Wat mij betreft liever "Daimler" dan "Daimler AG". Jvhertum (overleg) 2 feb 2011 10:25 (CET)
    • De cat. DaimlerChrysler dient inderdaad ook hernoemd te worden. Daimler is echter ook de naam van een Brits automerk. Ik denk dat de volledige naam Daimler AG daarom wel een must is. Alankomaat (overleg) 2 feb 2011 16:40 (CET)
     • Okee, klinkt logisch. Jvhertum (overleg) 2 feb 2011 16:53 (CET)
      • Categorie:Fabriek van Daimler AG er van maken dan? Alankomaat (overleg) 5 feb 2011 19:36 (CET)
       • Mee eens. Jvhertum (overleg) 5 feb 2011 22:39 (CET)
        • Toevoeging van de juridische vorm (AG, NV, Ltd, SA) aan de artikel/categorienaam van een bedrijf is niet gebruikelijk - het wordt althans voor de grote meerderheid der bedrijven niet gedaan. In geval van dubbele namen kan ook het land worden toegevoegd: Categorie:Fabriek van Daimler (Duitsland) - Skuipers (overleg) 10 feb 2011 13:38 (CET)
         • Opmerking: het artikel over het bedrijf heet Daimler AG, met de toevoeging van de juridische vorm dus. Moet het artikel volgens jou hernoemd worden? Ik zie graag consistentie tussen het hoofdartikel en de categorienaam. Jvhertum (overleg) 17 feb 2011 15:57 (CET)
          • Ja, dat lijkt me wel - in dit geval dus Daimler (Duitsland). Kijk maar eens in de categorie:Genoteerd_aan_Euronext: allemaal N.V.'s, natuurlijk, maar bij de overgrote meerderheid staat dat er niet bij in de artikelnaam - Skuipers (overleg) 21 feb 2011 14:36 (CET)
 • Categorie:Deelgebied van natuurkunde - weg - maar 1 artikel, liever opnemen in Categorie:Natuurkunde - Jvhertum (overleg) 31 jan 2011 15:02 (CET)
 • Categorie:Dim Sum - sp, hernoemen naar Categorie:Dim sum - Jvhertum (overleg) 31 jan 2011 15:19 (CET)
 • Categorie:Hamilton (gemeente) - hernoemen naar Categorie:Hamilton (Bermuda) - duidelijker wat er bedoeld wordt - Jvhertum (overleg) 31 jan 2011 15:24 (CET)
  • Voor hernoemen - AGL (overleg) 31 jan 2011 16:29 (CET)
  •   Opmerking Misschien voorlopig duidelijker, maar op datzelfde Bermuda is er ook nog de parish Hamilton, die bestuurlijk op hetzelfde niveau staat, vandaar mijn titelkeuze. Gertjan R 31 jan 2011 22:05 (CET)
  • Tegen hernoemen - Het onderscheid tussen kerkelijke en wereldlijke gemeente is wel erg groot, ze overlappen niet eens. --ErikWarmelink (overleg) 11 feb 2011 17:54 (CET)
   • Het lijkt me nogal onwaarschijnlijk dat er een categorie komt voor de parish. Daarnaast zijn er gemeentes met de naam Hamilton in een aantal andere landen. Jvhertum (overleg) 18 feb 2011 14:08 (CET)
   • Hoezo onwaarschijnlijk, Jvhertum?   Tegen verwijderen dus, deze naam moet blijven ter onderscheiding. En wanneer er nog categorieën over andere gemeenten Hamilton komen kan later nog worden hernoemd, je moet problemen pas oplossen als ze zich stellen. Gertjan R 19 feb 2011 22:26 (CET)
 • Categorie:Bouwwerk in Hamilton (gemeente) - hernoemen naar Categorie:Bouwwerk in Hamilton (Bermuda) - duidelijker wat er bedoeld wordt - Jvhertum (overleg) 31 jan 2011 15:24 (CET)
  • Helemaal weg - De categorie:bouwwerk in Bermuda kan voor lange tijd volstaan. - AGL (overleg) 31 jan 2011 16:29 (CET)
   • Dan zul je een aparte nominatie moeten indienen, deze nominatie gaat over hernoeming. Gertjan R 31 jan 2011 22:05 (CET)
