Wikipedia:Aanmelding botgebruikers/Archief/2017

FebruariBewerken

XxmarijnwBotBewerken

 • Operator: Xxmarijnw
 • Function summary: Nocat-sjablonen toevoegen op nieuwe artikelen zonder categorieën.
 • Function details: De bot controleert nieuwe artikelen en plaatst na één uur een {{nocat}}-sjabloon op lemmata zonder categorieën. De bot slaat doorverwijspagina's en pagina's die zijn genomineerd voor directe verwijdering over. Op de gebruikerspagina van de bot kan (indien gewenst) gedetailleerdere informatie worden gevonden.
 • Programming language: Shell
 • Flag on: Nederlandstalige Wikipedia (nl.wikipedia)
 • Contributions (coupled accounts via SUL)
 • Geef botbit

--  Xxmarijnw overleg 9 feb 2017 19:20 (CET)

Hoi Xxmarijnw, bedankt voor je aanmelding en goede werk. Ik zie dat je bot op 8 februari om 19:12 sneller werkte dan de toegestane 1 bewerking per minuut voor bots zonder bitje. Kun je aangeven dat je je aan de snelheidslimiet van 12 bewerkingen per minuut zult houden zodra je een botvlag hebt? Mvg, Taketa (overleg) 9 feb 2017 20:15 (CET)
(na bwc) Hoi Taketa, voor zo ver ik weet nu niet. Ik heb het script niet zelf gemaakt en ik zal de maker (Smile4ever) meteen vragen dit toe te voegen. De bot controleert de artikelen ieder kwartier, maar als er meer dan één artikel in één kwartier is gemaakt overschrijdt hij inderdaad het limiet. Mijn excuses. Toevoeging na bwc: Het lijkt mij zeer onwaarschijnlijk dat er twaalf serieuze artikelen in 15 minuten worden aangemaakt zonder categorie, maar ik zal aan Smile vragen dit limiet toe te voegen. Met vriendelijke groet,  Xxmarijnw overleg 9 feb 2017 20:41 (CET)
Het limiet is toegevoegd en staat nu op 60 seconden (zie hier). Ik zal dit aanpassen zodra de bot al dan niet een botbit heeft.  Xxmarijnw overleg 9 feb 2017 20:47 (CET)
Xxmarijnw kan ook gewoon de code bewerken hoor, maar soms durft hij niet  . Met vriendelijke groeten,  4ever(Overleg) 9 feb 2017 21:06 (CET)
Bedankt voor het snelle antwoord en de aanpassing. Mvg, Taketa (overleg) 9 feb 2017 21:56 (CET)
  Uitgevoerd succes ermee. Natuur12 (overleg) 12 feb 2017 19:05 (CET)

KehppKukkieBot (verwijderen)Bewerken

Uit dit overleg blijkt mijn inziens toch echt dat Kukkie te weinig notie heeft van de spellingsregels en te weinig bekend is met de beschikbare bronnen, wie de samenstellers hiervan zijn en dat hij bovendien te weinig in staat is om de bronnen juist te interpreteren (zo denkt hij dat als een woord op een bepaalde manier in het Groene Boekje voorkomt, dat andere schrijfwijzen per definitie fout zijn). Ook heeft hij duidelijk teveel moeite met het koppelteken in het bijzonder en samenstellingen in het algemeen. Dit terwijl samenstellingen de hoofdmoot van zijn botbewerkingen uitmaken. Als ik hem dan op zijn OP zie schrijven dat hij niet weet "of het groene boekje door de taalunie wordt uitgegeven", begin ik me ernstig af te vragen of AWB- en botrechten wel zo wenselijk zijn bij een bewerker die zich voornamelijk met spellingkwesties bezighoudt. Op zijn hoofdaccount heb ik hem er overigens al drie dagen geleden op aangesproken, maar daar heeft hij tot op heden niet gereageerd. Mede daarom, maar uiteraard vooral vanwege de problematiek rond zijn botgebruik, verzoek ik hierbij om opschorting van zowel zijn AWB- als zijn botrechten. EvilFreD (overleg) 20 dec 2015 19:52 (CET)

