Wikipedia:Te beoordelen categorieën

Klik hiernaast voor naar onder  Naar inhoud
Naar onder


Zie WP:TBC
Zie WP:CVW
Zie WP:VC
Zie WP:TVC
Zie WP:CFD

UitlegBewerken

Overzicht beheerpagina's

Let op: Het is NIET de bedoeling de artikelen in een categorie alvast uit die categorie te halen, alvorens deze te nomineren voor verwijdering. De moderator die de verwijdering uitvoert, zal na het verwijderen van een categorie ook de verwijzingen naar die categorie weghalen of aanpassen. Dit moet niet vooraf gebeuren, omdat men commentaar moet kunnen leveren op een nominatie. Als de verwijzingen naar de categorie voortijdig worden verwijderd (of bijvoorbeeld door een bot worden aangepast), is het zeer moeilijk deze artikelen en verwijzingen weer terug te vinden als na discussie de categorie toch niet wordt verwijderd.

Deze pagina is bestemd voor het vermelden van categorieën die in hun geheel uit het systeem verwijderd kunnen worden. Dit kunnen categorieën zijn waarvan je vindt dat deze niet thuishoren in Wikipedia of waarvan de inhoud moet worden verplaatst. Geef hier duidelijk de reden aan; geef ook aan of het om een hernoeming van de categorie gaat en vermeld in dat geval ook de nieuwe naam van de categorie. Plaats tevens op de categorie zelf het {{catweg}}-sjabloon; indien het om het hernoemen van de categorie gaat, plaats je het sjabloon {{catweg|h=Nieuwe_naam_van_de_categorie}} op de categorie.

Pas nadat een categorie verwijderd is, moeten de links naar die categorie ook nog verwijderd of aangepast worden.

Mocht je het niet eens zijn met het plaatsen van een categorie op deze lijst, dan kan je dat aangeven. Langere discussies over het al dan niet verwijderen van een categorie zijn het meest op hun plaats op de overlegpagina bij de betreffende categorie en kunnen verplaatst worden. (Geef dan even aan op deze pagina dat de discussie daarnaartoe is verplaatst.) Langere discussies, zoals over de structuur van de categorieën, vinden plaats in het Categoriecafé.

Plaats een nieuwe kandidaat voor verwijdering onderaan deze lijst, bij de dag van vandaag. Als het om een typfout in de titel gaat (of je eigen fout), dan kan het onder de kandidaten voor directe verwijdering, met vermelding van de juiste titel.

Een pagina (dus ook een categorie) die definitief is verwijderd, wordt in het logboek verwijderde pagina's vermeld. Zie ook Archief 2022 voor de discussies en de geschiedenis van Wikipedia:Te beoordelen categorieën voor oudere discussies

Recente beoordelingssessiesBewerken

Hier staan recent afgehandelde subpagina's. Het is niet de bedoeling om de sub-pagina's op te schonen, ze dienen als archief van verwijdernominaties


Week 14Bewerken

Weekpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van weekpagina bekijken | Alleen weekpagina bekijken

Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en afgehandeld.