    • Dat is echt niet nodig hoor. En zolang er maar 1 artikel in staat, mag het wat mij betreft ook wel weg. Jvhertum (overleg) 1 feb 2011 10:39 (CET)
  •   Opmerking Zie hierboven. Gertjan R 31 jan 2011 22:05 (CET)
    • Voor weg, Categorie:Bouwwerk in Bermuda voldoet de komende jaren wel. Maar zodra verder opdeling gewenst is, is er de noodzaak 'gemeente' en 'parish' uit elkaar te houden aangezien ze geografisch niet overlappen. Michiel1972 2 feb 2011 22:20 (CET)
     • Ja, dat zei ik hierboven dus. Gertjan R 5 feb 2011 23:23 (CET)
  • Voor verijderen - overcategorisatie. --ErikWarmelink (overleg)
 • Categorie:Kathedraal in Bermuda - slechts 1 artikel; eerder werden in de categorie:kathedraal naar land verschillende landen met slechts één of twee kathedralen weggedaan, wegens te diepe categorisering. - AGL (overleg) 31 jan 2011 16:29 (CET)
  •   Tegen verwijderen - Uniformiteit: landen met slechts één luchthaven hebben ook een eigen luchthavencategorie. Gertjan R 31 jan 2011 22:05 (CET)
   • Verkeerd begrepen uniformiteit. Omdat er overal al een nauw verwante categorie:kerkgebouw naar land is, is er geoordeeld dat er niet overal een categorie voor de kathedraal moet zijn? Zie deze verwijdersessie uit 2008. - AGL (overleg) 1 feb 2011 21:24 (CET)
    • Er zit iets in, ik vond de kathedraalcategorieën ook te ver gaan. Het is niet omdat ik iets consequent houd, dat ik er in die mate achter sta dat ik het zelf zou kunnen hebben opgericht. Ik zou me dus bij Alankomaat en jij aansluiten en alle kathedraalcategorieën weghalen, is dat nog haalbaar denk je? Het is ook zoals Frans zegt: veel mensen weten niet of hetgeen dat ze zoeken een kathedraal is. En daarbij heeft een territorium als Bermuda wellicht maar een kathedraal. Groet, Gertjan R 1 feb 2011 23:10 (CET)
     • Dank u voor het begrip. Zoals ik daar in 2008 al schreef, tegen de voortdurende drang om alles in nationale (en vervolgens nog kleinere) vakjes te stoppen is hier helaas geen kruid gewassen. Ik heb het al lang opgegeven om daar grootschalig tegenin te gaan. Maar soms geef ik nog eens een prikje, en daar was u toevallig het "slachtoffer" van. Ik ben blij dat u het goed opvat. Vriendelijke groet. - AGL (overleg) 2 feb 2011 17:31 (CET)
      • Ik vind het jammer dat je op die manier tewerk gaat (komt de sfeer en collegialiteit niet ten goede), maar goed, zand erover. Mijn algemenere vraag blijft trouwens staan: is het geen idee om nog eens te proberen alle kathedraalcategorieën weg te halen? Want opnieuw komt Jvhertum hier vrolijk stemmen zonder dat hij de indruk geeft ook opbouwend overleg te hebben doorgenomen. Gertjan R 5 feb 2011 23:25 (CET)
  •   Opmerking - Het sjabloon is niet geplakt door de nomineerder, is dat reglementair? Gertjan R 31 jan 2011 22:09 (CET)
  •   Voor verwijderen Overcategorisatie. Er is maar 1 kathedraal op Bermuda. Daar is geen aparte categorie voor nodig. Jvhertum (overleg) 2 feb 2011 22:17 (CET)
  • Voor verwijderen - overcategorisatie. --ErikWarmelink (overleg) 11 feb 2011 17:54 (CET)