 •   Steun - Gebruiker lijkt zich voorlopig beter bezig te houden met handmatige bewerkingen, aangezien hij niet voldoende kennis heeft vooralsnog om botruns te doen. Bovendien is het vertrouwen minimaal en bij grootschalige wijzigingen lijkt me dat wel handig. Als AWB wordt behouden, dan graag geen botbit. Daarmee blijft zijn max. aantal semi-automatische bewerkingen beperkt tot één per minuut. Hiermee kun je dan alsnog simpel grote wijzigingen doorvoeren, alleen duurt het langer. Bovendien staat het hem vrij om botgebruikers te benaderen over echt grote projecten. Met deze maatregel kan er in korte tijd niet zoveel schade worden aangericht. Ik heb bij de laatste botrun van Kepph/Kukkie circa 1250 pagina's terug moeten draaien, waarvan een flink aantal ook nog eens echt foutief werd gewijzigd en er dus niet alleen sprake was van BTNI. Dennis P:TW 20 dec 2015 22:33 (CET)
 •   Steun - Wegens uitdrukkelijk verzoek zal ik nog eenmaal reageren: Ik weet dat ik een grote fout heb gemaakt, het direct innemen lijkt mij een wat zwaar middel, maar goed. Ik ben niet van plan om ooit nog bij te dragen. Dat komt ook door de sfeer hier. Gebruikers als The Banner kunnen niets meer goed doen. Nieuwe gebruikers worden zeer agressief bejegend. Het gevoel bekruipt me dat het een project is dat op z'n einde loopt. Ik wil bij dezen iedereen bedanken die mij geholpen heeft, in het bijzonder MoiraMoira. Het ga jullie goed! Kehpp (overleg) 21 dec 2015 06:09 (CET)
Ping Taketa, Kippenvlees1, CaAl, JurriaanH, Natuur12. Een bevestiging alleszins dat er kennis genomen is van dit verzoek zou wel welkom zijn. Tegen de muren praten kan ik thuis ook. EvilFreD (overleg) 21 dec 2015 23:12 (CET)
Ik heb hem gezien. Persoonlijk zou ik het verzoek eerst even laten bekoelen gezien het "vertrek" van Kukkie/Kehpp. Natuur12 (overleg) 21 dec 2015 23:14 (CET)
Persoonlijk had ik het liefst dat helemaal niemand spellingswijzigingen met welke bot dan ook zou doen, op wellicht een zeer ervaren en geduldige semi-bot-gebruiker na. Zelf laat ik zulke verzoeken ofwel heel lang staan, of doe ze niet, je maakt al snel meer kapot dan dan dat je repareert. Het is me nu ook niet duidelijk of de botbestuurder dat beseft, en dat er een verzoek staat betekent zeker niet dat het afgehandeld moet worden. Als de gebruiker zelf besluit dat dit project niet is wat hij er van had verwacht, dan neem ik dat verder ter kennisgeving aan. ed0verleg 21 dec 2015 23:54 (CET)
Ik heb de afhandeling dan ook beslist niet willen bespoedigen met mijn ping hierboven. Ik wenste slechts bevestiging dat het verzoek opgemerkt was. Getuige de opmerking van CaAl hieronder niet voor niets. EvilFreD (overleg) 22 dec 2015 09:02 (CET)