Toegevoegd maandag 04/04, af te handelen vanaf 18/04Bewerken

Toegevoegd woensdag 06/04, af te handelen vanaf 20/04Bewerken

 • Categorie:Blauwalgen hernoemen naar Categorie:Cyanobacteriën: correctere naam; het zijn helemaal geen algen maar bacteriën. Ik ontdekte tot mijn schrik dat deze categorie zelfs foutief was ingedeeld bij de algen; dat heb ik inmiddels rechtgezet.  Erik Wannee (overleg) 6 apr 2022 08:59 (CEST)
  • Volgens het artikel algen zijn blauwalgen wel algen. –bdijkstra (overleg) 6 apr 2022 09:07 (CEST)
   • Tjonge, dan wordt het hoog tijd om het daar ook te corrigeren, want dat klopt echt niet. Wel dat de naamgeving oorspronkelijk afgeleid was van de algen, maar dat komt omdat in de tijd dat men deze namen bedacht nog 'middeleeuws' dacht, niet gehinderd door wetenschappelijke kennis. (Ik heb daar nu even geen tijd voor want het wordt een flinke klus om dat zorgvuldig te doen. Maar het heeft mijn aandacht.)  Erik Wannee (overleg) 6 apr 2022 09:10 (CEST)
    Blijkbaar zitten we dan nu nog in de middeleeuwen. Uit het artikel: "Over de vraag of blauwwieren wel of niet tot de algen moeten worden gerekend, lopen de meningen uiteen." We schrijven wat de bronnen beweren, dus zolang de algologen het niet eens zijn, zou in ieder geval de Categorie:Blauwalgen moeten worden ingedeeld bij zowel algen als bij bacteriën. –bdijkstra (overleg) 6 apr 2022 09:27 (CEST)
 •   Tegen Raar verzoek. Uiteraard niet doen. Als men in dit geval van de regels wil afwijken dan eerst een stemming organiseren. Zie hier. - Brya (overleg) 6 apr 2022 12:52 (CEST)
En jij was nou net degene die deze organismen ten onrechte bij de categorie 'Alg' ging indelen en de categorie 'bacterie' verwijderde. Kortom: je doet maar wat, en introduceert ruis.  Erik Wannee (overleg) 6 apr 2022 22:14 (CEST)
Cyanobacterieën worden in het Nederlands doorgaans 'blauwalgen' genoemd. Het doet er daarbij niet toe of het algen zijn of niet, want bij Nederlandstalige namen wordt niet de eis gesteld dat ze een bepaalde systematiek volgen, maar vooral dat ze ingeburgerd zijn. Daarbij kan ook een (inmiddels onjuist gebleken) historische opvatting over de groep een rol spelen. WIKIKLAAS overleg 7 apr 2022 02:22 (CEST)
Maar het zijn algen, en een lezer die vanuit algen begint te zoeken hoort ook blauwalgen te kunnen vinden. En of het Bacteria zijn hangt af van de taxonomische indeling die wordt gevolgd (algen zijn niet noodzakelijkerwijs een taxonomische groep. Hedendaagse inzichten stellen dat algen, overigens net als vissen en vogels, geen 'goede' groepen zijn). Dus als het niet wenselijk is in details te treden is "prokaryoot" een veel veiliger categorie dan "bacterie" (er zijn ook allerlei concepten van "bacterie" die blauwalgen uitsluiten). - Brya (overleg) 7 apr 2022 06:34 (CEST)
Ja ja, en de categorie:Walvisachtigen zetten we dan ook maar onder de vissen? Dacht het niet. Wikiwerner (overleg) 10 apr 2022 13:44 (CEST)
En de oorwormen uiteraard onder de wormen.  Erik Wannee (overleg) 10 apr 2022 14:46 (CEST)
  Wikiwerner (overleg) 10 apr 2022 15:26 (CEST)
Wat een flauwe grapjes. Onderbroekenlol heet dat. De motivatie om blauwalgen te categoriseren onder "bacterie" is inhoudelijk zwakker dan om die te categoriseren onder "alg". Zoek een deskundige op het gebied van algen op en die kan blauwalgen laten zien opgenomen in verzamelingen van algen, etc. - Brya (overleg) 11 apr 2022 07:17 (CEST)
Als alleen een bepaalde, hedendaagse classificatie zou tellen bij het categoriseren, zouden ook de categoriën vogels en vissen leeg horen te zijn. En geen lezer zou dat begrijpen. - Brya (overleg) 11 apr 2022 07:25 (CEST)
Kijk dan maar eens naar de Categorie:Vogels en subcategorieën en het artikel Vogels. Wikiwerner (overleg) 11 apr 2022 08:09 (CEST)
Ik denk dat Brya bedoelt dat vogels eigenlijk dinosaurussen zijn.  Erik Wannee (overleg) 11 apr 2022 08:18 (CEST)
Als je vogels en Aves gelijkstelt, zoals deze encyclopedie doet, is het gewoon een netjes afgebakende monofyletische groep. Bij vissen en algen is dat echter niet mogelijk. Maar wat is er mis mee om de blauwalgen zowel onder de algen als onder de bacteriën te categoriseren? –bdijkstra (overleg) 11 apr 2022 11:15 (CEST)
Wat ik wil aangeven, en wat Wikiwerner onderschrijft, is dat 'alg' een term is die taxonomisch niet bestaat. Het is eigenlijk gewoon een lekenterm voor alles wat snotterig en slierterig is en in het water leeft. Moeten we een dergelijke categorie dan überhaupt wel willen, vraag ik me af? Ik vind van niet. We hebben immers ook geen niet-taxonomische categorie van langgerekte ronde pootloze wezens: Categorie:Wormen?  Erik Wannee (overleg) 11 apr 2022 08:25 (CEST)
Nou, "Algensoorten hebben gemeenschappelijk dat ze, net als planten, hun energie halen uit zonlicht waarbij ze tegelijkertijd zuurstof produceren." Dat doen blauwalgen niet. Wikiwerner (overleg) 11 apr 2022 10:40 (CEST)
Volgens mij doen ze dat nou juist wel, en zit er binnenin elke plantencel (correcter: Archaeplastida-cel) een 'oer-cyanobacterie' die verantwoordelijk is voor de fotosynthese.  Erik Wannee (overleg) 11 apr 2022 11:04 (CEST)
Het is dan geen taxonomische term, maar dat wat algologen bestuderen is wel een onderwerp van wetenschappelijk studie. En wou je met "lekenterm" beweren dat algologen het woord "algen" niet gebruiken? –bdijkstra (overleg) 11 apr 2022 11:20 (CEST)
Ik heb nog nooit een algoloog gesproken. Alhoewel, wel een algoloog maar geen algoloog, jeweetwel. Ik ga er van uit dat zo iemand wel weet waarover hij/zij het heeft, en dat cyanobacteriën heel iets anders zijn dan de 'echte' (eukaryotische) algen, zoals roodwieren, bruinwieren, groenwieren en zo. En dat zo iemand dus ook niet deze informele groep op één hoop zal gooien.  Erik Wannee (overleg) 11 apr 2022 11:31 (CEST)
Nou, zoals eerder al aangegeven zullen algen zonder blauwalgen ook "geen netjes afgebakende monofyletische groep" zijn. En als je algen-deskundigen (fycologen) afdoet als "leken", dan houdt elke discussie wel op met zinnig te zijn. - Brya (overleg) 11 apr 2022 12:37 (CEST)
Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en afgehandeld.