 • Categorie:Stadion, graag samenvoegen met Categorie:Sportaccommodatie. Nu staan de accomodaties verdeeld over deze twee categorieën. De tussenstap voor de accomodaties die toevallig stadion zijn (of heten) en maakt het geheel onoverzichtelijk. Eén categorie voor alle accomodaties, gesorteerd naar sport zou beter werken. De naamgeving is duidelijk genoeg om aan te geven dat het specifiek stadions zijn. -      - (Gebruiker - Overleg) 31 jan 2011 17:00 (CET)
  • Tja, het is hierbij zoals bij de dieren en de koeien: niet iedere sportaccommodatie is een stadion. Zie ook de subcats van de categorie:Sportaccommodatie. Bij de meeste sportaccommodaties is het overigens vanzelf wel duidelijk om welke sport het gaat; daarom betwijfel ik de meerwaarde van het opzetten van een categorie:sportaccommodatie naar sport - Skuipers (overleg) 1 feb 2011 13:34 (CET)
   • Dat wilde ik ook niet. Ik wilde enkel de tussenstap Stadion er tussen uit halen omdat een Voetbalstadion (bijvoorbeeld) een sportaccomodatie is en dus daar direct onder kan. Om een deel van de accommodaties in een subcategorie te plaatsen omdat ze toevallig stadion zijn/heten lijkt mij onpraktisch. -      - (Gebruiker - Overleg) 1 feb 2011 13:44 (CET)
    • Aha, op die manier. En de 24 artikelen in de categorie:Stadion (voor zover ze niet direct aan een sport zijn toe te wijzen) rechtstreeks onder sportaccommodatie, begrijp ik. Ja, dat is duidelijk een verbetering - Skuipers (overleg) 1 feb 2011 14:58 (CET)

Toegevoegd dinsdag 01/02, te verwijderen vanaf 15/02Bewerken

RandstadRailBewerken

 • Categorie:Station van RandstadRail in Leidschendam-Voorburg - overcategorisering, slechts 2 artikelen ook.   MoiraMoira overleg 1 feb 2011 07:54 (CET)
  •   Voor verwijderen slecht idee om dit op te delen. De lengte van een categorienaam duidt meestal al op overcategorisering. -      - (Gebruiker - Overleg) 1 feb 2011 09:36 (CET)
  •   Tegen verwijderen - vanwege de systematiek van de subcats in de categorie:Rotterdamse metro. Het is niet logisch om hier één categorie te verwijderen. Haagse tram, Randstadrail en Rotterdamse metro zijn subtiel gekoppeld, en daarin moet je niet zomaar wijzigen - Skuipers (overleg) 1 feb 2011 12:06 (CET)
   • Die koppeling klopte al lang niet meer. Ik heb de moedercategorie nu gekoppeld aan Haagse tram en Rotterdamse metro. Zeker bij de laatste: een metro houdt op metro te zijn zodra die boven de grond komt, dus behalve in Rotterdam zelf zouden er geen stations zijn, ook niet aan de oude Hofpleinlijn. -      - (Gebruiker - Overleg) 1 feb 2011 12:59 (CET)
    • Maar dat is niet het gebruik bij de naamgeving van de Rotterdamse metrostations. Zie ook de categorie:Station van de Rotterdamse metro: hierin zijn alle stations opgenomen, en het verschil wordt gemaakt door de toevoeging metrostation of sneltramhalte, niet door het al of niet bovengronds zijn. Het is niet erg voor de hand liggend om dit voor de Rotterdamse metro(sic!)lijn E anders te doen - Skuipers (overleg) 1 feb 2011 13:15 (CET)
     • Je zou hoedanook overlap krijgen, immers: de voormalige Hoofpleinlijn loopt nu naar CS en binnenkort ook naar Slinge. Alle stations tussen CS en Slinge zijn dan metro én randstadrailstations. Bij de categorie RandstadRailstation Den Haag stond ook dat dat die categorie ook voor andere tramhaltes was. Misschien dat de huidige situatie en voorstellen niet de beste oplossing zijn maar ik denk graag mee over alternatieven. Los daarvan lijkt het me niet nuttig on de 2, 2 en 3 artikelcategorieën te laten bestaan ook omdat die oplossing, voor elke gemeente een categorie, dus ook niet de beste is. -      - (Gebruiker - Overleg) 1 feb 2011 13:20 (CET)