Dank voor de ping, ik had deze pagina inderdaad gemist op mijn Volglijst. Volgens mij is de boodschap om zeer terughoudend te zijn met botmatige taaldingetjes wel overgekomen. Het lijkt erop dat Kukkie besloten heeft dat we allemaal stom zijn en hij is even off-wiki aan het afkoelen. Laten we inderdaad even kijken wat er gebeurt als het storm gaat liggen. Zolang Kukkie weg is, doet z'n bot ook geen rare dingen. Mocht tijdens het wachten de bot toch opeens rare dingen doen, kan er opnieuw aan de bel getrokken worden. CaAl (overleg) 22 dec 2015 08:54 (CET)
Een bot kan ook even geblokkeerd worden, mochten de wijzigingen ongewenst zijn. Dat geldt trouwens voor elke bot die uit de bocht vliegt. Botbit afnemen is typisch iets wanner het steeds maar weer fout gaat en/of de gebruiker zijn fouten niet in ziet (lees: niet van zijn fouten leert). ed0verleg 22 dec 2015 09:22 (CET)
Ik hecht er waarde aan te herinneren aan het gegeven dat de heer Kukkie toch al niet het onvoorwaardelijke vertrouwen geniet dat noodzakelijkerwijs verbonden is aan de bostatus en dat de toekenning van die status ook al niet zonder slag of stoot verliep. De bostatus werd hem min of meer voorwaardelijk verleend (nog gedeeltelijk na te lezen op deze pagina). EvilFreD (overleg) 22 dec 2015 11:40 (CET)
Het verzoek hoeft wat mij betreft ook helemaal niet per se tot definitieve intrekking van de status te leiden. Ik heb het in het verzoek al over een opschorting. Intrekking tot nader order dus. Ook andere oplossingen zijn wat mij betreft welkom. Ik denk dat ik hierboven in ieder geval voldoende aangetoond heb dat er iets moet gebeuren. Het kan niet zo zijn dat één gebruiker botmatig vele artikelen zit te wijzigen aan een razend tempo en dat anderen dat continu in de gaten moeten houden en moeten herstellen (want wat dat betreft heeft Kukkie zelf ook nog geen poot uitgestoken, had ik dat al gemeld?). Ook het aangekondigde vertrek lijkt mij geen reden om maar even niets te doen. We weten allemaal wat die aankondigingen waard zijn en ook de arbcom heeft zich daar al eens behoorlijk mee in de vingers gesneden. EvilFreD (overleg) 22 dec 2015 12:39 (CET)
Na recente problemen met deze bot (zie hier) lijkt het me wenselijk dit verzoek nog eens te heroverwegen. Zoals hierboven reeds is gesteld, werden de botrechten min of meer voorwaardelijk toegekend en is gebleken dat Kehpp noch met AWB noch met bots te vertrouwen is. Ik verzoek dan ook opnieuw opschorting van deze gebruikersrechten (bot- en AWB-rechten voor het botaccount en AWB voor de gebruikersaccount). Sowieso is het trouwens niet toegestaan om met een bot volautomatisch spellingscorrecties door te voeren, dus Kehpp overtrad met zijn meest recente run ook nog eens het lokale botbeleid. EvilFreD (overleg) 17 feb 2017 19:06 (CET)
  Uitgevoerd dit is een nobrainer. We zitten met een eigenwijze gebruiker die meerdere malen aangesproken is in het verleden, door blijft gaan met het oneigenlijk gebruiken van zijn bot om vervolgens de rest met de gebakken peren te laten zitten. Dan is het gewoon klaar want een onverantwoorde botgebruiker is een onevenredig groot risico voor de encyclopedie. Natuur12 (overleg) 17 feb 2017 19:15 (CET)