Toegevoegd zondag 10/04, af te handelen vanaf 24/04Bewerken

Nog een paar dierencategorieën die omgezet moeten worden in de meervoudsvorm. Volgens mij zijn dit de laatsten, alhoewel het me niets zou verbazen als ik eer een aantal over het hoofd heb gezien. Wie vindt ze?  Erik Wannee (overleg) 10 apr 2022 15:49 (CEST)

Week 21Bewerken

Weekpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van weekpagina bekijken | Alleen weekpagina bekijken

Toegevoegd dinsdag 24/05, af te handelen vanaf 07/06Bewerken

Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en afgehandeld.

Toegevoegd woensdag 25/05, af te handelen vanaf 08/06Bewerken

Toegevoegd donderdag 26/05, af te handelen vanaf 09/06Bewerken

 • Categorie:Guyaanse literatuur verwijderen en opnemen in Categorie:Literatuur in Guyana (beide trouwens door mijzelf ooit aangemaakt). Vergeleken met andere categorieën op dit gebied lijkt de eerste niet naar het land maar naar de taal te verwijzen en de tweede wel naar het land. Bij Guyaanse literatuur gaat het dan in feite om Engelse literatuur (geen Guyaanse) omdat ze daar Engels spreken. Ymnes (overleg) 26 mei 2022 09:17 (CEST)
 • Categorie:Literatuur in India samenvoegen met Categorie:Indiase literatuur - zelfde onderwerp. –bdijkstra (overleg) 26 mei 2022 16:00 (CEST)
  • Is het niet beter om de overblijvende categorie Literatuur in India te noemen? Indiaas is bij mijn weten geen taal. Het nominatiesjabloon (waarom geen twee?) lijkt de andere kant op te willen wijzen. Bovendien is zelfde onderwerp in dat sjabloon een vreemde omschrijving; later zal het verband met de Guyaanse categorie wel nooit meer eenvoudig gelegd kunnen worden - Skuipers (overleg) 29 mei 2022 13:31 (CEST)
   Ik heb gewoon de nieuwere categorie genomineerd. Volgens de procedure hoeft er maar 1 sjabloon geplaatst te worden. Hoezo is zelfde onderwerp vreemd? Literatuur in India en Indiase literatuur zijn 2 namen voor hetzelfde onderwerp. –bdijkstra (overleg) 20 jun 2022 11:57 (CEST)
  •   Uitgevoerd - oudste behouden en hernoemd over de nieuwere en inhoud samengevoegd. -      - (Gebruiker - Overleg) 22 jun 2022 09:08 (CEST)