 • Categorie:Station van RandstadRail in Lansingerland - slechts twee artikelen. Aanvulling op/uitbreiding van bovenstaande nominatie. -      - (Gebruiker - Overleg) 1 feb 2011 13:02 (CET)
 • Categorie:Station van RandstadRail in Pijnacker-Nootdorp - slechts twee drie artikelen. Geldt hetzelfde voor. -      - (Gebruiker - Overleg) 1 feb 2011 13:02 (CET)
  • Ik stel voor deze twee nominaties samen met die hierboven over Leidschendam-Voorburg te behandelen (discussie op één plaats is overzichtelijker en wel voldoende). Het zijn overigens drie artikelen in Pijnacker-Nootdorp - Skuipers (overleg) 1 feb 2011 13:18 (CET)
   • Mee eens. Foutje aangepast. -      - (Gebruiker - Overleg) 1 feb 2011 13:22 (CET)
    • Goh, zijn ze weer terug, vorig jaar januari waren ze al reeds verwijderd. Halandinh (overleg) 6 feb 2011 01:05 (CET)
  • Voor alle drie: voor verwijderen - overcategorisatie. --ErikWarmelink (overleg) 11 feb 2011 17:58 (CET)

Overige nominatiesBewerken

 • Categorie:Democratisch socialisme - weg - onnodige categorie, we hebben al Categorie:Sociaaldemocratie - Jvhertum (overleg) 1 feb 2011 10:37 (CET)
 • Categorie:Dier in de Tweede Wereldoorlog - weg - beetje bizarre categorie. De hond van Hitler en zo. Dieren vechten niet in oorlogen, dat is voorbehouden aan mensen. Wat mij betreft is het genoeg om deze pagina's in (een subcategorie van) Categorie:Bekend dier op te nemen. - Jvhertum (overleg) 1 feb 2011 10:37 (CET)
  •   Voor verwijderen - onderscheid naar diersoort is wel voldoende - Skuipers (overleg) 1 feb 2011 12:09 (CET)
 • Categorie:Belgisch Neolithicum, Categorie:Duits Neolithicum en Categorie:Nederlands Neolithicum - weg - komt nogal vreemd over om een prehistorisch tijdperk naar moderne naties in te delen. Sowieso is er sprake van overcategorisatie, de meeste artikelen in deze categorieën staan in alle drie de categorieën. Het lijkt me beter om deze artikelen in Categorie:Neolithicum te plaatsen, en eventueel ook in Categorie:Belgische prehistorie, Categorie:Duitse prehistorie en Categorie:Nederlandse prehistorie - Jvhertum (overleg) 1 feb 2011 14:46 (CET)
  •   Voor verwijderen - Juist. En die hoofdcategorieën zouden beter Prehistorie in België, ... enz. heten. Dat geeft taalkundig beter aan waar het om gaat, namelijk dat het niet om de prehistorie van België gaat (want dat zijn wellicht de gebeurtenissen van voor 1830). - AGL (overleg) 1 feb 2011 21:15 (CET)
  • Voor verwijderen - een wat merkwaardige opdeling, alsof de huidige grenzen toen al invloed hadden. --ErikWarmelink (overleg) 11 feb 2011 18:09 (CET)
 • Categorie:Draak (fabeldier) - graag hernoemen naar Categorie:Draak (mythisch wezen), met de gebruikelijke toevoeging. Draken komen niet alleen in fabels voor. Mythologie is een sterkere toevoeging. -      - (Gebruiker - Overleg) 1 feb 2011 18:32 (CET)