JuliBewerken

InternetArchiveBotBewerken

CYBERPOWER (overleg) 19 mei 2017 02:43 (CEST)

  • @Cyberpower678: Thank you for filing this request but could you please make some test edits? This is pretty much standard practice at NL-wiki so nothing personal. Natuur12 (overleg) 19 mei 2017 03:03 (CEST)
   I'll be happy to when the bot is ready for a test run. It'll still be a bit, but figured I'd get the approval process going.—CYBERPOWER (overleg) 19 mei 2017 14:58 (CEST)
   • You can do your first edits without the botbit, for yourself to see if all is going as expected, and after that for others to see if they are willing to "hide" those edits behind a botbit. Succes! ed0verleg 19 mei 2017 15:07 (CEST)
 • @Natuur12, Edoderoo: Before moving forward, are there any translators that can assist me in setting up the bot for this wiki?—CYBERPOWER (overleg) 4 jun 2017 18:48 (CEST)
  I need the following things translated so the bot can run with the wiki's native language:
  • External links modified -> Externe links aangepast
  • Hello fellow editors,\n\nI have just modified {linksrescued} external links on [[{namespacepage}]]. Please take a moment to review [{diff} my edit]. If you have any questions, or need the bot to ignore the links, or the page altogether, please visit this simple FaQ for additional information. I made the following changes:\n{modifiedlinks}\nWhen you have finished reviewing my changes, you may follow the instructions on the template below to fix any issues with the URLs.\n\nCheers. -> Hallo medebewerkers, \n \nIk heb zojuist {linksrescued} externe links gewijzigd op [[{namespacepage}]]. Neem even een moment om [{diff} mijn bewerking] te beoordelen. Als u nog vragen heeft of u de bot bepaalde links of pagina's wilt laten negeren, raadpleeg dan deze eenvoudige FaQ voor meer informatie. Ik heb de volgende wijzigingen aangebracht: \n {modified links} \nAls u mijn wijzigingen hebt beoordeeld, kunt u de instructies op onderstaand sjabloon volgen om eventuele problemen met de URL's op te lossen. \n\nGroet.
  • External links found that need fixing
  • Hello fellow editors,\n\nI have found one or more external links on [[{namespacepage}]] that are in need of attention. Please take a moment to review the links I found and correct them on the article if necessary. I found the following problems:\n{modifiedlinks}\nWhen you have finished making the appropriate changes, please visit this simple FaQ for additional information to fix any issues with the URLs mentioned above.\n\nThis notice will only be made once for these URLs.\n\nCheers. -> Hallo medebewerkers, \n \nIk heb één of meer externe links gevonden op [[{namespacepage}]] die aandacht behoeven. Neem alstublieft de tijd om de links die ik gevonden heb te herzien en om zo nodig op het artikel te corrigeren. Ik heb de volgende problemen gevonden: \n {modified links} \nAls u klaar bent met het maken van de juiste wijzigingen, gaat u naar deze eenvoudige FaQ voor meer informatie om eventuele problemen op te lossen met de hierboven genoemde URL's. \n \nDeze melding wordt slechts een keer genoemd voor deze URL's. \n \nGroet.
  • Trouble archiving links on the article
  • Hello. During the archive process, the archive returned errors for one or more sites that I submitted for archiving.\nBelow, I have included the links that returned with an error and the following error message.\n\n{problematiclinks}\nIn any event this will be the only notification in regards to these links, and no further attempt will be made to archive the links.\n\nCheers. -> Hallo. Tijdens het archiefproces heeft het archief fouten gevonden voor een of meer sites die ik voor archivering heb ingediend. \nHieronder heb ik de links opgenomen die een fout blijkt te bezitten met het volgende foutbericht. \n\n{problematiclinks}\nDit is de enige melding met betrekking tot deze links, en er wordt geen verdere poging genomen om de links te archiveren. \n\nGroet.
  • {link} is found to be dead. Recommend adding {newarchive} to the original URL. -> {link} is dood. Het is aan te bevelen om {newarchive} aan de originele URL toe te voegen
  • {link} is found to be dead. No archive was found. -> {link} blijkt dood. Er werd geen gearchiveerde versie gevonden.