Toegevoegd vrijdag 27/05, af te handelen vanaf 10/06Bewerken

Aangezien voordrager zelf de inhoud van deze categorie (volgens mij integraal) handmatig verplaatst heeft naar de door hem aangemaakte Categorie:Lijsten van brutoformules is er weinig tegen het verwijderen van deze categorie. Hooguit dat verwijzingen ernaar (zowel binnen Wikipedia als bij gebruikers van Wikipedia thuis via bladwijzers in hun browser) onbruikbaar worden. Waarvoor dan dank aan voordrager.T.vanschaik (overleg) 29 mei 2022 11:57 (CEST)
Vanwege de auteursrechten moeten we dan de genomineerde categorie hernoemen naar de nieuw aangemaakte categorie. Wederom een voorbeeld van het niet volgen van Wikipedia:Te beoordelen categorieën#Uitleg. Wikiwerner (overleg) 6 jun 2022 15:12 (CEST)

Toegevoegd zaterdag 28/05, af te handelen vanaf 11/06Bewerken

Toegevoegd zondag 29/05, af te handelen vanaf 12/06Bewerken

Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en afgehandeld.

Week 24Bewerken

Weekpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van weekpagina bekijken | Alleen weekpagina bekijken

Toegevoegd maandag 13/06, af te handelen vanaf 27/06Bewerken

 • ...

Toegevoegd dinsdag 14/06, af te handelen vanaf 28/06Bewerken

 • ...

Toegevoegd woensdag 15/06, af te handelen vanaf 29/06Bewerken

 • ...

Toegevoegd donderdag 16/06, af te handelen vanaf 30/06Bewerken

 • ...

Toegevoegd vrijdag 17/06, af te handelen vanaf 01/07Bewerken

 • ...

Toegevoegd zaterdag 18/06, af te handelen vanaf 02/07Bewerken

 • ...

Toegevoegd zondag 19/06, af te handelen vanaf 03/07Bewerken

 • ...

Week 25Bewerken

Weekpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van weekpagina bekijken | Alleen weekpagina bekijken

Toegevoegd woensdag 22/06, af te handelen vanaf 06/07Bewerken

Toegevoegd donderdag 23/06, af te handelen vanaf 07/07Bewerken

 • ...

Toegevoegd vrijdag 24/06, af te handelen vanaf 08/07Bewerken

 • ...

Toegevoegd zaterdag 25/06, af te handelen vanaf 09/07Bewerken

 • ...

Toegevoegd zondag 26/06, af te handelen vanaf 10/07Bewerken

 • ...

Week 26Bewerken

Weekpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van weekpagina bekijken | Alleen weekpagina bekijken

Toegevoegd maandag 27/06, af te handelen vanaf 11/07Bewerken

 • ...

Toegevoegd dinsdag 28/06, af te handelen vanaf 12/07Bewerken

 • ...

Toegevoegd woensdag 29/06, af te handelen vanaf 13/07Bewerken

 • ...

Toegevoegd donderdag 30/06, af te handelen vanaf 14/07Bewerken

 • ...

Toegevoegd vrijdag 01/07, af te handelen vanaf 15/07Bewerken

 • ...

Toegevoegd zaterdag 02/07, af te handelen vanaf 16/07Bewerken

 • ...

Toegevoegd zondag 03/07, af te handelen vanaf 17/07Bewerken

 • ...
  WP:VC/D
  WP:TBC/D
Direct te verwijderen

Alleen in geval van werkelijke onzin of echt duidelijke (spel)fouten, waar geen discussie over zal bestaan. Deze pagina is niet bedoeld voor discussie of stemmingen. Bij onenigheid of discussie omtrent een nominatie wordt aangeraden zich te wenden tot de gewone verwijderprocedure. Voor de exacte criteria, zie richtlijnen voor moderatoren.

Als je een pagina hernoemd hebt wegens een duidelijke spelfout, vergeet dan niet het label op Wikidata aan te passen.

Kandidaten directe verwijderingBewerken

 • ...