  •   Tegen verwijderen - bezighoudingstherapie, fabeldier is bovendien korter. De zin "Draken komen niet alleen in fabels voor" slaat nergens op, want het woord "fabeldier" betekent letterlijk "dier dat in mythen wordt genoemd" (Van Dale). Met je voorgesteld hernoeming verbeter je dus woordelijk niets, je maakt de categorie er enkel langer op qua naam. --LimoWreck (overleg) 6 feb 2011 14:04 (CET)
  • Licht tegen hernoemen: de huidige naam is korter en voldoet. --ErikWarmelink (overleg) 11 feb 2011 18:09 (CET)
   • Nee,hij voldoet niet: Ik vraag me af of je een draak wel als dier zou kunnen aanduiden en daarmee dus als fabeldier. Dat een fabeldier een mythisch wezen is betekent nog niet dat alle mythische wezens ook fabeldieren zouden zijn. Nog los van de definitie in de Van Dale, fabeldier en mythisch dier zijn doorverwijzingen naar mythisch wezen. Waarom zou je dan hier als toevoeging niet mythisch wezen nemen, dat klopt in elk geval? -      - (Gebruiker - Overleg) 12 feb 2011 21:30 (CET)
    • Dit is wel een uitermate gezocht argument. Waarom zou een draak in deze context niet als dier zijn aan te duiden? Mijn Winkler Prins-kloon omschrijft de draak alvast als mythisch dier, dus er lijkt me geen enkel probleem met het "dier" an sich. Het fabel slaat hier niet direct op de literaire vorm van de fabel, maar veeleer op vroeger gangbare betekenissen (verzonnen verhaal in het algemeen en ook Verhaal uit de mythologie) of is afkomstig van dezelfde grondvorm als waarvan fabelachtig en confabulatie komen. Het WNT vermeldt:
     Samenst. Fabeldier, aan de verbeelding ontsproten dier, dat alleen in mythen, sprookjes e.d. voorkomt.
    • Ik zie vooralsnog geen dwingende reden om een correcte aanduiding door een evenzeer correcte maar langere aanduiding te vervangen. Als er redenen zijn om aan te nemen dat mythisch wezen een meer gewenste connotatie heeft of dat gebruikers in de war raken van fabeldier, dan kan dat wél een reden tot hernoeming zijn. Paul B (overleg) 12 feb 2011 22:09 (CET)
     • Dank je voor de verduidelijking, gezien de tegenstand laat ik het verzoek vooralsnog vervallen, deze toevoeging voldoet inderdaad. -      - (Gebruiker - Overleg) 13 feb 2011 03:35 (CET)
 • Categorie:Eiland van Papoea-Nieuw-Guinea - Graag hernoemen naar categorie:Papoea-Nieuw-Guinees eiland. Gertjan R 1 feb 2011 18:38 (CET)
  • 't Maakt me niet veel uit, maar liever niet: "Papoea-Nieuw-Guinees" klinkt niet. --ErikWarmelink (overleg) 11 feb 2011 18:09 (CET)
   • Correctie: jij vindt dat Papoea-Nieuw-Guinees niet klinkt. Ik vind het prima klinken. Groet, Gertjan R 17 feb 2011 12:21 (CET)
 • Categorie:Belgische zaalvoetbalcompetitie en Categorie:Gouverneur van Brussel-Hoofdstad - leeg --BakkertjeWouter. 1 feb 2011 18:33 (CET)
 • Categorie:Sint-Maartens eiland - Graag hernoemen naar categorie:Sint Maartens eiland, in lijn met de spelling van de artikeltitel. Gertjan R 1 feb 2011 18:41 (CET)
 • Categorie:Indy Racing League-circuit - Weg. Te vervangen door een Lijst van Indy Racing League-circuits. Circuits worden voor veel verschillende vormen van autosport gebruikt. Om voor elke raceklasse aparte categorieën voor circuits er op na te gaan houden is overbodig. Categorie voor circuits naar land volstaan. Alankomaat (overleg) 1 feb 2011 19:04 (CET)