  • {link} is considered to be dead, however has been found to be alive. Recommend removing the dead flag from the URL. -> {link} wordt als dood aangezien, maar blijkt werkend. Het is aan te bevelen om het sjabloon van de link te verwijderen
  • Added archive {newarchive} to {link} -> Archief {newarchive} toegevoegd aan {link}
  • Replaced archive link {oldarchive} with {newarchive} on {link} -> Archieflink {oldarchive} vervangen met {newarchive} op {link}
  • Corrected formatting/usage for {link} -> Formattering/gebruik gecorrigeerd voor {link}
  • Added {{dead link}} tag to {link} -> sjabloon {{Dode link}} toegevoegd aan {link}
  • Removed dead tag from {link} -> Dode tag van {link} verwijderd
  • Modified source for {link} -> Aangepaste bron voor {link}
  • {problem} with error {error} -> {problem} met fout {error}
  • Rescuing {linksrescued} sources and tagging {linkstagged} as dead. -> Redden {linksrescued} bronnen en labelen {linkstagged} als dood.
  • Notification of errors encountered when attempting to archive links -> Kennisgeving van tegengekomen fouten tijdens het archiveren van links
  • Notification of altered sources needing review -> Kennisgeving van gewijzigde bronnen die een check nodig hebben
  If translators can translate these, that would be a big step towards deployment. When translating, make sure not to touch anything inside the single brackets "{}". These are bot keywords. The \n\n are newlines the bot uses. There rest is wiki markup.
  Thanks for the assistance.—CYBERPOWER (overleg) 4 jun 2017 18:48 (CEST)
  Please be aware, the template on en-wiki has a different function and position than the template Dode link on nl-wiki. On nl-wiki we do not tag external links on articles! Romaine (overleg) 4 jun 2017 19:39 (CEST)
  Where can I find the discussion about that, Romaine? The Banner Overleg 4 jun 2017 19:46 (CEST)
  I just described the current situation: 1. We do not have a template for it. (check the differences between the English one and Dutch one!) 2. The creator of the template dode link (the user who does the most maintenance in this field) designed it for use in the talk namespace only to notify editors there. 3. In the Dutch Wikipedia there have been various votings on adding tags to articles being unwanted. As the Dutch community has indicated before that adding a certain group of tags is not okay, and another group of tags is okay, proposals for new tags should be discussed first, as the community has been restrictive on this matter. 4. It is not up to a bot owner to decide to massively add many of these tags without approval by the community. The community should decide if they want such tag for dead links or not.
  PS: I do not care about it if such tag exist or not, but a proper way of implementing a new tag should be followed. Romaine (overleg) 4 jun 2017 19:55 (CEST)
  Do you have evidence of your stance, Romaine? Some links to back up your words? The Banner Overleg 4 jun 2017 20:13 (CEST)
  What are you trying to do here? If you can read, you can check. Or is "op een overlegpagina van een artikel" too complicated for you? Romaine (overleg) 4 jun 2017 20:16 (CEST)
  Isn't it time than that we change that? Opinions change over time, so one could just start an {Overleg gewenst}, {Peiling} or create a {Stemming}.  •   Rodejong   ✉️ 👀 → 🕘  4 jun 2017 20:27 (CEST)
  I changed the template Sjabloon:Dode link to bring the template in line with most of the other Wikipedias. It can now be used in the main namespace. If this is unwanted, please revert my edit on the template page. Kind regards,  4ever(Overleg) 4 jun 2017 20:41 (CEST)
  Thanks to Smile4ever there is a discussion if the template should be a article template or a talk page template. If the discussion stays in favour (as it seems now), my previous comments regarding this template are outdated. Romaine (overleg) 4 jun 2017 22:04 (CEST)
 • Hello everyone, and thank you for the prompt attention to translating the bot messages. I unfortunately have an error in the original text of the second item. Instead of "When you have finished reviewing my changes, you may follow the instructions on the template below to fix any issues with the URLs.", it should be "When you have finished reviewing my changes, please refer to the mentioned FaQ to fix any issues with the URLs or the bot." Sorry about that. If that can be translated so I can correct the translation, I can begin to move forward with deployment. :-)—CYBERPOWER (overleg) 13 jun 2017 03:44 (CEST)
  • "When you have finished reviewing my changes, please refer to the mentioned FaQ to fix any issues with the URLs or the bot." -> "Zie de FAQ voor problemen met de bot of met het oplossen van URLs.". I know it's a bit shorter and not a word-by-word translation, and it depends on the context if there can be a better translation. If anyone prefers another/better translation, feel free to add it here. ed0verleg 13 jun 2017 09:28 (CEST)
 • There is an issue with the test edits, see https://en.wikipedia.org/wiki/User_talk:Cyberpower678#Problem_with_InternetArchiveBot_on_the_Dutch_Wikipedia  4ever(Overleg) 29 jun 2017 22:18 (CEST)
  @Smile4ever: I responded.—CYBERPOWER (overleg) 29 jun 2017 22:52 (CEST)
 • @Natuur12, Edoderoo: I did the test edits, and addressed the concerns that were brought to me. What would you like me to do?—CYBERPOWER (overleg) 2 jul 2017 17:23 (CEST)
 •   Done - @Cyberpower678: bot flag has been granted. The local issues seem to have all been resolved and the translations are all set. - Kippenvlees (overleg‽) 2 jul 2017 17:48 (CEST)
  • @Kippenvlees1: wait a second, bot flag has been granted?? I just wanted to oppose based on edits such as this one. These 'fixes' aren't necessary. In fact: even the contrary imho. I intentionally added these links, so that the up-to-date results can be easily found. There is no need to replace them by an archived version of the page. I've asked him to revert all of these edits (since he did it on quite a bunch of figure skating articles) and I would like to ask you to reconsider your decision. With a bot flag these edits are even more hidden from the public and I don't think we would want that. Thanks. Trijnstel (overleg) 4 jul 2017 00:28 (CEST)
   • And BTW, why are we discussing in English here? I thought this is the Dutch Wikipedia. Is it necessary to have an English Wikipedian to work here, who doesn't even speak our language? Aren't we capable of fixing our own problems...? We always did it on our own. Trijnstel (overleg) 4 jul 2017 00:29 (CEST)
    • @Trijnstel: @Cyberpower678: Good feedback, thanks. First of all, I find this service tremendously helpful, and something we never managed to do by ourselves, so far. With this system in place, we can also get a harvesting bot report to archive.org which webpages to archive - that should help avoid dead urls in the future. Sure, you could run this locally, but the main advantage of having one bot doing this internationally, is that it shares a database, which avoids double work (multiple wiki's using the same reference links). As for your report, I think this is indeed unintended, but I'll let Cyberpower respond to that. Not sure why this particular link was replaced - might be that the server was offline temporarily? Effeietsanders 4 jul 2017 15:04 (CEST)
     • @Trijnstel: IABot comes with tools to help correct it's behavior. The URL in question is being seen as dead because the checks it has done, 3 times consecutively, came back as dead. This can be seen at https://tools.wmflabs.org/iabot/index.php?wiki=nlwiki&page=manageurlsingle&url=http%3A%2F%2Fwww.isuresults.com%2Fbios%2Fisufs00008719.htm, where this is the DB entry for that given URL. You can actually access IABot's massive DB and tell it to behave differently. In this instance, this is what is referred to as a false positive. This tends to happen not as a result of the bot's code, but the fact that it lives on the Labs servers where the bot tends to get blocked from access. Any such instances I would highly recommend using the false positive reporter. This tool can self correct most reported URLs immediately and fix the bot's perception of those URLs. In other instances, it requires me to investigate further as I work to refine the bot in regards to detecting dead links.—CYBERPOWER (overleg) 4 jul 2017 15:19 (CEST)
      • @Cyberpower678: I'm not happy with this bot. Just stop archiving any isuresults.com links. And no, I won't use some tool to report errors. You use this bot, so you should fix it yourself and make sure you won't make the same mistake twice. Trijnstel (overleg) 23 jul 2017 03:58 (CEST)