  • Ik vind zo'n lijsten eigenlijk erg onhandig. Een categorie toevoegen aan een nieuw lemma is voor iedereen vanzelfsprekend, een nieuw lemma toevoegen aan een lijst is dat minder. Die worden niet bijgehouden, zoals deze, ooit een categorie, nu een lijst die niemand kan terugvinden. Ziyalistix 1 feb 2011 21:11 (CET)

Toegevoegd woensdag 02/02, te verwijderen vanaf 16/02Bewerken

Toegevoegd donderdag 03/02, te verwijderen vanaf 17/02Bewerken

Toegevoegd vrijdag 04/02, te verwijderen vanaf 18/02Bewerken

Toegevoegd zaterdag 05/02, te verwijderen vanaf 19/02Bewerken

 • Categorie:Bijbelse Handschriften. - Hernoemen naar Categorie:Bijbelse Handschriften of Categorie:Bijbelse handschriften (durf niet te zeggen of het met of zonder hoofdletter is, maar hoe dan ook zonder punt er achter...). Daarnaast: zou het misschien zelfs enkelvoud moeten zijn? Alankomaat (overleg) 5 feb 2011 19:33 (CET)
  • Ben het eens met verwijderen van de punt en de hoofdletter. Ik denk dat meervoud consequenter is; alle sub- en subsubcategorieën zijn meervoud.Koosg (overleg) 5 feb 2011 21:36 (CET)
  • Helemaal weg - Slechts twee subcategorieën en verder betekent deze categorie geen enkele bijkomende schakel. - AGL (overleg) 5 feb 2011 23:57 (CET)
   Die subcategorieën zijn handschriften van het Nieuwe Testament en handshcriften van het Oude Testament. De tweede categorie is minder vol dan de eerste, maar er wordt de komende jaren nog hard aan gewerkt. Het is denk ik logisch dat de handschriften van NT en OT op een bepaalde manier bij elkaar zijn. Artikelen als Bijbelse Handschriften en Tekstkritiek van de Bijbel dekken allebei en zouden in deze categorie beter op de plek zijn dan geforceerd in OT en/of NT.Koosg (overleg) 10 feb 2011 02:17 (CET)
  • Voor hernoemen naar Categorie:Bijbels handschrift. OT en NT zijn theofage POV. --ErikWarmelink (overleg) 11 feb 2011 19:15 (CET)
  • NOTA: voor hernoeming volledig eens met hernoemen naar enkelvoud, zonder hoofdletter en zonder punt. Al zou ik eerder de categorie opheffen en de inhoud verplaatsen naar de bovenliggende categorie Bijbel. De opmerkingen over het enkelvoud, volg ik ook. Mijn vraag is echter, is het de bedoeling van dit verzoek (en dus is er een mandaat om de onderliggende categorieën van Categorie:Bijbelse Handschriften., en bij uitbreiding de onderliggende categorieën van categorie Bijbel te hernoemen naar enkelvoud? Annabel(overleg) 24 feb 2011 21:01 (CET)
  •   Voor verwijderen - de categorie bevat eigenlijk alleen maar twee subcategorieën. De verdere informatie die er staat hoort niet in een categorie thuis; het is informatie voor de categorie en dus niet nodig als de categorie niet bestaat. Een categorie is zelf geen informatiebron. Bij behoud is de hernoemen naar Categorie:Bijbels handschrift vrij evident. -      - (Gebruiker - Overleg) 3 mrt 2011 17:20 (CET)

Toegevoegd zondag 06/02, te verwijderen vanaf 20/02Bewerken

 • Categorie:Nederlands rechtspersoon - hernoemen naar categorie:Nederlandse rechtspersoon: 'rechtspersoon' is een 'de-woord' en geen beroep of functie. Paul B (overleg) 6 feb 2011 00:48 (CET)