       • @Trijnstel: I've responded with relevant information on my talk page. You fail to understand that this is an adaptive learning bot. By using the easy tools to report problems, you are automatically fixing the problem. By reporting them to me, you are not. If you don't want to use the tools, fine, but then please be very specific about the issues you are suffering from when reporting in the future so I can fix them for you.—CYBERPOWER (overleg) 23 jul 2017 14:51 (CEST)
        • Perhaps, but imho a bot should do useful edits, instead of incorrectly adjusting good links. I noticed these wrong edits now, but it might also happen that you do this on pages which aren't looked at. And then no one might notice something went wrong. Anyways, I've responded on your talk page. Trijnstel (overleg) 23 jul 2017 14:58 (CEST)
         • I've continued this discussion over there. :-)—CYBERPOWER (overleg) 23 jul 2017 15:02 (CEST)
   • Here, another example. This is an external link; it doesn't need to be archived. And I'm sure there are many more... Trijnstel (overleg) 4 jul 2017 00:33 (CEST)
    • Hmm, this is a repeating pattern indeed. I don't think that the bot should be replacing external url's with links to internet archive, unless they're dead. Hopefully Cyberpower678 can explain what caused this - but perhaps it's a setting that can be adjusted. The main value to me is in having the archive links available when the url is dead, or as extra variable in the cite templates. I guess we could create an external link template, but that seems overkill. Effeietsanders 4 jul 2017 15:10 (CEST)
   • On [Ann Lovett] the bot was claiming to rescue 5 sources only to break the links to 5 sources. Why was that bot flag given with so many issues still outstanding? (And why need valid links to be rescued? ) The Banner Overleg 4 jul 2017 02:45 (CEST)
    • Bij mij werkt 1 oorspronkelijke link wel, en 4 niet. Daarmee heeft de bot dus 80% van de links toch nog gered. Die andere link werkt nog steeds, maar wel via The Internet Archive, en is dus zeker niet kapot. TheBanner, volgens mij stel je de zaken veel slechter voor dan ze daadwerkeljk zijn, of je snapt niet wat het doel van deze bot is. Na jouw terugdraaing/aanpassing zijn er nog steeds drie 404-not found meldingen. ed0verleg 4 jul 2017 09:41 (CEST)
     • Het artikel uit de Tribune was in februari nog bereikbaar, nu vreemd genoeg niet meer. Gelukkig is er een alternatieve link beschikbaar. The Banner Overleg 4 jul 2017 15:56 (CEST)
   • Nog een puntje. Hier zou de bot twee bronnen hebben "gered", terwijl die al in het artikel stonden. Erg nuttig lijkt me dat niet. Wutsje 4 jul 2017 03:22 (CEST)
    • Sorry Wutsje, maar bij mij werkte de link niet meer, en de nieuwe link wel. Daarom is de link gemarkeerd als "gered". Dus wat is nu precies jouw klacht, want in mijn ogen deed de bot in deze edit juist precies waar het voor bedoeld was, het repareren van een kapotte link door een archieflink. ed0verleg 4 jul 2017 09:32 (CEST)
     • De beide oorspronkelijke links wáren al links naar de Wayback Machine en ze werkten bij mij allebei prima. Het enige wat de bot daar wat mij betreft feitelijk heeft gedaan, is tweemaal http door https vervangen. Wutsje 4 jul 2017 14:31 (CEST)
      • @Wutsje: Prima feedback. Lijkt me niet zwaarwegend genoeg om de toestemming weer in te trekken (ik zie ook geen suggestie in die richting, overigens). Het lijkt me dan het handigst om die op de overlegpagina van de bot te plaatsen, dan kan deze aanvraag gearchiveerd. De boteigenaar is constructief, en lijkt tot nu toe feedback goed op te pakken. Effeietsanders 4 jul 2017 14:58 (CEST)

AugustusBewerken

JJMC89 botBewerken

OktoberBewerken

bitbotjeBewerken

 • Operator: bdijkstra
 • Function summary: Oplossen eenvoudige Lint-fouten, veelvoorkomende syntaxisfouten, atypische spelfouten, omzetten ISBN/PMID/RFC/DOI/PMC.
 • Function details: Voorlopig met behulp van AWB, misschien later ook scripts.
 • Programming language: geen (AWB)
 • Flag on: -
 • Contributions (coupled accounts via SUL)
 • Tagline: wat is nou een bitbotje zonder botbitje?  
 • Geef botbit

--bdijkstra (overleg) 20 okt 2017 18:30 (CEST)

Heeft inmiddels meer dan 100 bewerkingen gedaan. --bdijkstra (overleg) 25 okt 2017 15:15 (CEST)
  Uitgevoerd - Er waren vijf dagen geleden reeds voldoende bewerkingen gedaan. Bewerkingen zien er goed uit. Gezien geen bezwaar bitje bij deze geplaatst. Mvg, Taketa (overleg) 25 okt 2017 17:07 (CEST)