  •   Voor - Goed gezien. Nu de categorie toch ter discussie staat moeten juristen eens nadenken over een iets bredere omschrijving die het mogelijk zou maken ook rechtsfiguren zonder rechtspersoonlijkheid er in op te nemen. Ik denk bijvoorbeeld aan de maatschap die al in deze categorie staat maar eigenlijk geen rechtspersoonlijkheid heeft. Of laten we dat maar gewoon zo, want het woord 'rechtsfiguur' heeft dan weer een veel te brede betekenis ? - AGL (overleg) 6 feb 2011 11:37 (CET)
   • "Organisatievorm" zou iets kunnen zijn. Daaronder vallen dan iig de maatschap en de informele vereniging (waarvan op vereniging (rechtspersoon) niets terug te vinden is, ik zal die misleidende 'disambiguatie' ook eens ter sprake brengen). Ik zie dat er wel een categorie 'bedrijfsvorm' is, maar daar vallen dan weer alleen bedrijven onder. Iets voor het categoriecafé wellicht? Paul B (overleg) 6 feb 2011 15:05 (CET)
  • Tegen hernoemen, het is geen rechtspersoon die toevallig uit Nederland komt, maar een fictief persoon naar Nederlands recht. --ErikWarmelink (overleg) 11 feb 2011 19:31 (CET)
 • Categorie:Duits rechtspersoon - hernoemen naar categorie:Duitse rechtspersoon - idem - AGL (overleg) 6 feb 2011 11:37 (CET)
 • Categorie:Voorganger, Categorie:Voorganger naar nationaliteit, Categorie:Amerikaans voorganger, Categorie:Nederlands voorganger - 2 weken extra n.a.v. een verzoek van Evert100 (originele nominatie). MrBlueSky (overleg) 6 feb 2011 23:26 (CET)
  •   Tegen verwijderen Voorganger is in mijn kerk (de VPE, Nederlandse tak Assemblies of God) de titel van de predikant, equivalent van het Amerikaanse pastor. Voorgangers hebben vaak, maar niet altijd een theologische opleiding op HBO of (vroeger) MBO, maar er zijn ook enkele academici. Voorganger komt ook voor in de titel van het boek van Per Olov Enquist: de reis van de voorganger, over de stichter van de Zweedse pinksterbeweging. Koosg (overleg) 10 feb 2011 02:08 (CET)
  • Voor invoegen onder categorie:predikant, ik citeer: "Voorganger is [...] de titel van de predikant". --ErikWarmelink (overleg) 11 feb 2011 19:31 (CET)
  •   Tegen verwijderen Sorry, beetje traag met reageren, terwijl hij op mijn verzoek nog even was opgehouden. Groot deel van argumentatie is al door Koosg gegeven. Wat toevoegingen, een predikantschap is altijd een betaalde functie, in het geval van een voorganger gaat het ook vaak om een vrijwilligersfunctie. Verder, zoals genoemd, moet een predikant een bepaalde opleiding hebben gevolgd, voordat hij zich predikant kan noemen. Bij voorgangers is dat niet zo. In principe mag iedereen zich zo noemen. Verder zijn voorgangers vrij strikt gelieerd aan bepaalde kerkgenootschappen- en bewegingen, zoals de pinksterbeweging, evangelische beweging, etc.. Ditzelfde geldt voor predikanten (gereformeerd, protestants, etc.), dus ook in dit opzicht is er een behoorlijk onderscheid. Als laatste in semantiek, in de betreffende kerken wordt altijd gesproken over een voorganger, en nooit over een predikant. Dit zou dus vervreemding opwekken. Al met al genoeg reden om beide categorieën naast elkaar te laten bestaan. Evert100 15 feb 2011 0:10 (CET)
Nee, die artikelen zijn naar de categorie:predikant over geplaatst na de eerste - tijdelijke - verwijdering van de :categorie:voorganger. Afhankelijk van de uitkomst van deze nominatie zouden ze daar dus weer uitgehaald moeten worden. Evert100 22 feb 2011 17:22 (CET)